AD | KPMG Meijburg & Co Caribbean betaalt Land

Met persberichten OM en KPMG

OM: Inzake ‘swipe’-onderneming niet gehandeld als poortwachter

Willemstad – Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean bv zal een bedrag van 140.000 gulden als ‘transactiesom’ betalen aan het Land Curaçao. Dit in verband met het aandeel dat dit advieskantoor volgens het Openbaar Ministerie (OM) had bij het faciliteren van de intussen als illegaal gekwalificeerde activiteiten die destijds ‘dollar-swipen’ of ‘dollar-toerisme’ werden genoemd.

Met de persoon die naar het oordeel van het OM feitelijk leiding gaf aan de verweten gedragingen door Meijburg Caribbean, is eveneens een transactie aangegaan. ,,Deze zal aan het Land Curaçao een transactiesom van 65.000 gulden betalen”, aldus het OM. Er wordt in het persbericht niet vermeld om welke persoon het gaat. ,,Daarnaast maakt publicatie van dit persbericht onderdeel uit van de transactie.” In verband met de zaken-Troja en -Cymbal heeft het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in een apart onderzoek – Turquoise genaamd – de rol van dienstverleners bij het faciliteren van genoemde activiteiten nader onderzocht. ,,Financiële dienstverleners zoals accountants en belastingadviseurs zijn zogeheten poortwachters die de integriteit, stabiliteit en reputatie van de financiële sector moeten beschermen”, aldus het OM.

Meijburg Caribbean heeft in de jaren 2007 tot en met 2013 de aangiften winstbelasting verzorgd ten behoeve van de betreffende ‘swipe’-onderneming(en) van de Curaçaose zakenfamilie Grynsztein. Het OM daarover: ,,Door bij het doen van deze belastingaangiften geen melding te maken van omschreven ‘swipe’-activiteiten, terwijl zij daar wel van op de hoogte was én melding naar het oordeel van het OM geboden was onder de omstandigheden van het geval, heeft Meijburg Caribbean niet gehandeld zoals het een poortwachter betaamt. Bovendien heeft zij hiermee volgens het OM bijgedragen aan het potentieel benadelen van de belastingdienst Curaçao.”

Het OM is van oordeel dat Meijburg Caribbean ‘zich schuldig heeft gemaakt aan strafrechtelijk verwijtbaar handelen door het doen van onjuiste belastingaangiftes’. Het advieskantoor zelf ‘betwist die verdenking ten stelligste’, zo blijkt uit een verklaring elders in deze editie. ,,Van onjuiste belastingaangiftes is in haar visie géén sprake”, zeggen de advocaten van het in Nederland gevestigde Sjöcrona Van Stigt.

,,Het aanvaarden van dit aanbod houdt uitdrukkelijk géén erkenning van schuld in. Met die aanvaarding voorkomt de vennootschap wel een jarenlange en kostbare juridische procedure om haar onschuld aan te tonen.”

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft de voormalig fiscaal dienstverlener een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging. Meijburg Caribbean heeft het transactieaanbod aanvaard. De onderneming van Meijburg Caribbean nam vóór 2015 aan het handelsverkeer deel met de vennootschappen KPMG Tax & Legal Services bv.

Het onderzoek Turquoise kwam voort uit eerdere zaken. Op Curaçao en in Nederland zijn als resultaat van de omvangrijke strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal meerdere personen veroordeeld voor – onder meer – witwassen met ‘dollar-swipen’ of ‘dollar-toerisme’. Hierbij is met ongeveer één miljoen creditcardtransacties aan toeristen – vooral met de Venezolaanse nationaliteit – in de jaren 2004 tot 2014 voor 320 miljoen dollar uitbetaald. De transacties werden in de boeken van de onderneming die deze creditcardtransacties kanaliseerde (de ‘swipe-onderneming’) verhuld als aankopen van kleding of medicijnen.

Meijburg Caribbean was kort na doorzoeking van haar kantoorpand door de justitiële autoriteiten niet meer als onderneming operationeel. Met de betrokken accountantsfirma is al een transactie aangegaan, waarover destijds is bericht. ,,Daarnaast is het fiscale nadeel voor de Belastingdienst reeds door de ‘swipe’-onderneming gecompenseerd door middel van naheffingen en fraudeboetes”, licht het OM toe. In het persbericht legt het OM nog eens de rol en functie van het TBO uit. TBO is een projectmatige samenwerking tussen gespecialiseerde eenheden van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Parket van de Procureur-Generaal op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. TBO focust zich op een aanpak van corruptie en ondermijnende financieel-economische criminaliteit en doet daarbij onder meer onderzoek naar (belasting)fraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Mini boetes voor KPMG en ING bank. MCB bank, Goisco, enkele E-zone bedrijven en loterijenbaas Robbie dos Santos zijn in deze zaak vrijuit gegaan | Beeld FD

Op de foto vlnr. Harry Canters, managing partner KPMG Meijburg & Co Caribbean, Paul Arets, tax manager KPMG Meijburg & Co Caribbean en tevens eindredacteur van de fiscale wettenbundels, de gouverneur van Curaçao mevrouw Lucille George-Wout en Wendell Meriaan, tax partner KPMG Meijburg & Co Caribbean. Foto KPMG Meijburg & Co Caribbean

Vlnr. Harry Canters, managing partner KPMG Meijburg & Co Caribbean, Paul Arets, tax manager KPMG Meijburg & Co Caribbean, Gouverneur Wout en Wendell Meriaan, tax partner KPMG Meijburg & Co Caribbean | Foto uit 2015

26 MEI 2020 – Persbericht Openbaar Ministerie

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean B.V. (“Meijburg Caribbean”) een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging. Meijburg Caribbean heeft het transactieaanbod aanvaard. De onderneming van Meijburg Caribbean nam vóór 2015 aan het handelsverkeer deel met de vennootschappen KPMG Tax & Legal Services B.V.

Onderzoek Turquoise

In Curaçao en Nederland zijn als resultaat van de omvangrijke strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal meerdere personen veroordeeld voor, ondermeer, witwassen met activiteiten die “dollar-swipen” of “dollar-toerisme” worden genoemd. Hierbij is met ongeveer 1 miljoen creditcardtransacties aan toeristen – vooral met de Venezolaanse nationaliteit – in de jaren 2004 tot 2014 voor 320 miljoen Amerikaanse dollar uitbetaald. De transacties werden in de boeken van de onderneming die deze creditcardtransacties kanaliseerde (“de swipe-onderneming”) verhuld als aankopen van kleding of medicijnen.

In onderzoek Turquoise heeft het Team Bestrijding Ondermijning (“TBO”) de rol van dienstverleners bij het faciliteren van deze activiteiten nader onderzocht. Financiële dienstverleners zoals accountants en belastingadviseurs zijn zogeheten poortwachters die de integriteit, stabiliteit en reputatie van de financiële sector moeten beschermen.

Meijburg Caribbean heeft in de jaren 2007 tot en met 2013 de aangiften winstbelasting verzorgd ten behoeve van de swipe-onderneming. Door bij het doen van deze belastingaangiften geen melding te maken van vooromschreven swipe-activiteiten, terwijl zij daar wel van op de hoogte was én melding naar het oordeel van het OM geboden was onder de omstandigheden van het geval, heeft Meijburg Caribbean niet gehandeld zoals het een poortwachter betaamt. Bovendien heeft zij hiermee volgens het OM bijgedragen aan het potentieel benadelen van de belastingdienst Curaçao.

Redenen voor een transactie

Het OM is van oordeel dat Meijburg Caribbean zich schuldig heeft gemaakt aan strafrechtelijk verwijtbaar handelen door het doen van onjuiste belastingaangiftes. Tegelijkertijd is het OM van oordeel dat er goede redenen zijn om de kwestie af te doen door middel van een transactie.

Meijburg Caribbean is kort na doorzoeking van haar kantoorpand door de justitiële autoriteiten niet meer als onderneming operationeel. Ook is reeds met de betrokken accountantsfirma een transactie aangegaan. Daarnaast is het fiscale nadeel voor de belastingdienst reeds door de swipe-onderneming gecompenseerd door middel van naheffingen en fraudeboetes.

De transactie

Op basis van deze transactie zal Meijburg Caribbean een bedrag van 140.000 Antilliaanse guldens als transactiesom aan het Land Curaçao betalen. Met de persoon die volgens het OM feitelijk leiding gaf aan de verweten gedragingen door Meijburg Caribbean, is eveneens een transactie aangegaan. Deze zal aan het Land Curaçao een transactiesom van 65.000 Antilliaanse guldens betalen. Daarnaast maakt publicatie van dit persbericht onderdeel uit van de transactie.

TBO is een projectmatige samenwerking tussen gespecialiseerde eenheden van het recherche samenwerkingsteam (RST) en het Parket van de Procureur Generaal in Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. TBO focust zich op een aanpak van corruptie en ondermijnende financieel-economische criminaliteit en doet daarbij onder meer onderzoek naar (belasting)fraude, valsheid in geschrift en witwassen.

2020 05 26 – Persbericht KP… by Knipselkrant Curacao on Scribd

2020 05 26 – Persbericht KP… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *