AD | Curoil vraagt financiering aan

Bij lokale bank en in Nederland | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Vanwege de omzetderving bij Curoil, geschat op 40 miljoen gulden aan het einde van dit jaar, en de liquiditeitsproblemen die hier het gevolg van zijn, worden twee parallelle financieringstrajecten ingezet om dit gat te dichten. Dat wordt uitgelegd door de directeur van Curoil, Yamil Lasten.

Naast de waarborgingscomponent in de tariefopbouw van 22 cent op benzine en diesel – wat alleen een klein deel van het gat zal dichten – is er ook een verzoek ingediend bij een lokale bank voor herfinanciering van de kredietfaciliteit en een verzoek om financiering te krijgen vanuit Nederland. Nederland heeft het College financieel toezicht (Cft) om advies hierover gevraagd.

,,Het is denkbaar dat dan ook die 22 cent weer teruggenomen kan worden”, zo voegt Lasten eraan toe. Hij legt uit dat in de lokale herfinanciering bij de bank het bedrag van 40 miljoen meegenomen wordt. Het terugbetalen van deze schuld kan over een langere periode uitgestreken worden en het liquiditeitsprobleem van nu is opgelost. Beide instituten, zowel de bank als het Cft hebben overigens extra vragen gesteld.

Lasten: ,,Gezien de discussie over de overheids-nv’s en de negatieve beeldvorming daarover merk ik dat instanties meer willen weten over ons (financieel) beleid. Gelukkig hebben we een business die conform good governance draait en daarom ben ik positief gestemd over beide financieringsopties. Het Cft moet eerdaags advies uitbrengen aan Nederland over ons verzoek en vanuit Nederland verwacht ik dat er verschillende voorwaarden verbonden zullen worden aan de financiering, die overigens specifiek Curoil betreft en dus niet loopt via de regering.”

Uit een nadere uitleg over de prijsbepaling van benzine en diesel, waar een groot deel van de burgers direct mee te maken heeft, blijkt dat mensen vaak de olieprijs verbinden aan de benzine- of dieselprijs. Niets is minder waar, zo legt Lasten uit.

,,Ruwe olie en destillaten (zoals benzine en diesel) zijn verschillende markten. Er is een verband, de correlatie is ongeveer 30 procent. De resterende 70 procent is onafhankelijk van elkaar. Het kan zelfs zo zijn dat olieprijzen dalen en dat toch de kosten van destillaten hoger zijn. Dat is namelijk afhankelijk van bijvoorbeeld operationele kosten van raffinaderijen en vervoerskosten.”

Het is ook een verkeerde veronderstelling dat de afname van de eigen raffinaderij per definitie goedkoper is. Lasten: ,,De prijs van destillaten is opgebouwd uit een marktprijs en premie die de leverancier in rekening brengt. De lokale raffinaderij brengt op het moment een veel hogere premie in rekening dan wat wij op de internationale markt betalen.”

Het is lastig om uit te leggen hoe de prijzen voor de consument bepaald worden. De Curoil-directeur legt uit dat het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) als onafhankelijk instituut de tarieven bepaalt en dat dit gedaan wordt op basis van de facturen van twee maanden terug. Er zijn twee type volumecontracten bij Curoil. Er zijn leveranciers die olie opslaan in tanks op het eiland, hier ook huur voor betalen en bij afname van Curoil wordt deze leverancier de prijs van de dag betaald. Dat kan dan afhankelijk van de prijsfluctuaties voordelig of nadelig zijn voor de leverancier. Ook koopt Curoil met een volumecontract van tevoren in bij een leverancier die bij behoefte komt afleveren en dan tegen de kosten van de aankoop.

De omzet van Curoil bestaat uit twee onderdelen, een internationale component (60 procent van de omzet) en een lokale component (40 procent). Bij internationaal gaat het om inkomsten uit bunkeren, schepen die komen laden en de verkoop van vliegtuigbrandstof. Met bunkeren is een omzetverlies geleden van 80 procent en met vliegtuigbrandstof 60 procent. Lokaal is er 60 procent minder omzet.

Bron: Antilliaans Dagblad

6 Reacties op “AD | Curoil vraagt financiering aan

 1. Curacao revisited

  “Gelukkig hebben we een business die conform good governance draait en daarom ben ik positief gestemd over beide financieringsopties.”
  met dit soort salaris niveaus is het onmogelijk om good governance te handhaven. It starts met de tone at the top en die is bij Curoil totaal verrot

 2. Gelukkig hebben we een business die conform good governance draait en daarom ben ik positief gestemd over beide financieringsopties.
  Natuurlijk. En daar komt de volgende overheids nv met problemen. Alleen al de beloningen zijn niet in overeenstemming met good governance, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de rest van de bedrijfsvoering dat wel is. Wachten op de volgende.

 3. Knoek-koe

  Is dat de directeur van de auto met een nieuwwaarde van ANG 1.020.000?

  De directeur die samen met één van zijn zusters een “toko den toko” achtige constructie had gehersenspinseld?
  Iets met aan en verkoop van “partijen” olie?

  Het is maar een gerucht, maar ontkracht het gerust, indien het gerucht herroepelijk naar het rijk der fabelen moet worden verwezen.

 4. Verkoop gewoon de dienstauto van directeur Lasten!

 5. Yes I am ok with Curoil director. Crude oil prices make up 71 percent of the price of gasoline. The rest of what you pay at the pump depends on refinery and distribution costs, corporate profits, and federal taxes. These costs remain stable, so that the daily change in the price of gasoline accurately reflects oil price fluctuations.
  Oil futures, or futures contracts, are agreements to buy or sell oil at a specific date in the future at a specific price. Traders in oil futures bid on the price of oil based on what they think the future price will be. They look at projected supply and demand to determine the price. If traders think demand will increase because the global economy is growing, they will drive up the price of oil. This can create high oil prices even when there is plenty of supply on hand
  While oil may continue to struggle, a disconnect between low oil prices and rising gasoline prices has emerged at the hands of refineries that have slowed production over the past month to avoid flooding the market with unwanted gasoline. As demand stages a rebound, it remains to be seen how quickly refiners will raise production to meet the locations that have or will begin to re-open in the days and weeks ahead. For now, expect prices to see upward potential- but only in the lower priced states- as we await a boost in gasoline production.”

 6. John Bash

  Toevoegen van de helft salaris van deze directeur kan ook helpen. Voor de rest van het jaar 4 miljoen gulden. (8 x 500000 nafl mei t/m december). Alle beetjes helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *