AD | Kabinet door de knieën

Toch uitbetaling loontrede (7 miljoen) en vakantiegeld ambtenaren (18 miljoen) Persbureau Curacao

Willemstad – Opnieuw daags voor de Rijksministerraad (RMR) komende vrijdag, waarin beslist wordt over liquiditeitssteun aan Curaçao, lijkt de regering toch door de knieën te gaan en de ambtenaren en hun bonden tegemoet te komen: ditmaal naast de loontrede óók uitbetaling van het vakantiegeld.

Daarvoor moet het kabinet voor 25 miljoen gulden in een voornamelijk lege kas tasten. Die overheidskas had de bodem al bereikt, maar met het uitbreken van het coronavirus en de crisis die dit veroorzaakte is momenteel sprake van een liquiditeitstekort (een negatieve kaspositie). Dit staat in alle notities, presentaties, toelichtingen en beschouwingen van de regering zelf.

Begin april werd na koortsachtig beraad door de ministers afgezien van uitbetaling van bijna 7 miljoen voor de zogeheten loontrede aan ambtenaren. ,,Nood breekt wet. De crisisomstandigheden staan dit eenvoudigweg niet toe”, luidde het toen. Er kwam, vooral vanuit de door corona zwaar getroffen private sector, een lawine aan protest toen bekend was geworden dat minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) het geld op de begroting moest vrijmaken om de loontrede aan de overheidsdienaren uit te keren. Gisteren bevestigde dezelfde bewindsman tegenover deze krant dat het kabinet-Rhuggenaath (PAR, MAN en PIN) alsnog heeft toegezegd de loontrede te betalen, alsmede het vakantiegeld van 18 miljoen in juni. Over het uit te keren vakantiegeld is van ambtenaren al sinds januari belasting ingehouden, aldus Gijsbertha. Voor de loontrede is nog geen datum bekend, maar de regering komt er naar eigen zeggen ‘niet onderuit’.

De loontrede, een periodieke verhoging van het salaris, is omstreden. Vlak vóór de coronacrisis besloot de ministerraad op 4 maart de loontrede uit te betalen. Dit besluit was begin april ‘in uitvoering’ bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en het geld zou eind van de maand uitgekeerd worden, aldus BPD-minister Armin Konket (MAN) eerder.

,,We kunnen er niet onderuit, ook niet met terugwerkende kracht”, zei de bewindsman, die daarna echter aangaf dat er met corona inderdaad wel sprake is van buitengewone omstandigheden, zoals overigens ook aan de RMR te kennen was gegeven in verband met de hulpvraag. ,,We hebben de wettelijke verplichting de loontrede uit te betalen en als we dit niet doen, dan kan er sprake zijn van het plegen van een onrechtmatige daad.”

De ambtenarenbonden alsmede de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) zijn onvermurwbaar en vinden uitbetaling van de periodieke verhoging en het vakantiegeld de normaalste zaak; óók in deze crisistijd.

Wel besloot de regering vorige week tot de ‘nullijn’ voor de publieke sector gedurende drie jaar vanaf 2021. De nullijn houdt in dat er geen periodieke verhoging van het salaris van ambtenaren wordt toegekend (de loontrede), dat de tweejaarlijkse 3-procentuitkering (lumpsum) niet uitbetaald wordt aan degenen die al de hoogste salarisschaal hebben bereikt en dat de indexering van de salarissen wordt stopgezet. De algemene verwachting is dat in het bedrijfsleven – dat over vrijwel de hele linie sinds maart kampt met zware omzetverliezen – naast gedwongen ontslagen, ondanks de NOW-loonsubsidietegemoetkoming, in mei wel gekort zal (moeten) worden in de lonen en dat het vakantiegeld in veel gevallen zal sneuvelen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

De Rijksministerraad cornavirusmaatregelen liquiditeitsvoorwaarden voor Aruba, Sint Maarten en Curacao. Met dank aan een trouwe lezer. Indien niet leesbaar en/of downloadbaar in verschillende browsers, klik hier in PDF.

2020 05 13 – RMR 2de Liquid… by Knipselkrant Curacao on Scribd

16 Reacties op “AD | Kabinet door de knieën

 1. Is er wel geld voor de stagevergoeding van Chanel Thijssen?

 2. Tico Martina

  NOS MES POR!!! Tja dit is de straf voor 30 mei 1969. Dank jullie (groot) ouders maar toen die hun vertrouwen gaven aan de FOL, MAN, PNP met Maria etc. Zolang er geen sterke leiders worden gekozen en keer op keer dezelfde figuren de steun krijgen zal er nooit en nooit iets veranderen. Als ambtenaar zou ik ook op mijn rechten staan, of ik al dan niet door een padrino ben aangesteld doet er niet toe!

 3. Abraham Mossel

  Deze waardeloze regering moet niet alleen door hun knieeen gaan, maar het beste is ook nog erbij door hun rug en zeker ook nog hun enkels.

 4. Curacao revisited

  “Hoop van harte dat Nederland uitsluitend via particuliere kanalen gaat helpen en de Curacao regering laat kreperen”
  klopt, help de mensen die echt voedsel nodig hebben, en laat die ambtenaren maar creperen

 5. @Shonfefe
  In ieder geval is er bereikt dat de noodhulp van 16 milj voor de eilanden door het Rode Kruis beheerd en geimplementeerd gaat worden. Daarom – denk ik – is het ook goed dat de gemeenchap, hier op Curacao alles terdege blijft volgen en mensen blijven reageren ook hier op de KKC.
  Dat is alvast een stap in de juiste richting.

 6. Shonfefe

  Hoop van harte dat Nederland uitsluitend via particuliere kanalen gaat helpen en de Curacao regering laat kreperen.Duidelijk blijkt onze regering geen gebrek aan geld te hebben zodra het politici,ambtenaren en semie ambtenaren betreft.Dan hoeft er ook geen geld naar dat tuig. Ik had echt de hoop dat in ieder geval het grootste deel van het ambtenaren korps bestond uit mensen die oprecht goed en correct willen werken maar misbruikt worden c.q aan de kant worden geschoven door de politiek die haar familienaam en vriendjes eerst helpen.Echter blijkt dat een een domme verwachting. Ik zie dus geen reden om dat zooitje ongeregeld nog te ondersteunen. Het ware te hopen dat de VBC en de KVK haar leden zou oproepen om allemaal gedurende de komende 3 maanden geen sociale lasten en belastingen af te dragen daar de regering en haar ambtenaren
  over voldoende geld beschikt.
  Duidelijk blijkt in dit geval de partij MAN ongeveer gelijk aan een criminele organisatie.De partij PAR loopt er als een debiel achteraan

 7. Het lijkt er op dat onze regering denkt dat het niets uitmaakt of je op een miljoen of op een miljard failliet gaat.
  Helaas we zijn een, niets producerend, land. Het maakt wel uit alle schulden zullen, links of rechts om betaald moeten worden. Maar ach, het is je eigen geld niet, het komt door de vakbonden en na ons het einde van de wereld.

 8. Kijk ‘ns aan. De regering moet nu de slappe handen moeten sterken en de wankelende knieën vast moeten maken. De (gevaarlijke) symbolische stroom van water die hun knieën heeft bereikt, heeft hun tot nadenken gezet, en kozen zij eieren voor hun geld. Zij (regeringsambtenaren) voelen de grond onder hun voeten heet worden. Aiaiai. Ban mira swanan, paga, paga, y paga.

 9. Waarom is er na bijna 10 (!!) jaar nog steeds geen beoordelingssysteem voor ambtenaren ingevoerd?

  Die is er wel. Maar mensen die politiek benoemd zijn krijg je nu eenmaal heel moeilijk weg.

 10. ditmaal naast de loontrede óók uitbetaling van het vakantiegeld.

  Want daar is geld voor?????????????

 11. Just Saying

  Wat heeft de minister van BPD de afgelopen jaren gedaan om deze verplichte loontrede te voorkomen? Waarom is er na bijna 10 (!!) jaar nog steeds geen beoordelingssysteem voor ambtenaren ingevoerd? Dit is toch de beste manier van bezuinigen: dossier opbouwen over slecht functionerende ambtenaren en daar afscheid van nemen? En uiteraard de goed functionerende ambtenaren belonen met een loontrede.

 12. Piet Heniger

  Dit besluit van de regering is kennelijk ingegeven door de angst die er bij hen leeft voor de periode na de coronacrises. Zowel nu als daarna kunnen zij worden aangesproken als zij de loontrede en en het vakantiegeld niet uitbetalen. Juridisch staan de vakbonden redelijk sterk.
  Met de vakbonden komen we er niet uit. Om die reden overwegen faillissement Curacao aanvragen. Alle ambtenaren op straat. Geen uitbetaling loontrede en vakantiegeld. Opnieuw solliciteren bij de overheid.
  NL neemt het over. Knops bewindvoerder. Laat Wobke Hoekstra maar de grote lijnen uitzetten. Bestaande leningen van NL oninbaar, waren ze toch al. Herfinanciering van Curacao op een praktische manier zonder tussrnkomst van vakbonden en de politieke graaiers/elite.

 13. Curacao revisited

  knops moet alleen voedsel hulp geven maar geen geld. Deze regering wil zelf beslissingen nemen, laat het dan ook maar zien

 14. lionfish

  @Rene, een buitengewone situatie vraagt om buitengewone en onorthodoxe maatregelen waar ook opgebouwde rechten geen vanzelfsprekendheid meer mogen zijn. Net als een bedrijf wat failliet is kan ook dit land geen geld uitgeven wat het simpel niet heeft. De meeste ambtenaren op deze rots hebben jarenlang geprofiteerd en zijn dan wel de allerlaatste waar we medelijden mee zouden moeten hebben.

 15. Deze aktie van de regering zal de – toch al – slechte belastingmoraal verder aantasten. Dit is toch niet uit te leggen aan al die duizenden mensen die hun baan hebben verloren. Waar zijn hun ‘opgebouwde’ rechten en arbeidskontrakten dan? Ik heb Valpoort niet horen opkomen voor hen, wel voor de medewerkers van Campo – belang erbij?
  Wederom een zeer slap beleid van de regering. Ik hoop van harte (eigenlijk ook niet voor de getroffen bevolking) dat Knops zijn rug recht houdt en de eventuele ondersteuning door NL met 25 miljoen kort om de regering te dwingen iets te doen aan de buitensporige salarissen bij de overheids NV’s en stichtingen en het – de goede niet inbegrepen – slecht en ondermaats presterende ambtenaren apparaat.
  Klaarblijkelijk heeft men toch geld genoeg…

 16. Vakantiegeld is opgebouwd van juni 2019 tot en met mei 2020.

  Verlaat je je werkgever op 31 december, dan krijg je dus 7/12 van je jaarlijkse vakantiegeld mee, je opgebouwd recht.

  Corona is van medio maart, dus je zou april en mei (2/12) kunnen korten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *