32 C
Willemstad
• donderdag 30 mei 2024

Extra | Journaal 28 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 27, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Schotte nam VDC vriend toch weer in dienst

HomeMediaAD | Schotte nam VDC vriend toch weer in dienst
gerrit schotte
Schotte nam VDC vriend Pietersz toch weer in dienst

Willemstad – Ondanks bezwaren van toenmalig VDC-hoofd Edsel Gumbs en een eerdere toegangsontzegging door oudminister van Financiën Magali Jacoba, besloot Gerrit Schotte (MFK) vlak na zijn aanstelling als premier in oktober 2010, Lawrence Pietersz weer in dienst te nemen. In een brief gedateerd 30 december 2010 aan Gumbs, laat Schotte – toen nog als kersverse minister-president – weten dat het eerdere besluit inhoudende de toegangsontzegging van Pietersz per direct werd ingetrokken en dat hij wederom in staat van dienst is hersteld.

Verder laat Schotte Gumbs – zonder er om heen te draaien – weten dat de brief geenszins beschouwd moet worden als ‘een daad van herstel van de verstoorde werkrelatie’.

,,Integendeel zelfs. Uw opstelling en houding in deze zogenoemde Pietersz kwestie, draagt eerder bij aan een nog verdere aantasting van mijn vertrouwen in u”,

zo schreef de toenmalige ministerpresident. Schotte liet weten dat het besluit om de toegangsontzegging van Pietersz weer in te trekken bekrachtigd was middels een besluit van de Raad van Ministers van 29 december 2010.

,,Volledigheidshalve wijs ik u erop dat krachtens het bepaalde in artikel 46 LMAC de betrokken minister (in casu de minister van Algemene Zaken en/of de minister van Justitie) een ambtenaar de toegang kan ontzeggen. Hieruit volgt dat ook de betrokken minister een opgelegde toegangsontzegging kan intrekken.”

Ondanks het besluit om Pietersz weer toe te laten op de VDC-werkvloer, weigerde Gumbs hier uitvoering aan te geven, zo schreef Schotte in zijn brief. De opdracht om het besluit uit te voeren was gegeven aan adjunct-directeur St. Jago.

,,Maar dat is geen gegronde reden om hier geen uitvoering aan te geven”,

aldus de toenmalige premier.

,,Ook uw stelling dat er aangifte tegen Pietersz is gedaan bij de procureur-generaal is geen reden om te weigeren hieraan uitvoering te geven. Overigens heeft u mij niet eerder in kennis gesteld van enige aangifte, laat staan dat hiervan onderliggende documenten heb gezien.”

Schotte verzoekt Gumbs in de brief hem alsnog in te lichten over de grondslag en omstandigheden die tot de aangifte hebben geleid en hem de bijbehorende documentatie op de kortst mogelijke termijn te doen toekomen.

,,Ik beschouw uw houding en opstelling, zijnde het zonder gegronde reden weigeren uitvoering te geven aan een beslissing van uw leidinggevende als dienstweigering. Dit levert ernstig plichtsverzuim op.”

Commissie van toezicht adviseerde negatief

Naast reeds genoemde adviezen en bezwaren kreeg Schotte op 21 februari 2011 eveneens een brief van Hans de Boer van de Commissie van Toezicht van de Veiligheidsdienst Curaçao.

Deze commissie kreeg op 29 december 2010 door de minister van Algemene Zaken (Schotte) de opdracht om Pietersz weer toe te laten tot zijn werkzaamheden. In zijn brief laat De Boer weten dat er aangifte is gedaan tegen Pietersz op verdenking van schending van ambtsgeheimen.

,,Op de gegrondheid van deze aangifte zal de commissie niet ingaan”, zo schrijft De Boer. ,,Immers is duidelijk geworden dat, los van de vraag of die beschuldigingen voldoende hard zijn gemaakt of zullen worden, de met de dienstopdracht beoogde wedertewerkstelling van Pietersz in zijn huidige functie thans ernstige schade zal aanrichten aan het functioneren van de dienst.”

Volgens De Boer was de VDC reeds ernstig gehandicapt doordat in twijfel werd getrokken dat de dienst betrouwbaar was.

,,Herstel van Pietersz in zijn dienstbetrekking zal, zolang het resultaat van het lopende strafrechtelijke onderzoek niet duidelijk is, die schade aanzienlijk vergroten.

Het algemeen belang eist daarom dat Pietersz in afwachting van de uitkomst van dat onderzoek niet tot de VDC wordt toegelaten. Daarom verklaart de commissie de dienstopdracht van 29 december 2010, zoals schriftelijk bevestigd op 30 december 2010, in strijd met de doelstellingen van de VDC.”

Kwestie VDC Veiligheidsdienst Curacao Lawrence Pietersz – George Jamaloodin by Nardy

Zie ook vandaag:

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. het rechtssysteem op Curacao is een fluitje van een cent voor deze maffia figuren.
    slappe hap….
    je zou je kapot moeten schamen als je bij het OM werkt.

  2. Het volk wacht nu al heel lang waarneer deze corrupte zooi Politici achter de tralies gaat voor een heeel lange tijd -Curacao heeft eerlijke bewindvoerders nodig.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties