AD | Marvelyne Wiels: Verziekte situatie aangepakt

Gevmin Wiels heeft Curaçaohuis naar eigen zeggen veel geld gespaard

Wiels wint juridisch advies in

Advocaten Salina Helder en Arjan van Rijn namens Marvelyne Wiels: Verziekte situatie Curacaohuis aangepakt en veel geld bespaard

Willemstad – ,,Er zullen altijd wel beslissingen vallen die niet iedereen aanstaan. Maar er moeten nu eenmaal soms vervelende beslissingen worden genomen, zeker in situaties die tekenen van verzieking vertonen.”

Zo stellen de advocaten van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels ter verdediging van haar regelmatig weinig populaire optreden in het Curaçaohuis in Den Haag.

,,Iets anders wordt het als daarbij de integriteit van degene die orde op zaken stelt in twijfel wordt getrokken.”

In verband met het kort geding dat zij heeft aangespannen tegen zowel de ombudsman van Curaçao – die ambtshalve onderzoek naar de integriteit van Wiels deed en op het punt staat het definitieve rapport daarover uit te brengen – als tegen het Land Curaçao, hebben de advocaten op een rij gezet wat Wiels volgens haar zoal tegenkwam bij haar aantreden in juni 2013 als Gevolmachtigde minister.

,,Zij trof op haar Kabinet (het Curaçaohuis) een verouderde en verwaarloosde organisatie aan en constateerde – in haar bewoordingen – ‘dat tot en met juni 2013 het financieel beheer bij het Kabinet te wensen overliet’. Dat is voor wat ze aantrof heel keurig uitgedrukt. Sinds 2006 waren er al geen jaarrekeningen meer vastgesteld, naar zeggen van de toenmalige accountant vanwege het ontbreken van stukken en nadere informatie.”

Wiels heeft naar eigen zeggen – zo staat te lezen in de pleitnotitie van haar raadslieden Arjen van Rijn en Salina Helder – zo snel mogelijk gezorgd voor het invoeren van deugdelijke controles op inkomsten en uitgaven van het Kabinet en, waar nodig met uitdrukkelijk akkoord van de regering van Curaçao, maatregelen getroffen om de kosten terug te dringen.

,,Zo was jaar in jaar uit op de begroting van het Curaçaohuis (tot 10-10-‘10 het Antillenhuis) een post van 180.000 euro voor het onderhoud van de panden in Den Haag gereserveerd. Het geld is niet of nauwelijks voor het beoogde doel gebruikt. Er was dan ook sprake van ernstig achterstallig onderhoud. Die achterstand was niet meer in te halen. Volledige renovatie alsnog zou een vermogen gaan kosten.”

De regering heeft daarop een bedrag van circa 125.000 euro ter beschikking gesteld voor het opknappen van de ambtswoning, zodat ten minste de representatievertrekken weer enigszins toonbaar zouden zijn.

,,Van dat bedrag is circa 100.000 daadwerkelijk gebruikt.”

De Gevmin is dus ruim binnen de goedgekeurde begroting gebleven.

,,De investering heeft geloond. Was de waarde van het pand vóór de opknapbeurt conform een taxateur 795.000 euro, het heeft zojuist in het kader van de verkoop van het gehele huizencomplex 1.430.000 euro opgebracht. Uit de opbrengsten wordt de aankoop van een ander pand elders in Den Haag bekostigd. Een goede zakelijke transactie voor het Land Curaçao, die het Land uiteindelijk meer oplevert dan het kost.”

Een ander voorbeeld is volgens de advocaten van Wiels de telefoonrekening.

,,Voorheen bedroeg die 4.000 euro per maand. Het abonnement is zo spoedig mogelijk opgezegd. Eiseres heeft in plaats daarvan een contract voor 175 per maand kunnen afsluiten. Het telefoneren verloopt nu hoofdzakelijk via internet.”

Nog meer voorbeelden: Vanaf 2006 tot en met 2012 was de begrotingspost ‘Representatie’ steeds met 300-400 procent overschreden, aldus Wiels.

,,Sinds juni 2013 gebeurt dit niet meer. Ook de externe catering bij bijeenkomsten en ontvangsten is zeer sterk teruggeschroefd. De catering vindt tegenwoordig zo veel mogelijk plaats in eigen regie.”

En zo vervolgt het betoog:

,,Vóór het aantreden van eiseres was er een externe journalist ingeschakeld voor de verlening van communicatiediensten. Dat is bewust stopgezet om elke schijn van niet-integer handelen te vermijden.”

Als diplomatieke vertegenwoordiging is het Curaçaohuis (en voorheen het Antillenhuis) vrijgesteld van btw en energiebelasting. De afgedragen belastingen waren volgens Gevmin Wiels echter nooit teruggevraagd.

,,Voor zover de vorderingen inmiddels niet waren verjaard is dit na het aantreden van eiseres alsnog gedaan, met succes. Dit heeft tienduizenden euro’s opgeleverd.”

Zo wordt er thans op alle mogelijke manieren efficiënter en zuiniger met het geld omgegaan, werd de rechter in het kort geding tegen de ombudsman verteld.

,,Ook in de personele sfeer is er noodzakelijkerwijze sprake geweest van een zakelijker houding. Ten dele waren verdergaande maatregelen onontkoombaar.”

Werkgevers- en privacyverplichtingen maken echter ‘dat hierover op deze plek niets naders kan worden gezegd’. De Gevolmachtigde minister is verantwoordelijk voor het Curaçaohuis en het Kabinet als organisatie.

,,De huidige Gevmin neemt die verantwoordelijkheid serieus, en dat heeft noodzakelijkerwijs gevolgen. Dit alles heeft uiteraard niet alleen maar geleid tot verheugde gezichten, zeker niet bij degenen die verantwoordelijk moeten worden geacht voor de stand van de organisatie zoals in 2013 door eiseres aangetroffen.”

Financiën van Curaçaohuis

Onder een van de voorgangers van Gevmin Wiels – namen noemt zij niet – was het contract met de vaste accountant Deloitte in 2009 opgeschort. De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) was vanaf 10-10-‘10 verantwoordelijk voor de financiële controle van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister maar kreeg jarenlang, tot juni 2013, geen medewerking. Aldus de advocaten van Wiels.

Zij achtte direct na haar komst in juni 2013 de situatie dermate zorgelijk dat Wiels het initiatief heeft genomen om een onafhankelijk onderzoek te laten instellen. Daartoe heeft Soab onmiddellijk weer alle medewerking gekregen. Soab heeft de financiële toestand voor zover nog mogelijk in kaart gebracht en doorgelicht.

,,Doordat de controle over de oude jaren nooit was afgerond, bestond er geen inzicht in de rechtmatigheid van de baten en lasten over de jaren 2006 tot en met 2010. Ook waren de boeken niet zoals voorgeschreven op 10-10-‘10 afgesloten en was er per die datum geen nieuwe administratie gestart, met alle daarmee verbonden onzekerheden ten aanzien van de balanspositie van het oude Land Nederlandse Antillen en het nieuwe Land Curaçao van dien.”

De nieuwe administratie werd pas per 2011 opgestart, maar ook niet conform de regels. Een van de Soabbevindingen met betrekking tot de periode na 10-10-‘10 luidt:

,,De opzet van de administratieve organisatie bij het Curaçaohuis voldeed in 2010 tot en met 2013 nog niet geheel aan de daaraan te stellen eisen. Daarbij bleek bovendien dat de interne controle binnen het Curaçaohuis onvoldoende functioneerde. Er is geen sprake van zichtbare interne controle op de financiële processen.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

17 Reacties op “AD | Marvelyne Wiels: Verziekte situatie aangepakt

 1. Wiels heeft vast een voorspellende gave. De rechter heeft inderdaad een verziekte situatie aangepakt. Gelukkig maar.
  Nu mogen de Staten nog zeggen wat ze er van vinden.
  Asjes moet (ont)slaan of gaan.

 2. Accountant Tonkes van het Curacaohuis heeft niet alleen haar achterwerk als overeenkomst met Fraudelyne Wiels. Volgens ingewijden kan zij bovenmatig factureren voor non werkzaamheden en wordt haar inkomen daaruit buiten het Curacaohuis gedeeld met Fraudelyne.

  Fraudelyne heeft gelijk: de verziekte situatie in het Curacaohuis is aangepakt. Door de ombudsman en de rechter.

  Wegwezen Fraudelyne, en neem dochter en Wilsoe junior mee. En voor accountant Tonkes is het ook einde verhaal. Die heeft genoeg haar zakken gevuld, samen met Fraudelyne. Inderdaad goed om de tuchtrechter eens naar Tonkes graaien te laten kijken.

 3. Roberto Abdoel-Khan

  Gij die door recht of macht onrecht begaat ervaart dat door recht zijn macht vergaat!!!!

 4. De advocaten van “madame” Wiels hebben gebruik gemaakt van het feit dat er dit KG, zéér urgent was en er geen bodemprocedure gestart zal/kan worden.

  In dit KG konden ze gaan roepen wat ze wilden, dat hoef je niet te staven met waterdicht bewijs. Oké de rechter kan – alvorens te vonnissen – aan partijen een bewijsopdracht geven. Daar was de tijd te kort voor en wellicht ook overbodig.

  Dat gegeven hebben de advocaten van Wiels uitgebuit. Wiels kan nu gaan roepen: kijk eens wat ik allemaal “goed gedaan heb”. Het staat zelfs in het vonnis van de rechtbank. Maar ja… de – bevooroordeelde – rechter keek er niet naar. Hij wilde zelfs niet luisteren.

  Jammer dat de leugens van Wiels niet afgestraft kunnen worden in een bodemprocedure. Het is niet anders.

 5. zoals altijd follow the money

 6. wel , wel , wel het band speel nog en ik zie Ajes en Wiels nog steeds op de dansvloer, maar ik heb altijd gezien en gehoord dat er een dag zal de band niet meer kunnen spelen en ook niemand meer kan dansen omdat deze band zal niet meer bestaan. er is heel veel onduidelijkheid en ik hoor en hoor maar ik krijg niets concreet en dat is jammer.
  maar het zal niet lang duren dat er een moment zal komen dat deze mensen moet hun verantwoordelijkheid nemen en ook rekenschaap moet geven niemand kan zo blijven gaan zelf Mik Tyson is gewoon niet in de ring.
  ooooooooooo ze vergeten dat er een GOD Is die alles ziet.

 7. Ik denk, vermoed, verwacht, voorspel,
  dat marvelien wiels een grote slag zal slaan met de verkoop en aankoop van de panden. Daarom maakte zij zoveel haast.
  Als de kabinet is gevallen, zij weg is en al het stof is gaan liggen men een cas di curacao zal aantreffen in kritieke toestand, een chaos van hier tot tokyo en wat nog meer. Maar ja, het is al teeee laat. Maar zij is al binnen met de verkoop en aankoop van de panden. Met de tienda den tienda van haar mensen die daar rondlopen.

  She will be laughing all the way to the bank.

 8. Zij weet niet van ophouden. Dat mens heeft helemaal geen zelfrespect.
  Zij heeft nooit van ethisch denken gehoord.
  Ik zou allang hebben opgegeven. Maar mevrouw probeert het uiterste deruit te halen. Van kleins tot groots:
  1 panden kopen verkopen
  2 wekelijkse reizen naar Cur, business te verstaan. Hmmm airmiles
  3 vazen
  4 keuken
  5 toko den toko met haar vriendin Tonkes
  6 side letters voor de huur van kantoorpand
  Etc

  En Pas op. Er loopt een dikke accountant daar rond die alles aan mevrouw wiels rapporteert. Ja mevr Tonkes. Zij heeft een dubbele pet op.
  Ik zal maar de accountantskamer (tuchtraad) van de NBA schrijven en vragen om een onderzoek in te stellen naar haar dubbele pet.

 9. Staatspropaganda

  Het persbeleid van voor de komst van mw. Wiels was er een van transparante Persvoorlichting, informatie aan alle media, zowel Papiamentstalig als Nederlandstalig zonder aanziens des persoons.

  Na haar komst bepaalde mw. Wiels opeens welk medium wel of geen informatie kreeg, en werden media tegen elkaar uitgespeeld. Zo werden ‘periodistanan europeo’ bestempeld als kritisch, terwijl de ‘yu di tera’ (doorgaans wat volgzamer en minder kritisch) werden bevoordeeld met primeurs. Zo creeerde zij een ‘wij…zij’ situatie, waarbij diverse mediastations tegen elkaar werden uitgespeeld.

  Van Persvoorlichting en informatie, werd het een situatie van persmanipulatie. De Curaçaose journalist Yves Cooper brak door deze mediamanipulatie heen met zijn inmiddels historische opmerking aan het adres van Asjes: sr. Asjes NO A KONVENSIMI

  Helaas hebben de journalisten ondanks het lef van een aantal van hen, weinig in te brengen tegen de huidige staatspropaganda. Persberichten zijn al 2 jaar lang niet meer inhoudelijk, maar halen slechts de zogenaamd fantastische prestaties van bepaalde bewindslieden aan.

  Dit is al eens eerder aangekaart door een rechter op Curacao die het volgende stelde: “Persconferenties zijn geen gunsten. De informatie die daar wordt onthuld is niet het eigendom van de autoriteiten, maar van de burgers voor wie zij geacht worden te werken”, aldus de rechter in de zaak Godett- Nederlof.

  Het huidige Kabinet Asjes, en daarmee mw. Wiels, houdt zich niet aan deze regels en veroordeelt zelfs de oude situatie waarin volgens hen ‘de journalisten het voor het zeggen hadden’. Wat een nonsens, dit Kabinet geeft geen voorlichting, zij is er meester in om de realiteit te verhullen en verkiest Staatspropaganda boven een eerlijke en open relatie met de Pers.

 10. Personeelskosten?

  We zijn inmiddels gewend dat je bij mw. Wiels alle info met een zak zout moet nemen. En we zijn ook gewend dat de belangrijkste info vaak achterwege wordt gelaten. Je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om te snappen dat personeelskosten vaak de hoogste kostenpost zijn van een organisatie. Daar vinden we geen letter over terug in dit artikel met het smoesje dat hierover wegens privacy geen uitspraken over kunnen worden gedaan. Feit is dat veel familie en vrienden van mw. Wiels zonder sollicitatieprocedures een baan hebben gehad, en het voltallige personeel dat er al voor de komst van Wiels werkte of bang is, of weg is gestuurd, of zelf weggaat en dat er dubbele kosten worden gemaakt voor mensen die weg zijn gegaan (bijv. directeur Ann Groot Philipps), die nog steeds op de payrole van het Curacaohuis staat maar niets meer voor deze Vertegenwoordiging doet, ze is immers adviseur voor Asjes bij OCTA.

  De waarnemend Directeur ontvangt ondertussen een vergoeding voor de extra taken, dus dubbelop. Er zijn senioren wegbezuinigd of weggestuurd en mw. Wiels laat werk over aan junioren die nog nergens kaas van hebben gegeten, met als gevolg: een slappe organisatie waar niemand nog iets van hoort, geen uitstraling naar buiten toe, het eens zo warme en open Curacaohuis is nu een gesloten fort. Als je ze belt, dan krijg je te horen: mail ons maar, wij mailen u binnenkort terug. Een klantonvriendelijke, gesloten organisatie, een landsvertegenwoordiging onwaardig. Mw. Wiels probeert ons zand in de ogen te gooien door te stellen dat er flink is bezuinigd en dat er panden worden verkocht die meer waard zijn dan wat er wordt aangekocht en dat zij winst heeft gemaakt voor de Regering. Dit is klinkklare onzin. Zij heeft de eens zo solide organisatie uitgehold en gereduceerd tot een bang clubje mensen, die geen kik durven te geven omdat ze doodsbang zijn van hun Madame.

 11. Lyer lyer pants on fire

  Uit zeer betrouwbare bron valt te vernemen dat de 3 panden in Scheveningen (2 kantoorpanden aan de Badhuisweg, nr. 173 en 175) en de ambtswoning aan de Wagenaarweg 3 absoluut NOG NIET zijn verkocht. Paar weken terug is er maar liefst 7 miljoen NAF overgemaakt op rekening van het Curacaohuis, en daar is het pand aan de Prinsengracht van gekocht.

  De commissie die mw. Wiels hierop int zal tussen altijd een geheimpje blijven tussen haar en de wanhopige makelaar die het rotte pand aan de Prinsengracht de afgelopen jaren maar niet verkocht kreeg. Daar staat tegenover dat er al meer dan een jaar een tijdelijk kantoorpand wordt gehuurd verderop de Wagenaarweg op een steenworp afstand van de eigendommen van Curacao, 15 maanden x 6.5000 euro huur per maand + naar schatting 1.000 euro aan gas, licht en water per maand erbij opgeteld = 112.500 euro aan weggegooid geld, terwijl je twee lege kantoorpanden die prima geschikt zijn hebt leeg laat staan waardoor de verkoopwaarde achteruitgaat….en er een keuken t.w.v. 28.000 euro uit laat slopen die nu niets meer waard is….sinds wanneer mag een bestuurder zo roekeloos met gemeenschapsgelden omgaan?

  Wij bidden in stilte dat mw. Wiels persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk zal worden gesteld voor al haar budgetoverschrijdingen van de afgelopen 2 rampjaren. Als zij al die miljoenen uit haar eigen portmonny moet missen dan zal zij straks wel een toontje lager zingen!

 12. Ja hoor. Daar gaan we weer.
  1: Een lege Curacao huis terwijl huur ergens anders wordt betaald. Hoeveel heeft dat gekost ?
  2: Verhuizen van een toplocatie met veel exposure naar een achtergelegen buurt. Teken van wat weinige smaak van Wiels en de huidige overheid
  3: het curacaohuis had veel meer kunnen opbrengen had men het anders gedaan. Maar mevr Wiels wil zsm verhuizen want waarschijnlijk is de huidige pand die men gaat kopen van een bevriende relatie
  4: ja de sfeer is behoorlijk verziekt daar bij het curacaohuis. Het is net een Stazie kamp geworden.
  5: wiels, familie and friends delen de laken uit.
  Etc etc

  Hoe kan iemand die nimmer een project, organisatie of wat dan ook eerder beheerde zo’n belangrijke organisatie als het curacsohuis gaan managen ?

  De mens heeft haar hele leven alleen gelogen. Niets meer.

 13. Ik krijg hier zo een CV gevoel bij, opgeklopt dus. Ben benieuwd wat deze dame haar voorgangers hier over te zeggen hebben.

 14. Hans Verschalk

  Fraudelyne heeft van het Curacaohuis een sushibak vol nepotisme gemaakt.

  En Asjes houdt haar schaamteloos de hand boven het hoofd.

  En ja, het baantjes regelen voor haar dochter en de zoon van de corrupte (brief Dos Santos!) Wilsoe is echt schandalig.

  Fraudelyne, bai fliet!

 15. Sporty Spice

  De vraag is, wat voor contract heeft Gilanne Pieternelle (Dochter van Marvelous) en wat verdient zij aan salaris.
  En wat is haar functie binnen het geheel; cause before you know it, moet zij ook weg met een riante afkoopsom.
  En ja de zoon van Kade Boebeh, zelfde vraag.

  Huis in Rhoon wordt ook grondig gerenoveerd; wie betaald dit?

  Nogmaals, minsa, ta puntra ik ta vragen!!!!!

 16. De besparingen heft Fraudelyne vervolgens aangewend voor het in dienst nemen van haar dochter en het geesteszieke zoontje van partijgenoot Wilsoe, het betalen van vele tonnen aan afkoopsommen aan personeelsledem die het waagden kritiek op haar te hebben en maandelijkse peperdure vakantiereizen naar Curacao.

  Om nog niet te spreken dat ze vaker bij Ikea was dan op het Binnenhof in Den Haag.

  Ze blijft een ordinair viswijf voor wie dadelijk alleen nog een baantje is weggelegd als verkoopster van karni stoba bij Marsha Bieu waar haar leugens wel geslikt zullen worden.

 17. Renée van Aller

  Kennelijk was de financiële situatie van het Curaçaohuis al jaren problematisch en dat wist iedereen. Is dat opeens is zoveel beter onder Gvm Wiels? Geen tekorten meer of overschrijdingen? Iedereen blij met zo’n illuster hoofd van dienst? Eindelijk wordt goed gerekend, de boekhouding wordt bijgehouden en verantwoording wordt afgelegd? Waar is dan de bijbehorende cijfermatige onderbouwing? Er worden misstanden beschreven en besparingen opgevoerd maar er is geen feitelijk bewijs. De voortschrijdende verbetering wordt wel vakkundig geïmpliceerd. Moet op deze manier het standvastige en deugdzame karakter van mevrouw worden gered? Een veel professionelere onderbouwing lijkt dan noodzakelijk. Maar wat moet je als advocaat als die pijnlijk afwezig lijkt? Dan komt op de ware wijze met woorden omgaan goed van pas. Minister Dick vorm een vlijtig voorbeeld daarvan. Er zijn maten en soorten diploma’s. Ze kunnen ook worden verstrekt bij een bepaald aantal uren aanwezigheid. En dat terwijl voor studenten met dit soort gedevalueerde diploma’s geen werk zal zijn wegens de voortschrijdende digitalisering. Bovendien zijn er dan ook geen mogelijkheden om te werken in Nederland. Alleen ongeschoold werk en hooggespecialiseerd werk voor hoogopgeleiden blijft over. Dat is al overduidelijk in Nederland. Ondanks alle programma’s om mensen aan werk te helpen neemt de bestaande werkloosheid nauwelijks af. Zonder een eersterangs opleiding en inspanning van de studenten wordt de spoeling erg dun en er is geen passende onderstandsregeling in Curaçao, tenzij we de misdaad aldus aanmerken. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *