AD | Helmin Wiels hielp zus Marvelyne niet

GevMin Wiels: ‘Persoonlijk ben ik zelf duidelijk en eerlijk’

Minister President Ivar Asjes en GevMin Marvelyne Wiels in 2013

Ivar Asjes en Marvelyne Wiels ,,De persoon die druk zette was dhr. Asjes.”

Den Haag – Het was niet haar broer Helmin maar Ivar Asjes die begin dit jaar wilde dat Marvelyne Wiels zou worden aangesteld als directeur van het Curaçaohuis. En het was juist de later vermoorde PS-leider die de benoeming tegenhield. Dat blijkt uit de notulen van een gesprek dat op 8 juli van dit jaar plaatsvond op het Kas di Kòrsou tussen Marvelyne Wiels, die een paar weken daarvoor was aangetreden als Gevolmachtigde minister, en haar voorganger Roy Pieters. Dat gesprek – zo blijkt ook uit het verslag dat in handen van deze krant is – verliep in een geprikkelde stemming. 

Marvelyne Wiels herinnerde Pieters (die fungeerde onder het transitiekabinet gevormd door PS, PAIS, PNP en Sulvaran) eraan dat zij hem heeft voorgedragen om namens het takenkabinet van premier Daniel Hodge de Gevolmachtigde minister te worden en dat zij daarbij aangegeven zou hebben dat het om een tijdelijke functie voor drie tot zes maanden ging.

Pieters sprak dat meteen tegen: hem was namelijk gevraagd of hij interesse had om vier jaar aan te blijven. Nadat Pieters zijn intrek in het Curaçaohuis had genomen, werd hij door Asjes gevraagd ‘om ervoor te zorgen dat mw. W. als directeur werd benoemd’, aldus de notulen. Pieters heeft daarop meteen contact opgenomen met partijleider Helmin Wiels. Die gaf Pieters de instructie Asjes naar hem te verwijzen als deze zijn verzoek verzoek zou herhalen.

,,De heer W. zei letterlijk: Roy, ik wil niet dat iemand jouw naam besmeurt”, waarop Pieters antwoordde: ,,Jou en Daniel vertrouw ik.”

In het gespreksverslag wordt benadrukt dat Helmin Wiels Pieters nooit heeft benaderd om zijn zus te benoemen:

,,De persoon die druk zette was dhr. Asjes.”

In het gesprek van 8 juli zijn ook personeelszaken aan de orde gekomen. In reactie op de stelling van Marvelyne Wiels dat

‘meerdere medewerkers gedemotiveerd zijn’,

heeft Pieters opgemerkt dat ‘het Curaçaohuis een kleine organisatie is die ontzettend ontzettend goed presteert’. Uit een ander uitgelekt document blijkt dat de huidige interim-directeur van het Curaçaohuis, Melvin Statia, door de bemoeienis van Marvelyne Wiels op die post is terechtgekomen. Dat gebeurde in mei, nog voor haar benoeming tot Gevolmachtigde minister en nadat zij zelf voor de functie was afgewezen.

De aanstelling van Statia was tijdelijk. Hoewel zijn contract deze week afloopt, is er geen vacature opengesteld en mag Statia, die zelfstandig consultant
is, nog drie maanden langer blijven.

Na haar niet geheel vrijwillige vertrek in 2012 bij de ABN Amro heeft Wiels geprobeerd directeur te worden van de Nederlandse Stichting Studiefinanciering. Hoewel de functie was voorbehouden aan een sympathisant van Pueblo Soberano ging deze baan aan haar neus voorbij.

Vervolgens richtte zij het eenmansbureau Career & Business Designers Management and Organization nConsultants op met de bedoeling internationale bedrijven en investeerders te adviseren.

Daarnaast was/is zij nog voorzitter van de Stichting Ban nos Kas Bek die echter nooit actief is geworden.

Voor Marvelyne Wiels keerden de kansen nadat haar broer op 5 mei werd vermoord. Tijdens de begrafenis wees zij Asjes aan als de nieuwe minister-
president. Een paar weken later benoemde die haar tot Gevolmachtigde minister.

Bron: Antillaans Dagblad

NASCHRIFT KKC:

Na de constatering van Pieters dat hij het betreurt dat de zaken zijn gelopen zoals ze zijn gelopen, ontspint zich voor de goede verstaander een veelzeggend woordenspel.

Wiels: ,,Ik geloof in integriteit en openheid van iedereen. Ik ben zelf duidelijk en eerlijk, we moeten respect voor elkaar blijven houden.”

Pieters: ,,Niemand doet iets belangeloos. Wij kennen elkaar van vroeger.”

Wiels: ,,Laten we eerlijk zijn. Je hebt duidelijk gekozen voor de andere kant. Er is geen vertrouwensbasis. Ik heb maar één gezicht.”

Pieters: ,,Ik ben maar een therapeut.”

Wiels: ,,Hoe goed je ook bent, je bent geen doctorandus.”

Pieters: ,,Ik ben eerlijk. Ik heb nooit iets ondertekend met drs.”

Dat was voor Mavelyne Wiels het moment waarop zij het in totaal 55 minuten durende gesprek abrupt beëindigde met de mededeling de administratie opdracht te geven om de vergoedingen waar Pieters nog recht op had uit te betalen.

 

Recente berichtgeving

 

To Top

0 Reacties op “AD | Helmin Wiels hielp zus Marvelyne niet

  1. Geheel des Asjes allemaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *