AD | Geen decharge bestuur ACU

Hoog oplopend conflict binnen ACU credit Union | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Na een marathonbijeenkomst van ACU werd de algemene ledenvergadering zondag na middernacht geschorst. Er is sprake van een patstelling: de Raad van Toezicht (RvT) weigert ten aanzien van het jaarverslag 2018 te adviseren om decharge te verlenen, terwijl het bestuur dit niet accepteert.

Zoals deze krant gisteren berichtte staan het bestuur onder voorzitterschap van Angelo Davelaar en de RvT met voorzitter Elsirha Scope-Isenia van de algemene spaar- en kredietcoöperatie ACU lijnrecht tegenover elkaar. De RvT heeft forse en inhoudelijke kritiek op de resultaten en het beleid van het bestuur, maar de bestuursleden kunnen zich hierin niet vinden.

Er zijn zorgen over de kerncijfers en -ratio’s, waarbij de raad ook verwijst naar kennelijke onderzoeksrapporten van de Centrale Bank CBCS, die volgens de RvT tot ongeveer dezelfde conclusies komt. Het betreft dan zaken als de hoge zogeheten ‘delinquency’ ratio (het dubbele van de CBCS-richtlijn), de toename van de dubieuze debiteurenvoorziening en een te hoge lasten/baten-ratio.

Maar er is van de zijde van de RvT ook ongenoegen over de algemene bedrijfsvoering. Zoals veel wisselingen in het management, een hoog percentage ziekmeldingen onder het personeel, het strategisch plan 2016-2020 dat niet zou worden nageleefd, en er zou weinig worden gedaan aan andere inkomstenbronnen zoals opgenomen in een eerder strategisch beleidsplan.

Tevens is de voorgenomen verhuizing nog altijd niet in zicht, terwijl er dubbele huurkosten worden gemaakt. Er zijn volgens de RvT verder veel klachten over service en verstrekte leningen die niet binnen de voorgeschreven behandeltermijn zouden worden verstrekt. En er worden geen beheersingsmaatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, terwijl dit de ‘core business’ is van de coöperatie.

Het bestuur verzet zich tegen deze kritiek, maar bevestigt overigens wel een en ander ten aanzien van de huurkosten voor de ACU-kantoren in 2018. De betaalde dubbele huur betreft totaal 170.660 gulden voor de Orionweg. ACU huurt nu nog panden in Scharloo.

Volgens het bestuur zal dit bedrag worden verrekend nadat ACU het gebouw aan de Orionweg (waar voorheen UTS was gevestigd, red.) betrekt ‘omdat de verhuurders ook niet hebben voldaan aan de huurovereenkomst’. In 2019 worden conform afspraak met de verhuurders geen huurkosten betaald.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Geen decharge bestuur ACU

 1. Weer Neysa Scoop Isenia?

  Dacht dat die in Bon Futuro zat, samen met Eric Garcia en Stephen Capella.

 2. Curacao Revisited

  @Brian S: misschien is inderdaad de reden dat CBCS niet ingrijpt de cultuuromslag die heeft plaatsgevonden nadat meneer Ys in de RvT heeft plaatsgenomen.
  Meneer Jameh Saleh: misschien kan u ACU eens meenemen in een van een presentaties over good (ACU) en bad (ENNIA/Saleh) governance?!

 3. WOW.. Een RvT dat eindelijk haar werk doet en kritisch is!!!

  Ik zou bijna zeggen. een lintje voor de RvT.

  Kunnen bepaalde mensen wel wat van leren.. Toch Ys?

 4. Curacao Revisited

  Zou CBCS zich misschien meer bezig kunnen houden met de financiele stabiliteit van banken en verzekeraars ipv minsiter benoemingen? CBCS kijkt er naar en doet weer niets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *