30 C
Willemstad
• dinsdag 26 september 2023

Democracy now! | Monday, September 25, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Belangenverstrengeling Silvania in de schaduw van het pokerlicht?

Redactioneel commentaar | Dick Drayer - Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De aankondiging vandaag van een groot gokgerelateerd evenement op Curaçao werpt vragen op over de rol van de...

PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

door het oog van een cameraman | Tim van Dijk WILLEMSTAD – In de diepe schaduw van Willemstad’s bruisende leven schuilt een stille pijn, vergelijkbaar met een gebit...

PBC | Curaçao Medical Center onder druk om afsprakensysteem te verbeteren na herhaalde oproep van Gezondheidsinspecteur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Gezondheidsinspecteur, professor Keli, heeft opnieuw aandacht gevraagd voor patiënten die wachten op een afspraak bij het Curaçao Medical Center. In een brief aan...

PBC | Uitgezette huurders van een FKP-huis krijgen aanzienlijke schadevergoeding

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een huurder van een FKP-huis in Curaçao krijgt bijna 120.000 gulden schadevergoeding nadat hij volgens de rechter ten onrechte zijn huurwoning was uitgezet. De...
- Advertisement -spot_img

AD | ‘Ontslag Tromp terecht’

HomeMediaAD | ‘Ontslag Tromp terecht’

Met vonnis

Gerecht verklaart beëindiging arbeidsovereenkomst rechtsgeldig | Jeu Olimpio

Willemstad – Emsley Tromp is terecht ontslagen als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Dat heeft het gerecht gisteren verklaard.

Het verzoek van Tromp om te verklaren dat de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst nietig is en om CBCS diverse vergoedingen uit te laten keren is daarmee afgewezen.

De oud-president is veroordeeld tot de betaling van de proceskosten aan de zijde van de CBCS, die zijn begroot op 1.500 gulden. Het verzoek van de CBCS – die in reactie op de zaak van Tromp zelf ook een zaak aanspande, om zichzelf in te dekken mocht de oud-president in zijn gelijk worden gesteld – is daarentegen wel toegekend. De rechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen Tromp en de CBCS per direct, zónder toekenning van een vergoeding, ontbonden. Hoewel eigenlijk als feit wordt gezien dat die overeenkomst al op 17 oktober 2017 is geëindigd.

Ook in deze zaak is Tromp veroordeeld tot het betalen van de proceskosten aan de zijde van CBCS die in dit geval zijn begroot op in totaal 1.950 gulden.

Op de belangrijkste vraag in de beoordeling – of de arbeidsovereenkomst van Tromp op rechtsgeldige wijze is geëindigd – antwoordt het gerecht in het vonnis bevestigend. Tromp is door de ministers van Financiën van Sint Maarten en Curaçao, op basis van een aanbeveling door ten minste vijf leden van de Raad van Commissarissen (RvC), per landsbesluit benoemd als president van de CBCS. En op basis van artikel 20 lid 3 Bankstatuut kan de president omgekeerd ook op aanbeveling van de RvC per landsbesluit worden ontslagen.

Dat is gebeurd op 17 oktober 2017. Het gerecht ziet het daarom als feit dat Tromp per die datum zijn functie als president van CBCS niet meer vervulde.
En ‘mede gelet op de zeer riante arbeidsvoorwaarden’, heeft Tromp niet aannemelijk gemaakt dat zijn arbeidsovereenkomst niet uitsluitend betrekking had op de functie van president. Om die reden kon de arbeidsovereenkomst dan ook niet voortbestaan na het ontslag als president op 17 oktober 2017, aldus het vonnis. ,,Daarom faalt de stelling van T. dat ondanks het aan hem gegeven ontslag zijn arbeidsovereenkomst met CBCS nog van kracht is.”

Een ander punt in de vordering van Tromp was het ongedaan maken van een verrekening van de CBCS. Bij een geldbedrag dat de CBCS aan Tromp had toegekend is een bedrag van 110.282,59 verrekend. Dit bedrag maakt deel uit van het totaalbedrag van 283.468,94 gulden dat de CBCS heeft betaald aan advocaten en fiscalisten voor diensten die zij aan Tromp hebben verleend in verband met zijn strafzaak en de bezwaarprocedures die hij heeft ingediend.

Het gaat hierbij om een strafzaak die het Openbaar Ministerie in augustus 2016 tegen de CBCS-president aanspande, omdat hij wordt verdacht van belastingfraude. De zaak moet nog in hoger beroep dienen.

Tromp voert als argument aan dat president ad interim Jerry Hasselmeyer, minister van Financiën Kenneth Gijsbertha en voorzitter van de Raad van Commissarissen Etiënne Ys mondeling hebben toegezegd dat zij aan de kosten zullen voldoen. Maar volgens het gerecht kan Tromp dat helemaal niet afdwingen, omdat hij niet als president, maar als burger betrokken is in de eerdergenoemde strafzaak. Bovendien had de Raad van Commissarissen goedkeuring moeten geven voor goedkeuring van uitbetaling van dit bedrag.

Hier kan Tromp zich dus niet met succes op beroepen, aldus het vonnis. Tromp mag allang blij zijn dat hij niet voor het gehele bedrag moet opdraaien, zo valt vrij te interpreteren uit het vonnis.

Niet meer integer

De poging van Tromp om beroep te doen op een eindejaarsuitkering die hij al tweeëndertig jaar op rij heeft gekregen, is in het gisteren uitgesproken vonnis eveneens afgewezen.

Tromp stelde dat CBCS niet volledig heeft voldaan aan de gratificatie van 423.694 gulden. Maar aangezien de arbeidsovereenkomst op 17 oktober 2017 – dus ruim voor het einde van het jaar – op rechtsgeldige wijze is beëindigd, is de CBCS niet wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. Tromp mag zich tevreden mag stellen met de ‘uit coulance’ uitbetaalde vergoeding van het salaris en emolumenten tot en met februari 2018.

Wat betreft de zaak van de CBCS tegen Tromp om de arbeidsovereenkomst te ontbinden: hier gaat het gerecht in mee. Hoewel het voorwaardelijk is, want dit vonnis is alleen van toepassing wanneer in een eventueel hoger beroep wordt geoordeeld dat het ontslag van Tromp toch niet rechtsgeldig is. Als een van de redenen waarom de rechter de ontbinding toekent, wordt de integriteit van Tromp aangevoerd.

,,Mede gelet op haar toezichthoudende functie is het voor het imago en de geloofwaardigheid van de CBCS en daarmee samenhangend de samenwerking met lokale en buitenlandse entiteiten funest om een president te handhaven die de voor het bekleden van een vertrouwensfunctie geldende integriteitsnormen niet haalt.”

De feiten nog eens opgesomd

Tromp is op 1 oktober 1985 bij de Bank van de Nederlandse Antillen (de rechtsvoorganger van de CBCS) in dienst getreden. Daar vervulde hij per 25 augustus 1991 de functie van president-directeur. Op 20 oktober 2017 werd Tromp ontslagen, omdat hij door het Openbaar Ministerie (OM) werd verdacht van belastingfraude en vervolgens amper meer op de werkvloer is verschenen.

De verdenking werd op 10 augustus 2016 bekendgemaakt, waarna Tromp dertig dagen verlof nam. Toen hij daarvan was teruggekeerd vroeg hij om ‘bijzondere vrijstelling van dienst’ tot december 2016 en per 16 januari is Tromp door de bedrijfsarts arbeidsongeschikt verklaard.

Vervolgens verscheen de voormalig president op 30 augustus weer op zijn werkplek, waarna hij zich een dag later weer ziek meldde. Sindsdien heeft hij geen werkzaamheden meer verricht voor CBCS. De ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten hebben op 2 september kenbaar gemaakt dat zij voornemens waren hem als president tussentijds te ontslaan, omdat hij vanwege de strafrechtelijke vervolging die tegen hem was ingesteld, niet in zijn functie van president kon blijven. Tromp ging daar tevergeefs tegen in bezwaar.

Op 7 oktober 2017 hebben de Landen Curaçao en Sint Maarten hem per landsbesluit ontslagen als president. Dat werd op 24 oktober 2017 officieel medegedeeld en vervolgens is het salaris van Tromp voor de maanden van oktober en november nog overgemaakt. Echter werd Tromp op 17 november 2017 vrijgesproken van de strafbare feiten, waar het OM hem van verdacht. Het OM is vervolgens in hoger beroep gegaan, maar dat beroep is nog niet behandeld. Tromp spande op 22 december een kort geding aan, waarmee hij onmiddellijke betaling van zijn salaris over de maanden december 2017 en januari 2018 en de eindejaarsuitkering wilde afdwingen. Maar die werd afgewezen door het gerecht. De vorderingen die gisteren door het gerecht zijn verworpen, zijn eerder, in februari ook al in kort geding afgewezen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2018 07 13 – Beschikking Arbeidszaak Tromp vs CBCS by Black Lion on Scribd

5 reacties

 1. Twee “grote” directeuren, Tromp en Hasselmeyer, die heel klein en onwaardig weg zijn gegaan door de achterdeur, dreigend en eisend dat ze nog recht hebben op allerlei bonussen en vergoedingen, nadat ze elkaar decennialang miljoenen hebben toegespeeld.

  Het zijn dit type omhooggevallen laagvliegende directeuren, die Curaçao heel luid en lelijk op de kaart zetten, maar per saldo alleen maar iets toegevoegd hebben aan hun zakken. Rijk er uit gestapt in termen van geld, maar zeer arm afgetreden in termen van moraal.

 2. Overigens schandalig dat de grote klootzak Jerry Hasselmeyer, net zo’n grote graaier als Tromp, zijn bilmaatje Tromp (ze speelden elkaar jaren voor miljoenen aan pastechis toe) Tromp heeft toegezegd zijn ratvocaatkosten (Mirto Murrat) te betalen.

  Het is makkelijk uitdelen uit de staatskas, of niet – Hasselmeyer, de pot waaruit Hasselmeyer zelf vele jaren op schandalige wijze gegraaid heeft.

 3. Prima uitspraak van de rechter tegen tiran Tromp, die de kosten van de rechtszaak uit 1 maand vergoeding door CBCS van de Aqualectrarekeningen van hem en zijn familie kan betalen.

  Danki dios is Irma Lips op vakantie.

 4. Taco Tara Asjes en Zus de Lannoy (nicht van Tromp), beiden door de arrogante grote graaier Tromp – een eerste klas tiran en machtswellusteling – zijn het niet met de rechter eens.

  Omdat ze door Tromp benoemd zijn zonder vacatures en zonder sollicitatieprocedures en in het geval van Taco Tara met een CV om van te huilen.

  Hun benoeming is een uitstekende integriteitstest voor de nieuwe directie Jardim en Lasten, maar vooralsnog zakken ze volledig voor deze test.

  Terwijl een blik in de personeelsfiles van Taco Tara en Zus voldoende is om hen meteen naar huis te sturen: die files zijn namelijk leeg.

  Weten we meteen wat we aan Jardim en Lasten hebben.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties