AD | Diego Fränkel: Doelen behaald

Forse winstgroei Guardian Fatum | Jeu Olimpio

Willemstad – Guardian Group Fatum heeft in 2016 een flink beter financieel resultaat behaald dan in 2015. Leven (Life), Zorg (Health) en Schade (General Insurance) boekten een gezamenlijk winst van 32,1 miljoen gulden, vergeleken met 14,9 miljoen een jaar eerder.

Dit is met name bij Fatum Life nv het gevolg van sterk verbeterde beleggingsopbrengsten. Leven zag een verlies van ruim één miljoen over 2015 zelfs omgezet in een nettowinst van 18,8 miljoen. De daling van de verdiende premies (van 64,6 miljoen naar 57,8 miljoen) werd ruimschoots gecompenseerd door 14,5 miljoen meer aan beleggingsresultaat (54,7 miljoen tegen nog 40,2 miljoen het jaar daarvoor).

Bij Fatum Health nv nam het winstniveau af van 12,5 miljoen tot 6,5 miljoen, volgens de directie voornamelijk door het feit dat er in 2016 minder vrijval in reserves zijn geweest. Fatum General Insurance nv zag de nettowinst wel toenemen: van 3,5 miljoen over 2015 naar 6,8 miljoen in het afgelopen boekjaar. Het management geeft aan dat dit voornamelijk komt door lagere operationele kosten.

Al met al kijkt de top van het verzekeringsbedrijf tevreden terug op het voorbije financiële jaar en geeft aan hiermee aan de verwachtingen van de aandeelhouders en stakeholders in het algemeen te hebben voldaan. ,,Wij zijn erin geslaagd onze doelen te behalen.”

Aldus het directieverslag, dat dit keer is ondertekend door Diego Fränkel, die per 1 juni jongstleden acting president en ceo van Guardian Group Fatum en Fatum Holding is geworden, nadat Steven Martina, die elf jaar deze positie heeft bekleed, minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao is geworden in het pas aangetreden kabinet-Rhuggenaath.

,,De solvabiliteit van Guardian Group Fatum blijft krachtig en is ruim boven de lokale vereisten van de toezichthouder”, aldus het verslag van Fränkel. De directie van het verzekeringsbedrijf bestaat verder uit Dorothy Romero-Sprockel (vicepresident Finance), Ronald Ketellapper (vicepresident Life, Health & Pension), Marten O’Niel (vicepresident Commerce) en Francis Gijsbertha (vicepresident General Insurance).

Guardian/Fatum is actief op Curaçao (waar het hoofdkantoor is), Aruba, BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en Sint Maarten en in Nederland. Er zijn bij de verzekeringsmaatschappij, die onder verschillende namen al sinds 1904 op Curaçao is gevestigd, ruim 300 personeelsleden werkzaam.

Het balanstotaal van Leven is gegroeid van 948,1 miljoen naar 1.001,7 miljoen (één miljard). Het eigen vermogen van Leven bestaat voor 46,6 miljoen uit kapitaal en 146,8 miljoen surplus. Het meeste geld heeft Fatum Life ondergebracht in obligaties en andere vastrentende waarden, namelijk 377,6 miljoen.

Bij Zorg zijn de activa ook iets gestegen, waardoor het balanstotaal uitkwam op 69,9 miljoen (was 67,9 miljoen). Het eigen vermogen van Fatum Health wordt gevormd door 6,2 miljoen aan kapitaal en 38,3 miljoen aan surplus. Bij Zorg valt op dat de totaal verdiende premie vrijwel gelijk is gebleven, hoewel iets gezakt, op het niveau van ruim 27 miljoen.

Eveneens een balansverruiming bij het Schadebedrijf: per 31 december 2016 bedroeg het balanstotaal 124 miljoen (was 115,2 miljoen twaalf maanden eerder). Fatum General Insurance heeft aan kapitaal 32,7 miljoen en aan surplus 18,6 miljoen. Schade zag de premieomzet terugvallen van 42,5 miljoen naar 41,2 miljoen.

De Guardian Holdings Limited (GHL) Group, waar Fatum deel van uitmaakt, bestaat naar eigen zeggen uit een ‘zeer sterke portefeuille van non-banking financiële instellingen’ die actief zijn in het Engelssprekende en Nederlandsprekende deel van het Caribisch gebied. De winstgroei het afgelopen jaar van Guardian Group Fatum heeft hier flink aan bijgedragen. De verzekeringsmaatschappij verkreeg een goedkeurende verklaring van de accountants Smorenburg en De Windt-Ferreira van Ernst & Young (EY) op Curaçao.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Diego Fränkel: Doelen behaald

  1. Vreemd, ik heb een Guardian polis met winstdeling en al meer dan 10 jaar geen winstbijschrijving gehad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *