AD | RIVM bepleit herstelprogramma eilanden

‘Openstellen grenzen voor toerisme zoals voorheen geen reële optie’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Om de effecten van de coronacrisis op de eilandelijke economieën op te vangen, zal er als het aan het RIVM in Nederland ligt, in overleg met Nederland en de Wereldbank een economisch ondersteunings- en herstelprogramma moeten worden opgesteld.

,,Dit is mede van belang, omdat de economische schade direct of indirect negatieve effecten op de volksgezondheid kan hebben”, schrijft prof. dr. Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu), in een brief aan de vier ministeries van Gezondheid van de landen van het Koninkrijk: Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland.

Het openstellen van de grenzen voor toerisme, zoals het was voorafgaand aan de epidemie, is voor nu ‘geen reële optie’, stelt Van Dissel, omdat dit mogelijk zal leiden tot een politiek en sociaal onaanvaardbaar maar ook reëel risico voor de lokale bevolking.

,,Gezien de forse inkomstenderving is er reëel risico dat de economie langdurig serieuze schade op zal lopen”, aldus RIVM in een brief van 24 april.

Maatregelen om toerisme op de eilanden weer toe te laten en gelijktijdig import van nieuwe casuïstiek te voorkomen, lijken nog lastig te verwezenlijken, meent Van Dissel. ,,Om economisch te kunnen overleven, zal de toeristenindustrie vroeg of laat weer opgestart moeten worden. De wereld post-Covid-19 zal echter niet meer hetzelfde zijn als voorheen.”

,,Indien er geen structurele maatregelen worden genomen, zou het beslag dat toeristen op deze beperkte zorgcapaciteit zouden kunnen gaan leggen, mede gezien de lange behandelweg, te hoog kunnen zijn om voldoende capaciteit beschikbaar te houden voor de lokale zorgbehoefte.”

Er lijken volgens Van Dissel, die over Curaçao zegt dat de transmissie – ‘dankzij zeer strenge maatregelen’ – beperkt bleef, voor de korte termijn geen adequate maatregelen te bedenken om bij de huidige incidenties in de bronlanden het toerisme met bezoekers die voor een beperkte periode naar de eilanden komen, weer op te starten zonder dat er drastische aanpassingen in werkwijze binnen deze industrie worden gerealiseerd.

Bron: Antilliaans Dagblad

6 Reacties op “AD | RIVM bepleit herstelprogramma eilanden

 1. John Bash

  @Lionfish en @ericlapas. Advies geven mag dit rijksinstituut. Iedereen mag een brief met advies sturen aan de 4 ministers. Zelfs jullie.

 2. Het klopt dat het RIVM niet over de economische gevolgen gaat. Zouden zij het bedoeld hebben vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, in combinatie met de economie?
  Gezien de eenvoudige blik waarmee het RIVM kijkt naar de eilandje economie, heeft al aan dat zij beperkt zijn in hun economische kennis.
  Toen ik het las, was mijn eerste gedachte: gaan we weer. Weer dat kortzichtige.
  Again, diversify your economy!
  In plaats te wachten op de toeristen, moet je nu aan de slag gaan met het nieuwe. Bedenk nieuwe economische pijlers.
  Hup, aan de slag.

 3. Dat zij ik dus, een sluitende begroting op basis van de huidige, reële inkomsten. Extra belasting, direct of indirect zijn funest voor een wankele economie.
  Afscheid nemen van bestaande voorwaarden voor al het personeel. Alles moet terug gebracht worden naar normaal regionaal niveau. De regels van fatsoenlijk bestuur moeten op straffe van verwijdering (ondslag) uit functie.
  Voor de overheids NV’s moet een externe, interim, directie worden aangesteld om een herstructurering door te voeren..
  Het zou mij verbazen als dit ver afgaat wijken van het advies.

 4. Jammer dat Beflapas zijn ergernis over het sluiten van Campo afreageert op Izzy Gerstenbluth, die recht heeft op een straatnaam hier.

  Meer dan de doodsbedreigingen uitende Helmin Wiels of de vrouwen mishandelende hoeren bezoekende alcoholist Andrew Jones.

 5. Lionfish

  Klopt, het RIVM gaat hier volledig buiten zijn boekje. Van Dissel laat zich uit over zaken waarvan hij (1) geen verstand heeft en (2) waarover hij totaal geen bevoegdheid heeft. Beetje dom.

 6. ericlapas

  Daar gaat het RIVM niet over, in Nederland is al behoorlijk veel kritiek op dit clubje want het is niet transparant waar ze hun conclusies op zijn gebaseerd. Wat dat betreft lijken ze veel op de epidemioloog hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *