26 C
Willemstad
• maandag 19 april 2021 05:11

PBC | Kans op Curaçao op een verkeersongeluk is een op zes

Persbureau Curacao Op Curaçao zijn 90,443 voertuigen verzekerd bij een van de tien verzekeraars op het eiland. Dat zijn 1592 voertuigen minder dan in 2019. 14,919 van hen...

PBC | Ex-covidpatiënten die nog steeds positief testen mogen Curaçao binnen

Persbureau Curacao Mensen die voorheen covid hebben gehad en om die reden nog steeds positief reageren op een PCR test, kunnen toch naar Curaçao afreizen. Voorwaarde is dat deze...

PBC | Drie patiënten overleden in het CMC

Persbureau Curacao Op Curaçao zijn gisteren drie mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Alle drie de patiënten overleden in het ziekenhuis. Het totaal aantal coronapatiënten dat...

Column Den Cayente | It’s not easy being green

Column Arien Rasmijn Daar sta je dan. Je hebt eindelijk de stap genomen om de politiek in te gaan en iets wezenlijks te doen voor jouw land. Misschien...

Column Youp | Sober uitvaren

Slim van Queen Elizabeth dat ze de familie heeft opgedragen dat de koninklijke verkleedkisten vandaag dicht blijven en iedereen in zijn gewone doordeweekse kloffie naar het afscheid...

DH | Letter clarifying UN petition approved with stiff opposition from several MPs

PHILIPSBURG--A draft letter from Chairperson of Parliament Rolando Brison, clarifying the legislature’s petition to the United Nations (UN) was approved by a majority in Parliament on Thursday...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAD | E-zone gereduceerd

AD | E-zone gereduceerd

KPMG Tax Alert: E-commerce niet meer toegestaan

Willemstad – De huidige e-zone wordt teruggebracht tot in hoofdzaak een goederenhandelszone.

,,Het is vereist dat goederen in hoofdzaak naar het buitenland worden verhandeld. Bepaalde dienstverlening, waaronder ecommerce, wordt niet meer toegestaan.” Aldus de Meijburg & Co Caribbean in de jongste Tax Alert in verband met de eind juni door de Staten van Curaçao aangenomen Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes.

Het Antilliaans Dagblad berichtte eerder over de Curaçaose Beleggingsvennootschap (CBV) die in het kader van dezelfde nieuwe wetgeving in de plaats komt van het regime van de Vrijgestelde Vennootschap. De e-zone kent momenteel een tarief van 2 procent over de winst die met buitenlandse handel en dienstverlening wordt behaald. Binnenlandse winst behaald met de levering van goederen en/of het verrichten van bepaalde diensten wordt belast tegen het reguliere winstbelastingtarief van 22 procent.

,,De wijzigingen voor wat betreft de e-zone zien onder andere toe op het terugbrengen van de e-zone tot in hoofdzaak een goederenhandelszone”, aldus de belastingdeskundigen van Meijburg. Het blijft mogelijk om bepaalde diensten te verrichten in een e-zone, zoals reparatie van of onderhoud aan van buiten Curaçao komende machines of materieel, of diensten te verlenen buiten de e-zone mits daarbij gebruik wordt gemaakt van in de e-zone opgeslagen goederen.

Ook de diensten van het veembedrijf kunnen in een e-zone worden verricht. Het tarief van 2 procent zal daarnaast voortaan voor de gehele winst van een ezonebedrijf gaan gelden, dus zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse winst.

,,Let wel, de beperking tot maximaal 25 procent activiteiten op de binnenlandse markt blijft gelden.”

Voor bestaande e-zonevennootschappen wordt een overgangsregeling voorgesteld

Exportregime afgeschaft

De Tax Alert van Meijburg gaat ook in op het exportregime. Dit exportregime voorziet momenteel in een verlaagd tarief van 2,2 procent voor 95 procent van de winst, zolang de belastingplichtige zich voor ten minste 90 procent richt op het buitenland. De overige 5 procent van de winst is belast tegen het reguliere winstbelastingtarief van 22 procent.

Als gevolg van het eerder al aangenomen wetsvoorstel inzake documentatieverplichtingen, is het verstrekken van licenties vanaf 1 juli 2018 niet langer toegestaan voor vennootschappen die gebruik maken van het exportregime. ,,Het exportregime wordt hierdoor in zijn geheel afgeschaft, al zal er nog wel een overgangsregeling gelden voor bestaande exportvennootschappen.”

Nieuwe vrijstelling voor inkomsten
uit buitenlandse winst

Bestaande bedrijven in de ezone of die een beroep doen op de exportregeling – peildatum 30 juni 2018 – kunnen, zo vervolgt Meijburg, op basis van overgangsbepalingen gebruik blijven maken van de bestaande regeling( en) tot aan het einde van het lopende boekjaar, maar uiterlijk tot en met 31 december 2018.

Nieuwe vrijstelling voor inkomsten uit buitenlandse winst | Antilliaans Dagblad

Voor wat betreft de exportregeling dient daar bij het indienen van het aangiftebiljet over 2018 expliciet om te worden verzocht Bedrijven die niet langer voldoen aan de voorwaarden om in de e-zone te kunnen blijven dan wel gebruikmaakten van de exportregeling kunnen – wanneer zij uit het buitenland afkomstige inkomsten hebben – overwegen om te kiezen voor een nieuwe vrijstelling voor inkomsten uit buitenlandse winst.

,,De bestaande vrijstelling voor winst behaald met behulp van een in het buitenland aanwezige vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger wordt uitgebreid.”

Een onderneming die winst geniet die is ontstaan in het buitenland, ter zake van leveringen van goederen of het verrichten van diensten aan afnemers gevestigd of woonachtig buiten Curaçao, komt voortaan ook in aanmerking voor de vrijstelling.

,,Ook winst behaald met lokale vermogensbestanddelen die gebruikt worden voor vorengenoemde activiteiten, worden aangemerkt als buitenlandse winst indien en voor zover deze diensten en leveringen buiten Curaçao worden genoten. Er dient een overzichtelijke administratie te worden ingericht waarmee ter bepaling van de buitenlandse winst de opbrengsten en gerelateerde kosten kunnen worden vastgesteld.”

Voor deze uitbreiding van de vrijstelling geldt dus niet het vereiste dat sprake moet zijn van een buitenlandse vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger. ,,Let wel, deze nieuwe vrijstelling kan niet worden toegepast voor verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten, het optreden als directie van vennootschappen van wie de statutaire zetel of feitelijke leiding in Curaçao gevestigd is en andere dienstverlening ter zake van het trustbedrijf, alsmede dienstverlening van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs, inkomsten die genoten worden met het exploiteren van intellectueel eigendom, aanverwante dienstverlening en scheepvaartactiviteiten conform de tonnageregeling.”

Verder wordt de vrijstelling op buitenlandse winst uitgebreid met winst behaald met in het buitenland gelegen onroerende zaken. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen nadere regels worden gesteld hieromtrent.

Verder worden winsten van banken, die nagenoeg uitsluitend diensten verlenen aan lichamen en natuurlijke personen die niet binnen Curaçao gevestigd of woonachtig zijn, dan wel binnen Curaçao gevestigd of woonachtig zijn, maar die worden aangemerkt als niet-ingezetenen conform de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten, vrijgesteld

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties