AD | S&P verbetert rating Aruba

S&P verbetert rating Aruba

Oranjestad – Ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) heeft de vooruitzichten van de Arubaanse economie van negatief naar stabiel bijgesteld. Dit dankzij een ‘growing prosperity’ in Aruba.

,,S&P bevestigt dat de koers die kabinet-Wever-Croes heeft ingezet, de correcte koers is”, aldus premier Evelyn Wever-Croes.

,,Ik dank eenieder die heeft bijgedragen aan het bereiken van deze mijlpaal. Het bewijst vertrouwen in het beleid van onze regering, en bevestigt dat de door onze regering ingezette koers, de correcte koers is”, aldus een eveneens zeer tevreden minister van Financiën, Xiomara Ruiz-Maduro.

,,Dat onze rating verbeterd is, is niet iets dat uit de hemel is gevallen. Dit is het resultaat van een visie die in de praktijk is gebracht en die zijn vruchten nu afwerpt. Na acht jaar financieel wanbeleid door het kabinet-Eman (AVP) hebben wij de financiële koers meteen gewijzigd. Wij hebben in het Financieel Economisch Memorandum (FEM) het pad uitgestippeld om Aruba weer op weg naar duurzame overheidsfinanciën te brengen.

De voormalige regering heeft nimmer een serieuze poging gedaan om dit te bereiken. De toezichtsorganen, ook het Caft, hebben in dezen ook gefaald”, meent de Financiënminister.

De premier vertelde dat de regering besloten heeft om de koers te wijzigen, ondanks het feit dat dat moeilijk is.

,,Wij hebben onze verantwoordelijkheid gedragen en dit schept vertrouwen. Het IMF heeft dit eerder dit jaar al bevestigd, en nu ook S&P. En ik moet erbij zeggen dat wij dit hebben bereikt zonder te moeten uitwijken naar irrealistische ramingen en sprookjes, zoals heropening van de raffinaderij. Onze minister van Financiën Xiomara Ruiz-Maduro, haar team en alle ministers hebben heel hard gewerkt om dit te bereiken.”

De economie van Aruba groeit dit jaar met 2,4 procent en volgend jaar met drie procent. Het toerisme groeit, de ontvangsten als gevolg van het toerisme zijn dit jaar 8,9 procent hoger dan vorig jaar. De werkloosheid is gedaald van 8,9 naar 7,3 procent. ,,De halfjaar realisatiecijfers laten zien dat wij op koers zijn. Dit jaar is het laatste jaar dat Aruba een begrotingstekort heeft. Het IMF en S&P hebben hun vertrouwen in ons beleid getoond. Dit zijn voor Arubanen heel belangrijke mijlpalen.

Wij zijn er nog niet, maar we hebben grote en belangrijke stappen gezet. Wij zijn goed op weg naar duurzame overheidsfinanciën”, aldus Wever-Croes.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *