AD | OM bestudeert aangiftes Giro

Girobank-eric Garcia

Inzake twee aangiftes ‘Girobank nv/Eric Lion Garcia en anderen’

Willemstad – De twee aangiftes tegen de voormalige top van Girobank worden nu bestudeerd door het Openbaar Ministerie van Curaçao, meldt de woordvoerder van het OM desgevraagd. ,,Een beslissing over vervolging moet nog worden genomen. Dat is geen automatisme”, aldus persvoorlichter Norman Serphos.

Het bericht eind vorige week over de aangiftes die op 15 juni 2015 zijn gedaan inzake ‘Girobank nv/Eric Lion Garcia en anderen’ is op het eiland ingeslagen als een bom. Het was vrijdag en ook in het weekend voor velen het gesprek van de dag. Met name in de bancaire/financiële sector.

Tot op heden is het de redactie van het Antilliaans Dagblad, maar kennelijk ook andere media, niet gelukt contact te krijgen met de ex-directieleden die de aangifte specifiek betreffen: toenmalig algemeen directeur Eric Garcia en financieel directeur Stephen Capella. Garcia was tevens president & ceo (chief executive officer) en Capella cfo/coo (chief financial officer/chief operational officer).

Hun namen worden specifiek vermeld in de aangiftes. Garcia komt zelfs veelvuldig voor, maar vooral ook in zijn hoedanigheid van (mede)bestuurder in allerlei entiteiten. En eenmaal worden beide directeuren genoemd, namelijk dat de in het forensisch rapport van Aligned Management besproken transacties die verband houden met 3 miljoen dollar ‘bevestigden dat de ex-directeuren van de Girobank – de heren E. Garcia en S. Capella – min of meer dezelfde modus operandi hebben gevolgd als eerder’ toen het ging om bijna 7,3 miljoen dollar.

De directie van Giro bestond ten tijde van de transacties die nu onderwerp zijn van aangifte naast Garcia en Capella verder ook uit Richard Rajack, cco (chief commercial officer), en Rochelle Monte, assistant managing director. Laatstgenoemden komen niet met hun naam voor in de aangiftes, vermoedelijk wel in de veel dikkere forensische rapporten die het OM ook ontving.

Met zijn vieren – Garcia, Capella, Rajack en Monte – ondertekenden zij op 23 april 2013 de tot nu laatste gepubliceerde jaarrekening, het verslag over 2012. Nog geen half jaar later werd de noodregeling van toepassing verklaard, waarbij de Centrale Bank CBCS het bestuur van de Girobank overnam, in april 2014 gevolgd door ontslag van de directeuren Garcia, Capella en Rajack.

Zolang de noodregeling duurt, is het niet gebruikelijk dat jaarrekeningen worden gepubliceerd, waardoor er geen zicht is op de financiële prestaties in 2013 en 2014. De jaarrekeningen 2012 en daarvoor werden goedgekeurd door accountant Erick van Eps van Ernst & Young Dutch Caribbean.

De transacties en ‘gefabriceerde leningen’ waar de beide aangiftes van advocaat Arnold Huizing van de (huidige) Girobank betrekking op hebben, vonden naar het zich laat aanzien begin 2013 plaats; ongeveer de periode maart tot mei 2013.

De top van de bank bestond toen naast de genoemde directieleden uit de volgende personen die de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC) vormden: Ivan de Windt (hij stapte in maart 2013 op na twee jaar de functie van commissaris te hebben bekleed); Willem van Bokhorst, Anthony Cijntje, David Hu, Philip Martis, Dieudonné van der Veen en Martin Silver.

Laatstgenoemde, Martin Silver, is topman van de International Investment Group (IIG) in New York, meerderheidsaandeelhouder in Girobank. Directeur Garcia gaf bij meerdere gelegenheden aan zelf via IIG ook belangen te hebben in Giro; in welke vorm en mate werd niet duidelijk. Naast IIG is het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) een van de grote aandeelhouders in Girobank, terwijl de Curaçaose overheid een zeer beperkt belang aanhoudt in de bank die voorheen in handen was van de staat.

De Amerikaanse investeringsgroep IIG heeft in 2010 het aandelenpakket overgenomen van Totalbank Group uit Venezuela. Silver staat aan de top van IIG en IIG Capital. Silver is in een van de twee aangiftes bij het OM een van de ‘begunstigden’ van de gefabriceerde lening van 7.260.000 dollar, met gebruikmaking van een valselijk opgemaakte bankgarantie en overige bankbescheiden.

Zo blijkt uit het onderzoeksrapport van het andere daarvoor door de (huidige) Girobank ingeschakelde bureau: Forensic Services Caribbean (FSC). Dit onderzoekbureau rondde de rapportage af op 1 april 2015.

Het is niet de eerste keer dat Girobank wordt geconfronteerd met fraude. Twee oud-directeuren van de Girobank, Hubert Martha en Louis Bergman, werden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en fraude in de ‘Girobankzaak’.

Ook toen volgde toepassing van de noodregeling. Garcia was in die daaraan voorafgaande periode commissaris geweest bij de bank. Eind 2001 werd Corporate Financials Solutions, met onder andere huidig Insel Air-directeur Albert Kluyver, ingeschakeld als tijdelijk bestuur.

Bron: Antilliaans Dagblad

13 Reacties op “AD | OM bestudeert aangiftes Giro

 1. De bisschop van Curacao voelt zijn einde naderen en nodigt vanuit zijn sterfbed Eric Garcia en Stephen Capella uit. Hij verzoekt hen om snel te komen. Bij hun aankomst leidt een bediende hen naar de kamer van de bisschop en ze moeten links en rechts van het sterfbed plaatsnemen. De bisschop kijkt hen elk een tijdlang doordringend aan en richt dan zijn blik naar de hemel, zonder een woord te zeggen. Gedurende enige tijd durven Garcia noch Capella iets te zeggen. Ze zijn wel verrast en eigenlijk blij dat de bisschop in zijn laatste uren aan hen gedacht heeft, maar toch ook verwonderd. Uiteindelijk kan Eric Garcia het niet meer uithouden en vraagt stilletjes ” Excuseer, Eerwaarde, waarom hebben wij deze eer?”. “Wel”, zegt de bisschop met zijn laatste krachten, “Jezus is gestorven tussen 2 dieven – en ik wil dat ook zo doen.

 2. Miss Curacao komt bij de dokter nadat ze gestoken is door een wesp.
  Vraagt de dokter: “Waar bent u gestoken jufrouw?”
  “Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo.”
  “Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen.”
  “Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood.”
  “Luister,” zegt de dokter, “ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent.”
  “Oké dan,” zegt Miss Curacao: …. “… bij de Girobank.”

 3. A. v.d. V.

  Het plaatsje van Constancia in Bon Futuro is vrij, dus laat Al Capella maar eens zitten totdat hij bekent.

  Hij zal er wel wat andere vriendjes krijgen dan Eric Garcia.

 4. Hans Verschaik

  Ik betwijfel of Al Capella het initiatief tot deze fraude heeft genomen.

  Hij is door Garcia aangenomen omdat die een marionet zocht, zoals hij die ook gevonden had met Philip Martis en Anthony Cijntje in de Raad van Toezicht van de bank.

  Al Capella was gewoon het bange schoothondje van Garcia die pootjes moest geven en pootjes moest zetten onder vage contracten.

 5. Jammer dat een mooie bank ten gronde is gericht door een geldzuchtige Al Capella.

  Dat hij in zijn hebzucht zelfs zijn moeder in zijn malafide praktijken betrokken heeft is maakt het allemaal nog wranger.

  Vreemd dat hij nog niet vastgezet is, deze fraude is een veelvoud van de mondkapjes van Constancia.

  Blijkbaar heeft men op Zuurzak meer rechten dan op Boca Sami.

 6. Al Capella bai fliet

  Schandalig hoe Al Capella het aanzien van de financiele dienstverlening besmeurd heeft en ook dat van het accountantsberoep.

  De fraudeur verdiende ongetwijfeld een megasalaris bij Girobank maar dit soort lieden willen altijd meer, misschien een tweede villa op Zuurzak.

  Op zijn Linked In profiel staat te lezen: ‘Stephen served as the Managing Director and CFO/COO of Girobank NV. He had direct responsibility for the areas of Finance, Operations, IT, HR and Treasury.’

  Goed voor jusititie om te weten, die ‘direct responsibility for the area of finance’, nu er onder Stephen’s directe verantwoordelijkheid niet alleen miljoenenfraudes hebben plaatsgevonden maar ook een bank op de rand van het faillissement is gekomen.

  USA had Al Capone, Curacao heeft Al Capella.

 7. Helemaal eens met Kelly. Het zou de Curacaose vereniging van accountants sieren als ze Capella als lid zouden schrappen en tevens de Amerikaanse beroepsorganisatie zouden inlichten. De man maakt de CPA titel ten schande, zoals Terry Hernandez dat al eerder heeft gedaan.

  Iedere organisatie waarin Capella als toezichthouder op de payroll staat zou hem op staande voet moeten ontslaan.

  Het feit dat zowel Garcia als Capella op geen enkele vraag antwoord willen geven is al een schuldbekentenis. Als je onschuldig bent wil je je verhaal wel kwijt.

  Eric Garcia maakt zich iedere avond nog belachelijk in café de Heeren, maar wellicht is hij aan het dementeren en moeten we hem dat niet aanrekenen. Zijn tijd is voorbij en hij verdwijnt dadelijk uit het aardse leven met een voor eeuwig besmeurde reputatie.

  Het is lieden als Al Capella waarvoor onze samenleving gewaarschuwd moet zijn.

 8. Schandalig wat deze twee heren bekokstooft hebben. Notabene is Capella ook nog een afgestudeerde CPA’er, die garant moet staan voor ethiek, correctheid en vertrouwen. Zij doen afbreuk aan de mensen die gestudeerd hebben en die wel integriteit, ethiek en vertrouwen tonen en waarde aan de maatschappij scheppen. Zoals het spreekwoord al aangeeft, hoogmoed komt voor de val, en was hun alledaagse hoogmoedige vertoning al een voorbode van hun teloorgang.

 9. Eric Lion Garcia?

  Ik dacht dat Capella bestuurslid van de Lions Club was. Die zullen ook niet blij zijn met deze ‘free publicity’.

 10. Hans Verschalk

  De samenstelling van de raad van commissarissen van Girobank geeft ook te denken: stuk voor stuk karakterloze rubber stamps, met natuurlijk ‘u vraagt wij draaien’ Anthony Cijntje als triest dieptepunt.

  Verbaast mij niets dat met een dergelijk raad van commissarissen Garcia en Capella ongehinderd hun gang konden gaan.

 11. Heb gelezen dat Garcia en Capella ook op de payroll staan van het ziekenhuis, als toezichthouders notabene.

  Hoe kun je het toezicht op het ziekenhuis waarin honderden miljoenen omgaan aan 2 verdachten van grootschalige financiele malversaties?

 12. Eric Garcia laid on his deathbed, requested to be joined at his bedside by his old buddies Anthony de Lima and Stephen Capella.

  He instructed them that he wished to be buried, when he finally passed away, along with all his money. He gave each of them 500,000 dollars and asked them to throw the money on top of his coffin, in the burial plot, when he died.

  A couple of days later the old man passed away and was buried within the week. At the wake, Anthony de Lima and Stephen Capella were chatting and the former Ctex president was suddenly overcome with guilt. He confessed to Stephen Capella that he had only thrown only half of the money onto the coffin, as his villa at Spaanse Water needed urgent repairs to the roof. Stephen Capella jumped up and said to Anthony de Lima, ‘I think that is a shameful act of you. I threw a cheque in for the full amount!”

 13. Joke | 27 juni 2015 om 14:06 | Beantwoorden

  Stephen Capella was up in court for a frauding Girobank. The judge said, ‘Mr Capella, you are hereby fined $ 10,000,000.’ Lawyer Peppie stood up and said, ‘O, my lord. Mr. Capella only has $ 7,000,000 at this time, but if you’d allow him a few minutes back to work at Girobank…’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *