28 C
Willemstad
• donderdag 23 mei 2024

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 21 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Sms-lot formeel onwettig – Aanvraag sms-lotenverkoop Lucky Seven afgewezen, ‘Sms2Win’ wel gedoogd

HomeNieuwsAD | Sms-lot formeel onwettig - Aanvraag sms-lotenverkoop Lucky Seven afgewezen, ‘Sms2Win’...

Aanvraag sms-lotenverkoop Lucky Seven afgewezen, ‘Sms2Win’ wel gedoogd

In september 2008 introduceerde Robbie’s Lottery op St. Maarten een nieuwe manier om nummers te kopen via sms. Vlnr. Ringelio de Cuba (Robbie’s Lottery), Glen Carthy (UTS), Robbie dos Santos en zijn dochter Stephanie dos Santos | FOTO JEU OLIMPIO
In september 2008 introduceerde Robbie’s Lottery op St. Maarten een nieuwe manier om nummers te kopen via sms. Vlnr. Ringelio de Cuba (Robbie’s Lottery), Glen Carthy (UTS), Robbie dos Santos en zijn dochter Stephanie dos Santos | FOTO JEU OLIMPIO

Willemstad – Hoewel Robbie’s Lottery sinds 2008 sms-loten verkoopt, kreeg concurrent Lucky Seven eind 2011 geen toestemming omdat het formeel niet is toegestaan. Dat blijkt uit een brief van de toenmalige minister van Algemene Zaken, Gerrit Schotte (MFK), aan de afgewezen loterijhouder.

De brief is in handen van het Antilliaans Dagblad. Daarin staat:

,,De overheid is thans niet voorbereid om een gedegen controle van de door u verzochte verkoopwijze uit te oefenen, hetgeen gezien de belangen die hierbij in het geding zijn, zeer belangrijk is. Op grond van voormeld beleid kan daarom thans geen vergunning worden verleend voor de verkoop van loten via sms.”

De loterijhouder had op 26 mei van dat jaar een aanvraag ingediend voor toestemming om in het kader van de Loterijverordening 1909 loten middels sms aan te bieden en te verkopen.

,,Uw verzoek om een vergunning voor het verkopen van loten via sms wordt afgewezen”,

staat er in de brief van Schotte, gedateerd 30 november 2011. Op de kopie van de brief die deze krant heeft, is de geadresseerde niet te lezen omdat dit deel is zwart gemaakt, maar uit betrouwbare bronnen is vernomen dat de aanvraag zou zijn gedaan door Lucky Seven Lottery; een concurrent van Robbie’s Lottery, hoewel één van veel kleinere omvang.

Wat opvalt aan de brief is dat de aanvrager dus géén vergunning krijgt voor het aan de man brengen van loten via sms (met behulp van een mobiele telefoon), maar het is alom bekend dat de sms-loten van Robbie’s Lottery toen al enige jaren werden gedoogd.

Op de website van Robbie’s worden deze aangeboden onder de noemer ‘Sms2Win’. De zondag vermoorde partijleider van Pueblo Soberano, Helmin Wiels, verzette zich een paar dagen en zelfs enige uren voor zijn dood fel tegen deze manier van onwettige lotenverkoop en sprak van grootschalige illegale praktijken die hij bij de autoriteiten zou aankaarten.

Afgelopen vrijdag diende hij daarom een brief met 31 vragen omtrent dit onderwerp in bij zowel de minister van Justitie Nelson Navarro, minister van Financiën José Jardim, minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina en minister Earl Balborda van Verkeer en Communicatie als bij regulator Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U) en het Openbaar Ministerie. Overheidsstichting Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Economische Ontwikkeling, destijds Schotte’s partijgenoot Nasser El Hakim.

Vergunningen vallen echter onder het ministerie van Algemene Zaken van de minister- president alsmede Wetgeving & Juridische Zaken; de aanvraag door Lucky Seven werd na advies van WJZ en FWNK – negatief, vanwege het ontbreken van de wettelijke kaders – door de handtekening van Schotte afgewezen.

Het huidige beleid van de overheid is gericht op het verkopen van loten middels een lokaliteit (nummerverkoopkantoortjes langs de weg) dan wel huis-aan-huisverkopers, schrijft Schotte eind 2011.

Robbie’s biedt dan al ruim drie jaar sms-loten aan. Schotte schrijft dat de regering ‘reeds doende is onderzoek te plegen’ naar de verkoopwijze via sms, met name welke complicaties dit heeft voor de bestaande wettelijke regelingen en handhavingmechanismen ten aanzien van lotenverkoop.

,,Een en ander zodat de nodige wijzigingen in beleid en eventueel ook in wettelijke regelingen binnen korte tijd kunnen worden doorgevoerd, teneinde een maatschappelijke verantwoorde loterij middels sms mogelijk te maken.”

Schotte belooft de concurrent van Robbie ’s hierover te berichten zodra het nieuwe beleid is vastgesteld.

Waarom Robbie’s Lottery wel sms?

Het hele onderwerp van de smsloterij is mede aangezwengeld door de eerste en naar blijkt enige die hieraan doet, namelijk Robertico ‘Robbie’ dos Santos. Handelend onder de naam Robbie’s Lottery kreeg hij op 19 juli 1999 van de toenmalige eilandelijke overheid de vergunning om middels de zogenoemde ‘phonelottery’ nummers van de Wega di Number Kòrsou (WNK) te verkopen.

Aan deze vergunning is wel een aantal zeer specifieke voorwaarden verbonden, met name dat de vergunninghouder verplicht is verzamelstaten te verstrekken aan de overheidsstichting FWNK (waarvan Dos Santos overigens al jaren zelf bestuurslid is) met betrekking tot de dagverkoop, door middel van het overleggen van de dagelijkse computeruitdraai, die aansluit op diens administratie.

Dos Santos is volgens een rapportage van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in september 2008 begonnen met de sms-lotenverkoop. In het memorandum staat hierover:

,,De lokale promotiecampagne gepresenteerd door dan wel namens deze vergunninghouder WNK (Robbie’s/Dos Santos, red.) van deze wijze van verkoop van de nummers van WNK is in de loop der jaren sterk toegenomen en de laatste tijd kan gesproken worden van een zeer agressieve professionele marketingaanpak terzake.”

De genoemde vergunninghouder WNK is bij herhaling schriftelijk verzocht van de zijde van de directie van FWNK om zich te houden aan de specifieke vergunningsvoorwaarden. Vergunninghouder Robbie’s had zich tot nog toe daar niet aan gehouden.

Er worden door deze vergunninghouder dagelijks géén computeruitdraaien van de sms-lotenverkopen ingeleverd, er vinden géén afdrachten plaats van vergunningsrechten WNK en de zogenoemde Extra Loterij en hoogstwaarschijnlijk zal er ook geen omzetbelasting worden afgedragen.

Maar Dos Santos zou zich hebben verweerd met de verklaring dat de gehele lokaal gepresenteerde en verkochte sms-loterij van de WNKnummers gebeurt door een organisator op Sint Maarten.

De lokale, Curaçaose, operatie van Robbie’s Lottery zou slechts bepaalde diensten verlenen aan deze organisator. Robbie’s Lottery maakt naar eigen zeggen geen gebruik van de vergunning van 1999, deze vergunning is ook niet operationeel in gebruik door derden en als gevolg hiervan is door Robbie’s Lottery geen vergunningsrecht verschuldigd op Curaçao.

,,Uit de nader gegeven toelichting hebben wij moeten concluderen dat u, handelend onder de naam Robbie’s Lottery op Curaçao, op geen enkele wijze verantwoordelijkheid hebt met de organisatie en/of verkoop van de zogenaamde sms-phone-lottery die op Curaçao middels de UTS prepaid- en/of postpaid- telefoonkaarten wordt aangeboden”,

schrijft toenmalig FWNKdirecteur Cesar Prince in augustus 2010 (Prince werd later met gedwongen ontslag gestuurd, maar kreeg in de juridische procedure die volgde gelijk van het gerecht).

,,Dit gebeurt door het bedrijf Smartplay nv op Sint Maarten. Desgevraagd hebt u geen antwoord gegeven op de specifieke vraag aangaande uw betrokkenheid als aandeelhouder direct of indirect bij de vennootschap Smartplay nv”,

zo doet Prince verslag in zijn brief. En verder aan het adres van Dos Santos:

,,Vreemd genoeg heeft u aan het einde van de vergadering (op 3 augustus 2010, red.) het aanbod gedaan en uw bereidheid getoond om een bepaalde afgesproken vaste feevergoeding te betalen aan de eilandelijke overheid voor de exploitatie van een phone-lottery operatie op Curaçao.

Wij hebben u erop gewezen dat dit formeel niet mogelijk is omdat een en ander wettelijk vastgelegd is. Daar komt nog bij dat dit zal leiden tot oneerlijke concurrentie, aangezien collega-vergunninghouders die de phone-lottery exploiteren wel voldoen en zullen moeten voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.”

Zoals elders in deze editie duidelijk is geworden, kregen andere loterijhouders – waaronder Lucky Seven Lottery – van toenmalige premier Gerrit Schotte (MFK) geen vergunning voor het verkopen van loten via sms.

Het is algemeen bekend dat Dos Santos geldschieter was van Schotte’s MFK, iets wat sinds deze week ook in de internationale media – waaronder De Telegraaf in Nederland – weer wordt vermeld, onder andere met verwijzing naar een uitgelekte memo van de Veiligheidsdienst VDC.

Maar het was ook Schotte zelf die in een verkiezingsdebat op televisie toegaf dat Dos Santos een van de partijfinanciers is.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties