AD | Sluiting Isla: extra krimp van 2,9%

Dat blijkt uit een notitie van de Centrale Bank CBCS over de effecten van het staken van de activiteiten van de raffinaderij in 2019 | Jeu Olimpio

Willemstad – Indien de raffinaderij eerder in het jaar sluit, zal het negatieve effect op de lokale economie kunnen oplopen tot -2,9 procentpunten ten opzichte van het basisscenario.

Dat blijkt uit een notitie van de Centrale Bank CBCS over de effecten van het staken van de activiteiten van de raffinaderij in 2019. Volgens de laatste projectie van de Centrale Bank zal de economie in 2019 met 0,4 procent groeien (overigens gaat het Internationaal Monetair Fonds inmiddels uit van -2 procent groei, zo blijkt uit onlangs gepubliceerde IMF-bevindingen, red.).

De inflatie zal volgens de CBCS licht afnemen tot 2,1 procent, voornamelijk door de verwachte daling van de internationale olieprijzen. In het basisscenario van de Centrale Bank wordt verondersteld dat de productieactiviteiten van de Isla-raffinaderij verder af zullen nemen waardoor de refining fee met 13,3 procent daalt ten opzichte van 2018.

De CBCS heeft ook een scenario doorberekend van het effect op het bbp van een sluiting van de raffinaderij eerder in 2019. ,,In dit geval vinden er dus geen productieactiviteiten meer plaats en worden er ook geen salarissen meer uitbetaald”, aldus de toelichting.

Het bbp zal in dit scenario met 2,5 procent krimpen. De Centrale Bank legt uit waarom dit lijkt mee te vallen: ,,Het negatieve effect op het bbp is minder sterk dan in eerdere projecties, omdat de bijdrage van de raffinaderij de afgelopen jaren reeds gestaag is afgenomen.”

In dit scenario neemt verder de particuliere consumptie af doordat de werknemers bij de raffinaderij hun baan zullen verliezen. De private investeringen nemen ook af omdat de raffinaderij geen investeringen meer zal plegen (alles wijst erop dat Refineria Isla gestopt is met investeringen, red.).
,,Ook de overheidsconsumptie daalt omdat de overheid in haar begroting zal moeten snijden doordat de belastinginkomsten – waaronder loonbelasting en omzetbelasting – af zullen nemen”, vervolgt de analyse van de experts van de CBCS.

De exporten nemen af door de daling van de productieactiviteiten van de raffinaderij – geen refining fee-inkomsten (voor zover die er nu nog wel zijn met een raffinage-output die vrijwel geheel stil is gevallen, red.) en de lagere deviezeninkomsten van de activiteiten in de zeehaven. ,,Tot slot nemen de importen af als gevolg van minder goederenimporten door de groot- en kleinhandel door een daling van de binnenlandse vraag.”

Bron: Antilliaans Dagblad

18 Reacties op “AD | Sluiting Isla: extra krimp van 2,9%

 1. Curacao revisited

  @Knoek-koe: mensen als meneer Ys moeten tegen zich zelf in bescherming worden genomen.

 2. @Knoek-koe
  Ik blijf het leuk vinden dat je zoveel inside information hebt en dat met ons wilt delen.

 3. Knoek-koe

  “Comment polis Accepteert Redu van Laffaards achter namen als Knoek-koe.” deel II

  Wat ook masha “laf” is

  Is dat veel (overheids) afdelingen aangestuurd worden door “lievelingetjes, familieleden of de zogenaamde ironisch aangeduide “wipkippen van directie of RvC bestuursleden ,

  die op hún beurt ook weer lievelingetjes onder hun personeelsleden hebben, krijg je dat de “andere” personeelsleden zich uiterst oncomfortabel en zelfs onheus bejegend voelen.

  Omdat ( de schijn gewekt wordt ) dat ze geen gelijkwaardige positie innemen t.o.v. de “loyale” collega’s, die zich gedwee conformeren aan de “gevestigde” orde.

  Loyale “vriendjes”, die meewapperen en jaknikken mogen op dienst- of “studie” reis, of genieten privileges, en zijn verzekerd van hun jaarlijkse opslag en bonus.

  De zogenaamde kritische ( lees: lastige ) personeelsleden, genieten geen privileges, worden tegengewerkt, of overgeplaatst of soms zelfs afgevloeid.

  Door deze “onnatuurlijke” en uiterst onprofessionele inter personele ( nepotistische) werkrelaties, sluiten gezonde communicatie kanalen zich af en durft men niet meer open en direct te communiceren of ( constructief ) kritisch te zijn.

  Dit is ook hòpi “laf” voor de werknemers, die aan de “verkeerde” kant staan van de “gevestigde” orde.

  Personeel dient niet loyaal te zijn aan directieleden, “vriendjes”, familieleden, partijgenoten, of “geliefden binnenneen instelling,
  maar dienen loyaal te zijn aan de geldende regels / statuut en Good governance principes.

 4. Knoek-koe

  “Comment polis Accepteert Redu van Laffaards achter namen als Knoek-koe.

  Ja zeker héél laf, tel daar het effect bij op dat de comments ook nog eens met een extreem satirisch aangedikte tintje gepresenteerd worden.

  Weet je wat ook “masha” “laf” is?

  Dat we een ex Bankpresident (E. Tromp) hadden die minimaal Naf 1.8 miljoen per jaar verdiende,

  -ruim 2,2 x zoveel als de DNB president (K. Knot) van De Nederlandse Bank (Naf. 810.000).

  Terwijl het vermogen van de DNB
  (Naf 700 miljard) maar liefst 175 x groter is dan het vermogen ( balanstotaal) van de CBCS
  (Naf 4 miljard).

  En de economie van nederland ( GDP Naf 1.643 miljard) ruim 328 x zo groot is als de economie van Curaçao (GDP Naf 5 miljard)

  En de bevolking (17 miljoen) van nederland ruim 85 x zo groot is als de bevolking van Curacao en SXM ( 200.000).

  Ondanks het feit dat de CBCS (en de economieën van CUR & SXM) in alle opzichten tig malen – om maar niet te zeggen gigantisch – kleiner is dan de DNB (en de nederlandse economie)

  Verdiende de CBCS directeur toch 2 x zoveel!
  Waar een klein eiland al niet groot in kan zijn.

  Weet je wat ook “laf” is?
  Dat de overige directie leden hier niets aan gedaan hebben en gewoon eegkeken, of misschien ook meesmulden uit de royake CBCS kas – ruif?

  Weet je wat ook “laf is?
  Dat de “wijze” en van
  Good governance doordrongen RvC leden van de CBCS dit exorbitante en disproportionele salaris goedgekeurd hadden ( en hiervoor misschien ook een royale tegenpresratie voor ontvangen / afgedwongen hebben?)

  Weet je wat ook laf is?
  Dat de mensen die ervan wisten en er wat van gezegd hebben waarschijnlijk niet gehoord zijn of zelfs de mond zijn gesnoerd werden, of ook een royale ( mondje dicht) toelage hebben gehad.

  Zoals dat op heel veel door despotisme, nepotisme en tirannie gedreven overheids instanties en/of afdelingen het geval is.

  Misschien is dat wel de reden dat er ” laffe” anonieme Fora als knipselkrant bestaan, waar “laffe” in het ironische getrokken , maar ook op waarheid gebaseerde comments geplaatst worden..

  Omdat men op dit eiland (nog) niet erg gecharmeerd is van directe en terechte kritiek die tegen de vastgeroeste gevestigde orde in gaat en o.a. wantoestanden aankaart op b.v. de werkvloer / of afdelingen – die aangestuurd worden door lievelingetjes familieleden of wipkippen van directie leden.

 5. Knoek-koe

  “CBCS die vervolgens doodleuk een ex-ENNIA medewerker, Etienne Ys, als voorzitter RvC neemt”.

  Niet door enige schijn van belangenverstrengeling gehinderd.

  Etienne Ys, straight uit de commissie van “wijzen”, die 33 miljoen staatsgeld in de bodemloze put van Insel Air dumpte.

  Elke tent waar deze meneer actief is, wordt geteisterd door corruptie en wanbestuur, en er verbetert niets.

 6. Ik vraag me toch een paar dingen af:

  1. Waarom laat KKC dit soort commentaar toe? Zogenaamd is er een comment police maar ze tolereren “redu” van lafaards achter namen zoals Knoe-koe, en laten hun alles en iedereen maar beledigen dag in dag uit? Hoe kan je tolereren dat het woord n.. nog gebruikt wordt? Dat ben je toch zelf ook racist?? Nardy Cramm zegt dat beledigingen, vloeken, discriminatie, zwartmaken, laster, smaad, obscene uitlatingen thuis gelaten moeten worden, waarom laat ze dat dan wel toe van anderen en OVER anderen???? Jullie zouden die comments sectie WEG MOETEN HALEN en alleen mensen commentaar laten plaatsen met hun echte namen, dan is het “fair game’!! Dit is toch te gek voor woorden? Hoe kunnen jullie zeggen dat eerlijke gezonde discussies geïncentiveerd worden op zo’n manier?? Het wordt echt tijd dat jullie ook aangepakt worden. Wees verantwoordelijk met wat je toelaat. Dit is toch gewoon bully gedrag?! Hebben jullie geen kinderen?? Lees iets meer hierover en wat het allemaal teweeg kan brengen.

  2. @Knoe-koe: het is duidelijk dat je heel alleen bent, en veel pijn hebt. Niemand kan zo negatief en vol gif zitten, zoek hulp. Ik heb het met je te doen. Ben je vroeger ge-bullied? Werd je soms genegeerd thuis of op school? Had je geen vriendin tot veel later in het leven? Heb je niks bereikt in je leven?? Voel je je minder dat de rest? Ik zou aan die vraagstukken werken voor je zelf, uiteindelijk zal het jou helpen, je familie (ervanuitgaande dat je die nog hebt!), en zal het onze maatschappij ook helpen. Je negatieve uitlatingen hebben zelden inhoudelijke informatie of oplossingen, altijd maar denigrerende opmerkingen en persoonlijke uitlatingen. Verder zou ik zeggen als je het allemaal zo goed weet en kan-> ga dan toch lekker zelf in de politiek en DOE er wat aan, solliciteer bij CBCS of RST of Isla of Belastingdienst etc etc en DOE WAT!! Jammer genoeg vermoed ik dat je niks zelf kan of dat niemand in jou gelooft, daarom zal je altijd de zielige man zijn die alles en iedereen afkraakt vanuit je zielige woonkamer achter zielige anonimiteit!! Werk je trouwens? Wees voor de verandering een “man” en schrijf je NAAM zodat men weet wie je bent. Face your fears!!!

 7. Knoek-koe

  De Bank geniet momenteel niet het vertrouwen dat het toekomt, en heeft een zekere “reputational damage” recht te zetten die veroorzaakt is door:

  Een voormalige corrupte president, die occulte financiele (MOT) transacties illegaal doorsluisde naar zijn pensioenfonds, ondanks dat hij ruim 2 miljoen per jaar verdiende.

  Een inmiddels gepensioneerde directeur secretaris die een inapte en ontuchtige directeur-secretaris onwaardige “werkrelatie” onderhield met het hoofd van de financiele administratie. Een functie die direct onder zijn verantwoordelijkheid viel.

  Hardnekkige geruchten deden de ronde dat deze directeur-secretaris tussen de lakens “stoeide” met deze ondergeschikte collega, naamgenote van de beruchte dame die in 2008 haar mormoonse vriend T. Alexander vermoordde in Mesa, Arizona. Die op haar beurt deze tussen de lakens verworven inofficieuze macht ietwat despotisch inzette op de afdeling waar ze de dienst uitmaakte.

  De niet door enige Audit vaardigheid gehinderde directeur Toezicht, onder wiens auspiciën de incoherente en zwaar ontoereikende audits van o.a. Ennia en vele andere instellingen werden uitgevoerd.

  De inmiddels gepensioneerde “overspelige” financieel- economisch directeur, die trouw en standvastig elke week feestend en flirtend in O-mundo de bloemetjes buiten zette.

  De directrice Personeels zaken, Hazel Jackson, ook wel de schone slaapster genoemd, omdat ze altijd knikkebollend of slapend vergaderingen en presentaties bijwoondde, het was zeker een hele rustige functie.

  De onlangs aangehouden onderdirecteur René Lourents, die bij de KVK als directie lid stond geregistreerd bij de kledingzaak van de vriendin van de president, en verdacht wordt van valsheid in geschrifte en het faciliteren van occulte “transfers” naar het pensioenfonds van de President.

  De onderdirectrice Financial stability, Ersilia Zus Delannooy, de door haar neef Tromp nepotistisch is aangesteld in de hoogste salarisschaal en 2 jaar op studieverlof mocht met behoud van haar salaris van Naf 300.000 per jaar.

  Het hoofd van de PZ afdeling, die volgens stagiaires en sollicitanten als mede vele collegas zeer onzorgvuldig op typische overheidswijze, telefoontjes, brieven, mails, verzoeken en agspraken, niet of veel te laat beantwoordde, of afspraken niet nakwam,

  Zolang we het op Curaçao normaal vinden dat directeuren salarissen verdienen van gemiddeld Naf 50.000 of meer per maand, en er een – niet door enige werk of gedrags ethos gehinderd – directeur onwaardig gedrag op na houden, zal er niets veranderen.

 8. Hebben de experts ook vergeten dat er verschillende Latina bysides bij de Isla op de payroll staan die nooit werken? Als de Isla sluit zullen zij ook geen inkomen meer hebben.

 9. Curacao Revisited

  “Het instituut dat op onsamenhangende en totaal ongecoördineerde wijze ,audittechnisch ontoerijkende en actuarieeltechnisch defecte audits uitvoerde bij o.a. de Ennia?”

  en CBCS die vervolgens doodleuk een ex-ENNIA medewerker, Etienne Ys, als voorzitter RvC neemt.

 10. Knoek-koe

  De CBCS heeft totaal geen geloofwaardigheid momenteel en heeft een hoop reputational damage te corrigeren die is veroorzaakt door:

  Een voormalige President die 2 miljoen per jaar verdient en financiele transacties op occulte en MOT onvriendelijke wijze wegsluisde, en op nepotistische wijze zijn nicht, zus en schoonzus tegen zeer royale vergoeding aanstelde.

  De inmiddels gepensioneerde Directeur- Secretaris, die een “inapte” “werk” relatie had met een collega / ondergeschikte waar hij direct leiding aan gaf, en waarvan hardnekkige geruchten de ronde deden dat hij tussen de lakens “stoeide” met deze collega , die tevens initiaal en achternaamgenote is van de beruchte dame die in 2008 haar mormoonse vriend T. Alexander ombracht in Mesa Arizona.

  De Directeur Toezicht, onder wiens “auspiciën” het “deficiente” en ontoereikende toezicht op instellingen als o.a de Ennia plaatsvond,

  Een inmiddels gepensioneerde overspelige financieel-economisch directeur die “trouw” en “standvastig” elke week openlijk feestte en flirtte in O-mundo.

  De Directrice PZ Jackson, ook wel de schone slaapster genoemd, vanwege het feit dat ze knikkebollend en zelfs slapend vergaderingen / presentaties bijwoondr

  De onderdirecteur Rennie Lourents , die bij de KvK als directielid stond vermeld bij een kledingzaak van de vriendin van toenmalig Bankpresident Tromp, en onlangs aangehouden is vanwege het op occulte wijze “transfereren” van geldsommen tbv Tromps pensioenfonds.

  Het hoofd van de afdeling PZ , die op een typische overheidsmodus berichten en verzoeken ( niet) beantwoordde en waarover met name stagiaires, sollicitanten maar ook collega werknemers met steen en been klaagde over de gebrekkig / niet tijdige / onproffesionele terugkoppeling op verstuurde e-mails, brieven en telefoonberichten.

  En natuurlijk de directrice Financial Stability Zus deLannooy die 2 jaar op studieverlof mocht op pensioengerechtigde leeftijd met behoud van een salaris van Naf 300.000 per jaar.

 11. ericlapas

  Een extra krimp van 2,9%, dat is niet voor de poes. Over poes gesproken, ik was laatst bij de boogjes voor een romantische lunch met een vriendin en wie zag ik daar met 2 Venezolanen zitten? Angelo Meijer ja die, terwijl zijn collega’s hard aan het werk zijn geniet Angelo Meijer van een dure lunch met wat Venezolanen.

  Ik heb met mijn vriendin gelijk een weddenschap gesloten dat Angelo Meijer zijn portemonnee niet te voorschijn zal halen als afgerekend moet worden. Onnodig om te zeggen dat ik de weddenschap heb gewonnen.

  Het is moeilijk om te zeggen waar het aan ligt maar dit zie ik regelmatig in Punda ook douane ambtenaren die hen door zaken lieden op lunch laten trakteren.

  Ik moet zeggen dat de neger met de dag op mijn schaal van achting daalt.

  Het probleem is dat vakbond leiders nog steeds in 2019 zo corrupt zijn als het maar kan, de meesten kijken naar hun eigen belang (een volle buik) ipv naar het belang van hun leden.

  De reden dat wij nu nog steeds geen nieuwe operationele partner voor de raffinaderij hebben, is door dezelfde vakbonden, waarschijnlijk ook meevratten met Wiels van het MDPT en geen belang hadden bij een nieuwe partner voor de raffinaderij.

  Die vakbond leiders hebben het vak over solidaridad sindikal terwijl ze niet weten wat solidaridad is al bijt het hen in hun achterste.

  De berichtgeving over de raffinaderij is ook belachelijk zelfs om te janken.

  Heel af en toe mag Jachmin Pinedo verslaggeefster of journalist spelen, het is een voorrecht dat ze heeft als directrice want geen enkele medewerker durft tegen haar te zeggen, “vrouw je zit uit je aars te ruften”. Blijkbaar tast siliconen vloeistof de hersenen aan.

 12. Knoek-koe

  Moeten we nu vertrouwen op uitlatingen van de CBCS?

  Het instituut dat op onsamenhangende en totaal ongecoördineerde wijze ,audittechnisch ontoerijkende en actuarieeltechnisch defecte audits uitvoerde bij o.a. de Ennia?

 13. Indien de raffinaderij eerder in het jaar sluit, zal het negatieve effect op de lokale economie kunnen oplopen tot -2,9 procentpunten ten opzichte van het basisscenario.

  En de positieve punten? Minder medische kosten, minder uitgaven gezondsheidszorg, minder corruptie, meer inkomsten uit Tourisme etc etc

 14. Kluns c cooper weet het precies, we gaan het zelf doen, nee nigeria doet alles por nada, en china niet te vergeten, deur openhouden voor ‘n bedrijf met 0,0.

 15. Wat moet je met zo’n verhaal van een organisatie ddie niet echt au serieux te nemen valt. Het is toch allang duidelijk dat de ISLA niet meer opengaat.
  Slopen levert het oude ijzer nog iets op.

 16. Sjoerd Meijer

  De Centrale Bank gaat natuurlijk met de Regering mee. De Regering heeft als uitgangspunt dat de raffinaderij moet blijven draaien. Dit is niet erg realistisch, de raffinaderij staat niet op een bron en ligt niet in een groot afzetgebied. Vele raffinaderijen in Europa zijn om deze reden gesloten en gesloopt.
  Heeft de CBCS uitgerekend wat de “impact” op de economie zou zijn in het geval de raffinaderij gesloopt zou worden? Hoeveel werkgelegenheid wordt er gecreeerd? Heeft de CBCS uitgerekend wat de “impact” zou zijn van het uitwerken van het “Green Town Curacao” plan?

  N.B. De Antillen hebben ervaring met het slopen en verschroten van een raffindarij: Arend Petroleum Maatschappij, waar Aruba nu veel voordelen uit haalt.

 17. Vreemd, maar berichten van een organisatie waar de president bijna 2 miljoen per jaar verdient en directie- en andere topfuncties ook zwaar overbetaald zijn, waar Taco Tara Asjes en Zus de Lannooy politiek en op nepotisme gestoeld benoemd warden kan ik moeilijk serieus nemen.

  Wordt tijd dat CBCS zelf eens gaat krimpen.

 18. Curacao Revisited

  “Volgens de laatste projectie van de Centrale Bank zal de economie in 2019 met 0,4 procent groeien”
  CBCS is al langer een politiek orgaan dat niet serieus te nemen valt. De laatste jaren is telkens een groei voorspelt, en een krimp gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *