27 C
Willemstad
• dinsdag 18 mei 2021 23:10

ParadiseFM | 50.000 mensen volledig gevaccineerd

Meer dan 50.000 mensen op Curaçao zijn inmiddels volledig gevaccineerd. Zij hebben beide coronavaccinaties ontvangen. Ruim 80.500 mensen hebben hun eerste prik ontvangen. Bijna 83.000 mensen hebben...

Democracy now! | Tuesday, May 18, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 18 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Motie Staten vraagt meer versoepelingen, waaronder avondklok naar middernacht

De Curaçaose regering wordt in een motie van het parlement vandaag verzocht de coronamaatregelen verder te versoepelen. En dat op de dag dat premier Rhuggenaath in een...

Nu.cw | 62 Procent inmiddels gevaccineerd, prik nu vanaf 16 jaar

62 Procent van het aantal mensen op Curaçao dat gevaccineerd mag worden heeft inmiddels een eerste prik gehad. Er is dus nog een grote groep, ruim 30...

DolfijnFM | Groep acht van de Emmy Bertholdschool moet EFO toets hoofdrekenen over doen

WILLEMSTAD – Groep acht van de Emmy Bertholdschool moet de EFO Hoofdrekentoets overdoen. Afgelopen dinsdag deden ze die toets voor het eerst. Maar door een vergissing van...
- Advertisement -spot_img

AD opinie | Simply the best

HomeAuteursOpiniesAD opinie | Simply the best

AD opinie | Een volledige bekentenis
AD opinie | Feitelijk een volledige bekentenis

ANALYSE – Curaçao en het personeel van Kas di Kòrsou kan zich geen betere Gevolmachtigde minister wensen dan Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano). Dat is althans het beeld dat het ‘Verslag ambtsperiode M.F. Wiels’ probeert op te roepen.

Het nog niet gepubliceerde document waarvan deze krant een kopie in handen heeft, is opgesteld door journaliste Jamila Zemouri die in april door Wiels in dienst is genomen en zichzelf introduceert als communicatiespecialist.

De opdracht voor het opstellen van het stuk met als datering juli 2016 heeft Wiels gegeven nadat zij er lucht van had gekregen dat het vorige week uitgelekte rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) een groot aantal (financiële) malversaties zou bevatten waaraan zij zich volgens de onderzoekers persoonlijk schuldig heeft gemaakt.

In het ‘Verslag ambtsperiode M.F. Wiels’ wordt de huidige Gevolmachtigde minister de hemel in geprezen, terwijl haar voorgangers worden afgeschilderd als luie minkukels die haar hebben opgezadeld met een in een gevaarlijke en ongezonde bouwval gehuisveste organisatorische en financiële puinhoop.

Uit de inleiding wordt niet duidelijk waarom het stuk is opgesteld. Het lijkt bedoeld als weerwoord op het vernietigende oordeel van Soab, maar leest vooral als een geslaagde parodie op de doorzichtige propaganda waarvan foute leiders zich doorgaans plegen te bedienen als zij zich in het nauw gedreven voelen.

Een serieus verslag kan het in elk geval nauwelijks worden genoemd: het is niet meer dan een onsamenhangende, niet met cijfers onderbouwde samenvatting van gesprekjes met medewerkers die niet met naam worden genoemd, gelardeerd met vrolijke foto’s. Het stuk telt meer taalfouten dan pagina’s (16).

Het document begint met een ware lofzang over Wiels. Zo wordt opgetekend dat zij tal van opleidingen in binnen- en buitenland heeft gevolgd en kan bogen op een indrukwekkende internationale carrière die bekroond is met een topfunctie bij ABN Amro waar zij – als rechterhand van bestuursvoorzitter Gerrit Zalm – betrokken zou zijn geweest bij de opsplitsing van het concern.

Te lezen valt dat ze over een ‘prestigieus netwerk’ plus een eigen onderneming (Career & Business Designers Management and Organization Consultants) beschikt.

De jubelzang wordt in de daarop hoofdstukken afdelingsgewijs onverminderd voortgezet, terwijl links en rechts sneren worden uitgedeeld aan de eerdere gevmins Roy Pieters en Sheldry Osepa die haar sinds 2010 voorgingen.
Zemouri:

,,De managementassistente geeft aan dat de huidige Gevolmachtigde minister in vergelijking met de voorgaande Gevolmachtigde ministers actiever in het veld is. Ze bezoekt meer bijeenkomsten, heeft vaker contact met ambassadeurs etc. Dit heeft een positieve uitwerking voor het Curaçaohuis.”

Dezelfde werkneemster vindt dat Wiels, anders dan voor haar tijd, het personeel ‘door het aanreiken van middelen’ in staat stelt taken beter uit te voeren. Dat wordt gestaafd met een voorbeeld:

,,Zo was na de komst van de huidige Gevolmachtigde minister in 2013 de mogelijkheid om onder andere nieuw servies/glaswerk aan te schaffen. Dit draagt bij aan een representatieve en verzorgde uitstraling van het Curaçaohuis.”

De managementassistente is bovendien verlost van een ‘vervelende hoest’ die haar jarenlang plaagde omdat ze een werkkamer moest delen met een kleurenprinter die stofdeeltjes verspreidde.

,,Nu ze inmiddels een jaar in het huidige pand werkt, heeft ze daar bijna geen last meer van.”

De verhuizing vindt ze een grote vooruitgang, onder verwijzing naar een voorval dat zich in het voormalige pand aan de Badhuisweg heeft voorgedaan:

,,Belangrijke gasten konden niet in het gebouw worden ontvangen. Een van de bezoekers vroeg zelfs een keer of de aanvankelijk witgeverfde muur beige was. Bezoekers zijn nu onder de indruk; bekende gasten geven zelfs aan blij te zijn dat ze de muffe geur niet meer ruiken.”

De chauffeur van Wiels heeft een ‘uitgebreid’ takenpakket, gaat het verslag voort.

,,Hij vervoert de Gevolmachtigde minister dagelijks. Hij zorgt ervoor dat de auto er netjes uitziet en de Gevolmachtigde minister op tijd bij haar afspraken arriveert. Hij is tevens verantwoordelijkheid voor haar veiligheid. Daarnaast draagt hij zorg voor de algehele ICT-werkzaamheden van het Curaçaohuis.”

De chauffeur/bode/beveiliger/ICT’er heeft communicatiespecialiste Zemouri verteld dat hij ‘met de komst van mevrouw Wiels ervoor heeft kunnen zorgen dat de situatie is verbeterd’, omdat er een nieuw netwerk met nieuwe computers is aangeschaft, evenals nieuwe telefoons.

De verhuizing van de Badhuisweg naar de Prinsegracht noemt hij een ‘een belangrijke stap naar professionalisering’.

In weerwil van de constatering van eerdere onafhankelijke onderzoekers dat Wiels op het vlak van management- en communicatievaardigheden ernstig tekortschiet, roemen de managementassistente en de chauffeur haar juist.

,,In vergelijking met de vorige Gevolmachtigde ministers communiceert ze meer. Ze is actiever en overlegt meer.”

De chauffeur:

,,Mevrouw Wiels staat altijd open voor overleg. Ze is helder en duidelijk in haar communicatie. Nee is nee, ja is ja. Ze is rechttoe rechtaan, zoals een goede manager betaamt.”

De senior beleidsmedewerker van de afdeling Algemene & Juridische Zaken die tevens waarnemend directeur is, vindt dat het Curaçaohuis qua communicatie ‘op de goede weg is’.

,,Er worden veel overleggen gevoerd en alles wordt gedocumenteerd. Momenteel zitten alle afdelingen tijdens het wekelijkse overleg bij elkaar. Dit is veel effectiever en tijdbesparend.”

Volgens de medewerkers van de afdeling Communicatie & Voorlichting is de interne communicatie informeel.

,,Ze kunnen bij iedereen aankloppen”,

vertrouwden zij de interviewster toe. Het nieuwe pand geven zij het predicaat ‘ambassadewaardig’. Met gevoel voor understatement geven zij wel toe dat het dubbele gebouw – waarvan meer dan de helft onbenut blijft – ‘iets aan de grote kant is’.

,,Maar dat biedt mogelijkheden.”

In de interviews met de medewerkers van de afdeling Financiën is het beheer van de ‘kleine kas’ ter sprake gekomen die bedoeld is ‘voor kleine uitgaven zoals cake en koekjes voor formele bezoeken die het kabinet maakt’ (krijgt, red.).

Uit het jongste Soab-rapport is duidelijk geworden dat Wiels deze ‘kleine kas’ vult en om die reden de bevoegdheid heeft dagelijks vijfhonderd euro contant te pinnen.

,,De afdeling geeft aan dat de interne communicatie goed verloopt. Wensen kunnen worden uitgesproken en overleggen zijn mogelijk. De huidige locatie bevalt de werknemers prettig. Het is mooi en ruim en qua ligging praktisch.”

Tevredenheid alom, ook bij Werving & Selectie/PZ: ,,Medewerkers krijgen middelen aangereikt om hun werk beter te kunnen uitvoeren, zoals cursussen.

“Tevens heeft een van de medewerkers een dienstreis gemaakt wat niet gebruikelijk is.”

De afdeling is kritisch over de collega’s in Willemstad die onvoldoende op de hoogte zouden zijn van de werkwijze op het Curaçaohuis, maar:

,,De huidige Gevolmachtigde minister is in vergelijking met haar voorgangers druk in contact met Curaçao om deze problemen te verhelpen. Zonder bemiddeling van mevrouw Wiels gebeurt er niets.”

De W&S-medewerkers tonen zich er zeer mee ingenomen dat onder Wiels een einde is gemaakt aan de ‘topdown’ benadering:

,,De huidige communicatie is eerder collegiaal. Iedereen kan bij elkaar binnenlopen. De Gevolmachtigde minister houdt van korte lijnen en belt personeelsleden direct op. In de personeelsvergadering is er de mogelijkheid voor medewerkers om hun zegje te doen.”

De enige dissonant komt van de afdeling Registratuur & Archief. De medewerkers vinden de communicatie stroever verlopen dan voorheen. ,

,De communicatie in 2010 was open en dynamisch.”

Kritisch zijn zij ook over de nieuwe behuizing:

,,In de oude panden vond interactie plaats. Op de huidige locatie trekt men zich terug naar de eigen afdeling. Tijdens de verhuizing zijn documenten verloren gegaan.”

Zorgen maken zij zich bovendien over het ontbreken van een sleutel, waardoor iedereen vrij toegang heeft tot de archiefruimte met ‘betrouwbare’ (vertrouwelijke, red.) documenten.

Het lijkt erop dat het verslag nog niet geheel af is. Op de laatste pagina ontbreekt onder het kopje ‘Persoonlijk commentaar van de Gevolmachtigde minister’ tekst. Onduidelijk is of het de intentie van Wiels is om het document officieel openbaar te maken. Als zij zich er na vier voor haar blamerende rapporten mee denkt te kunnen vrijpleiten, kan zij nog van een koude kermis thuiskomen. De inleiding kan immers ook worden gelezen als een bekentenis dat niemand anders dan zijzelf verantwoordelijk is voor alle misstanden die het Soab-onderzoek over de jaren 2014 en 2015 heeft blootgelegd:

,,In dit verslag leest u hoe de Gevolmachtigde minister tijdens haar ambtsperiode 2013-2016 een stempel op de organisatie heeft weten te drukken.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Dossier Marvelyne Wiels

KKC naschrift

2016 07 30 – Verslag Ambtsperiode M.F. Wiels – Juli 2016

Dit artikel is geplaatst in

19 reacties

 1. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom iedereen afgeeft op mevrouw Wiels.

  Een gevolmachtigde minister van het Land Curaçao, dient representatief te zijn voor haar Land, en in het bijzonder voor de staten en de regering van haar Land. Mevrouw Wiels voldoet hier helemaal aan, ze is een waardig exponent van haar Land.

  Als representant kan Curaçao zich geen betere wensen dan mevrouw Wiels. Het enige wat haar kan worden verweten, is haar blanco strafblad. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen.

 2. Aan uw een na laatste zin(nen) wordt toch gehoor gegeven als we Leeflang mogen geloven overweegt zij aangifte.
  Het wordt vervolgd.

 3. Dank voor de duidelijke uitleg en waardevolle info. Vwb de ingrijpende maatregelen door de Staten/regering Cur zie ik ook niet gebeuren, ik denk dat hoe dom Fraudelyn ook is zij dit verrekte goed weet Kortom, ze heeft iedereen in de tang en lacht zich ongetwijfeld rot.

 4. Mevrouw Wiels als ik jou was zou ik bij Pachi Damon solliciteren voor een rol in één van zijn presentaties want je bent een grote komediant.

 5. Dezelfde werkneemster vindt dat Wiels, anders dan voor haar tijd, ……. Dat wordt gestaafd met een voorbeeld:
  ,,Zo was na de komst van de huidige Gevolmachtigde minister in 2013 de mogelijkheid om onder andere nieuw servies/glaswerk aan te schaffen. Dit draagt bij aan een representatieve en verzorgde uitstraling van het Curaçaohuis.”

  Ik moet hier om giegelen. Mensen blij maken met servies. Hahahaha. En opscheppen.
  Dit verslag is best komisch. Het lijkt wel op de comedy factory. Blues brothers.
  Mensen blijk maken met servies. Ja natuurlijk, want doña was poetsvoruw of koffiejufrouw bij haar tijdje bij de ABNAMRO. Zij weet welke servies gekocht moet worden.

 6. De Gevolmachtigde Minister houdt zicht met name bezig met Koninkrijksaangelegenheden. De belangrijkste daarvan staan in artikel 3 (verplichte Koninkrijksaangelegenheden) en in artikel 38 (vrijwillige Koninkrijksaangelegenheden). Artikel 37 Statuut regelt de onderwerpen die in onderling overleg moeten worden geregeld. Het is een weinig toegepast artikel maar geeft wel aan op welke gebieden knelpunten kunnen ontstaan in een nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk. Borman stelt dat de regering de verantwoordelijkheid draagt voor het handelen van de Gevolmachtigde Minister (Handboek van mr. C. Borman over het Statuut).
  “De Gevolmachtigde Minister staat in een mandaatsverhouding tot zijn regering. Hij is geen minister van het Koninkrijk, terwijl Nederlandse ministers dat wel zijn. In principe kan de Gevolmachtigde Minister alleen zijn regering binden, als hij ook de gevoelens van zijn regering vertolkt. Hij is volwaardig lid van de rijksministerraad (RMR), met stemrecht. Alle Nederlandse ministers zijn dat echter ook. Getalsmatig zijn de verhoudingen dus nogal ongelijk. Hij brengt in de RMR niet zijn eigen mening naar voren, maar die van zijn regering. Hij heeft in dat college dezelfde bevoegdheden als de Nederlandse ministers. Zijn positie vertoont echter wel essentiële verschillen. De Nederlandse ministers zijn individueel verantwoordelijk jegens de Staten-Generaal. De Gevolmachtigde Minister is slechts verantwoordelijk aan zijn eigen regering. In de vergaderingen van de Staten-Generaal legt hij geen verantwoording af, maar verstrekt hij vrijwillig inlichtingen.”
  LANDSBESLUIT van de 30ste september 1993, no. 61, houdende een algemene instructie voor de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen in Nederland. Deze regeling is ook van toepassing voor het Land Curaçao. Artikel 22 van de instructie zegt dat de GVM een eed moet afleggen en daarna moet handelen natuurlijk.
  Artikel 26
  De Gevolmachtigde Minister zal zonder toestemming van de Minister-President nevens zijn functie geen ander ambt of betrekking aanvaarden, noch enig beroep of bedrijf uitoefenen, dan wel rechtstreeks of zijdelings deelnemen in ondernemingen.
  Artikel 27
  • 1. De Gevolmachtigde Minister brengt van zijn werkzaamheden uiterlijk 15 augustus van elk jaar rapport in drievoud uit aan de Minister-President, welk rapport wordt ingedeeld overeenkomstig zijn werkzaamheden, bedoeld in de hoofdstukken 2, 3, en 4 van dit landsbesluit.
  • 2. Uiterlijk 1 maart van elk jaar dient de Gevolmachtigde Minister een jaarverslag in drievoud, ingedeeld volgens de hoofdstukken 2 tot en met 4 van dit landsbesluit over het voorafgaande kalenderjaar in bij de Minister-President.
  • 3. De Gevolmachtigde Minister zal steeds uiterlijk 30 dagen na elke maand een schriftelijke afrekening van de door hem beheerde gelden van het land en de eilandgebieden aanbieden aan de Minister-President, die zorg zal dragen voor doorgeleiding naar respektievelijk de Minister van Financiën en de betreffende eilandgebieden.
  • 4. Jaarlijks in de maand maart biedt de Gevolmachtigde Minister een jaarafrekening van de door hem beheerde gelden van het land en de eilandgebieden in het voorgaande kalenderjaar.
  En zo zijn er nog een aantal artikelen, die de plichten van de GVM omschrijven. Als de wettelijke regelingen niet worden nageleefd en mogelijke strafbare feiten ongestoord kunnen worden gepleegd, dan kan niets worden ondernomen. De Curaçaose regering is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele misstanden. Maar is men genegen de GVM aan te pakken, als er bewijs is van dubieuze transacties en mogelijke strafbare feiten? De indruk wordt gewekt dat de Curaçaose rechtsstaat alleen tot leven komt als het politiek opportuun is. Maar misschien vergissen wij ons? Wie controleert de regering? De GVM is een hoge ambtenaar en valt onder het ambtenarenrecht. Vervolging op grond van een strafbaar feit of een ambtsmisdrijf, kan alleen als de regering daartoe besluit. De Statenleden kunnen dat ook eisen of de regering laten vallen als ze niet meewerken. Maar dan moet er wel een meerderheid zijn voor zulke ingrijpende maatregelen. Wij zien dat niet gebeuren Renée van Aller en John de Vries

 7. “Wegwezen, oprotten met die camera” zo sprak Piggy tegen Dick Drayer.
  Mag ik u voorstellen ik ben gevvolmachtigd minister van Curacrim ik heb een uitgebreid CV wat van leugens aan elkaar hangt, ik werkte bij de ABN en zat naast Zalm, ik heb de organisatie van het Curacrimhuis naar de ballen geholpen, ik reis heen en weer business class op kosten vd gemeenschap, ben erg goed bevriend met Whiteman en de zijnen van onze peoples party, en jullie kunnen allemaal de boom in ik blijf zitten op mijn vette r… wat jullie er ook van vinden.
  Ik bedoel maar even in ‘t kort opgesomd.

 8. Tja, als je niet wilt dat IT ziet dat je met verboden handelingen bezig bent, dan benoem je natuurlijk je chauffeur tot hoofd IT!

  De chauffeur kan vermoedelijk geen monitor van een magnetron onderscheiden.

 9. De chauffeur van Wiels heeft een ‘uitgebreid’ takenpakket, gaat het verslag voort.
  ,,Hij vervoert de Gevolmachtigde minister dagelijks. ……….. …………….. Daarnaast draagt hij zorg voor de algehele ICT-werkzaamheden van het Curaçaohuis.”

  De chauffeur/bode/beveiliger/ICT’er heeft communicatiespecialiste Zemouri ………….

  Chauffeur doet ICT ? Chauffeur doet ICT ?
  Wat voor organisatie is dit ?

 10. Ach ik heb het allang opgegeven. Dat kan echt niet meer.
  Wie betaalt Jamila ?
  Het komt niet meer goed met het Curacaohuis.
  Stuur PS, MFUK, MAN, PAR, FOL, National en PAIS naar huis.
  Verklaar alle partijen als criminele organisatie..
  Curacao wordt een en al belachelijk gemaakt door dat ding, ofwel olifant in den Haag.
  En nu laat zij anderen haar karetje spannen.

  Salam Whalekum Jamila. Wat je doet is haram.
  Vergeet niet Allah ziet alles. Allah weet alles.
  Zoek een beter baan, laat je niet gebruiken.
  Al handullilah Allah zal je op het goede pad leiden.
  Laat je niet door dat nietsnut ofwel doña nadie gebruiken.
  Doña is net als sheytan.

 11. sorry for the slip ups maar ben zo kwaad dat ik te snel tik. Excuus.

  (Geeft niet hoor Henriques, de moderators passen het wel weer aan, sturen je morgen een factuur (LOL))

 12. Het moet toch kunnen, ben natuurlijk geen jurist maar gebruik even gezond verstand, om zo’n mens aan te klagen bij het Hof?
  Renee&John wat ik jullie idee hierover?

 13. VI en TP meldden ons dat als gekwetste onschuld geld was, de fraaie façade van de GVM haar schatrijk had gemaakt. Wat is het Octa dossier (p. 7 oratio pro domo) en welke externe organisatie heeft dat overgenomen? Voor zover wij weten leveren kleurenprinters geen longklachten op. Het rapport van de communicatie deskundige heeft meer vorm dan inhoud. Het persoonlijk commentaar van de GVM is helaas woest en ledig. Renée van Aller&John de Vries

 14. Nu zoekt zij ook een Marokkaanse om een boek over haar te schrijven,dit mens spoort echt niet.Volgende stap is een Moskee in de Curacaohuis het is groot genoeg voor haar en Jamila! Salam Maleikum Ishala

 15. Als ik mijn kinderen moet uitleggen wat zelfbevrediging is, geef ik Fraudelyne Wiels en dit rapport als voorbeeld.

  Dit is echt het toppunt van zelfbevrediging!

  Het stuk is geschreven door ene Jamila Zemouri, die notabene op de payroll van het gekkengesticht Curacaohuis staat!

  Zie https://nl.linkedin.com/in/jamilazemouri

  Daar lees je ook dat deze dame naam heeft gemaakt met het boek Melk en Dadels, 100 geheime recepten van Marokkaanse moeders.

  Dit rapport had beter kunnen heten: 100 leugens over een Curacaose loeder.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties