AD | Prince: Extra loterij is essentieel

Willemstad – Het ‘gewone’ exploitatieresultaat van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) in 2008 bedraagt weliswaar een tekort van 130.000 gulden, maar met het positieve resultaat van de ‘extra loterij’ van bijna 647.000 erbij is het uiteindelijke resultaat 517.000 plus. Directeur César Prince merkt op dat het afgelopen jaar een stuk beter is gepresteerd dan in 2007 en vooral in de jaren ervoor. Zo is de omzet gestegen van 47,1 miljoen in 2006, naar 55,3 miljoen in 2007 en zelfs 64 miljoen in 2008.

Hiervan gaat 4 procent naar Wega di Number. Voor de stichting tellen vooral de baten van de ‘extra loterij’ op zondag. Die bedroeg vorig jaar bijna 2,6 miljoen (2.558.000), terwijl dit een jaar eerder nog 2,2 miljoen (2.214.000) was.

De lasten van deze extra loterij waren in beide jaren gelijk, namelijk 1,9 miljoen. Wat er onderaan de streep overbleef, bedroeg 647.000 in 2008 tegen 261.000 in 2007.

Prince wijst erop dat FWNK géén vergoeding ontvangt voor de werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van de extra loterij. ,,De hierbij gemaakte kosten worden nu niet door FWNK doorberekend aan de extra loterij.” Het positieve exploitatieresultaat van 517.000 in 2008 van de ‘gewone’ FWNK en de extra loterij is hoger dan het subsidiebedrag van 430.000 gulden van het Eilandgebied Curaçao aan de stichting loterijen.

Een jaar eerder – in 2007 – had de stichting niet zonder de subsidie van 320.000 gulden gekund, want toen bedroeg het uiteindelijke exploitatieresultaat 75.000 plus.

Directeur Prince benadrukt dat er nog veel oude schulden zijn, waarvoor aan de overheid kwijtschelding is verzocht, maar dat de liquiditeit van FWNK sterk is verbeterd. De liquide middelen bedroegen per ultimo 2008 ruim 1,2 miljoen, terwijl dat twaalf maanden eerder nog 773.000 was.

Heel veel draait om de extra loterij met dus zo’n 2,6 miljoen aan baten tegen 937.000 aan ‘gewone’ baten, waarvan bijna de helft – 430.000 – aan overheidssubsidie.

De verkoop aan boekbonnen, bijvoorbeeld, leverde 267.000 gulden op. De personeelkosten stegen van 481.000 in 2007 naar 628.000 in 2008. Over 2009 is nog niets bekend.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *