28 C
Willemstad
• zondag 23 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Ennia strijdt voor activa

HomeMediaAD | Ennia strijdt voor activa
Procedure tegen Ansary bij gerecht in New York gaat over ruim 500 miljoen gulden

Willemstad/New York – De rechtsprocedure die de Ennia-entiteiten met steun van de Centrale Bank CBCS binnenkort voor het gerecht in New York voeren betreft een juridische strijd om te kunnen beschikken over ruim 500 miljoen gulden van hun eigen activa in Amerika.

Het Antilliaans Dagblad bestudeerde de gerechtelijke stukken. De Ennia-bedrijven bezitten bij Merrill Lynch in de Verenigde Staten 117 miljoen dollar aan cash plus nog eens voor circa 170 miljoen dollar aan waardepapieren, maar kunnen er op dit moment niet bij komen. Om optimaal te kunnen functioneren hebben de werkmaatschappijen van de Curaçaose verzekeringsmaatschappij continu – zonder verstoring of beperking dus – toegang nodig tot deze rekeningen.

Erkenning door de Amerikaanse rechter in New York van de begin juli door het Curaçaose gerecht uitgesproken noodregeling zal ertoe bijdragen dat de Ennia-ondernemingen bij hun bankrekeningen in de VS kunnen, een vereiste voor een normale voortzetting van de bedrijfsvoering. Het gaat om activa die voornamelijk bestaan uit premie- en pensioengelden van Ennia-klanten.

De vorige maand door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aangekondigde rechtszaak, bedoeld dus om toegang tot de Ennia-gelden te verkrijgen, zal binnenkort bij de United States Bankruptcy Court Southern District of New York plaatsvinden. Vermoedelijk niet op de eerder aangekondigde wijze, maar door middel van consultatie van het gerecht.

De zaak is nodig volgens toezichthouder CBCS, die in verband met de noodregeling belast is met het bestuur van de verzekeringsmaatschappij, omdat de eigenaar van Ennia – Parman International met de in Texas woonachtige Amerikaanse multimiljardair Hushang Ansary als ‘ultimate holder’ van de aandelen – zou weigeren mee te werken om de Ennia-gelden in de VS beschikbaar te stellen.

In New York wordt Ennia vertegenwoordigd door Ruud Hermans, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek in Nederland, die in dezen nauw samenwerkt met zijn collega’s Sabine Altena en Karina Keizer, partners van Ox & Wolf legal partners op Curaçao, en het Amerikaanse advocatenkantoor Davis Polk & Wardwell.

De belangen zijn zeer groot. Ennia is als de grootste verzekeraar van Curaçao en Sint Maarten, met vestigingen ook op Aruba en Bonaire, goed voor de helft van alle activa van de hele verzekeringssector bij elkaar.

Verder ziet de Centrale Bank in Willemstad Ennia als een ‘systematisch belangrijke verzekeraar’ die bepalend is voor het financiële en sociale welzijn van de bevolking. De waarde van de bezittingen van Ennia is groter dan 50 procent van de jaarlijkse inkomsten van de overheden van Curaçao en Sint Maarten gezamenlijk en ongeveer een kwart van het bruto binnenlandse product (bbp) van beide eilanden.

Een verstoring van de dienstverlening van Ennia kan daarom ‘een verwoestende impact’ hebben op de economie, aldus het door deze krant gelezen verzoekschrift aan het gerecht in New York, met vooral nadelige gevolgen voor het meest kwetsbare deel van de bevolking.

Al sinds 2014 corrigerende maatregelen

Vier jaar geleden was al sprake van gedetailleerde aanwijzingen aan de Ennia-werkmaatschappijen: Leven, Schade en Zorg. De Ennia-bedrijven voldeden niet adequaat aan de instructies afkomstig van de stille curator, noch aan die van de Centrale Bank, waardoor de solvabiliteits problemen bij de verzekeraar onopgelost bleven | Foto Ennia bestuurder Ralph Palm

Al sinds 2014 zijn er door de CBCS corrigerende maatregelen getroffen om Ennia weer in het gareel te krijgen en te houden, aldus het verzoekschrift aan het gerecht in New York. Dus door de voormalige top van de Centrale Bank werd er al actie ondernomen.

De huidige directie van de CBCS trad medio november 2017 aan. Maar er was vier jaar geleden al sprake van gedetailleerde aanwijzingen aan de Ennia- werkmaatschappijen: Leven, Schade en Zorg. Kort daarop werd ook een zogeheten ‘stille curator’ aangesteld. Directie en Raad van Commissarissen (RvC) van Ennia mochten alleen optreden met de instemming van deze stille curator.

Echter, de Ennia-bedrijven voldeden niet adequaat aan de instructies afkomstig van de stille curator noch aan die van de Centrale Bank, waardoor de solvabiliteitsproblemen bij de verzekeraar onopgelost bleven. Daardoor verzocht de CBCS begin juli 2018 het gerecht op Curaçao de noodregeling uit te spreken.

De werkmaatschappijen Leven, Schade en Zorg van Ennia hadden het merendeel van hun activa – primair bestaande uit premies van verzekerden – ondergebracht bij Ennia Caribe Holding en Ennia Caribe Investments. Tot voor kort bestond 80 procent uit zogeheten ‘intercompany claims’, beleggingen binnen de eigen Ansary-groep, namelijk voor een totaalbedrag van 1.450 miljoen (1,45 miljard) gulden.

Om het belang van Ennia voor de samenleving te onderstrepen meldt het verzoekschrift dat het Levenbedrijf jaarlijks ongeveer 28 miljoen gulden uitkeert aan pensioengelden. Verzekeringsuitkeringen variëren, maar dan gaat het om circa 12 miljoen door Leven; 24 miljoen door Schade; en 6,6 miljoen door Zorg. Ennia Leven koopt jaarlijks voor ongeveer 19 miljoen in van leveranciers, terwijl Schade zo’n 12 miljoen besteedt. Zorg heeft wat dat betreft weinig operationele uitgaven. De beleggingen bestaan voornamelijk uit onroerend goed en zijn daarnaast in cash en waardepapieren, zoals aandelen, die gehouden worden bij Merrill Lynch, met name op naam van Ennia Caribe Investments en die hoofdzakelijk worden ‘gefund’ met premies van polishouders aan Leven, Schade en Zorg.

De Centrale Bank in Willemstad is bezig te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de ‘financiële uitdagingen’. In de documenten aan de New Yorkse rechter staat dat de CBCS gelooft dat factoren die hebben meegespeeld, waardoor ingrijpen noodzakelijk was, onder meer zijn: onjuiste taxaties en waardebepalingen van de bezittingen; niet correcte dividenduitkeringen; en andere vormen van financieel mismanagement.

De beleidsbepalers hebben verzuimd en gefaald bij het opvolgen van de aanwijzingen van de Centrale Bank en de stille curator, bedoeld om de solvabiliteit te verbeteren. Bovendien werd een substantieel deel van de activa van de verzekeringsbedrijven ondergebracht bij de Holding en Investments, waardoor deze buiten het directe toezicht vielen van de CBCS. Voorts was sprake van verschillende transacties met gerelateerde partijen, waarbij geen rekening werd gehouden met belangenverstrengeling.

Tot slot, vlak vóór de toepassing van de noodregeling begin juli, kreeg de Centrale Bank betrouwbare, maar onbevestigde, informatie over 100 miljoen dollar die aan de deposito’s bij Merrill Lynch werden onttrokken, waardoor de zorgen van de CBCS over pogingen om (ook méér van) de activa op onjuiste wijze aan te wenden werden versterkt. Na het uitspreken van de noodregeling werd deze laatste informatie bevestigd door Merrill Lynch. Deze Amerikaanse bank heeft toen samengewerkt met de CBCS om dit ontvreemde bedrag terug te krijgen. Dat is gelukt. Het bedrag is inmiddels weer aanwezig op een de bankrekening bij Merrill Lynch ten name van Ennia Leven.

Het onderzoek van de Centrale Bank naar de overige factoren wordt nog voortgezet. De noodregeling biedt de CBCS de mogelijkheid om alle bestuursmachten bij Ennia en de Ennia-entiteiten uit te oefenen. Deze noodregeling wordt echter niet automatisch erkend door het Amerikaanse rechtssysteem, vandaar de procedure bij de United States Bankruptcy Court Southern District of New York omdat dit volgens de juristen de enige mogelijkheid is.

Met nadruk níet om het faillissement van Ennia na te streven – integendeel, zo is met klem gesteld door de CBCS-top, gezien het maatschappelijk belang van de verzekeraar – maar om te kunnen beschikken over de 117 miljoen en 170 miljoen dollar (ruim 500 miljoen gulden) die vastzitten bij Merrill Lynch.

Jubileumjaar

Ennia bestaat dit jaar 70 jaar. Het verzekeringsbedrijf begon in Nederland in 1948 als Eerste Nederlandsche/- Nieuwe Eerste Nederlandsche (En/Nen).

– In 1981 fuseerde Ennia met AGO Insurance en de moedermaatschappij in Nederland kreeg de naam Aegon. In de Nederlandse Antillen bleef Ennia echter actief als Ennia, gezien de grote bekendheid van de merknaam. – Ennia werd in 1998 overgenomen door Nuts Ohra en daarna een jaar later gekocht door Delta Lloyd.

– Ennia nam in 2002 de Amersfoortse Antillen over. – En in 2006 werd Parman International de nieuwe eigenaar van Ennia. Dat is nog altijd het geval. Hushang Ansary, de uit Iran afkomstige Amerikaan in Texas, is de meerderheidsaandeelhouder van Parman.

– Op 3 juli werden de vergunningen voor het verzekeringsbedrijf ingetrokken door de Centrale Bank CBCS, waarna door het gerecht op Curaçao de noodregeling werd uitgesproken. Alle directieleden en commissarissen werden ontslagen – inclusief Ansary zelf – met uitzondering van cco Reinald Curiel. Twee medewerkers van de CBCS, financieel- economisch directeur José Jardim, en Kelvin Kleist, hoofd financiële stabiliteit, vertegenwoordigen

Bron: Antilliaans Dagblad

3 reacties

  1. Hopelijk wordt bijstand gezocht van de Nederlandse overheid in verband met de mogelijke onderhandelingen. Het feit dat het zover is gekomen is een bewijs dat alle ‘stakeholders’ hier op Curaçao hebben gefaald. Nu is het tijd dat Nederland bewijst dat zij de andere partner in het Koninkrijk steunt. Hun goede relatie met de Amerikaanse overheid dient niet allen maar geruikt te worden in verband met allerlei andere zaken (drugsbeleid, offshore, criminaliteit etc.). Het gaat nu om het welzijn van een groot gedeelte van de bevolking van ons eiland en een zaak dat net als de sluiting van de raffinaderij even grote gevolgen kan hebben voor de economie van Curaçao. De CBCS moet erkennen dat zij dit niet alleen aan kunnen want zij hebben bewezen dit binnenshuis niet aan te kunnen. Het zoeken van Nederlandse hulp is geen gezichtsverlies want dat gezichtsverlies is al geschied. Dit is het gevolg van al dat gedoe jarenlang rondom de Centrale Bank. De Amerikanen zullen hun belangen goed beschermen en vergeet niet dat Hussang met zijn miljaarden dollars al zijn invloed zal gebruiken inclusief bij D. Trump. De president van de VS om deze niet te verwarren met de Tromp. Felix

  2. Als klopt wat hier staat dan lijkt de Ennia directie dus doelbewust al jaren lang gelden te onttrekken aan de controles door de Centrale bank ten nadele van de verzekerden.Dat zou dus kunnen inhouden een criminele organisatie waarin o.m. ook personeelsleden van de CB bij betrokken lijken te zijn.Het lijkt er zelfs op dat de hoogste bazen van de CB samen met de Ennia directie en de RVC doelbewust bezig zijn geweest bij deze criminele handelingen.In rechtzaken tegen de toenmalige Ennia directeur van Ennia Aruba bleek zeer duidelijk dat die persoon wel de belangen van de verzekerden wilde beschermen tegen de klaarblijkelijke criminele activiteiten van de Ennia leiding.Hij won de zaak waarna de Ennia leiding samen met personen van de CB Aruba voor die directeur blijkbaar het werken in een leiding gevende functie op zijn vakgebied onmogelijk maakte.En wat doen we tegen deze ogenschijnlijke criminele organisatie NIETS .De tienduizenden Ennia verzekerden hebben pech want deze personen hebben hun gelden reeds elders ondergebracht dus het zal hun verder een worst wezen.Waar blijven de gerichte vragen van de statenleden?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties