AD | LB in de maak voor depositogarantie

LB in de maak voor depositogarantie | Extra

Willemstad – Bij de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten ligt sinds vrijdag een Landsbesluit ham (houdende algemene maatregelen) dat een depositogarantiestelsel voor beide landen moet regelen.

De banken betalen een premie en de gelden zullen worden beheerd door de Centrale Bank CBCS. Tot welk bedrag de banktegoeden zullen worden gegarandeerd, is nog niet ingevuld. Dat geldt ook voor de premie die de banken zullen moeten bijdragen. De CBCS treedt daarover de komende periode in overleg met de diverse bankinstellingen.

Het te garanderen bedrag moet wel representatief zijn en tegelijkertijd betaalbaar, aldus interim-president José Jardim van de CBCS gisteren tijdens een ontmoeting met de pers; voorheen werd gedacht aan 8.000 tot 10.000 gulden. Wat het uiteindelijk wordt, is mede afhankelijk van de uitkomst van de consultatie met de bankiers.

Om te voorkomen dat bepaalde bankbedrijven met een depositogarantiestelsel hun verantwoordelijkheid licht opnemen, denkt de Centrale Bank eraan om de premie afhankelijk te stellen van een risicoprofiel. En dat risicoprofiel wordt dan weer bepaald door zaken als de mate van kapitalisatie, liquiditeit en hoe gezond de leningenportefeuille is.

De CBCS denkt ook aan een revisie van de publicatie door de banken van hun jaarcijfers. Die moeten als het aan Jardim ligt transparanter en toegankelijker worden, zodat ook niet-specialisten deze financiële resultaten beter kunnen lezen en begrijpen.

De Centrale Bank wil verder dat de corporate governance duidelijker wordt; de posities en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur (RvB ofwel directie) en de raad van commissarissen (RvC). Daarbij hoort ook apart meer aandacht voor de rol van de accountant, met als doel dat de cijfers betrouwbaarder zijn.

Dit zijn maatregelen naar aanleiding van de problemen bij de Girobank, die kampt met een negatief eigen vermogen en een schuld opgebouwd bij de CBCS in verband met verkregen overbruggingskredieten. De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen (LTBK) biedt al sinds 1994 een wettelijke basis voor een depositogarantiestelsel. De meeste landen hadden het niet, maar vlak voor of rond de internationale financiële crisis in 2008 – die voorbijging aan Curaçao – werd deze ingevoerd, zoals het Nederlandse depositogarantiestelsel dat is geregeld in de Wet op het financieel toezicht, die in 2007 van kracht werd.

Bron: Antilliaans Dagblad van 4 februari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *