AD | Nieuwe coalitie Bonaire rond

vlnr. Michael Pieters en Clark Abraham (Sociaal Liberalen), Jeanoushka
Raphaela, de MPB-fractie met Daisy Coffie, Alexandra Silberie en Cyrill Vrolijk en politiek leider Elvis Tjin Asjoe | Gijs van den Heuvel

Kralendijk – Op Bonaire is gisteren een nieuw coalitieakkoord getekend. Zoals werd verwacht werden MPB, fractie Raphaela en Clark Abraham het hierover eens. Abraham tekende namens de Sociaal Liberale fractie, nadat hij vorige week vlak na zijn terugkeer in de Eilandsraad de fractie van de Democratische Partij (PDB) verliet.

Stabiliteit staat voorop, verklaarden de partners. Deze combinatie wil werken in het belang van Bonaire tot de volgende verkiezingen, die in maart 2019 worden gehouden.

MPB zegde maandag de oude coalitie op, omdat de partij zich onder druk gezet voelde door UPB en onafhankelijk Eilandsraadslid Esther Bernabela. Met name UPB wilde wijzigingen in het bestuur. ,,Terugkijken doe we een andere keer. Nu willen we vooruitkijken”, zei politiek Elvis Tjin Asjoe van de MPB, met drie zetels de grootste fractie in de Eilandsraad. Samen met Raphaela en Abraham heeft de coalitie een krappe meerderheid van vijf zetels.

De gesprekken tussen MPB, Abraham en Raphaela begonnen na de Eilandsraadsvergadering van dinsdag en waren binnen twee dagen beklonken. Het ‘consensusakkoord’, dat werd getekend op het terras van Hillside Apartments telt 38 punten. Daaraan vast zit ook een nieuwe portefeuilleverdeling, waarin elke fractie een gedeputeerde krijgt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Nina den Heyer namens MPB aanblijft en ook Rolanda Hellburg-Makaai zal waarschijnlijk namens Raphaela in het Bestuurscollege blijven. Joselito Statia zou dan plaatsmaken voor een Sociaal Liberale gedeputeerde, waarschijnlijk Abraham zelf. Overigens tekenden ook alle drie huidige gedeputeerden het akkoord.

Staatkundige Structuur verhuist van Den Heyer naar de nog te benoemde gedeputeerde voor de Sociaal Liberalen. Die krijgt verder grotendeels de huidige portefeuille van Statia met onder andere Financiën en Economische Ontwikkeling, inclusief toerisme. De MPB-gedeputeerde behoudt Sociale Zaken en Onderwijs. Fractie Raphaela (Hellburg) behoudt Infrastructuur, Verkeer en Milieu. Opvallend is dat Sportbeheer en Sportbeleid worden gescheiden. De laatste post gaat naar de Sociaal Liberale fractie. Wanneer de wijzigingen in het Bestuurscollege plaatsvinden is nog niet bekend. ,,Zo snel mogelijk”, zei Tjin Asjoe.

Abraham wilde niet vooruitlopen op zijn terugkeer als gedeputeerde: ,,Het gaat er niet om wie gedeputeerde wordt, maar om wie de juiste persoon is voor de taken die we hebben. Ik zit hier niet alleen.” Wel bevestigde Abraham dat hij is gevraagd de functie op zich te nemen. Omdat hij op de PDB-lijst stond zal zijn plaats in de Eilandsraad worden aangeboden aan Michael Pieters, die juist vorige week uit de raad is vertrokken. Hij heeft het akkoord ook ondertekend, net als oud-gedeputeerde Benito Dirksz.

De PDB-partijraad heeft woensdag ingestemd met het coalitieakkoord, zei Abraham. Op 28 mei is er een ledenvergadering over ‘interne zaken’. Hoewel hij gebroken heeft met de PDB-fractie is Abraham nog gewoon lid van de partij. Hij kan dus weer namens de PDB gaan besturen.

‘Nationale dialoog houden’

Abraham: ,,We moeten de steun van de bevolking hebben. We moeten stoppen met elkaar steeds aanvallen, en in het algemeen belang werken. We kunnen het soms met elkaar oneens zijn. Daarvoor moet ruimte zijn, dan zien we in de Eilandsraad of daar een meerderheid voor is. Maar op de coalitie zal dat geen effect hebben. Stabiliteit is het belangrijkste.”

Raphaela zei te willen werken aan de vooruitgang van Bonaire. ,,Onze mensen huilen elke dag en ik huil met ze mee. Daarom moeten we vooruitgang boeken.” In het Akkoord van Hillside, zoals de overeenkomst tussen de partijen al snel genoemd werd, wordt de staatkundige structuur als laatste genoemd.

Maar Abraham vindt het een belangrijk onderwerp. ,,Voor ons zijn twee punten belangrijk: de sociaaleconomische ontwikkeling van Bonaire en de constitutionele ontwikkeling op langere termijn.”

De positie van Bonaire als openbaar lichaam staat voortdurend ter discussie en de relatie met Nederland is moeizaam. Daarom wil de nieuwe coalitie een ‘voortdurende nationale dialoog over de staatkundige ontwikkeling van Bonaire’ organiseren. Verder staat in het akkoord dat er sterke banden moeten zijn met Nederland, met de andere eilanden van het Koninkrijk en met landen in de regio.

Ook wil de coalitie erkenning van Bonaire als land zonder intern zelfbestuur. Andere belangrijke punten in het akkoord zijn versterking van het publieke apparaat, inclusief het afronden van de doorlichting en de invoering van een gedragscode.

Op sociaal gebied komen de partijen overeen om het Nibud- onderzoek als uitgangspunt te nemen voor een sociaal minimum, tenzij Bonaire met Nederland overeenstemming bereikt over een alternatief. Er moet geïnvesteerd worden in infrastructuur, onderwijs en sport. Een stichting moet zorgen voor het beheer van sport- en recreatieterreinen.

Over de bestrijding van armoede staat er in het akkoord: ,,Er wordt een beleid voor schuldsanering ingevoerd om mensen een tweede kans te bieden. Er komt beleid voor de bestrijding van armoede onder kinderen door de introductie van onder andere een kindgebonden budget.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *