Laatste reacties

- Advertentie -

AD | OM verschuift naar preventie

Ondermijnende criminaliteit prioriteit

Guus Schram: ,,Uiteindelijk betalen criminelen straks mee aan de criminaliteitsbestrijding.” |  FOTO NORMAN SERPHOS
Guus Schram: ,,Uiteindelijk betalen criminelen straks mee aan de criminaliteitsbestrijding.” | FOTO NORMAN SERPHOS

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao wil af van de klassieke taak van opsporing, voordragen en executie van straffen, en zich meer gaan richten op preventie.

,,Het doel is immers om Curaçao zo veilig mogelijk te maken en ook daar heeft het OM een taak in”, zo legt de nu precies één jaar zittende procureur-generaal (PG) Guus Schram uit in een interview met het Antilliaans Dagblad.
Een van de activiteiten binnen deze nieuwe visie is ‘Ta basta awor’ geweest, waarbij de bevolking aangespoord werd wapens in te leveren tegen een vergoeding.

- Advertentie -

Het OM kijkt hier tevreden op terug. Een inmiddels verder uitgewerkt plan is het instellen van een zogenoemd ‘Integraal Afpakteam’. Het Afpakteam gaat zich bezig houden met het in beslagnemen van criminele vermogens. Het gaat om geld, maar ook om spullen zoals dure auto’s, boten, scooters en dergelijke. Deze in beslaggenomen goederen worden zo snel mogelijk geveild en het geld wordt gestort in het criminaliteitsfonds.

Ondermijnende criminaliteit prioriteit

Ervaring in bijvoorbeeld de Verenigde Staten (VS) leert dat met elke dollar die gestoken wordt in het afpakteam en de organisatie daaromheen, er 3,50 dollar terugverdiend wordt.

Doel van het afpakteam is om de criminelen zoveel mogelijk te treffen in hun portemonnee en te ontmoedigen. Het afpakken moet in breed perspectief gezien worden, waarbij niet alleen gebruik wordt gemaakt van de uiteenlopende strafrechtelijke afpakmogelijkheden, maar bijvoorbeeld ook wordt gekeken naar het fiscaal recht, het bestuursrecht en het civielrecht. Schram:

,,Daarom spreken we van een ‘integraal’ Afpakteam. Hierbij wordt samengewerkt met partners als het Korps Politie Curaçao (KPC), de douane, de belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee (KMar), het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën. Per geval wordt bekeken welke interventie het meest passend is. Het strafrechtelijk instrumentarium van bijvoorbeeld verbeurdverklaring, ontneming, geldboete, schikking of transactie onder voorwaarden is daar maar één onderdeel van. Het Afpakteam zal werken als aanvulling op interventie bij de bestrijding van ernstige geweldscriminaliteit, bij grensoverschrijdende criminaliteit en bij strafbare feiten gepleegd door ‘veelplegers’.

- Advertisement -

Bij de focus op afpakken van crimineel vermogen spelen ook andere overheidsdiensten en benadeelde partijen een rol. Afpakken is dan ook bij uitstek een terrein waarop het Openbaar Ministerie actief de samenwerking met anderen zoekt.

Het mooie is uiteindelijk dat criminelen meebetalen aan de criminaliteitsbestrijding.” Naast preventie wil het OM meer aandacht gaan besteden aan ‘ondermijnende criminaliteit’. Het woord zegt het al: het gaat om criminaliteit die de rechtsstaat ondermijnd.

Volgens Schram moet hier op Curaçao de nodige aandacht aan besteed worden. Het gaat dan vooral om grensoverschrijdende criminaliteit. Daarvoor is specialisatie nodig. Want, zo wordt uitgelegd:

,,Op Curaçao missen we soms specialisten op het gebied van witteboordencriminaliteit en corruptie, op het gebied van hele gecompliceerde zaken, opsporingsmethoden, andere rechtssystemen in bijvoorbeeld de VS en Zuid-Amerika. Op projectmatige basis kunnen we dan gebruik maken van specialisten uit het Koninkrijk.”

Voor de ondermijnende criminaliteitsbestrijding is geld nodig. Schram zegt hierover:

,,Gelukkig is binnen het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) het belang onderkend van een beter uitgeruste justitiële keten. Er zal dus geld voor uitgetrokken worden, ook vanuit Nederland. Ik zou liever een versterking over de hele breedte zien en dan sámen een stapje vooruit doen, dan een onderdeel binnen de keten sterk verbeteren, waarbij de rest achterblijft en uiteindelijk niemand vooruit gaat.”

Over geld gesproken. Volgens Schram gaat het nieuwe beleid uiteindelijk geld opleveren.

,,Preventief werken komt iedereen ten goede”,

zo legt Schram uit.

,,Mensen kunnen zich veiliger gaan voelen, het OM en de hele justitiële keten zal minder overladen worden met criminaliteit en dat levert dan ook weer een besparing op. We kunnen ons weer gaan bezig houden met ‘normale criminaliteit’, want op dit moment is de criminaliteit niet normaal en te hoog.

We worden dan minder geregeerd door de ‘waan van de dag’ en kunnen dieper op zaken ingaan.”

Uiteindelijk krijgt het OM meer financiële armslag door efficiënter te gaan werken, maar ook door wat het Afpakteam oplevert en door zich dus meer te gaan richten op preventie. Met meer financiële ruimte en de steun van Nederland kan het OM ook meer aandacht gaan besteden aan de ‘ondermijnende criminaliteit’.

In het kader van de grotere zaken wil het OM overigens ook meerdere officieren van justitie zetten op een zaak.

,,We moeten meer als OM naar buiten treden en niet een gezicht koppelen aan een zaak. Het maakt deze persoon namelijk kwetsbaar voor intimidatie en druk van buitenaf”,

zo legt de PG uit. Het OM is al kwetsbaarder omdat het instituut het afgelopen jaar vooral hard gewerkt heeft aan het meer naar buiten treden, het meer zichtbaar maken van het OM en het maatschappelijk bekendmaken van de taken en zaken waar het mee bezig is.

Dat het OM ook daardoor sterker onderhevig is aan kritiek, wordt onderkend, maar kan volgens de PG alleen bestreden worden door correct optreden.

,,Wij hebben nu eenmaal niet de vrijheid van bijvoorbeeld een advocaat in het doen van publieke uitlatingen.”

Naast het correct blijven handelen, wil het OM nog beter in de publiciteit treden waar het gaat om bijvoorbeeld zaken die lang duren om zo het idee weg te nemen dat het OM een zaak begint maar nooit eindigt.

,,Er moeten tussendoor meer updates komen, we moeten beter blijven uitleggen hoe het zit. Men moet bijvoorbeeld weten dat het heel normaal is dat grote zaken zoals Bientu of Babel zo’n vijf à zes jaar duurt. Dat is ook in Nederland zo. Daar staat tegenover dat op Curaçao de tijdspanne tussen eerste aanleg en hoger beroep weer erg kort en snel is.”

Ook wordt er op dit moment gewerkt aan het publiek maken van richtlijnen. Zo is onlangs de richtlijn over wapenbezit op de website geplaatst en gecommuniceerd in de media.

,,Het is dan duidelijk hoeveel straf er staat op wapenbezit, wat er allemaal meegewogen wordt in het bepalen van de straf. Dit is niet van belang voor de boef, want het zal hem er niet van weerhouden een wapen te bezitten, maar het gaat om het publiek dat een idee krijgt van wat er meegewogen wordt bij het bepalen van een straf op vuurwapenbezit. Er zullen ook richtlijnen komen met betrekking tot atrako’s.”

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

DolfijnFM | Amerika roept haar burgers op om niet meer naar Curaçao te vliegen

Amerika heeft Curaçao als zeer hoog risicogebied bestempeld en donkerrood gekleurd op de...

DolfijnFM | 16 augustus laatste dag om iemand voor te dragen voor lintje

Nog 12 dagen en dan moet de aanvraag voor een koninklijke onderscheiding de...

DolfijnFM | Overheid verlaagt testleeftijd kinderen bij aankomst Curaçao

De Curaçaose overheid heeft de leeftijd waarop kinderen een negatief testbewijs moeten laten...

PBC | Veel bestuurders hebben hun autopapieren niet op orde

Persbureau Curacao De politie moet steeds vaker ingrijpen bij verkeersongelukken omdat een van de...

PBC | SER: wetgeving op de kansspelen overnieuw

Persbureau Curacao | Met SER advies De vernieuwde wetgeving op de kansspelen en de...

Opinie | Invorderingskorting middels Richtlijnen, een (juridische) fata morgana?

Opinie Tobias van het Nederend ,,De macht van de Belastingdienst wordt pijnlijk voelbaar als...
- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

DolfijnFM | Amerika roept haar burgers op om niet meer naar Curaçao te vliegen

Amerika heeft Curaçao als zeer hoog risicogebied bestempeld en donkerrood gekleurd op de kaart, level 4, vanwege een toename van de besmettingen. Amerikanen wordt dringend geadviseerd om...

DolfijnFM | 16 augustus laatste dag om iemand voor te dragen voor lintje

Nog 12 dagen en dan moet de aanvraag voor een koninklijke onderscheiding de deur uit. 16 augustus sluit de termijn. Lintjes worden doorgaans verleend aan mensen die...

DolfijnFM | Overheid verlaagt testleeftijd kinderen bij aankomst Curaçao

De Curaçaose overheid heeft de leeftijd waarop kinderen een negatief testbewijs moeten laten zien op Hato verlaagd. Die was 16 jaar, maar nu moet ieder kind van...

PBC | Minister van Financiën wil weten hoeveel directie SVB zichzelf toebedeeld

Persbureau Curacao Javier Silvania wil weten welk deel van de bijna 30 miljoen aan lonen en salarissen de SVB betaald aan de directie. De minister van Financieën reageert...

PBC | Veel bestuurders hebben hun autopapieren niet op orde

Persbureau Curacao De politie moet steeds vaker ingrijpen bij verkeersongelukken omdat een van de bestuurders zijn papieren niet op orde heeft. Bij controles blijkt dat veel chauffeurs hun gordel...

PBC | Bonaire verwacht volgend jaar forse groei van accommodaties en werkgelegenheid

Persbureau Curacao Bonaire heeft in 2022 ruim 700 extra kamers nodig om de toename van verblijfstoeristen op te kunnen vangen. Op dit moment kunnen er bijna 2200 toeristen...
- Advertentie -