27 C
Willemstad
• woensdag 6 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | RdK-directeur Van Kwartel verbolgen

Dit screenshot levert volgens Van Kwartel ‘duidelijk het concrete bewijs dat de offerte juist door Melder (Colás Bos, red.) en partners opgemaakt en opgestuurd werd’. De mail is afkomstig van Jeffrey Bollebakker van Count Companies in Rotterdam, waar Bos ook voor werkt(e).

Willemstad – Als een paal boven water staat dat er van zijn kant géén intenties tot corruptieve handelingen zijn geweest, noch dat er enige corruptieve handelingen zijn gepleegd.

Zelfs de tegenpartij heeft dit steeds met verschillende bewoordingen in het Ivy-rapport aangegeven. Ook moet het voor iedereen duidelijk zijn dat ‘Melder’ géén goede intenties had met RdK, de raffinaderij en/of het Land Curaçao.

- Advertentie -

Dit verklaarde Roderick van Kwartel in zijn ‘wederhoor’ in verband met de buitengewone vergadering van aandeelhouders (Bava) donderdagmiddag in verband met zijn onmiddellijke ontslag als statutair directeur van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK). Het is voor de buitenwereld de eerste keer dat hij zich uitspreekt na het vermeende omkoopschandaal.

‘Melder’ is in het rapport van Ivy-advocaten de codenaam voor Colás Juan Alejandro Bos, die namens Count Energy Trading in Rotterdam gesprekken voerde in verband met het biedingsproces voor een nieuwe exploitant van de Isla-raffinaderij.

,,Na het voorval heb ik niet stil gezeten en heb ik mijn onderzoekingen verder voortgezet. Daaruit is gebleken dat ‘Melder’ reeds conflictsituaties heeft gehad met RdK zelf, met de heer Herbert Mensche in 2004, PSB Bank (Postspaarbank) in 2018, en thans recentelijk met RdK in 2019.”

Het was volgens Van Kwartel aan de Bava en Raad van Commissarissen van RdK om te gaan beslissen of zij het belang van het Land Curaçao voorstaan of dat zij ‘een twijfelachtig figuur’ als Bos – ‘die immers reeds door zijn eigen organisatie opzij werd gezet’ – willen verdedigen.

,,Ik kan u verzekeren dat ik in dat geval noodgedwongen voor mijn rechten moet opkomen en de nodige stappen zal ondernemen om mijn recht te verhalen en mijn persoonlijk belang en integriteit te bewijzen. Ik heb mijn naam als professional steeds hoog gehouden en zal niet accepteren dat mijn goede naam ten onrechte bezoedeld zal worden.”

Donderdag hoopte Van Kwartel echter ‘dat het niet zover hoeft te komen’ en dat hij en RdK ‘samen als verantwoordelijke gezagdragers voor het belang van ons land kunnen opkomen’.

‘Sluiten raffinaderij betekent armoede bevolking’

RdK en de raffinaderij vormen een belangrijke spil voor het hebben van een voorspoedige economie van het eiland, verklaarde Van Kwartel donderdag in zijn wederhoor, en ‘samen kunnen wij vandaag gaan beslissen of wij van onze insteek een succesvolle of een teleurstellende gebeurtenis gaan maken’.

,,Ik zit hier voor u en met een schoon geweten kijk ik u allen in de ogen vanuit een innig besef dat ik geen moment iets verkeerds heb begaan. Ook was het nimmer mijn intentie om verkeerde dingen te doen of anderen aan te zetten tot het doen van verkeerde dingen. U heeft allen uw vertrouwen in mij gesteld en met een gerust hart zit ik voor u vandaag, wetende dat ik uw vertrouwen nimmer heb geschaad en ik zal ervoor zorgen dat ik vanuit mijn professionaliteit nimmer iets zou doen wat mij of u zou kunnen beschamen.”

Van Kwartel hield zijn gehoor voor dat zij beiden, de Raad en hij, die dag zouden kunnen gaan beslissen ‘of wij het belang van Curaçao en RdK voor ogen hebben en of wij het vertrouwen dat het volk in ons gesteld heeft zullen beschamen en een groot gedeelte van ons volk in de armoede zullen jagen’. ,

,Het sluiten van de raffinaderij houdt namelijk ongetwijfeld in het jagen van onszelf en onze bevolking in de armoede. Vanuit deze optiek heb ik mijn werk naar eer en geweten gedaan en ik kan mij helder voor de geest halen dat u mij als opdracht heeft gegeven om voor een schoon traject te zorgen, waarin het belang van het Land Curaçao, de voortzetting van de raffinaderij en het voortbestaan van RdK als geheel en in het geheel gegarandeerd wordt.”

Hij heeft dat als directeur naar eigen zeggen ‘op een integere wijze gedaan’.

,,Misschien zijn er mensen die dit willen bestrijden, maar ik kan u garanderen dat ik iedereen en ons volk daarbuiten zonder gewetenswroeging in de ogen kan kijken, wetende dat ik mijn uiterste best heb gedaan en dat het voor zover het mijn insteek betreft voor een schoon traject heb gezorgd.”

Hierna ging Van Kwartel in op een aantal punten aangehaald door de Raad van Commissarissen, die volgens hem ‘niet volledig met de waarheid stroken’.

 • ,,U stelt dat:
  a) Er naast het biedingsproces een ‘paralleltraject’ heeft bestaan met (vertegenwoordigers van) een participant (Count, red.) in het biedingsproces. De heer van Kwartel was bij dit paralleltraject betrokken.
 • b) De heer van Kwartel in het kader van het paralleltraject heeft deelgenomen aan diverse besprekingen met deze participant. Deze besprekingen vonden – onder meer – plaats bij een medewerker van RdK thuis. De betreffende medewerker maakte ook deel uit van het projectteam belast met het biedingsproces.
 • c) Tijdens bedoelde besprekingen is gesproken over de wijze van winstdeling indien de participant als toekomstige partner van RdK zou worden geselecteerd.
 • d) Er tijdens het paralleltraject op aandringen van – onder meer – de heer van Kwartel een conceptovereenkomst is opgezet, waarin is opgenomen dat indien aan de voorwaarden uit die conceptovereenkomst zou worden voldaan, de participant als strategisch partner van RdK zou worden geselecteerd.
 • e) Er met (een medewerker van) de participant is gesproken over de betaling van vergoedingen door de participant aan een nog door de heer van Kwartel ingehuurde consultant op te richten vennootschap, in verband met uitvoering van bedoelde conceptovereenkomst van in totaal 5 miljoen dollar.
 • f) Het niet aannemelijk is dat de heer van Kwartel heeft getracht (de medewerker(s) van) de participant te ontmaskeren. Het plan c.q. de operatie om (de medewerker( s) van) de participant te ontmaskeren oogt eerder op een uitlokking.”

Hieronder volgt de reactie/het verweer van Van Kwartel op bovenstaande punten: ,

,Ad a) De realiteit is dat er een onderzoek werd opgestart, zoals ieder integere onderneming zou doen. Als een zichzelf respecterende onderneming zaken met een derde partij gaat doen, dan pleegt deze onderneming altijd een backgroundcheck. De referenties en geloofwaardigheid van de derde partij moet in kaart gebracht worden, dit was, is en zal altijd gebruikelijk zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Van wie de initiatieven zijn uitgegaan, voor wat betreft de offerte die ingevoerd werd, moge de ingevoegde screenshot c.q. bijlage getuigen. Dit screenshot levert duidelijk het concrete bewijs dat de offerte juist door ‘Melder’ (lees: Colás Bos van Count, red.) en partners opgemaakt en opgestuurd werd.

Ad b) Er bestond helemaal geen paralleltraject en zeker geen paralleltraject waaraan ondergetekende deel van uitgemaakt heeft.

Ad c) Het rapport-Ivy geeft overduidelijk aan dat onzerzijds geen winstdelingoogmerken waren ingevoerd, terwijl de Count-vertegenwoordiger steeds duidelijk heeft aangegeven dat dit een onderdeel is van hun business strategy. Zij hebben zelf aangegeven dat dit onzerzijds nimmer is aangekaart.

Ad d) Het moet voor alle leden van de Raad bekend zijn dat Motiva de ‘preferred bidder’ was. Ook het rapport-Ivy geeft aan dat ondergetekende geen moment actief in het proces participeerde. Met opmerkingen als ‘hij zat er stil bij, hij zei weinig, hij zei rustig rustig, we hebben geen haast’. Dus deze aantijging slaat zeker nergens op.

Ad e) Daarover gaat ondergetekende niet in discussie treden, omdat ten eerste geen bod aan ondergetekende is gericht, ondergetekende zich niet met de inhoudelijke kant van het onderzoek heeft gemoeid en het rapport- Ivy aangeeft dat er geen enkel moment bij het hele team eigen belang of voordeel werd nagestreefd. Zo mogelijk dat er over een winstdeling werd gesproken, dan geeft het Ivy-rapport aan dat het meer te maken had met kostenreductie ten bate van Aqualectra en Curoil.

Ad f) Het staat ongetwijfeld vast dat er een backgroundcheck gepleegd werd en dat ‘Melder’ (Bos, red.) daar niet blij mee was en dat zelfs Count zich van hem heeft gedistantieerd. Zowel in het Ivy-rapport – ‘hij had altijd de lead’ – en later in het ontslag dat ‘Melder’ (Bos, red.) aangezegd kreeg. Dus zelfs Count is zich bewust van het feit dat ‘Melder’ (Bos, red.) onjuist heeft gehandeld.”

Tenslotte, aldus Van Kwartel, kan hij aangeven ‘dat er ook bewijzen op tafel zijn gekomen dat de starre houding van de heer Clift Christiaan de reden is waarom Motiva (het Amerikaanse Motiva Enterprises met Aramco als eigenaar, red.) afgehaakt’ is. Daarbij verwees hij onder meer naar een verslag in de media, het Antilliaans Dagblad van afgelopen week, waarin minister- president Eugene Rhuggenaath (PAR) aangeeft:

,,Zo bleek uit het perspectief van Motiva het businessmodel en daarmee de rendementsverwachtingen niet voordelig genoeg, mede omdat de operator als huurder enorme investeringen moet doen, maar in het huidige model RdK/Land Curaçao eigenaar blijft”.

Concluderend wilde Van Kwartel ‘expliciet aangeven’: 1) Er bestond geen paralleltraject; 2) er zijn onzerzijds zeker geen strafbare feiten gepleegd; 3) ondergetekende heeft zijn opdracht voor een schoon traject plichtsgetrouw uitgevoerd; 4) ondergetekende behoudt het recht om, mochten zijn rechten niet gerespecteerd worden, zelf zijn naam te zuiveren middels publicatie van alle feiten en de ondersteunende bewijzen die op tafel liggen; 5) zijn rechten te waarborgen middels een rechtszaak.

Van Kwartel zei echter te hopen dat in dit geval ‘het gezond verstand de overhand zal krijgen’ en dat ‘we samen de hand aan de ploeg zullen slaan om het welzijn van de raffinaderij, de RdK en het land Curaçao te waarborgen’. ,,Samen staan we sterk, maar verdeeld zullen we allemaal te lijden hebben. Ik ben er zeker van dat ik mijn werk naar eer en geweten heb gedaan, geen strafbare feiten heb gepleegd en een schoon traject heb gewaarborgd.”

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

14 reacties

 1. Roderick van Kwartel was toch voorgedragen door Ruggenaath? R.van Kwartel was volgens Ruggenaath een interger person een goede vriend zelfs.In de wandelgangen werd gezegd BO TA KUE MI TA TUMA.
  Het is nu geen samen uit samen thuis.R.V.Kwartel als je toch moet hangen zeg nu maar de waarheid en neemt niet alle schuld op jouw.

 2. @Lapdancer,
  Nee: ik ben geen jurist, en je hebt gelijk, het O.M. heeft hier niets mee van doen, maar de paar keren waar ze al wel mee van doen hadden, zijn al een paar keer “niet opportuun” bevonden, snap je?
  Maar wat dan nog? Denk je nou echt dat hij met de rechters van hier (de goeien daargelaten) een schijn van kans heeft? Really??? Jij bent me er wel een van “zoals de wind waait, waait mijn jasje” “flip flopper” bij uitstek!
  Bij mij weet je bij voorbaat wat ik van bepaalde zaken vindt.
  Jou kennende zal je mij ervan gaan betichten “Predictable” te zijn, maar liever dat dan vals spelen…… Of niet Plas?

 3. @Een Andere Joker: bedoel je via DIT Openbaar Ministerie?????????
  Meen je dat?? Je laat me wel lachen op deze Zondag EAJ. Had ik na een weekje KKC wel nodig, zo’n verzetje.
  Woon jij onder een tapijt of zo??

 4. Als hij denkt in zijn recht te staan dan moet ie toch naar de rechter stappen?
  Dus wordt vervolgd, neem ik aan!!

 5. @Allen: WIE heeft hem, en wat dat betreft ook zijn voorganger, aangesteld? Schotte? Wiels?
  Don’t worry: I got time to wait for your response Losers……

 6. Een Stephen Capella reactie.

  De boel gigantisch besodemieteren en dan de vermoorde onschuld spelen.

  We zijn een eiland vol idioten.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -