AD | Onderzoek naar Marvelyne Wiels afgerond

Door René Zwart

Onderzoek naar Marvelyne Wiels afgerond | Foto Persbureau Curacao

Onderzoek naar Marvelyne Wiels afgerond | Foto Persbureau Curacao

Den Haag/Willemstad – Ombudsman Alba Martijn heeft haar onderzoek naar de geruchtmakende handel en wandel van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) afgerond.

Martijn heeft de zogeheten ‘Nota van Voorlopige Bevindingen’ naar nu blijkt reeds eind maart aan minister-president Ivar Asjes (eveneens PS) te hebben aangeboden.

Formeel is de premier in diens hoedanigheid van minister van Algemene Zaken onderwerp van het onderzoek omdat het functioneren van de Gevolmachtigde minister onder zijn verantwoordelijkheid valt. Wiels is – al doet haar functietitel anders vermoeden – immers geen minister, maar een hoge ambtenaar die gevolmachtigd is standpunten van het kabinet in de Rijksministerraad naar voren te brengen en toe te lichten.

Martijns onderzoek verloopt conform de planning. Het richt zich op ‘aan de minister van Algemene Zaken toe te rekenen gedragingen van Wiels die geleid hebben tot het vermoeden bij de ombudsman dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen’.

Anonimiteit uit vrees voor represailles

De ombudsman is eind vorig jaar voor haar onderzoek naar Nederland gereisd om – in aanvulling op stukken en publicaties waarover zij beschikte – een groot aantal mensen uit de directe werkomgeving van Wiels te interviewen.

Ter bescherming van hun privacy is niet bekendgemaakt met wie is gesproken. Voor een aantal geïnterviewden was dat ook een voorwaarde omdat zij vrezen voor represailles als bekend wordt dat zij aan het onderzoek hebben meegewerkt.

Asjes heeft tot eind deze maand de gelegenheid om op het voorlopige rapport van Martijn te reageren. Hij kan desgewenst nog wel om twee weken uitstel verzoeken. Na ontvangst van zijn reactie wordt het eindrapport opgesteld. Dat zal vervolgens eerst worden overhandigd aan de minister-president en Wiels.

Een kopie wordt conform artikel 28 lid 1 van de Landsverordening ombudsman tevens aangeboden aan de Staten. Volgens diezelfde landsverordening dient de ombudsman het rapport daarna openbaar te maken. Dat betreft overigens een geanonimiseerde versie.

Wiels kwam al snel na haar aanstelling in juni 2013 in opspraak. Om te beginnen waren er twijfels over de authenticiteit van een aan haar broer Helmin Wiels toegeschreven document dat na zijn dood opdook. Daarin wees hij zijn zus Marvelyne aan als Gevolmachtigde minister en Asjes als premier.

Daarna was er gedoe over de aanstelling van ‘family & friends’ op het Curaçaohuis in niet bestaande vacatures, de torenhoge – als zwijggeld beschouwde – afkoopsom voor het hoofd voorlichting, de ontdekking dat Wiels haar cv bij elkaar had gefantaseerd, enorme budgetoverschrijdingen en de plotselinge verhuizing naar een prijzig huurpand.

Asjes deed al deze affaires consequent af als een hetze van bepaalde media. In november verscheen er een kritisch Soab-rapport waarin Wiels werd verweten de aanbestedingsregels te hebben overtreden.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Een Reactie op “AD | Onderzoek naar Marvelyne Wiels afgerond

  1. Benieuwd of de ombudsman haar werk serieus heeft gedaan of een tweede Irma Lips blijkt te zijn die helemaal niets zou hebben gezien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *