AD | Diertens in werkgroep Statuut

De namen van Van Raak en Ganzevoort waren al tijdens het afgelopen Ipko genoemd, Diertens (D66, foto) komt daar dus bij

Den Haag – Voor Nederland worden de Tweede Kamerleden Ronald van Raak (SP) en Antje Diertens (D66) en Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort (GroenLinks) lid van de werkgroep die zich gaat buigen over het Statuut.

Dat werd tijdens de procedurevergadering van de commissie Koninkrijksrelaties woensdag door voorzitter Jan Paternotte bekendgemaakt. Ganzevoort, die voorzitter is van de Eerste Kamercommissie Koninkrijksrelaties, wordt voorzitter van het Nederlandse smaldeel in de werkgroep. Die bestaat verder uit delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De vier groepen bereiden een presentatie voor het volgende Ipko voor met speciaal aandacht voor de verhoudingen in het Koninkrijk en knelpunten en voorstellen tot verbetering van het Statuut.

De namen van Van Raak en Ganzevoort waren al tijdens het afgelopen Ipko genoemd, Diertens komt daar nu dus bij. Volgens de afsprakenlijst van het Ipko zitten voor Curaçao Giselle Mc William (MAN) en Rennox Calmes (PIN) in de werkgroep, namens Aruba Juan Thijssen en Rocco Tjon (beiden MEP) en namens Sint Maarten Claude Peterson (SCP) en Silveria Jacobs (NA). Ook de landen kunnen een derde vertegenwoordiger aanwijzen, zei Paternotte.

Het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid André Bosman tot wijziging van het Statuut staat overigens nog niet op de agenda. Daarover moet eerst de Raad van State advies uitbrengen.

Achter gesloten deuren werd gisteren wel gesproken over de vragen die naar de Raad van State (RvS) worden gestuurd voor een aanvullend advies over de geschillenregeling. In overleg met de RvS zal een voorstel worden voorbereid dat aan de commissie wordt voorgelegd.

Verder wordt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties op verzoek van GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok gevraagd om te reageren op een onlangs door natuurbeheerder Stinapa ingediend verzoek voor een natuurbeleidsplan voor de BES-eilanden.

De commissie besloot ook een gesprek te plannen over de jaarplanning 2019 van het ministerie van BZK ten aanzien van de onderwerpen die de fracties op het gebied van Koninkrijksrelaties op de agenda willen zetten en de onderwerpen uit 2018 die worden voortgezet. Het gaat dan met name om de sociaal/ financieel-economische situatie.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Diertens in werkgroep Statuut

  1. Die lui moeten wij Non Grata verlenen. Wel de lusten, maar niet de lasten, fuck you.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *