29 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

AD | Nederland ‘grijpt in’ op Bonaire

HomeMediaAD | Nederland ‘grijpt in’ op Bonaire
zacht ingrijpen | Daily Herald

Kralendijk/Willemstad – Het Rijk stelt op en voor Bonaire een ‘Programmamanager Bestuursakkoord’ aan die zorg moet dragen voor een goede samenwerking en die de uitvoering van het Bestuursakkoord 2018-2022 actief aanstuurt, monitort en toeziet op de coördinatie en de voortgang van het programma.

Dat staat in een vandaag in Kralendijk te ondertekenen document ‘Bestuursakkoord gesloten tussen De Staat der Nederlanden en Het Openbaar Lichaam Bonaire’. Het concept is in handen van het Antilliaans Dagblad.
Het lijkt de bedoeling dat het vandaag worden ondertekend door de Nederlandse CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gezaghebber Edison Rijna en de gedeputeerden Cecilia, Kroon en Martis.

Het Bestuurscollege zou in de voorbereiding met ‘Den Haag’ hebben opgetrokken maar de Eilandsraad (lees: de oppositie) niet hebben betrokken. Die kwam hierover gisteravond in spoedvergadering bijeen.

In het Bestuursakkoord worden verschillende afspraken gemaakt die nadrukkelijk worden gekoppeld aan het opengaan dan wel op de knip gaan van de Nederlandse geldbeurs: indien de afspraken niet worden nagekomen en er ook geen oplossing gevonden wordt, kan de staatssecretaris van BZK besluiten om de verstrekking van middelen – in de vorm van personele inzet of financieel – per direct tot nader order stop te zetten.

Sommigen in politiek Kralendijk zien dit als ‘zacht ingrijpen’ door het Rijk op Bonaire, waarbij de democratische organen in stand en functie blijven, zoals gezaghebber, BC en Eilandsraad. Dat is te verkiezen boven ‘hard ingrijpen’, maar het blijft ingrijpen door Den Haag die hiermee een dikke vinger in de pap krijgt.

Het akkoord begin met de opmerkelijke overweging dat partijen de ambitie delen om ‘samen iedere dag een stap vooruit te zetten’ om te zorgen dat de ‘inwoners van Bonaire een merkbare positieve verandering in hun leven voelen’.

Gevolgd door de overweging dat de burgers van Bonaire gebaat zijn bij een goede samenwerking tussen partijen en ook gebaat zijn bij efficiënte beleidsvorming, duidelijk gestelde kaders en een gedegen uitvoering en verantwoording hiervan.
De te maken afspraken over doelen en resultaten zien op de ‘versterking van de uitvoeringskracht, de lokale regelgeving en processen en de bestuurlijke kaders’ waarbinnen de wettelijke taken uitgevoerd dienen te worden en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan prioritaire thema’s, door het Openbaar Lichaam Bonaire (lees: de bestuursorganen van het OLB).

De geldbuidel is, zoals aangegeven, een stok achter de deur: ,,Voorwaarde voor de verstrekking van de financiële middelen uit de Regio Envelop door de minister van LNV aan de betrokken vakdepartementen en het OLB is de ondertekening van het Bestuursakkoord en deugdelijke uitvoering van het Bestuursakkoord, borging van goed bestuur en goed financieel beheer, en goedkeuring door het ministerie van Financiën van de bestedingsplannen voor de uit te voeren projecten”.

In dit alles neemt de Programmamanager een voorname rol in. De benoeming van de Programmamanager gebeurt door het Rijk en ‘behoeft de instemming van het Bestuurscollege’. De Programmamanager legt verantwoording af aan enerzijds het BC en anderzijds aan het ministerie van BZK, namelijk de directeur Koninkrijksrelaties.

,,De Programmamanager acteert als een onafhankelijke en neutrale partij en opereert hiermee tussen het OLB, het Rijk, en de Rijksvertegenwoordiger.” De Programmamanager rapporteert elke vier maanden en legt verantwoording af over de geboekte voortgang van de overeenkomst.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 reacties

 1. Zolang het sociaal minimum niet wordt vastgesteld , zie https://caribischnetwerk.ntr.nl/2018/10/02/onbegrip-en-teleurstelling-komende-jaren-geen-sociaal-minimum-voor-bonaire-saba-en-sint-eustatius/, dan heeft het ‘Programmamanager Bestuursakkoord’ weinig zin. De vraag is wat de Programmamanager kan bereiken indien er geen wettelijk sociaal minimum is vastgesteld. Hij/zij kan rapporteren wat ze wilt. Er zijn geen standaarden vastgesteld. Ben benieuwd ….

 2. Wat er feitelijk aan de hand is, blijft onduidelijk. Had dit niet minder publiekelijk kunnen gebeuren? Een Nederlandse gemeente wordt ook niet zo voor schut gezet. Dit lijkt op een strenge sergeant majoor die de rekruten even de les komt lezen. En de mensen op Bonaire maar pinaren. De Nederlandse regering behandelt ze structureel als tweederangsburgers toch? Ook al is het leven duurder, je kunt daar van de wind leven, aldus de Koninkrijksregering met Knops als bolderkarkrachtig boegbeeld. Want de AOW is krachtdadig naar beneden bijgesteld op kortgeknipt-gereformeerde wijze, Niemand spreekt zich uit voor het noodzakelijke minimum. Dat hoeft niet bij de bevindelijken. Daar gaat het huishoudboekje (welk?) boven de ethiek en de moraal. Hangijzer te heet? Inmiddels spreekt Knops op zijn minst vloeiend Papimentu? Wij hebben er slechts dit aan toe te voegen. Renée van Aller & John de Vries
  Gelezen op een deur van een kantoor in Harare, Zimbabwe (uit Prikbord, NRC Handelsblad, hopi tempu pasa):
  THE BOSS
  The boss drives his man,
  The Leader inspires them.
  The Boss depends on authority,
  The Leader depends on goodwill.
  The Boss evokes fear,
  The Leader radiates love.
  The Boss says ‘I’,
  The Leader says ‘We’.
  The Boss shows who is wrong,
  The Leader shows what is wrong.
  The Boss knows how it is done,
  The Leader knows how to do it.
  The Boss has an idea,
  The Leader has vision.
  The Boss demands respect,
  The Leader commands respect.
  So be a leader,
  not a boss.

 3. Als de Programmamanager nu ook toeziet op een goede behandeling van de landstaal op de scholen dan doet hij heel goed werk. Hij moet inzien dat het langzaam verdringen van de landstaal door het Nederlands niet de koninklijke weg is, maar een weg die leidt naar frustratie en onderhuids verzet.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties