AD | Productie stroom en water op Bonaire veiliggesteld

Bopec Bonaire | Stephan Kogelman

Kralendijk – Curoil en Contour Global hebben van Ofac (Office of Foreign Assets Control) toestemming gekregen om de laatste bruikbare zware stookolie (HFO) afkomstig van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA te gebruiken voor de productie van stroom en water.

De toestemming maakt het mogelijk de huidige bruikbare voorraad op te maken. Het gaat dus om een tijdelijke oplossing.

Onder leiding van gezaghebber Edison Rijna werkt de stuurgroep Brandstoffen aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Bonaire hoe dan ook verzekerd is én blijft van water en stroom. ,,Van uitval van stroom en water is geen sprake, maar in een transitieperiode om te komen tot nieuwe veilige en duurzame opslagterminals om Bonaire in de komende jaren te voorzien van de nodige brandstoffen zijn tussenoplossingen nodig. Dat is onze taak en daar werken wij in samenwerking met het Rijk aan”, aldus Rijna. Zonder een Ofac-licentie kan er geen zware stookolie voor Bonaire worden aangekocht voor de productie van stroom. De stuurgroep heeft in samenwerking met betrokken bedrijven een aantal noodmaatregelen voorbereid, waardoor de levering van stroom en drinkwater op Bonaire veilig is gesteld. Deze voorbereidingen gaan gewoon door en worden ingezet zodra de aanwezige bruikbare voorraad van zware stookolie op is.

De coronacrisis vertraagt de aanvoer van de nodige materialen om de noodvoorziening bij Bonaire International Airport (BIA) klaar te maken voor gebruik. Contour Global gaat, zodra de laatste bruikbare zware stookolie bij Bonaire Petroleum Corporation (Bopec) op is, diesel gebruiken om elektriciteit te produceren. Dit is de noodmaatregel voor de korte termijn en deze wordt ingezet zodra en zolang dat nodig is. De diesel wordt aangevoerd via schepen richting Curoil in Hato. Curoil slaat de diesel op in tanks en rijdt twee keer per dag met een tankauto vol diesel naar Contour Global.

Voor de lange termijn wordt er in opdracht van de stuurgroep Brandstoffen een noodvoorziening gebouwd op het terrein van BIA. Deze wordt verbonden met een transportleiding naar de airportpier. Bij de pier wordt een ponton aangelegd, waar stookolie wordt opgeslagen die niet uit Venezuela afkomstig is. De stookolie wordt vanaf het moment dat deze maatregel ingezet wordt vijf dagen per week, buiten spitstijden en niet in ochtend- en avonduren, met vrachtwagens naar Contour Global Bonaire gebracht. Curoil is gevraagd om de aanvoer en opslag van diesel als brandstof voor de elektriciteitscentrale mogelijk te maken. Beide noodmaatregelen worden gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Bovenstaande noodmaatregelen zijn allemaal van tijdelijke aard en hebben alleen betrekking op de zware stookolie. In de tussentijd wordt er gewerkt aan een structurele oplossing, waarbij twee nieuwe opslagterminals op Bonaire worden gebouwd voor alle type brandstoffen die gebruikt worden op het eiland. Hiermee wordt zowel de drinkwater- als de stroomvoorziening gewaarborgd en er wordt voor gezorgd dat de opslag op een veilig en duurzaam manier gebeurt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *