DH | Sarah wants clarity on Doncher’s suspension

PHILIPSBURG--United Democrats (UD) Member of Parliament (MP) Sarah Wescot-Williams on Thursday evening called on government to provide clarity on the suspension of Princess Juliana International Airport (PJIA)...

Ingezonden | Respect!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Kluivert tijdelijk bondscoach

Willemstad - Patrick Kluivert vervangt tijdelijk Guus Hiddink als bondscoach van de Curaçaose voetbalselectie. Hiddink is herstellende van Covid-19 en niet fit genoeg om de selectie te...

PBC | Curaçaose stranden per direct weer open

Persbureau Curacao De stranden op Curaçao zijn per direct weer open. Het juridisch verbod blijkt in de ministeriele beschikking helemaal niet te bestaan. De regering communiceerde dat op...

PBC | Bicentini wil Hiddink graag opvolgen

Persbureau Curacao Bicentini is bereid te praten over een terugkeer naar Curaçao om Hiddink tijdelijk op te volgen. De voormalige bondscoach van Curaçao zegt nog niet te zijn...

AD | Stormloop op vakanties: extra TUI vluchten naar Curaçao en Aruba

Sanne Meijer | Algemeen Dagblad Dat we vanaf vandaag weer in het vliegtuig mogen springen naar een aantal bestemmingen, hebben reisorganisaties geweten. De telefoon staat roodgloeiend. ,,Alles wijst erop dat vandaag...
- Advertisement -spot_img

AD | ‘Geen stemrecht Kamer’

HomeLandenArubaAD | ‘Geen stemrecht Kamer’

raad-van-state-stemrecht
Beroep van Arubaans Statenlid Bikker afgewezen

Den Haag – Curaçaoënaars, Arubanen en Sint Maarten worden terecht uitgesloten van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen als zij niet ten minste tien jaar ingezetene zijn geweest van het land Nederland.

Dat heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in het beroep dat onder meer door het Arubaanse Statenlid Andin Bikker was ingediend tegen de afwijzing van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het verzoek van een Arubaan om zijn stem te mogen uitbrengen als Nederland op 15 maart een nieuw parlement kiest.

Bikker, die behalve Statenlid ook advocaat is, had twee weken geleden tijdens de hoorzitting betoogd dat besluitvorming die in Den Haag – bijvoorbeeld in de Rijksministerraad – tot stand komt effect heeft op de Caribische delen van het Koninkrijk zonder dat de inwoners er invloed op kunnen uitoefenen omdat zij geen stemrecht hebben voor de Tweede Kamer. Bikker voerde aan dat dit des te meer klemt omdat er nog altijd geen geschillenregeling is.

,,De Raad van Ministers van het Koninkrijk mengt zich door middel van Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en koninklijke besluiten met enige regelmaat en steeds vaker in de rechtsorde van Aruba, waardoor inwoners van Aruba direct worden geraakt. Nu de Rijksministerraad uiteindelijk feitelijk en juridisch uitsluitend verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer hebben zij ten onrechte geen inspraak in de samenstelling en de besluitvorming van dit orgaan”, aldus Bikker.

Hij meende ook dat er sprake is van ongelijkheid ten opzichte van de inwoners van Caribisch Nederland die wel stemrecht hebben voor de Kamer. Om de weigering van Plasterk aan te vechten beriep hij zich op het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

In de gisteren gepubliceerde uitspraak maakt de Raad van State korte metten met Bikkers argumenten. De bestuursrechters erkennen dat in Nederland genomen besluiten invloed kunnen hebben op de Caribische landen, maar dat dit beperkt blijft tot een beperkt aantal – in het Statuut genoemde – beleidsterreinen. Bovendien, zo stelt de RvS, hebben de landen mogelijkheden om invloed op de besluitvorming uit te oefenen. ,,Het Statuut voorziet in waarborgen en voorzieningen ten behoeve van de inbreng van de landen.”

‘Geen onrechtvaardig onderscheid’

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt, dat de behartiging van koninkrijksaangelegenheden ‘in eerste instantie plaatsvindt binnen de Rijksministerraad van ministers van het Koninkrijk, bestaande uit de Nederlandse ministers en de door de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten benoemde Gevolmachtigde ministers.

Bij de besluitvorming binnen de Rijksministerraad welke de Caribische landen raken, zoals rijkswetten, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en Koninkrijksbesluiten, voorziet het Statuut in beïnvloedingsmogelijkheden van de Gevolmachtigde ministers’.

De Raad van State wijst erop, dat rijkswetten worden voorgelegd aan de parlementen van alle landen en dat de Staten aan de behandeling kunnen deelnemen, onder meer door bijzondere gedelegeerden naar het debat in de Tweede Kamer af te vaardigen.

Van ongeoorloofd onderscheid met BES-burgers is geen sprake aangezien zij inwoners van het land Nederland zijn. ,,Nu de ingezetenen van de landen in het Koninkrijk kiesgerechtigd zijn voor de vertegenwoordigende lichamen van de landen waarvan zij ingezetene zijn, bestaat geen grond voor het oordeel dat een ongerechtvaardigd onderscheid bestaat tussen Nederlanders buiten het Europese deel van het Koninkrijk”, aldus de bestuursrechters die het beroep van Bikker c.s. dan ook ongegrond verklaren.

Verrassend is de uitspraak niet. De Raad van State kwam in 2006 tot eenzelfde oordeel, net als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2007. Dat de staatkundige hervorming van 2010 – zoals Bikker stelde – een ander standpunt zou rechtvaardigen snijdt geen houdt, aldus de uitspraak van gisteren.

Bron: Antilliaans Dagblad

1 reactie

  1. Dit is een eerlijke uitspraak, gezien de beperkingen die de rest van het Koninkrijk aan makamba’s oplegt (vergunningsplichtig en zo meer). 10-10-10 heeft hierin in zoverre verandering gebracht dat Curaçao en Sint Maarten de status aparte kregen. Saba, Sint Eustatius en Bonaire werden tegen wil en dank Nederlands grondgebied. Maar gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Staatsrechtelijk heeft de heer Bikker het zichzelf, de PDR en anderen nodeloos moeilijk gemaakt. Uiteraard kan hij zich met steun van Professor Elzinga en Otmar Oduber nog achter het democratisch deficit scharen. Wij zouden hem dat afraden, want dat gaat nog beroerder aflopen. Je kunt niet tegelijkertijd een goed advocaat zijn en een geloofwaardig en eerlijk politicus. Een geloofwaardig politicus is in de praktijk mogelijk. Rutte was dat lang en Eman ook, maar de steun begint af te brokkelen, evenals de geloofwaardigheid. Eerlijkheid is een knelpunt voor politici. Maar met bluf en goede spindokters is veel te bereiken. Zeker nu de nieuwe regering moet nivelleren, aftoppen, lastenverzwaren, boetes en naheffingen opleggen om het enorme financieel Arubaans overheidstekort te politoeren, motiveren en te intensiveren. Het werd immers gedaan in uw en mijn belang. Zo worden onze premiers steeds meer een kopie van The Donald. Eigen volk eerst. Dat mag wat kosten, totdat de wal het schip keert. Dat tijdstip is al voorbij. Nu komt de klap. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties