AD | ‘Problemen buiten Grondwet’


Kralendijk – De aanpassing van de Grondwet staat los van de strijd voor aanvaardbare sociale voorzieningen in Caribisch Nederland.

Dat stelt de politieke partij MPB, de grootste coalitiefractie op Bonaire, in een uitgebreide verklaring van politiek leider Elvis Tjin Asjoe.

Die verklaring is een reactie op de protesten die op Bonaire klinken tegen de grondwetswijziging, met name de veelbekeken video van Michiel van Bokhorst op YouTube, waarin wordt geklaagd over een ongelijke behandeling.

De grondwetswijziging is nodig om het mogelijk te maken dat de inwoners van Bonaire mogen stemmen voor de Eerste Kamer, zoals ze dat al sinds 10- 10-’10 mogen voor de Tweede Kamer. Terecht maakt Van Bokhorst zich zorgen over de sociale situatie op Bonaire, aldus de MPB, want ‘de sociale situatie schreeuwt om verandering’. De kaders voor het wegwerken van de achterstanden ‘die Bonaire in 60 jaar Antillen heeft opgelopen’ moeten buiten de Grondwet worden vastgesteld. ,,De grondwetswijziging staat dit niet in de weg.”

De MPB legt uit dat alinde Slotverklaring van 2006, unaniem aanvaard door de toenmalige Eilandsraad van PDB en UPB, is afgesproken dat de nieuwe status van Bonaire (en Sint Eustatius en Saba, BES) als Caribisch Openbaar Lichaam in de Grondwet moest worden vastgelegd, omdat stemmen voor de Eerste Kamer niet mogelijk is als Openbaar Lichaam volgens het bestaande artikel 134. Het Statuut van het Koninkrijk, dat boven de Grondwet staat, is al op 10-10-’10 gewijzigd en daarin is al sprake van wetten en regels voor de BES-eilanden die kunnen verschillen van Nederland.

Deze ‘differentiatie op basis van gelijkwaardigheid’ was nodig om te voorkomen dat Caribisch Nederland overspoeld zou worden met Nederlandse wetten en regels. ,,Op grond van gelijkwaardigheid heeft het Rijk grote investeringen gedaan in de gezondheidszorg, het onderwijs en verschillende andere voorzieningen op Bonaire waarvoor de Nederlandse overheid direct verantwoordelijk is en die onder de RCN vallen. Zeer betreurenswaardig is wel het feit dat de Nederlandse regering tot op heden ditzelfde principe niet toepast op sociaal gebied.”

De aanpak van de armoede blijft daardoor achter bij andere taken, waarop wel grote vooruitgang is geboekt ‘die in zo’n korte tijd niet mogelijk was binnen de Nederlandse Antillen’.

MPB roept op de krachten te bundelen om Nederland aan zijn woord te houden en de voorzieningen (onderstand, AOV en kinderbijslag) op een aanvaardbaar niveau te brengen. Plus een reeks andere onderwerpen waarvoor met Nederland kaders moeten worden bepaald, zoals sociale woningbouw, het wegennet, een algemeen pensioen, duurzame economische ontwikkeling en duurzame vliegverbindingen.

De partij hoopt meer gehoor te vinden bij het nieuwe kabinet dat nu gevormd wordt in Nederland.

Bron: Antilliaans Dagblad / Knipselkrant Bearingpoint/KPMG

2 Reacties op “AD | ‘Problemen buiten Grondwet’

  1. Renée van Aller

    In de Slotverklaring van 2 november 2006 wordt deze regeling niet aangetroffen. Ook niet in de Slotverklaring van de miniconferentie van 10 en 11 oktober 2006 waar de latere BES-eilanden in Den Haag tekenden voor hun ongewenste status. Welke Slotverklaring wordt bedoeld? Kiezen voor de Eerste Kamer komt zijdelings aan bod in een artikel in Ars Aequi van L.J.J. Rogier van september 2010. De uitleg die er thans aangegeven wordt konden wij niet vinden. Wat hebben wij gemist? Renée van Aller&John de Vries

  2. Nederlanders Mogen dus zonder enige vergunning wonen op Bonaire?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *