30 C
Willemstad
• donderdag 30 mei 2024

Extra | Journaal 28 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 27, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Corruptie! Of toch niet?

HomeLandenArubaAD | Corruptie! Of toch niet?

Interview InsureToStudy Directeur Marco Scheffers: ,,Wij hebben niets te verbergen” | Door René Zwart

Directeur Marco Scheffers - InsureToStudy | Foto Rene Zwart
Directeur Marco Scheffers – InsureToStudy | Foto Rene Zwart

Den Haag – De Arubaanse minister Michelle Hooyboer-Winklaar (AVP) van Onderwijs en Gezin heeft via haar echtgenoot een miljoenenopdracht weggegeven aan een speciaal voor dat doel haastig opgericht louche BV’tje dat niet eens over een kantoor en personeel beschikt en uitsluitend een 06-nummer heeft dat nooit bereikbaar is.

Dat is het beeld dat de Nederlandse krant de Telegraaf anderhalve week geleden in een twee pagina’s groot artikel onder de kop ‘De bende van Eman’ schetste. De lezers konden niet anders concluderen dan dat er sprake is van een overduidelijk geval van corruptie.

Voor Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) was de publicatie aanleiding om minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via schriftelijke vragen opheldering te vragen en aan te dringen op een onderzoek naar de vermeende misstanden waarvan de studenten naar hij vreest het slachtoffer zijn.

Ongewild lijdend voorwerp van dit ‘zoveelste corruptieschandaal’ in het Caribisch deel van het Koninkrijk is InsureToStudy BV in Den Haag. Van het hele Telegraaf-verhaal klopt niet meer dan één feit, zegt directeur drs. Marco Scheffers van de Jonker-Schotte Adviesgroep, en dat is dat de bewuste vennootschap enkele weken voor de gunning is opgericht.

Dus toch…

,,Maar dat had helemaal niets te maken met Aruba of de aanbesteding. InsureToStudy bestond al langer als handelsnaam voor een activiteit van de Jonker-Schotte Adviesgroep die zich onder meer richt op het verzekeren van bedrijven, particulieren en doelgroepen waaronder internationale studenten die in Nederland studeren. Omdat wij die tak meer een eigen gezicht in de markt wilden geven, hebben we voor die activiteiten een nieuwe BV opgericht. Dat is iets heel gebruikelijks in het bedrijfsleven. Als organisatie bestaan wij al sinds 1951.”

Laten we de zorgen van Kamerlid Van Raak even langslopen: U zou bij de aanbesteding niet hebben voldaan aan de eis een financieel jaarverslag over de twee voorgaande jaren te overleggen.

,,Wij hebben conform de Terms of Reference volledig inzage gegeven in de financiële situatie van onze onderneming en die van de risicodragers. Er is een dik pak documentatie overlegd waaruit blijkt dat Jonker-Schotte een gezond en degelijk familiebedrijf is en geen schulden heeft. Jonker-Schotte Adviesgroep bestaat uit een aantal ondernemingen; Jonker-Scheffers Volmacht BV, Jonker-Schotte Assurantiebedrijf BV en InsureToStudy BV”

De volgende: Het gestorte kapitaal van InsureToStudy bedraagt slechts 1 euro dus is het maar de vraag of u als verzekeraar wel kapitaalkrachtig genoeg bent voor jaarlijkse miljoenentransacties?

,,Die euro is in overeenstemming met de wet. De Nederlandse wetgeving schrijft niet voor dat je meer moet storten. De vraag verraadt een gebrek aan kennis van de verzekeringsbranche. Wij treden op als gevolmachtigd agent van een aantal verzekeringsmaatschappijen. De Arubaanse studenten zijn via InsureToStudy als bemiddelaar verzekerd, maar de risicodrager is feitelijk de Europeesche Verzekeringsmaatschappij. Als er al sprake is van risico dan ligt die daar, maar dat is een solide verzekeraar. Het bedrijf is onderdeel van de ASR-groep waarvan de Nederlandse staat eigenaar is.”

U staat onder wettelijk toezicht?

,,Ja, om als verzekeringstussenpersoon te mogen optreden heb je een vergunning nodig die je alleen wordt verleend als je aan een groot aantal strenge eisen voldoet.”

Van Raak vraagt zich af of u zonder kantoor, zonder personeel en zonder vaste telefoonlijn wel in staat bent de belangen van de 1.200 in Nederland studerende Arubanen te behartigen?

,,U heeft ons gebeld via een vaste telefoonlijn, wij ontvangen u in ons kantoor en u ziet medewerkers. Van alle journalisten die hebben geschreven dat wij geen kantoor, geen telefoon en geen personeel hebben, bent u de eerste die zelf op onderzoek is uitgegaan. U ziet het: wij bestaan echt. Al sinds 1951! Onze medewerkers zijn zeer ervaren. We hebben meer dan 7.000 klanten met een veelvoud aan verzekerden. Want Aruba rekenen wij met 1.200 studenten als één relatie.”

U onderhoudt, zo schreef de Telegraaf, nauwe banden met de echtgenoot van minister Hooyboer.

,,Wij kennen hem niet. Het was ons niet eens bekend dat de minister getrouwd is want waarom zouden wij dat moeten weten? Ik ken hem niet en we hebben ook nooit contact gehad. Sterker nog, ik heb pas voor het eerst contact met de minister gehad nadat de aanbesteding voorbij was en er in sommige media op Aruba gesuggereerd werd dat het proces niet integer zou zijn verlopen. Ik was zeer verbolgen over die publicaties want onze goede naam werd door al die verzinsels bezoedeld. De minister stelde mij gerust met de mededeling dat het er op Aruba politiek gezien nu eenmaal zo aan toe gaat en dat het wel zou overwaaien.”

Zijn er meer aandeelhouders in InsureToStudy dan de Jonker-Adviesgroep?

,,Nee, het is een honderdprocent dochter.”

Hoe bent u te weten gekomen dat er een aanbesteding zou plaatsvinden?

,,Als u wilt suggereren dat wij een tip van iemand hebben gekregen… Nee, dat is niet het geval geweest. De aanbesteding is in de volle openbaarheid aangekondigd op internet en in de krant. Wij waren niet de enigen die dat hebben gesignaleerd, er waren meerdere inschrijvers.”

Niet alleen Aruba, maar ook de regering van Sint Maarten heeft u gekozen als tussenpersoon voor het verzekeren van studenten.

,,Dat klopt. Wij zijn benaderd door het Sint Maartenhuis met het verzoek een offerte uit te brengen. Dat hebben wij gedaan en tot ons genoegen is de keuze op ons gevallen.”

Hoe ervaart u het dat u op deze wijze in de publieke belangstelling staat?

,,Ik vind het buitengewoon vervelend. Ik heb begrepen dat op Aruba alles politiek wordt gemaakt en dat deze berichten uit een bepaalde hoek komen. Ik wil me daar verre van houden. Wij willen gewoon ons werk doen en dat uiteraard zo goed mogelijk. Wat mij nog het meest verbaast is dat media makkelijk te verifiëren beweringen klakkeloos voor waar opschrijven. Onze goede naam wordt zo wel te grabbel gegooid.”

Boos op Kamerlid Van Raak?

,,Nee. Als je te horen krijgt dat er snel een bv’tje is opgericht dat geen kantoor en personeel heeft, begrijp dat ik dat zoiets vragen oproept en dat een Kamerlid opheldering wil. Hij had ook even kunnen bellen, maar daar heeft hij misschien geen tijd voor gehad. De vragen zijn wel heel suggestief geformuleerd. Dat vind ik jammer.”

Hij dringt er bij de minister op aan onderzoek te doen.

,,Wij hebben niets te verbergen. De aanbesteding is voor zo ver wij het van onze kant hebben kunnen overzien transparant verlopen. Als een onderzoek er toe leidt dat deze kwestie voor eens en altijd uit de wereld is, vind ik het prima.”

Spijt te hebben ingeschreven op de aanbesteding?

,,Nee, het gaat juist heel erg goed. Onze medewerkers hebben een plezierige samenwerking met het Arubahuis en de contacten met de studenten verlopen prima. Volgens mij is de regering op Aruba ook tevreden. Ik denk dat de overheid ten opzichte van de oude situatie al gauw jaarlijks een miljoen florin bespaart terwijl de studenten het voordeel hebben van een uitgebreidere dekking.”

InsureToStudy: Wat vooraf ging

InsureToStudy Marco Scheffers | Foto Rene Zwart
InsureToStudy Marco Scheffers | Foto Rene Zwart

– Gedurende twintig jaar treedt Boogaard Insurance Company NV in opdracht van de Arubaanse overheid op als tussenpersoon voor het verzekeren van Arubaanse en Antilliaanse studenten in Nederland. De gunning van de opdracht is destijds onderhands verleend.

– In reactie op de toenemende stroom klachten van studenten besluit het ministerie van Onderwijs in Oranjestad in 2014 tot een openbare aanbesteding. Van de vier aanbieders – onder wie Boogaard – valt de keuze op InsureToStudy. Het bedrijf is agent van bekende Nederlandse vezekeringsmaatschappijen en biedt tegen aanzienlijk lagere premies een uitgebreidere dekking.

– De krant Solo di Pueblo stelt dat sprake is van doorgestoken kaart: InsureToStudy zou enkele weken voor de aanbesteding zijn opgericht om door tussenkomst van de echtgenoot van de minister de opdracht te krijgen. Het bedrijf zou geen kantoor en geen personeel hebben en telefonisch niet bereikbaar zijn.

– In de Staten worden vragen gesteld over de kwestie die door Hooyboer worden beantwoord, kennelijk naar voldoening want vervolgvragen blijven uit.

– De minister voelt zich door de publicatie in Solo di Pueblo in haar goede naam en eer aangetast en spant een kort geding aan tegen de krant. De rechter stelt haar in het ongelijk vanwege het ontbreken van een spoedeisend belang. Hij voegt er aan toe dat de vrijheid van meningsuiting zwaar weegt, bewindspersonen tegen een stootje moeten kunnen en Hooyboer de mogelijkheid heeft via de media de beweringen te weerspreken.

– Intussen besluiten ook de andere eilanden uit onvrede over de dienstverlening de relatie met Boogaard te beëindigen. De regering van Sint Maarten kiest in navolging van Aruba voor InsureToStudy.

– Meer dan een jaar na de aanbesteding komt de kwestie opnieuw in de volle aandacht. De Telegraaf maakt er op 31 oktober jl. melding van. Hoewel de zaak destijds al breed is uitgemeten, berichten Arubaanse media er opnieuw uitvoerig over.

– De publicatie zet het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) er toe aan minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via schriftelijke vragen te verzoeken opheldering te verschaffen. Hij dringt tevens aan op onderzoek.

– Solo di Pueblo vult zijn hele voorpagina met de Kamervragen, maar ook andere media waaronder deze krant maken er melding van.

– Het Antilliaans Dagblad gaat op zoek naar InsureToStudy. Het telefoonnummer blijkt snel te vinden via de website van het bedrijf: ,,U bent welkom, we hebben niets te verbergen”, nodigt directeur Marco Scheffers onze correspondent uit.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

8 reacties

 1. De Arubaanse minister Michelle Hooyboer-Winklaar (AVP) van Onderwijs en Gezin heeft via haar echtgenoot een miljoenenopdracht weggegeven aan een speciaal voor dat doel haastig opgericht louche BV’tje dat niet eens over een kantoor en personeel beschikt en uitsluitend een 06-nummer heeft dat nooit bereikbaar is. Dit klopt helemaal. In dit artikel zegt de Directeur van Insure toStudy BV, Marco Scheffers dat hij niet wist dat Michelle Hooyboer getrouwd is. Dat is een pertinente leugen en Marco Scheffers weet dat ook. Michelle Hooyboer ondertekent ALTIJD met haar beide achternamen: Hooyboer-Winklaar. Michelle Hooyboer schrijft ALTIJD sinds 2009 haar achternaam op alle documenten en in al haar contacten met de media en andere instanties, Hooyboer-Winklaar. Dat Marco Scheffers niet wist dat zij getrouwd is, begint bij mij om andere redenen rode vlaggen te wapperen, als U begrijpt wat ik bedoel.

 2. de naam Jonker-Schotte geeft toch te denken?
  Schotte is dat familie van ons eigen maffiamaatje Gerrit?
  ik blijf het allemaal nog even verdacht vinden.
  dat het artikel door René Zwart is geschreven doet ook geen goed aan mijn onderbuik gevoel.

 3. Om het beeld te complementeren:
  – Eigenaar van Boogaard Assurantien is Jan Boogaard en geen Miro Dabian. Ten tijde van de aanbesteding van de studentenverzekering op het Arubahuis werkte ik bij het Arubahuis. Wanneer er aanbestedingen moeten plaatsvinden den dient het personeel van het Arubahuis 3 offertes aanvragen op strafe dat de accountant van het Arubahuis de overeenkomst zal vernietigen. Miro Dabian was toen het Hoofd van de afdeling Onderwijs ten tijde van deze aanbesteding. Jan Boogaard werd uitgekozen.
  Ook ondergetekende heeft een direct contact met Edwin Timmer, maar als gediplomeerde jouraliste, die in Nederland heft gestudeerd, weet ik dat niet de journalist Edwin Timmer, die het artikel schrijft, de eindredacteur is van de Telegraaf, maar de redactie moet de artikelen accorderen voordat zij worden gepubliceerd. De Telegraaf zal niet sel een artikel plaatsen, zonder voldoende bewijzen hiervoor te hebben, dat kan ik U verzekeren.
  De corruptive-zaak met verzekeringen waarbij Minister Michelle Hooyboer is betrokken, is niet door Evelyn Wwver-Croes aan Edwin Timmer aangeboden, maar door degenen zelf die de bewijzen hiervoor hebben kunnen aanleveren. Indien het verhaal van Edwin Tmmer niet klopt, waarom vraagt men geen rectificati van de Telegraaf, maar gaat men over naar besmeuren van de journalist en van de personen die de informatie aanleveren. Corruptie dient met alle beschikbare middelen te worden bestreden. Corruptie leidt tot armoede. Het is de corruptie op Aruba, die het eiland complete kapot heft gemaakt en nu het volk moet hiervoor gaan betalen met allerlei maatregelen, terwijl de Ministers zelf kunnen genieten als miljonairs in hun leven als jetsetters, terwijl het Arubaanse Volk aan het creperen is. Wanneer corruptie wordt gedoogd, dan wordt het graaien door de Ministers van het overheidsgeld gelegitimeerd.

  Mevr. mr. Edwina Henriquez, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization.

 4. Het is godgeklaagd dat de goede naam van een politicus ongestraft op deze smerige wijze door het slijk kan worden gehaald. De “wegwuifopmerkingen” van de rechter dat de vrijheid van meningsuiting zwaar weegt en dat een politicus tegen een stootje moet kunnen, zijn op zich juist, zij het dat het in dit geval geen stootje betrof maar een regelrechte DOODSCHOP. In een geval waar het meer dan een stootje betreft, verdient het belang van de eisende partij dat zij gehoord wordt. Het door de rechter horen van partijen staat niet op gespannen voet met de vrijheid van meninguiting. Er was voorts weldegelijk sprake van een spoedeisend belang: De schade die minister Hooyboer door deze publicatie dreigde op te lopen was ongehoord. Dat blijkt ook uit het feit dat dit bericht ook buiten de grenzen van Aruba belangstelling heeft getrokken en bijv. binnen mijn vriendenkring op Curacao tot de vraag heeft geleid “of de club van Eman dan toch zo corrupt zou zijn als door de Solo di Pueblo wordt beweerd”.
  Nu dit alles niet op waarheid blijkt te berusten is het voor minister Hooyboer tijd voor het overwegen van nieuwe gerechterlijke stappen.Een ferme eis voor alsnog rectificatie en een forse schadevergoeding voor aanzienlijke immateriele schade.
  En aan kamerlid van Raak, wiens het aan de kaak stellen van de corruptie op onze eilanden alleen maar lof verdient, het advies iets meer voorzichtigheid te betrachten alvorens tot het op basis van een publicatie in de Telegraaf overgaan tot het stellen van kamervragen.

 5. De rechter heeft de zaak volledig uitgezocht. Er was sprake van degelijk contact tussen de echtgenoot van Minister Michelle Hooyboer, Detlef Hooyboer, die een eigen verzekeringsagentschap heeft op Aruba, Nagico NV, via Facebook. Dat is met bewijzen voor de rechter bevestigd. Insure ToStudy had in het begin slechts een 06-nummer; dat heb ik zelf geverifieerd. Minister Michelle Hooyboer heeft geweigerd opening van zaken te geven. Pas later toen de zaak uitlekte werd InsureToSudy gauw ondergebracht onder de moedermaatschappij JonkerSchotte Advisgroep. De Arubaanse studenten klagen steen en been over de nieuwe dekking van de ziektekostenverzekring; wanneer zij naar de huisarts gaan moeten zijzelf betalen; wanneer zij naar de apotheek gaan moeten zij zelf betalen. Dat alles achteraf mooi is schoongeveegd, laat onverlet het feit dat er corruptie in deze zaak heeft plaatsgevonden. Hoe komt het Nagico van een piepklein bedrijfje in 2009 en nu in een miljonairsbedrijf met een miljonairs wagenpark te zijn veranderd? Als Advocate voor de Mensenrechten en Democratisering die de ernstige corruptie van Aruba sinds 2009 aan het bestrijden is, sta ik volledig achter ded bevindingen van Edwin Timmer, de journalist van de Telegraaf. Ergo, ik heb kennis genomen van het vonnis in deze zaak.
  Mwvr. mr. Edwina Henriquez, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization

 6. Om het beeld te complementeren de volgende geverifieerde feiten:
  – Eigenaar van Boogaard is Miro Dabian, prominent MEP-lid. Hij was o.a. directeur van het Arubahuis en heeft een invloedrijke positie in de partij.
  – Solo di Pueblo is de spreekbuis van de MEP.
  – MEP-leider Evelyn Wever-Croes heeft een open lijntje naar Telegraafcorrespondent Edwin Timmer.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties