26 C
Willemstad
• dinsdag 28 maart 2023

PBC | MFK betreurt uitspraken over drugshandel door overheid Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Premier Gilmar Pisas betreurt de uitspraken van partijgenoot Juniël Carolina over de verkoop van in beslag genomen drugs om de staatskas te spekken. Pias...

Democracy now! | Monday, March 27, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 maart 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

PBC | Grootse komiek van Curaçao, Eligio Melfor overleden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Afgelopen zaterdag is Julio Constantino Hermanus overleden. Eligio Melfor, zoals hij beter bekend is, had ernstige gezondheidsproblemen. Met zijn overlijden verliest Curaçao een van...

PBC | Schuldquote Curaçao daalt licht door groei economie

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De overheidsschuld van Curaçao bedroeg eind 2022 ruim vier miljard gulden. Dat is 82 procent van wat alle inwoners van Curaçao en bedrijven op...

PBC | Verlichting Koningin Emmabrug ging zaterdag uit in verband met Earth Hour

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Afgelopen zaterdag ging de niet essentiële verlichting van de Koningin Emmabrug (Pontjesbrug) een uur uit om stil te staan bij Earth Hour. Wereldwijd deden...

ParadiseFM | Slachtoffer overval aangehouden voor poging tot moord

Een 20-jarige jongen is zaterdag aangehouden voor poging tot moord, nadat hij zelf slachtoffer was van een gewapende overval. De jongen en zijn vriendin hadden via social...
- Advertentie -

AD | E-zone gereduceerd

KPMG Tax Alert: E-commerce niet meer toegestaan

Willemstad – De huidige e-zone wordt teruggebracht tot in hoofdzaak een goederenhandelszone.

,,Het is vereist dat goederen in hoofdzaak naar het buitenland worden verhandeld. Bepaalde dienstverlening, waaronder ecommerce, wordt niet meer toegestaan.” Aldus de Meijburg & Co Caribbean in de jongste Tax Alert in verband met de eind juni door de Staten van Curaçao aangenomen Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes.

Het Antilliaans Dagblad berichtte eerder over de Curaçaose Beleggingsvennootschap (CBV) die in het kader van dezelfde nieuwe wetgeving in de plaats komt van het regime van de Vrijgestelde Vennootschap. De e-zone kent momenteel een tarief van 2 procent over de winst die met buitenlandse handel en dienstverlening wordt behaald. Binnenlandse winst behaald met de levering van goederen en/of het verrichten van bepaalde diensten wordt belast tegen het reguliere winstbelastingtarief van 22 procent.

,,De wijzigingen voor wat betreft de e-zone zien onder andere toe op het terugbrengen van de e-zone tot in hoofdzaak een goederenhandelszone”, aldus de belastingdeskundigen van Meijburg. Het blijft mogelijk om bepaalde diensten te verrichten in een e-zone, zoals reparatie van of onderhoud aan van buiten Curaçao komende machines of materieel, of diensten te verlenen buiten de e-zone mits daarbij gebruik wordt gemaakt van in de e-zone opgeslagen goederen.

Ook de diensten van het veembedrijf kunnen in een e-zone worden verricht. Het tarief van 2 procent zal daarnaast voortaan voor de gehele winst van een ezonebedrijf gaan gelden, dus zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse winst.

,,Let wel, de beperking tot maximaal 25 procent activiteiten op de binnenlandse markt blijft gelden.”

Voor bestaande e-zonevennootschappen wordt een overgangsregeling voorgesteld

Exportregime afgeschaft

De Tax Alert van Meijburg gaat ook in op het exportregime. Dit exportregime voorziet momenteel in een verlaagd tarief van 2,2 procent voor 95 procent van de winst, zolang de belastingplichtige zich voor ten minste 90 procent richt op het buitenland. De overige 5 procent van de winst is belast tegen het reguliere winstbelastingtarief van 22 procent.

Als gevolg van het eerder al aangenomen wetsvoorstel inzake documentatieverplichtingen, is het verstrekken van licenties vanaf 1 juli 2018 niet langer toegestaan voor vennootschappen die gebruik maken van het exportregime. ,,Het exportregime wordt hierdoor in zijn geheel afgeschaft, al zal er nog wel een overgangsregeling gelden voor bestaande exportvennootschappen.”

Nieuwe vrijstelling voor inkomsten
uit buitenlandse winst

Bestaande bedrijven in de ezone of die een beroep doen op de exportregeling – peildatum 30 juni 2018 – kunnen, zo vervolgt Meijburg, op basis van overgangsbepalingen gebruik blijven maken van de bestaande regeling( en) tot aan het einde van het lopende boekjaar, maar uiterlijk tot en met 31 december 2018.

Nieuwe vrijstelling voor inkomsten uit buitenlandse winst | Antilliaans Dagblad

Voor wat betreft de exportregeling dient daar bij het indienen van het aangiftebiljet over 2018 expliciet om te worden verzocht Bedrijven die niet langer voldoen aan de voorwaarden om in de e-zone te kunnen blijven dan wel gebruikmaakten van de exportregeling kunnen – wanneer zij uit het buitenland afkomstige inkomsten hebben – overwegen om te kiezen voor een nieuwe vrijstelling voor inkomsten uit buitenlandse winst.

,,De bestaande vrijstelling voor winst behaald met behulp van een in het buitenland aanwezige vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger wordt uitgebreid.”

Een onderneming die winst geniet die is ontstaan in het buitenland, ter zake van leveringen van goederen of het verrichten van diensten aan afnemers gevestigd of woonachtig buiten Curaçao, komt voortaan ook in aanmerking voor de vrijstelling.

,,Ook winst behaald met lokale vermogensbestanddelen die gebruikt worden voor vorengenoemde activiteiten, worden aangemerkt als buitenlandse winst indien en voor zover deze diensten en leveringen buiten Curaçao worden genoten. Er dient een overzichtelijke administratie te worden ingericht waarmee ter bepaling van de buitenlandse winst de opbrengsten en gerelateerde kosten kunnen worden vastgesteld.”

Voor deze uitbreiding van de vrijstelling geldt dus niet het vereiste dat sprake moet zijn van een buitenlandse vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger. ,,Let wel, deze nieuwe vrijstelling kan niet worden toegepast voor verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten, het optreden als directie van vennootschappen van wie de statutaire zetel of feitelijke leiding in Curaçao gevestigd is en andere dienstverlening ter zake van het trustbedrijf, alsmede dienstverlening van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs, inkomsten die genoten worden met het exploiteren van intellectueel eigendom, aanverwante dienstverlening en scheepvaartactiviteiten conform de tonnageregeling.”

Verder wordt de vrijstelling op buitenlandse winst uitgebreid met winst behaald met in het buitenland gelegen onroerende zaken. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen nadere regels worden gesteld hieromtrent.

Verder worden winsten van banken, die nagenoeg uitsluitend diensten verlenen aan lichamen en natuurlijke personen die niet binnen Curaçao gevestigd of woonachtig zijn, dan wel binnen Curaçao gevestigd of woonachtig zijn, maar die worden aangemerkt als niet-ingezetenen conform de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten, vrijgesteld

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -