28 C
Willemstad
• dinsdag 21 mei 2024

Extra | Journaal 17 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 15, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Regering kent Aruba beter dan Cft

HomeLandenArubaAD | Regering kent Aruba beter dan Cft
Mike Eman: ,,De regering vraagt adviezen, maar bepaalt zelf hoe daarmee wordt omgegaan. Wij weten beter dan het Cft wat er werkt op Aruba.”
Mike Eman: ,,De regering vraagt adviezen, maar bepaalt zelf hoe daarmee wordt omgegaan. Wij weten beter dan het Cft wat er werkt op Aruba.”

Oranjestad – ,,De regering vraagt adviezen, maar bepaalt zelf hoe daarmee wordt omgegaan. Wij weten beter dan het Cft wat er werkt op Aruba.”

Minister-president Mike Eman begrijpt de kritische houding van het College Financieel Toezicht (Cft), maar vindt dat beleid niet alleen gebaseerd kan zijn op kale cijfers.

,,Wij nemen ieder advies serieus, maar volgen niet alles op naar de letter. Het gaat om onze economie als geheel, om onze mensen.”

Eman heeft wat moeite met de druk die het Cft uitoefent.

,,De regering zal bij de behandeling van de begroting tekst en uitleg geven aan de Staten over de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van het advies van het Cft. Uiteraard is een sluitende begroting essentieel voor een duurzame toekomst van ons land, maar wij bepalen zelf wat voor Aruba de beste weg is om daar te komen.”

Onlangs stuurde het Cft een bezorgde brief naar de minister van Financiën en Overheidsorganisatie, Angel Bermudez, over het in haar ogen te trage tempo van het nemen van noodzakelijke maatregelen.

,,Voor de uitvoering van de begroting 2015 is implementatie van de maatregelen die moeten bewerkstelligen dat het overheidstekort wordt teruggedrongen essentieel.

Voor een aantal maatregelen heeft hierover ofwel nog geen besluitvorming plaatsgevonden of de maatregelen bevinden zich nog niet in de implementatiefase. De onderbouwing van de meerderheid van de voorgenomen maatregelen is beperkt en geeft geen inzicht in de effecten.

Het is daarom ook niet mogelijk om op dit moment een oordeel te geven over de realisatie van de desbetreffende voorgenomen maatregelen. Wederom wordt het belang van een degelijke uitvoeringsrapportage daarom bevestigd.”

Het Cft vraagt in het bijzonder om aandacht voor de belastingherziening.

,,Tot voor kort werd hier weinig informatie over gedeeld. Recentelijk is er, naar verluidt, wel een presentatie in de Staten geweest over de concrete plannen die onder deze herziening vallen. Graag zou het Cft hier ook een concrete toelichting over ontvangen, aangezien deze besparingsmaatregel volgend jaar al 55 miljoen florin aan besparingen moet opbrengen oplopend tot 100 miljoen in 2018. Graag gaat het Cft tijdens zijn komende bezoek aan Aruba in juni nader met u in gesprek over de voorziene belastingherziening.”

Het Cft heeft ook het advies van de Raad van Advies (RvA) over de ontwerpbegroting 2015 tegen het licht gehouden:

,,De RvA heeft conform de Staatsregeling van Aruba een advies op de ontwerpbegroting 2015 geschreven waarop door de regering van Aruba in het nader rapport is gereageerd. De RvA komt tot een aantal overeenkomstige conclusies als het Cft, zoals dat een aantal maatregelen onvoldoende is toegelicht om het realiteitsgehalte te kunnen beoordelen. Daarnaast geeft de RvA aan dat er te weinig onderbouwing is om te kunnen beoordelen of het gehanteerde basispad correct is en wijst de RvA ook op een meer centrale rol voor het ministerie van Financiën.

Ten slotte valt het Cft op dat de regering in reactie op de opmerking van de RvA dat het balanced budget-akkoord nu al niet meer nagekomen wordt, doordat de regering de regel van scheiding tussen inkomsten en uitgaven met betrekking tot een aantal maatregelen al heeft losgelaten, aangeeft dat het balanced budget-akkoord meer als richtlijn gezien moet worden in plaats van als een concreet kader.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

3 reacties

 1. als we niet oppassen dan is de koek op, Immers het Cft doet alleen mee omdat het Koninkrijk garant moet staan voor de gemaakte schulden. Ergens in Nederland kan er wel eens iemand opstaan en zeggen genoeg is genoeg en dan komen wij in de Griekse situatie. Dus oppassen trachten zoveel mogelijk adviezen op te volgen en blijven hopen dat Nederland onze schulden blijft dekken.
  Beter nog her financier alles , pas alle adviezen toe . Laat Nederland alle schulden opkopen en begin met een nieuwe schone lei. Want ik heb liever een vingertje dat tut tut zegt dan dan een mes op mijn keel met van betalen anders zullen we je wat aandoen. In dit geval armoe en status net als alle andere eilanden in de regio

 2. Dat de heer Eman de kritische houding van het CFT begrijpt is niet te verwonderen. Hij weet namelijk beter.

  De heer Eman is, wellicht zijns ondanks, het boegbeeld van 25 jaar financieel wanbeheer door de opeenvolgende Arubaanse regeringen die afwisselend werden gevormd door de twee grootste partijen AVP en MEP.

  Adviezen van controlerende nationale en internationale instellingen werden jarenlang stelselmatig genegeerd, zoals de adviezen van de Algemene Rekenkamer van Aruba, de Centrale Accountantsdienst en de SER.

  De heer Eman merkt op dat ‘wij beter weten dan het CFT wat er werkt op Aruba’.

  Maar je zou toch zeggen dat de Algemene Rekenkamer van Aruba óók weet ‘wat er werkt op Aruba’!

  Wat er in elk geval niet werkt op Aruba is een deugdelijk opvolgen van adviezen van integere instanties die hebben moeten toezien hoe het land zich in de afgelopen jaren in de financiële chaos heeft gemanoeuvreerd met als trieste finale een staatsschuld die 80% van het Bruto Nationaal Product bedraagt en met een hoop geluk pas over 20 jaar zal kunnen worden afgelost. Intussen betaalt het land Aruba 100 miljoen euro per jaar aan vaste rentelasten op schulden die wetens en willens zijn opgebouwd door de ene lening met de andere af te lossen.

  De enige uitweg uit deze dolgedraaide carrousel is een volledige aanvaarding van de niet vrijblijvende adviezen van het CFT dat als bindende controle instantie zou moeten worden verwelkomd en niet zou moeten worden afgeschilderd als een boosaardige indringer van buitenaf (lees het verhaal van Winklaar in AweMainta van 2o april).

  Het is begrijpelijk dat menig Arubaans bestuurder tegen het CFT is omdat, als de adviezenvan het CFT moeten worden opgevolgd, de weg naar corruptie en instandhouding van de macht door vriendjespolitiek wordt afgesneden.

  Dan is het ook niet langer mogelijk om vlak voor de verkiezingen door Brood en Spelen, gefinancierd door ondeugdelijke leningen, de Arubaanse bevolking een rad voor ogen te draaien, een bevolking die, net als de Arubaanse Pers, volkomen kritiekloos de aan de macht zijnde bestuurders toejuicht. Jaar in jaar uit.

  Het wordt tijd dat de oude partijen worden vervangen door integere nieuwe partijen die worden aangevoerd door hoogopgeleide jonge Arubanen die het goed menen met hun land en die niet, zoals nu het geval is, na hun studie in Nederland hun vaderland de rug toekeren vanwege het ontbreken van carrièremogelijkheden en nog wat zaken.

 3. De cijfers van het CFT zijn niet kaal maar warm aangekleed en goed gemotiveerd, evenals de adviezen van de RvA. De Arubaanse regering komt zelden met werkelijke cijfers, vooral niet als ze een tikje boosaardig ogen. De premier heeft moeite met de druk die het CFT uitoefent? Welke druk bedoelt hij? Het CFT doet verstandige aanbevelingen die de premier niet wil opvolgen. Dat is heel wat anders. Het is zoals altijd, de goede regeringsvoornemens verdampen, net zo als de rente en de pensioenen. Het balanced budget wordt al jaren in theorie aangehangen, maar in de praktijk uitgesteld. HG doet wat het belooft, stelt de reclame ferm. Maar de Arubaanse regering heeft aangrijpend bewegelijke beloften. Ze passen zich aan, aan het gewenste charisma. Geen cent in kas, maar geld genoeg. Terughoudend Taoïsme. Door niets te doen wordt alles gedaan. Dat beter weten, heeft tot dusverre de financiën van de overheid niet verbeterd. Is dat de bedoeling? Wil de regering dat de oppositie het Land redt? Renée van Aller& John de Vries.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties