AD | Meer belasting geïnd

SBAB belastingdienst | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De gewone dienst van de landsbegroting Curaçao sluit tot en met mei 2019 voorlopig met een voordelig saldo van 63,5 miljoen gulden, terwijl conform de prognose het overschot 36 miljoen zou bedragen. Er werd vooral meer aan belastingen geïncasseerd.

Dat blijkt uit de Financiële Management Rapportage (FMR) tot en met mei. De realisatie van de belastingopbrengsten tot en met de verslagperiode bedraagt 648,6 miljoen (de prognose was 617,8 miljoen). Het verschil bedraagt voorlopig 30,8 miljoen méér aan belastingen.

 

Aan loonbelasting werd meer binnengehaald in de eerste vijf maanden van het jaar: 195,7 miljoen (ten opzichte van de 184,6 miljoen waarop vóóraf was gerekend). Maar de grootste klapper werd door de fiscus gemaakt met de inning van winstbelasting: 94,7 miljoen vergeleken met de verwachte 79,6 miljoen.
Ook de omzetbelasting bracht de overheid meer op: 189,4 miljoen tot en met mei in plaats van de 183,1 miljoen waarop was gerekend. En bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting bedroeg 9,2 miljoen (tegenover 5,5 miljoen volgens de prognose).

Er waren overigens ook wat tegenvallers, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) die in de eerste vijf maanden 15,6 miljoen opbracht terwijl op 16,4 miljoen was gerekend. Ook de inkomstenbelasting loopt met 3,9 miljoen vooralsnog achter op schema (5,5 miljoen). Maar al met al waren de belastinginkomsten bijna 31 miljoen hoger dan verwacht.

De gewone dienst volgens de bijgestelde tweede prognose sluit op jaarbasis – over de volle twaalf maanden gerekend dus – op een tekort van 38,5 miljoen. In de bijstellingen ten opzichte van de oorspronkelijk goedgekeurde begroting zijn meegenomen de eerste suppletoire begroting 2019 zoals aangeboden aan de Raad van Ministers, de Raad van Advies (RvA) en het College financieel toezicht (Cft).

,,Deze bijgestelde tweede prognose zal in de volgende verslagperiode conform hetgeen in het groeiakkoord is overeengekomen worden aangepast”, aldus de toelichting in de FMR.

Overigens zijn er aangegane verplichtingen welke nog moeten materialiseren in lasten; die belopen aan het einde van de verslagperiode 133,7 miljoen. Hierbij dient volgens het ministerie van Financiën in aanmerking te worden genomen dat in bepaalde gevallen – in het bijzonder voor subsidies en overdrachten – al het volledige jaarbedrag als financiële verplichting in het systeem kan zijn aangemerkt.

Naast belastingen zijn er ook andere baten. De realisatie van deze inkomsten tot en met de maand mei bedraagt 45,7 miljoen (de prognose was met 49,5 miljoen hoger). Het verschil bedraagt voorlopig 3,8 miljoen nadelig. Er was bijvoorbeeld minder aan ‘license fee’ van de Centrale Bank CBCS ontvangen; 19,6 miljoen in plaats van 21,6 miljoen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Meer belasting geïnd

  1. Curacao revisited

    kunnen bedrijven ook belasting terug krijgen van de belastingdienst als ze verlies maken? Als de waarde van Mullet Bay maar 89mln gulden is ipv 771mln kan ENNIA een flinke belasting teruggave verwachten
    https://stmaartennews.com/banking/ansary-frustrates-restructuring-insurance-company-ennia/
    Ik begin nu de strategie van Reinald, kop in het zand hopen dat het overwaait, Curiel beter te begrijpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *