AD | ‘Corruptie op Aruba viert hoogtij’

Dat is een van de voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar de perceptie over corruptie in de Arubaanse gemeenschap

Oranjestad – Ruim 70 procent van de inwoners van Aruba zijn van mening dat corruptie hoogtij viert op het eiland, terwijl maar een marginaal deel van de bevolking meent dat het wel meevalt.

Dat is een van de voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar de perceptie over corruptie in de Arubaanse gemeenschap volgens de methode die ook Transparancy International hanteert. Aldus de president van de Centrale Bank van Aruba (CBA), Jeanette ‘Jane’ Semeleer.

Zij sprak afgelopen week op het symposium over good governance in de publieke sector en waarom dit zo belangrijk is, gezien door de bril van een Centrale Bank. Om goed bestuur te bevorderen heeft de CBA de regering van premier Evelyn Wever-Croes (MEP) geadviseerd een anti-corruptiestrategie aan te nemen. ,,Immers, corruptie is de antithese van good governance.”

Het idee dat corruptie in de Arubaanse samenleving diepgeworteld is, komt tot uiting in het onderzoek naar het beeld dat de mensen erover hebben. Bijna 70 procent is het eens met de stelling dat corruptie is doorgedrongen tot in de Arubaanse overheidsinstellingen; slechts één op de vijf is het daar niet mee eens.
,,Een andere belangrijke uitkomst is dat van de geïnterviewden meer dan de helft van mening is dat het huidige parlementaire stelsel ertoe bijdraagt dat er op Aruba corruptie bestaat”, verklaart Semeleer.

Een andere bevinding is dat circa 60 procent corruptie ziet als onderdeel van de cultuur van zakendoen op het eiland. En, als het gaat om business, 70 procent meent dat voorkeursbehandeling en corruptie de zakelijke concurrentieverhoudingen verstoren.

Als oplossing om corruptie terug te dringen ziet ruim 80 procent heil in de introductie van een Integriteitskamer, die moet adviseren over beleid op dit terrein. En meer dan 85 procent is voorstander van wetgeving die financiering van politieke partijen moet reguleren. Zes van de tien wil een referendum over belangrijk besluiten.

,,Deze voorlopige resultaten van de enquête laten zien en onderschrijven de noodzaak om snel en vastbesloten maatregelen te nemen tegen pogingen om de publieke sector te corrumperen”, stelt de president van de Arubaanse Centrale Bank.

Een meerjarige anti-corruptieaanpak is volgens haar vereist, waarbij het kabinet wordt geadviseerd het concept van ‘Open Government Data’ te omarmen. De overheid dient veel meer transparant te zijn en relevante informatie moet beschikbaar zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *