AD | Eensgezindheid nog ver te zoeken op Aruba

Kabinet Wever Croes | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Het voorstel van de regering om de ambtenarensalarissen met vijf procent te verlagen is niet goed gevallen bij de vakbonden.

De vakbonden van overheidspersoneel Seppa en Simar zijn mordicus tegen korten, terwijl de FTA, die werknemers uit de particuliere sector vertegenwoordigt, de voorgestelde korting lang niet ver genoeg vindt gaan.

Vrijdagmiddag zat de regering met vakbondsvertegenwoordigers om de tafel. Minister-president Evelyn Wever-Croes presenteerde de plannen van de regering. Ze legde uit dat er onvoldoende geld is om de komende drie maanden de ambtenarensalarissen en andere kosten te betalen. Het voorstel van de regering is om de ambtenarensalarissen met vijf procent te korten en de extra betalingen zoals vakantiegeld, gelijk bedrag en reparatiepremies voor de helft in te houden.

Bij elkaar komt dat neer op 12,5 procent van het jaarinkomen. Voor politieke ambtsdragers, adviseurs en directeuren van staatsbedrijven bedraagt de korting op het salaris tien procent. Zij leveren daarmee vijftien tot twintig procent van hun jaarinkomen in. De maatregel geldt voor de rest van het jaar en daarna volgen indien nodig, meer maatregelen. De regering gaat ook kritisch naar de kosten kijken, om waar mogelijk te bezuinigen. De eerste bezuiniging is al bedacht: het Sociaal Crisisplan ligt voorlopig stil. Opbrengst 10 miljoen florin.

De FTA reageerde vrijdag direct met een eigen plan, met veel verdergaande maatregelen voor overheidspersoneel.

,,De overheid elimineert voor het einde van dit jaar de overtolligheidspool en brengt het aantal adviseurs van de regering terug met dertig procent. Voor alle ambtenaren, trendvolgers en politieke ambtsdragers worden de premies en toelagen geëlimineerd. Daarnaast leveren zij allemaal tien procent van hun salaris in. De salarissen bij de staatsbedrijven worden conform het niveau van de rest van de publieke sector”, aldus FTA, die hiermee financiële ruimte wil creëren voor salarissubsidie in de private sector.

De overheidsvakbonden vinden dat de regering zich een slechte werkgever toont. Dat er duizenden mensen in de toeristische industrie zonder werk zitten, wijten ze aan de asociale instelling van werkgevers die in deze moeilijke tijd misbruik maken van de gaten in de arbeidswetgeving door mensen te ontslaan en de overheid te laten opdraaien voor de kosten. Daarnaast weten ze te vertellen dat bedrijven massaal de prijzen van allerlei producten verhogen en zo misbruik maken van de crisis.

Ze vinden dan ook dat alle contracten die de overheid met bedrijven heeft, kosteloos moeten worden ontbonden. De gewone ambtenaar moet worden ontzien en de mensen aan de top moeten inleveren. Politieke ambtsdragers zouden twintig procent van hun salaris moeten inleveren.

De plannen van de overheidsvakbonden behelzen het verminderen van Gevolmachtigde ministers en minimaal twee ministers uit het kabinet. Ook het aantal coördinatoren moet drastisch omlaag, volgens Seppa, Sada en Simar. Ze vinden dat onnodige huurcontracten en de leasecontracten voor dienstauto’s en apparatuur moeten worden beëindigd. De vakbonden vinden dat toezichthouders bij staatsbedrijven en dergelijke organisaties hun werk voortaan onbezoldigd moeten doen en willen een soort Balkenende-norm invoeren voor management van overheidsbedrijven en -stichtingen.

Daarnaast stellen ze voor om de advocaatkosten drastisch te beperken, evenals reiskosten, toelages en overbruggingstoelagen van politieke ambtsdragers. Bij geen van de voorstellen werd een financiële onderbouwing meegeleverd. Premier Wever-Croes riep de ambtenaren op tot solidariteit met de mensen uit de private sector die helemaal geen inkomen meer hebben. Ze waarschuwde hen dat er snel een beslissing genomen moet worden.

,,We geven veel geld uit, terwijl er bijna niets binnenkomt. Als we het niet snel eens worden over een salariskorting, heeft straks niemand meer een inkomen.” Maandag vergaderen de partijen verder.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Eensgezindheid nog ver te zoeken op Aruba

 1. Curacao revisited

  “Daarnaast stellen ze voor om de advocaatkosten drastisch te beperken”
  dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn…

 2. Fred Schiedam

  Ja, dat krijg je als graaiende vriendjes aanstelt als ambtenaar, die zitten daar niet voor het landsbelang.

 3. 5%…
  Slechts 5%
  5 zielige procentjes

  Is wat ze in werkelijkheid voor je willen opgeven!
  2at ze voor de burger over hebben!
  De ware aard van de politicus.

  Haal de verkiezingsleuzen er voor de grap weer even bij!

 4. Vijf procent is inderdaad asociaal weing. Met uitzondering van de laagste schijf zou een fors progressieve korting oplopend tot 60 % bij de hoogste schijf een betere start zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *