AD | Kosten wat het kost

AD Commentaar

AD Commentaar

Minister Plasterk (PvdA) van Koninkrijksrelaties is vandaag op Bonaire om het Koninklijk paar te vergezellen bij de viering van Dia Rincon en morgen bij Sail Aruba met een speciale uitvoering van de musical Soldaat van Oranje. Dat klinkt als een vrolijk uitje. Maar de bewindsman heeft nog een andere missie: de regering van Aruba zo ver krijgen dat het zich vrijwillig onderwerpt aan het College financieel toezicht (Cft). Dat zal niet meevallen. Beide partijen onderhandelen er al maanden over. Zonder resultaat, gegeven het feit dat er een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) klaar ligt om het kabinet Eman tot medewerking te dwingen. Het goede nieuws is dat de kemphanen het over veel wél eens zijn: dat de staatsschuld omlaag moet, dat er vanaf 2018 sprake moet zijn van ten minste begrotingsevenwicht maar liever nog een overschot en dat er onafhankelijk begrotingstoezicht moet komen.
Nederland wil dat het Cft het voor het zeggen krijgt, zoals het college in feite ook op Curaçao en Sint Maarten over de overheidsfinanciën een beslissende adviesstem heeft. Eén van de argumenten die Plasterk aanvoert, is dat Aruba het enige land in het Koninkrijk is dat niet onder financieel toezicht staat. Hij vergeet erbij te zeggen dat Curaçao en Sint Maarten hun autonomie op dit punt hebben prijsgegeven in ruil voor zo’n 4 miljard gulden schuldsanering. Aruba wordt dat niet aangeboden. Het land vraagt daar overigens ook niet om; eerder wel om het omzetten van de schuld tegen een lage rente. En het toezicht van de Europese Unie (EU) op Nederland? Dat is allesbehalve absoluut, zo blijkt uit het rijtje landen dat zich aan de normen (maximaal 3 procent begrotingstekort) onttrekt. Bovendien heeft ‘Brussel’ niet het laatste woord. Dat is en blijft aan de Tweede Kamer.
De rol van het Cft op Aruba die Plasterk voor ogen staat, betekent een inperking van het budgetrecht van de gekozen volksvertegenwoordiging. Het college – althans het advies dat zij uitbrengt – wordt immers de macht toebedeeld om de Staten, nadat deze met de begroting heeft ingestemd, te ‘overrulen’. De Staten van Curaçao en Sint Maarten hebben dat in ruil voor de miljarden geaccepteerd, onderwijl wordt de Rijkswet overigens grondig geëvalueerd, maar kan het ene land (Nederland) dat binnen de rechtsstatelijkheid van het Koninkrijk wel dwingend aan een ander land (Aruba) opleggen? Als het de Kamer overkwam, zou de wereld te klein zijn.
Los van het juridische aspect is het de vraag of het niet op een andere, meer elegante manier kan. Aruba wilde aanvankelijk een eigen begrotingskamer inrichten. In de gesprekken met Nederland is veel water bij de wijn gedaan: het begrotingstoezicht wordt bij de onafhankelijke Raad van Advies (RvA) ondergebracht, waarbij deze maximaal gebruik kan maken van de expertise van het Cft. In dit scenario wordt het parlement niet het fundamentele recht ontnomen een eigen afweging te maken, zij het dat de drempel hoog is om dergelijke adviezen van de RvA te negeren. Daarvoor is namelijk een twee derde meerderheid vereist.
Mogelijk of wellicht omdat in het verleden – ten aanzien van de begroting van 2014 nog – weinig of niets is gedaan met het deskundig oordeel van de RvA, heeft Plasterk ook in dit model geen vertrouwen, gegeven zijn dreigement van een AMvRB. Het ziet er dan ook niet naar uit dat hij van zins is bij de komende gesprekken met premier Mike Eman (AVP) en ‘vakminister’ Angel Bermudez van Financiën ook maar een duimbreed toe te geven.
Toch lijkt hij huiverig om het aan te laten komen op het daadwerkelijk afkondigen van een dwangmaatregel. Het Statuut verplicht hem – anders dan bij de eerdere niet minder omstreden aanwijzing aan de gouverneur – daarover een oordeel te vragen van de Raad van State (RvS). Die, zo is bekend, heeft het niet op gelegenheidsingrijpen waarbij het parlement het nakijken heeft. Bovendien maakt de RvS zich blijkens het onlangs gepubliceerde jaarverslag grote zorgen over de oplopende spanning tussen Den Haag en de andere landen.
Plasterk realiseert zich ongetwijfeld dat de RvS hem niet zonder meer in het gelijk zal stellen. De vraag is of hij nog een konijn uit de hoed kan toveren om dit weekend alsnog een akkoord te sluiten met Eman en de zijnen en zo een gang naar de RvS te ontlopen. Een sanering van de schulden zal hij niet aanbieden, want die is in het kille politieke klimaat in Den Haag jegens het Caribisch deel van het Koninkrijk niet te verkopen. Bovendien vraagt Aruba dat helemaal niet.
Het enige wat de bewindsman mogelijk in de strijd kan werpen, is om de huidige Arubaanse staatsschuld te herfinancieren tegen een veel lagere rente. Op dit moment betaalt Aruba 6 tot 7 procent rente op de internationale kapitaalmarkt. Wordt er via Nederland geleend, dan zakt dat percentage onder de 2 procent. Dat levert op jaarbasis een rentevoordeel van circa 150 miljoen florin op. Genoeg om het begrotingstekort aanzienlijk te verminderen. Voor Nederland is het een relatief risicoloze operatie waaraan bovendien geen kosten verbonden zijn. Je zou je nog kunnen voorstellen dat er wel strikte voorwaarden aan worden verbonden, bijvoorbeeld dat het rentevoordeel uitsluitend en volledig moet worden gebruikt om de staatsschuld te verlagen.
Plasterk vindt dat Aruba pas voor een dergelijk regeling in aanmerking komt als het op eigen kracht begrotingsevenwicht heeft bereikt. Daar zit iets kroms in: als hij dat echt zo graag wil, waarom stelt de minister dat moment dan onnodig uit? Of wil hij – letterlijk – koste wat kost financieel toezicht Cft-stijl? Door die ‘koste wat kost’-discussie, waar zowel Plasterk als Aruba zich schuldig aan maken, gaat het meer en te veel over de vorm en de wijze waarop, dan waar het om zou móeten gaan: het wegnemen van de kwaal. Hoe met de nodige garanties te voorkomen dat de Arubaanse overheid meer uitgeeft – meer consumeert – dan het heeft. Om toekomstige generaties Arubanen niet al bij hun geboorte op te zadelen met een onnodig duur overheidsapparaat en torenhoge schulden; want uiteindelijk komt de rekening toch bij de belastingbetalende burger. Koste wat kost.

Bron: Antilliaans Dagblad

5 Reacties op “AD | Kosten wat het kost

 1. stanley Held

  Steunend op eigen kracht doch, met de wil elkander te helpen. Dat was er staat op het monument. Er was nooit een wil elkander te helpen. Zie Bonaire. Zie een SOORT van een gemeente. Waar slaat dat nou op. Dus ze zijn minder. Deze eilanden werden bewust achtergesteld. Jammer.

 2. stanley Held

  Ik vind persoonlijk dat de Bonairiaanse bevolking bewust verkeerd is ingelicht. Ze hebben geen euro.? Zij hebben geen Sociale dienst op het niveau zoals in Nederland. Ze zijn letterlijk en figuurlijk genaaid. Wie heeeft hun in dit proces begeleidt? Niet te geloven. De politicus die dit gedaan heeft, waar is hij? Meen dat hij niet meer daar woont.

 3. Aller,
  je kletst wat af zeg.
  Iedereen is gelijk dus ik wil een salaris dat gelijk is aan het uwe.
  ( of andersom afhankelijk welke het hoogste is…)
  En net zo mooie auto als mijn buren. En een huis zoals J. de Mol, et cetera, et cetera. Gelijke monniken (alle mensen zijn opgebouwd uit identiek ruimtestof), gelijke kappen toch?

  Waarom Aruba wel en bv. Ethiopië niet.
  Omdat een paar op geldbeluste Hollanders wel Aruba aandeden en Ethiopië
  niet omdat toevallig de wind verkeerd stond?
  We zijn toch allemaal mensen die tijdelijk op de aardkloot ronddwalen tot Magere Hein ons komt halen waarna 99,9999% van ons in de vergetelheid
  belandt ? Waarom die verschillen dan tijdens ons zeer tijdelijke aardse bestaan?
  U weet best het antwoord op deze vraag en u toont daarmee dan ook aan dat uw hierboven “neergepende” argumentatie geen hout snijdt.
  U moet uw broek ophouden, en ik de mijne.
  U spaart voor later, ik spendeer nu om mijn behoeften van vandaag te bevredigen. Ik heb de allerlaatste Ipod, Ipad, Iphone, Tv , Tesla auto; U doet wat langer met eerder aangeschafte spullen.U heeft later een som geld gespaard om dan uit te geven, ik niet : ik moet in de toekomst van een bijstandsuitkering leven.
  Of kan ik bij u aankloppen voor een aanvulling op mijn inkomen?

 4. Het koloniale denken zit iedere Nederlandse gezagsdrager kennelijk in het bloed. Ze kunnen beter hun verstand gebruiken en samen een oplossing bedenken, waarbij Aruba op dezelfde manier wordt behandeld als Curacao en St.Maarten, maar dan ook dezelfde soepele financieringsvoorwaarden krijgt aangeboden. Wellicht dat Willem en Maxima op Bonaire nog even meekrijgen wat Nederland daar financieel heeft aangericht en uit schaamte Aruba normaal gaan behandelen.

 5. Renée van Aller

  Plezante patstelling. Op zijn minst moet Aruba ook voor niets kunnen lenen, zoals de Europese landen al jaren doen ten koste van hun burgers. Dus minister Plasterk verzin een list en gun de rest van het Koninkrijk dezelfde voordelen als die uw eigen regering zichzelf zo ruimhartig gunt. Gelijke monniken gelijke kappen. Het Statuut predikt toch zo oprecht gelijkwaardigheid? Maar dan moet het wel in de praktijk worden gebracht. Of zijn sommigen meer gelijk dan anderen? Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *