27 C
Willemstad
• donderdag 15 april 2021 22:33

ParadiseFM | Ruim 4000 vaccinaties op 1 dag

Het aantal dagelijkse vaccinaties op Curacao neemt toe. De afgelopen 24 uur zijn 4269 personen gevaccineerd. In totaal hadden om 10 uur vanmorgen 45.386 mensen hun eerste...

Democracy now! | Thursday April 15, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 15 april 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Meer dan 65.000 registraties voor vaccinatie

Inmiddels hebben meer dan 65.000 mensen zich geregistreerd voor een vaccinatie, zo meldt de overheid. Omdat het grote aantal besmettingen tot grote problemen in het ziekenhuis leidt,...

PBC | Het wordt stoffig de komende dagen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De komende dagen worden weer stoffig: Sahara zand trekt over de Caribische regio. Het Caribbean Weather Center benadrukt dat het hier niet gaat om...

PBC | Vulkaan op Sint-Vincent ‘blijft voorlopig nog wel rommelen’

Persbureau Curacao De vulkaan op Sint-Vincent blijft de komende tijd nog wel rommelen en as uitspuwen. Dat zegt het seismologische centrum van de University of the West Indies....
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAD | Robbie’s verliest zaak van MCB

AD | Robbie’s verliest zaak van MCB

Met vonnis

Robbie’s Lottery | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Robbie’s Lottery heeft de rechtszaak tegen Maduro & Curiel’s Bank (MCB) op Curaçao en MCB-dochter The Windward Islands Bank (WIB) op Sint Maarten verloren.

In november en december 2018 hebben MCB en WIB de bancaire relatie met loterijhouder Robertico ‘Robbie’ Dos Santos en zijn loterijbedrijven Administratiekantoor Dollar, Jamaroma Lotteries en The Money Game opgezegd. Dos Santos en zijn gokondernemingen hadden de banken tevergeefs verzocht terug te komen op de opzegging. MCB en WIB hebben voet bij stuk gehouden, zij het dat zij de door hen gestelde termijn van beëindiging hebben verlengd van 31 december 2018 tot 31 maart 2019 – nu over elf dagen.

In het bijzonder gelet op de betrekkelijk recente strafrechtelijke veroordelingen van Dos Santos en zijn loterijbedrijven en de aard en omvang van de bewezenverklaarde strafbare gedragingen, is volgens het gerecht ‘voldoende aannemelijk’ geworden dat voortzetting van de bancaire relatie voor MCB en WIB reputatierisico’s meebrengen, die nadelig kunnen zijn voor hun (internationale) bedrijfsvoering en in strijd komen met (interne en externe) eisen op het gebied van financiële integriteit.

Aldus het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao. De contractsvrijheid van MCB en WIB en hun belang bij beëindiging van de contractuele relatie met Robbie’s dienen ‘zwaarder te wegen’ dan het belang van Dos Santos en zijn bedrijven bij voortzetting van die relatie.

,,Dit geldt ook indien zou moeten worden aangenomen dat eisers, zoals zij stellen, bij geen enkele andere bank in Curaçao of Sint Maarten welkom zijn”, meldt het vonnis, dat erop wijst dat deze stelling overigens door MCB en WIB is betwist en door Robbie’s niet aannemelijk is gemaakt. Het is (dus) vooralsnog niet bekend of de loterijbedrijven bij andere banken rekeningen aanhouden; wel dat namens Robbie’s door de advocaat was gesteld dat zonder bankrekening voortzetting van de bedrijfsvoering moeilijk, zo niet onmogelijk wordt.

Aan dit oordeel van het gerecht – dat banken niet verplicht zijn Robbie’s Lottery en Smartplay als klanten te behouden – ‘kan niet afdoen’ dat Dos Santos inmiddels als statutair bestuurder is opgevolgd door zijn dochter Stephanie Dos Santos, ten aanzien van wie geen bezwaren gelden, en dat onder haar bestuur, naar wordt gesteld, grote verbeteringen zijn aangebracht in de bedrijfsvoering op het gebied van professionalisering, automatisering, transparantie en omgang met de toezichthouder.

,,Feit blijft immers dat het loterijbedrijf nog steeds wordt uitgeoefend door en voor de strafrechtelijk veroordeelde (rechts)personen met wie MCB en WIB rechtens niet tegen hun wil zaken behoeven te blijven doen.”

In de rechtszaak van Robbie’s Lottery tegen MCB en WIB ligt volgens de rechter niet de vraag voor of MCB en WIB kunnen breken met rekeninghouders louter omdat deze actief zijn in de door de banken niet langer aantrekkelijk geachte loterijbranche. De vraag is volgens de rechter of MCB en WIB gehouden zijn hun contractuele relatie voort te zetten met strafrechtelijk veroordeelde (rechts)personen uit die branche.

,,Met deze strafrechtelijke veroordelingen onderscheiden de onderhavige zaken zich wezenlijk van de uitspraken in de Sint Maartense en Arubaanse casinozaken”, vervolgt het vonnis.

Dat betroffen onder meer zaken waarbij de RBC Royal Bank was betrokken. In die zaken werd de opzegging door de desbetreffende bank op grond van haar gewijzigde ‘risk appetite’ niet aanvaardbaar geacht en werden de belangen van de casino’s bij voortzetting van de bankrelatie zwaarwegender geoordeeld dan die van de bank bij beëindiging van die relatie.

,,Van relevante strafrechtelijke veroordelingen van de desbetreffende cliënten was in die zaken geen sprake”, schrijft de rechter in de zaak van Robbie’s tegen MCB. Vaststaat dat Dos Santos, Dollar, Jamaroma en The Money Game in 2016 schuldig zijn bevonden aan belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschrifte, verband houdende met illegale loterijen.

MCB en WIB hebben hiervoor verwezen naar het vonnis in de strafzaak tegen Dos Santos, waar bijna drie jaar geleden uitspraak in werd gedaan. In dat – onherroepelijke – vonnis is onder meer overwogen dat de verdachte jarenlang in georganiseerd verband met zijn bedrijven omzetten heeft verzwegen, onjuiste belastingaangiften heeft gedaan en jaarstukken/ commissieoverzichten heeft vervalst, waardoor het voormalige Land de Nederlandse Antillen en de landen Curaçao en Sint Maarten voor afgerond 50 miljoen zijn benadeeld.

Uit de bewezenverklaringen blijkt dat daarbij gebruik is gemaakt van rekeningen bij MCB en WIB. De vorderingen van Robbie’s Lottery strekken ertoe dat MCB en WIB worden veroordeeld tot nakoming van de tussen partijen bestaande overeenkomsten, meer in het bijzonder door de bestaande bankrelatie voort te zetten.

De brief van MCB aan Dos Santos van 21 december 2018 vermeldt dat zijn ‘client profile’ niet binnen de ‘risk appetite’ van MCB past. De wet voorziet niet specifiek in de opzegging van overeenkomsten als deze. De algemene bankvoorwaarden waarop MCB en WIB zich beroepen, voorzien wel in een bepaling over de opzegging. Robbie’s stelt evenwel dat deze voorwaarden nooit aan hen ter hand zijn gesteld. In dit kort geding is door de rechter verondersteld dat de overeenkomsten tussen partijen niet mede worden beheerst door algemene bankvoorwaarden.

,,Niettegenstaande de gemotiveerde betwisting daarvan door MCB en WIB, zal er in dit kort geding voorts veronderstellenderwijs van worden uitgegaan dat de stelling van eisers (Robbie’s, red.) juist is dat de aan hen verleende loterijvergunningen nog van kracht zijn.”

Uit de opzeggingsbrieven van MCB en WIB en hun toelichting daarop blijkt dat de opzegging in de eerste plaats is ingegeven door een gewijzigde inschatting door de banken van de integriteitsrisico’s verbonden aan de loterijbedrijfstak in het algemeen. MCB en WIB verwijzen hierbij naar de aangescherpte regelgeving en richtlijnen van henzelf, van de Centrale Bank, van andere toezichthouders, van hun Canadese aandeelhouder Scotiabank en van hun buitenlandse correspondent-banken.

MCB en WIB hebben echter uiteengezet dat de opzegging bovenal is ingegeven door de strafrechtelijke veroordelingen in 2016 van Dos Santos, Dollar, Jamaroma en The Money Game voor onder meer, samengevat, belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschrifte, verband houdende met illegale loterijen. Daarnaast verwijzen zij naar mediaberichten over nieuwe witwasverdenkingen jegens Robbie’s in verband met de in Nederland lopende witwaszaak ‘Cymbal’.

Ten slotte stellen MCB en WIB dat Robbie’s al twee jaar niet voldoet aan de verplichting tot het verstrekken van hun ‘KYC’-informatie (Know Your Customer). Beide banken hebben echter volgens de rechter niet concreet gesteld om welke informatie het gaat en wat zij aan Robbie’s hebben gevraagd.

Over de mogelijke betrokkenheid van eisers bij de Cymbal-zaak hebben MCB en WIB geen bijzonderheden verstrekt, zodat daarover in deze zaak niet kan worden geoordeeld.

,,Dat eisers in verband met die kwestie opnieuw negatief in het nieuws zijn gekomen staat echter vast, terwijl aannemelijk is dat dit bijdraagt aan het reputatierisico waarvoor MCB en WIB zeggen te vrezen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Kern vonnis: “De contracts-vrijheid van MCB en WIB en hun belang bij beëindiging van de contractuele relatie met eisers dienen zwaarder te wegen dan het belang van eisers bij voortzetting van die relatie (..) Aan dit oordeel kan niet afdoen dat Dos Santos inmiddels als statutair bestuurder is opgevolgd door zijn dochter Stephanie Dos Santos, ten aanzien van wie geen bezwaren gelden, en dat onder haar bestuur naar eisers stellen grote verbeteringen zijn aangebracht in de bedrijfsvoering op het gebied van professionalisering, automatisering, transparantie en omgang met de toezichthouder. Feit blijft immers dat het loterijbedrijf nog steeds wordt uitgeoefend door en voor de strafrechtelijk veroordeelde (rechts)personen met wie MCB en WIB rechtens niet tegen hun wil zaken behoeven te blijven doen.”

2019 03 19 – Vonnis Kg Robbie’s Lottery en Smartplay vs MCB en WIB by Black Lion on Scribd

2 reacties

  1. Ik heb vernomen dat fraudeur en witwassen en moordverdachte Robbery dos Santos nog rekeningen bij enkele andere locale banken heeft, dus eigenlijk heeft hij de MCB helemaal niet nodig.

    Zou wel willen weten wie die andere banken zijn, weten we meteen hoe het met de integriteit van die banken gesteld is.

    Neem aan dat Girobank, waar de criminelen Eric Garcia en Stephen Capella de dienst uitmaakten, een van die banken is.

    Die 200,000 dollar van de moeder van Stephen Capella komt wellicht rechtstreeks van Robbery.

    12 mei is het weer moederdag, Stephen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties