AD | Hasselmeyer wil terug op werkvloer

Oud-directielid spant zaak aan tegen CBCS’ | Persbureau Curacao

Willemstad – Jerry Hasselmeyer, voormalig directielid bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een zaak aangespannen tegen zijn voormalige werkgever – de bank – om te bedwingen dat hij weer wordt toegelaten op de werkvloer.

Hasselmeyer bekleedde sinds augustus 2016 tot en met 21 juli 2017 naast zijn functie van directeur- secretaris ook die van president-directeur. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd is hij als bestuurslid afgetreden en is er daarmee van rechtswege een einde gekomen aan zijn benoeming als statutair bestuurslid. Hasselmeyer werd toen door de CBCS te kennen gegeven dat hij als statutair directeur een arbeidsovereenkomst met CBCS heeft tot zijn pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

Hiervoor heeft toenmalige president adinterim Alberto ‘Chos’ Romero ook een overeenkomst van opdracht (ovo) tot zijn 65ste aan Hasselmeyer aangeboden.

De duur van deze ovo werd later door Romero beperkt tot één jaar en het nieuw te benoemen bestuur zou invulling moeten geven aan de overeenkomst met Hasselmeyer. Laatstgenoemde werd bij schrijven van CBCS op 18 augustus bericht dat hij per 1 augustus 2017 werd belast met de functie ‘Assistent to the President’.

Dit was echter maar van korte duur; CBCS beëindigde de aanstelling en gaf als reden op dat er voor Hasselmeyer na zijn ‘defungeren’ als statutair directeur geen passende functie meer beschikbaar was binnen de bank. Bovendien genoot hij een vol pensioen, aldus de CBCS. In een brief van 29 augustus van Bertie Braam die Hasselmeyer vertegenwoordigt, protesteerde Hasselmeyer met klem tegen de door CBCS genomen beslissing om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Kort daarna wordt Hasselmeyer arbeidsongeschikt verklaard.

Tijdens zijn arbeidsongeschiktheid verstuurt Hasselmeyer wederom een brief naar de CBCS om zich te beklagen dat hij na zijn terugkeer geen, dan wel geen passend werk krijgt aangeboden. In reactie hierop stelt de CBCS dat er geen rechtsgeldig besluit van de Raad van Commissaris aan ten grondslag ligt en dat de Raad van Commissarissen hiervan de nietigheid dan wel de vernietigbaarheid inroept. De CBCS persisteert dat het dienstverband wordt beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden en dat er voor Hasselmeyer binnen CBCS geen passende functie is. CBCS zal dan ook geen gehoor geven aan het herhaald verzoek van Hasselmeyer om hem een passende functie aan te bieden.

Hasselmeyer, die ondertussen door CBCS is opgedragen diverse spullen te retourneren, persisteert op zijn beurt dat hij recht heeft, c.q. aanspraak kan doen gelden op een arbeidsovereenkomst voor de duur van vijf jaar, tot zijn 65e, omdat hij hier eerder afspraken over had gemaakt met voormalig directeur Romero. Volgens Hasselmeyer zijn er binnen CBCS bovendien wel degelijk passende functies voor hem te vinden.

Nadat Hasselmeyer weer arbeidsgeschikt is verklaard, meldt hij zich weer op het werk. Daar krijgt hij echter te horen dat door de beëindiging van zijn benoeming als directeur van de CBCS op 22 juli 2017, zijn arbeidsovereenkomst ‘inhoudsloos’ is geworden. Het is noch in het belang van CBCS noch in het belang van Hasselmeyer om hem in dienst te houden, meent de CBCS.

Hasselmeyer meent dat er sprake is van ‘onredelijk ontslag’ en sleept de CBCS voor het gerecht. Hij eist primair dat verklaard wordt dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat en nog voortduurt en dat het gerecht de CBCS beveelt Hasselmeyer een passende functie aan te bieden en wel binnen 1 week na de uitspraak van het vonnis.

Indien wordt besloten de arbeidsovereenkomst te ontbinden, eist Hasselmeyer dat CBCS hem een ontbindingsvergoeding, dan wel een schadevergoeding betaalt, gelijk aan het loon, plus emolumenten die de voormalige CBCS-directeur zou hebben genoten tot het bereiken van de 65- jarige leeftijd.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Hasselmeyer wil terug op werkvloer

 1. Directeur Secretaris Jerry Hasselmeyer
  Tromps meest trouwe bondgenoot.
  Uit hetzelfde hout gesneden als Tromp.

  Tromp die elk jaar zelf zijn salarisopslag mocht vaststellen.
  Maar salarieel ook uitstekend voor zijn trouwste bondgenoot zorgde
  Gerommel met creditkaarten.
  Tekende controversiele transacties
  Waaronder de 1o0 K bonus
  tbv Tromp en Hasselmeyer
  ivm Giro onder curatele stelling
  Als hier vragen over gesteld worden
  Stelt Hasselmeyer dat het volgens zijn advocaat
  niet gepast is hierover uit te wijden,
  Bij bereiken 60 jarige leeftijd.
  Moet hij van rechtswege aftreden.
  Hij heniet op dat moment een vol directeurs pensioen,
  Toch eist Hasselmeyer dat CBCS
  hem een ontbindingsvergoeding,
  dan wel een schadevergoeding betaalt,
  gelijk aan het loon, plus emolumenten
  die de voormalige CBCS-directeur
  zou hebben genoten tot
  het bereiken van de 65- jarige leeftijd.

  https://curacaochronicle.com/politics/case-against-tromp-reveals-more-irregularities-in-the-central-bank/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *