AD | ‘Nog steeds goudsmokkel’

In februari 2018 wordt op Aruba een Venezolaan opgepakt die met
46 goudstaven naar Nederland wilde vliegen. Het edelmetaal had
een waarde van 2,1 miljoen dollar (ruim 1,7 miljoen euro). FOTO OM

Willemstad – Volgens een internationaal team van journalisten vindt er nog steeds goudsmokkel plaats tussen Venezuela en Curaçao. Ook volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) worden per maand honderden kilo’s goud van ongeautoriseerde producenten via koeriers of via de post vanuit Colombia naar Aruba en Curaçao vervoerd.

Handelaren op Curaçao en Aruba verkopen het goud aan handelaren in de Verenigde Staten en Europa. Dit wordt geconstateerd in een rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) die specifiek onderzoek deed in het kader van het advies over het ontwerp-Landsbesluit houdende algemene maatregelen (Lbham) ter vervanging van de tijdelijke regeling In-, uit- en doorvoerverbod Venezolaans goud.

SER: ,,Ook goud dat uit Colombia of andere Latijns- Amerikaanse landen komt kan gesmokkeld goud uit Venezuela zijn, waar het verkocht is aan lokale handelaren om het wit te wassen, en daarna Colombia als land van herkomst heeft. Door Venezolaans goud de grens over te smokkelen en vervolgens toe te voegen aan de goudproductie van een ander land, kunnen internationale sancties en voorwaarden vermeden worden, zoals gebeurt in Colombia.

Het verbod op in-, uit- en doorvoer van Venezolaans goud voorkomt dan niet dat Venezolaans goud op Curaçao verhandeld kan worden als smokkelwaar of als goud dat ‘gelegaliseerd’ wordt in één van de andere buurlanden van Venezuela alvorens hier te arriveren.”

En verder: ,,Gedurende bijna een jaar heeft een internationaal team van journalisten onderzoek verricht naar de handel en smokkel in goud uit Venezuela. Tussen 2014 en eind 2018 werd er meer dan 160.000 kilo goud – marktwaarde meer dan 6,5 miljard euro – via Aruba en Curaçao naar internationale markten doorgevoerd, waarvan 130.000 kilo via Curaçao.

Volgens de onderzoekers is dit goud afkomstig uit de Orinoco Mijnbouwboog. ‘Daar baten Venezolaanse bendes en Colombiaanse guerrillagroepen de mijnen uit, zonder oog te hebben voor het milieu of voor de mijnwerkers. Het nationale leger profiteert mee en een deel van de winsten bereikt de hoogste politieke kringen. Tevens gaat de goudwinning gepaard met ernstige milieuvervuiling en schending van rechten van de lokale bevolking.”

In vijf jaar 130 duizend kilo

De SER doet verslag: ,,Handel in goud uit Venezuela was voor de inwerkingtreding van de Tijdelijke regeling in-, uit-, en doorvoerverbod Venezolaans goud op 21 juni 2019 in principe niet verboden, zolang de daarbij getoonde certificaten en documenten aan de douanewet- en regelgeving voldeden.

Tussen 2014 en 2019 voerde Curaçao voor meer dan 130 duizend kilo door aan goud, waarvan 90 procent afkomstig was uit Venezuela. In 2017 bedroeg de exportwaarde van goud 407 miljoen Amerikaanse dollars, hetgeen 35 procent van de totale export aan goederen betrof.

76 Procent hiervan werd geëxporteerd (doorgevoerd) naar Zwitserland, 22 procent naar de Verenigde Staten en 2 procent naar Turkije. In 2016 werd zelfs 97 procent van het goud naar Zwitserland doorgevoerd en in 2015 betrof dit 67 procent.

Tussen 2011 en 2014 waren de Verenigde Staten de belangrijkste handelspartner van Curaçao in goud en vond er nog geen gouddoorvoer plaats naar Zwitserland. Vanaf 2014 is Zwitserland de belangrijkste handelspartner van Curaçao in goud. Opvallend is dat Zwitserland dit goud beschouwde als goud geïmporteerd uit Curaçao, terwijl het goud slechts via Curaçao was doorgevoerd.”

Het is om deze reden dat goud tussen 2011 en 2017 het tweede exportproduct was van Curaçao, volgens het platform Observatory Economic Complexity (OEC), terwijl het eiland niet over goudmijnen beschikt, zo constateert de SER. De goudimport en -exportcijfers van Curaçao van de OEC zijn gebaseerd op cijfers van de statistiekafdeling van de Verenigde Naties, die gebaseerd zijn op cijfers die de goud importerende landen rapporteren.

In januari 2018 kwam de doorvoer van goud vanuit Venezuela via de economische zones tot stilstand nadat Venezuela een grensblokkade via de lucht en via zee oplegde aan Curaçao, Aruba en Bonaire. De aanleiding zou onder meer goudsmokkel zijn.

Na de opening van de grens in mei 2018 komt de handel in goud weer op gang, maar deze blijft ver achter in vergelijking met voorgaande jaren. Verder herstel vindt ook niet plaats in 2019, immers in februari 2019 kondigt Venezuela voor de tweede keer een grensblokkade af met Aruba, Bonaire en Curaçao.

,,Sinds het verbod op Venezolaans goud dat sinds 21 juni 2019 van kracht is, ligt de handel in goud in de vrije handelszone geheel stil”, zo constateert de SER

Bron: Antilliaans Dagblad van 23 december 2019

2 Reacties op “AD | ‘Nog steeds goudsmokkel’

  1. De golden rock anno 2019 .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *