AD | Ronald van Raak: Onderzoek VDC en ‘volg het foute geld’

Vrees dat verdwenen dossiers gebruikt worden om te chanteren

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (foto) begrijpt niet waarom Plasterk zich geen zorgen maakt over de verdwijning van vertrouwelijke documenten bij de VDC.

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (foto) begrijpt niet waarom Plasterk zich geen zorgen maakt over de verdwijning van vertrouwelijke documenten bij de VDC.

Den Haag – Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt zich veel te laks op ten aanzien van incidenten bij de Veiligheidsdienst Curaçao.

Dat vindt Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP), die niet begrijpt waarom de bewindsman zich geen zorgen maakt over de verdwijning van vertrouwelijke documenten bij de VDC en al evenmin over huidig directeur Michaël Römer wiens integriteit openlijk in twijfel wordt getrokken.

Het bericht in het Antilliaans Dagblad van gisteren dat opnieuw door een rechter is vastgesteld dat toenmalig VDCdirecteur Edsel Gumbs ten onrechte uit zijn functie is gezet door voormalig premier Gerrit Schotte en diens minister van Justitie Elmer Wilsoe is voor Van Raak aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan Plasterk.

Uit die vragen spreekt verbazing over het feit dat de minister zich niet druk maakt om wat er bij de VDC is gebeurd.

,,Waarom is er nog steeds geen opheldering over de massale diefstal van gegevens van de VDC, die in koffers buiten de dienst werden gedragen, onder de verantwoordelijkheid van de toenmalige premier?”

Van Raak wijst op de mogelijkheid dat de verdwenen dossiers worden gebruikt door mensen die onderwerp van onderzoek zijn of waren van de VDC of van andere geheime diensten.

,,Waarom deelt u niet mijn zorgen dat deze informatie gebruikt kan worden of wordt gebruikt om mensen te chanteren en de positie van informanten van de VDC, de kustwacht en douane en andere geheime diensten bloot te leggen en in gevaar te brengen?”

De vragersteller heeft zijn twijfels over de huidige VDCbaas Römer die zijn baan te danken heeft aan Schotte:

,,Wat is uw opvatting over het functioneren van het huidige hoofd van de VDC, die is aangesteld door de toenmalige premier van Curaçao? Klopt het dat het huidige hoofd van de VDC destijds is aangesteld nadat Gumbs op onrechtmatige gronden is ontslagen. Klopt het dat het huidige hoofd werd aangesteld ondanks een negatieve beoordeling en screening?”

Van Raak is er om die reden niet gerust op dat de VDC een betrouwbare partner is voor bijvoorbeeld de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

,,Op welke manier werkt de AIVD op dit moment samen met de VDC en wordt rekening gehouden met het feit dat daarbij tegen de wens van de AIVD informatie kan worden of is doorgespeeld aan derden?”

Het SP-Kamerlid verzoekt Plasterk de commissie van toezicht op de geheime diensten (CTIVD) van de Tweede Kamer nader onderzoek te laten doen naar de aard van de gestolen en verwijderde informatie en naar de mogelijke verantwoordelijken van de diefstal.

,,Bent u bereid te onderzoeken wat daarbij de rol is geweest van het tegenwoordig hoofd van de VDC?”

‘Volg het foute geld’

,Minister Plasterk lijkt te zijn vergeten wat er bij de VDC is gebeurd, maar ik ben het niet vergeten. Ik heb mij alleen tot nu toe terughoudend opgesteld omdat het geschil met voormalig directeur Gumbs nog onder de rechter was”,

aldus Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) tegen deze krant.

,,Maar nu Gumbs in het gelijk is gesteld en de rechtsgang is afgerond hebben wij alle vrijheid om onderzoek te doen naar de verdwenen informatie. Wat is er destijds gestolen, wie zijn de verantwoordelijken, waar is het naartoe gegaan en wat wordt er mee gedaan?”

Van Raak heeft wel een vermoeden in welke richting moet worden gezocht:

,,Oudpremier Schotte en zijn vriend Corallo. Na 10-10-‘10 hebben grote criminelen met fout geld op Curaçao en Sint Maarten invloed in de politiek gekocht. In die tijd is veel mis gegaan bij de VDC.

Ik ben bang dat de gestolen informatie wordt gebruikt om te chanteren en vooruit te lopen op bepaalde onderzoeken.”

Het Kamerlid noemt het in het belang van Curaçao, het Koninkrijk en ook de Verenigde Staten om dit goed uit te zoeken.

,,Het is niet alleen informatie van de AIVD die is gestolen, maar ook die van de CIA.”

Dat de nog door Schotte aangestelde Michael Römer als directeur van de VDC is gehandhaafd, vervult Van Raak met zorgen.

,,Dat hij er nog zit, is veelzeggend. Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat onder hem iets terecht is gekomen van de reorganisatie van de VDC.”

Van Raak vindt dit het moment om ‘het foute geld te volgen naar foute figuren’ om die aan te pakken.

,,Als wij dat nu niet doen, vrees ik dat het er nooit meer van komt. Vandaar mijn schriftelijke vragen aan de minister en het verzoek om een onderzoek in te stellen.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *