AD | Concept-ministeriële beschikking over inkomens overheids-nv’s

‘Gijsbertha-norm’ + salarisstroken overheidsdirecteuren

Zo spoedig mogelijk met ministeriële beschikking | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Niet meer dan 290.000 gulden bruto per jaar, dat moet het hoogste inkomen worden bij een overheidsgelieerde entiteit, zoals overheids-nv’s (ONV’s).

Aldus een vooralsnog niet ondertekende concept-Ministeriële Beschikking (MB) van de minister van Financiën in handen van het Antilliaans Dagblad. Het is onduidelijk in hoeverre dit de meest actuele versie is van de MB die bewindsman Kenneth Gijsbertha (MAN) afgelopen maandag aankondigde.

Op het eerste gezicht lijken er (grote) verschillen tussen wat hij bij de persbriefing noemde en wat er staat in het concept dat nu rondgaat. Zoals de overgangsregeling: de minister sprak over een periode van één jaar, waarin de huidige bestuurders beslissen of ze aanblijven (op basis van de nieuwe condities) of niet. In de concept-MB wordt echter uitgegaan van vijf jaar:

,,De daartoe bevoegde organen van de overheidsgelieerde entiteit treffen zodanige maatregelen dat die overeenkomsten of andere verplichtingen binnen een termijn van vijf jaren na dat tijdstip in overeenstemming met die bepalingen zijn gewijzigd, vervangen of beëindigd.”

Dan het hoogste toegestane norminkomen. Dit bedraagt ten hoogste 290.000 gulden. Tot het inkomen worden gerekend: de bezoldiging, de vakantie-uitkering, kerstuitkeringen, prestatiebonussen, toelagen en toeslagen, en elke andere beloning in geld en natura onder welke benaming dan ook. Een bedrag van 290.000 bruto per jaar komt neer op 24.167 bruto per maand.

Gijsbertha gaf eerder deze week aan dat uit zal worden gegaan van een afgeleide van de bestbetaalde ambtenaar, namelijk schaal 18 van het Bezoldigingslandsbesluit. Volgens ‘Schalen verbonden aan het Bezoldigingslandsbesluit 1998 vanaf 2009 tot en met 2013’ – waarmee de overheid werkt – geldt voor schaal 18 een bedrag van 11.722 tot 14.563 gulden per maand.

Afhankelijk van de omvang van de omzet van de overheidsgelieerde entiteit – niet zijnde een entiteit die voor meer dan 50 procent rechtstreeks door het Land Curaçao wordt gesubsidieerd of bekostigd – en ook van de mate waarin die omzet op een concurrerende markt is verkregen, kan het bedrag van het hoogste inkomen hoger uitpakken dan 290.000 per jaar.

,,Het inkomen dat betaald wordt ten laste van de begroting van een overheidsgelieerde entiteit wordt op geen enkele wijze, in geld of natura, aangevuld,” meldt de concept-MB, dat ook ingaat op de reis- en verblijfskosten.

De kosten van vervoer, hotel, telefoon, internet en verzekering tegen vliegrisico’s worden tot ‘ten hoogste de werkelijke kosten’ vergoed, met dien verstande dat de hotelkosten het bedrag van 200 dollar/euro (per dag, red.) niet te boven gaan. In het geval van een reis naar het buitenland ten laste van de begroting van een overheidsgelieerde entiteit wordt in economy class gevlogen. Op vluchten die langer dan drie uur duren kan tot ‘ten hoogste in businessclass worden gevolgen’.

Ter dekking van de kosten van het verblijf in het buitenland bedraagt de compensatie op dagbasis ten hoogste 100 dollar voor bestemmingen op Aruba, BES-eilanden en Sint Maarten; 135 euro voor bestemmingen in de Europese Unie; en 135 dollar voor bestemmingen in de rest van de wereld.

,,Het maximumbedrag wordt gehalveerd indien het desbetreffende verblijf korter dan twaalf uren duurt.”

Bij een overheidsgelieerde entiteit kunnen alleen directeuren in aanmerking komen voor het gebruik van een auto van deze entiteit voor privédoeleinden. Die auto heeft een cataloguswaarde van maximaal 75.000 gulden dan wel een maandelijks leasebedrag van maximaal 2.250. Het gebruik voor privédoeleinden wordt in overeenstemming met de wetgeving op belastinggebied in de maandelijkse berekening van het salaris en van de in te houden belastingen en sociale premies verwerkt.

De concept-MB begint met deze overweging, namelijk ‘dat het wenselijk is om onder andere de personeelslasten van overheidsgelieerde entiteiten te optimaliseren’. Daarvoor is eerder al advies ingewonnen van de adviseur Corporate Governance, namelijk in februari 2020, en van Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), in november 2019.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Eerder werd de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten – die het parlement op 17 augustus 2016 had aangenomen, opmerkelijk genoeg door de samenwerkende vakbonden geboycot: “Het is een interventie in de vrije onderhandelingen en dat is onacceptabel voor ons”, verklaarde de woordvoerder van de vakbonden Errol Cova destijds vaag.

“Deze wet verhindert de vakbonden in het nemen van een juridisch standpunt dat afwijkt van de overheid. Dat houdt in dat onderhandelen geen zin meer heeft, want uiteindelijk is het de overheid die bepaalt.” Volgens de vakbondsleider zou de Landsverordening internationale verdragen schenden , ‘omdat het recht op vrije onderhandelingen een recht is dat ‘het vakbondswezen na lange strijd heeft bemachtigd’.

Echter, het bleek destijds bemiddelaar en Grupo Sopi lid Stanley Betrian die de dikverdienende overheidsnv-directeuren de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten voor een som van 1,8 miljoen tot nu toe voor 4 jaar vooruit wist uit te schuiven door de Landverordening tijdens de 2016 vakbondsrellen tussen de onderhandelingen te schuiven als agendapunt.

Later werd duidelijk dat Betrian en Cova in een één-tweetje samenspanden ten behoeve van Betrian’s mede-Sopileden Paul de Geus (UTS) en Franklin Sluis (BPT) en ook andere overheidsdirecteuren zoals Yamil Lasten (Curoil) en SVB directeur Philip Martis. De Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten bleek namelijk vooral betrekking te hebben op de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

– Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)
– Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)
– Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)
– Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

UTS CEO Paul de Geus nam in 2006 het roer van UTS over op benoeming van ex-communicatieminister Kenneth Gijsbertha conform ‘Gijsbertha-norm’ | AD 2006 08 03

UTS overheids-nv directeur Paul de Geus werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld het meest vorstelijk beloond met nafls 1.144.247 gulden per jaar. Dat is bijna 100.000 gulden bruto per maand: “geen commentaar” | Extra

SVB overheids-nv directeur Philip Martis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld eveneens vorstelijk beloond met nafls 1.125.666 gulden per jaar. Dat is iets minder dan 100.000 gulden bruto per maand: publiekmaking “ongehoord” | Extra

BPT overheidsdirecteur Franklin Sluis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 747.306 per jaar. Dat is iets meer dan 60.000 gulden bruto per maand: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld”

Curoil overheidsdirecteur Yamil Lasten werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 827.704 per jaar. Dat is iets minder dan 70.000 gulden bruto per maand: “ik ga niet in op persoonlijke details”

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) 20190420 nafls 1.144,274 | balkjes

salaris loonstrook Philip Martis (SVB) 2015 nafls 1.125.666 | balkje

salaris loonstrook Yamil Lasten (Curoil) 20190502 nafls 827.704 | balkjes

salaris loonstrook Franklin Sluis (BTP) 2015 nafls 747,306 | balkjes

44 Reacties op “AD | Concept-ministeriële beschikking over inkomens overheids-nv’s

 1. Curacao revisited

  “Er is ook geen duidelijke prestatie norm waar hun prestatie tegen afgezet wordt.”
  maar geldt dit ook niet voor andere (semi-) overheids instellingen zoals Aqualectra, Bureau post, SVB, selikor, ENNIA, Giro, CBCS, APC? Welk directeur leidt een van deze instellingen met een visie en is zijn salaris waardig?

 2. Knoek-koe

  ……”Het gaat nu richting Haiti want bestuurders zijn incapabel, oninteger en weten niet wat verantwoordelijkheden dragen is”……

  @Bolivar, Daar lijkt het wel op. Ze denken dat ze een soort erebaantje met een ceremoniele functie vervullen.
  Er is ook geen duidelijke prestatie norm waar hun prestatie tegen afgezet wordt.

 3. @Dislect:

  “De tijd van inspanning om een rechtvaardig en betaalbaar systeem te krijgen vraagt capabele, slagvaardige, en integere mensen in de bestuurders en die zijn er niet in onze elite.”

  Helemaal mee eens want het is een feit : Curaçao at one time had one of the highest standards of living in the Caribbean, ranking 46th in the world in terms of GDP (PPP) per capita and 28th in the world in terms of nominal GDP per capita. Dit is niet meer het geval en dat is te wijten aan wanbestuur. Het gaat nu richting Haiti want bestuurders zijn incapabel, oninteger en weten niet wat verantwoordelijkheden dragen is.

  Economische pilaren vervallen : Shipping, international trade, oil refining, tourism en the offshore finacial sector.

  Via het democratisch systeem zal het moeten verlopen en niet meer zoals in het verleden met bloedvergiet, racisme, nijd, zelfverheerlijking en zelfverrijking. Een begin zou zijn een politieke partij die, zoals je aanhaalt : capabel, slagvaardige, en integer zijn.

 4. Knoek-koe

  Bezijdens hetgeen je zo juist noemde @Maurice ( volgens mij “like” je die Stella niet zo, pika comment, pfff!!) zit er ook familie zijdens zijn gemalin in de Dominicaanse Republiek.

 5. Ja, Knoekoe, ik denk dat Schotte daar wel eens wat beters naast zijn bed wilde laten liggen dan een mantelpak. En meer wilde laten likken dan alleen zijn kont.

  Jammer genoeg was de camera van zijn privefotoslaaf Ramsay Soemanta dan nooit in de buurt. Die maakte na terugkeer uit de Dominicaanse Republiek weer mierzoete foto’s van Gerrit en Cicely, thuis met hun kinderen op schoot.

 6. Fred Schiedam

  En dan morgen een inzamelingsshow in Nederland houden voor de hongerende Curacaoenaars?

 7. Knoek-koe

  @Marice….”de Dominicaanse Republiek is de meest bezochte snoepreis- eh… dienstreisbestemming van Gerrit Schotte”……

  Dat klopt 100%, en je weet ook waarom toch?

 8. Knoekoe, de Dominicaanse Republiek is de meest bezochte snoepreis- eh… dienstreisbestemming van Gerrit Schotte met privefotoslaaf Ranzige Ramsay en Sloerie Stella.

  Naar verluid ook de enige bestemming waar de mafiameid op haar eigen kamer sliep.

 9. Knoek-koe

  Curaçao begint met al dit soort corrupte, via nepotisme geplaatste ‘geoliede’ “toko den toko” directeuren steeds meer weg te hebben van (de politici van) de Dominicaanse Republiek, die met haar corrupte politiek, het tweede meest corrupte land in de regio en van Latijns Amerika is, na Venezuela.

 10. Knoek-koe

  @de Groot:….Nieuwwaarde auto Yamil Lasten
  Naf 1.020.000,00.
  I.d.d. ,je hebt gelijk.
  Viel net buiten het uitvergrote beeld.
  Sprong niet gelijk in het oog in eerste instantie.

 11. De tering naar de nering zetten is iets dat niet kan met onze huidige elite. De tijd van inspanning om een rechtvaardig en betaalbaar systeem te krijgen vraagt capabele, slagvaardige, en integere mensen in de bestuurden en die zijn er niet in onze elite.
  Het nieuwe bestuur zou best nog wel eens, hopi plaka terug kunnen vorderen om zo de schade nog eenig sinds te beperken.
  Het is dit of Haïti.

 12. Knoek-koe

  …..”De huidige gezagsdragers geen millimeter ruimte geven. Snel afscheid nemen van deze personen”…….

  I.d.d. @Piet Heniger. Geen milimeter. Nog even en de neo kolonisatie en onderdrukkings kaarten worden alweer getrokken.

  De grote onderdrukkers en graaiers zitten allemaal op een minister post of een staats NV

 13. Curacao revisited

  Die lasten is een patsertje met zijn auto

 14. Wat zou ik graag willen weten wie er achterstanden hebben bij de betaling van inkomstenbelasting, rustig wachtend op een totale verwijdering omdat ” oninbaar wegens te lang geleden” ( is eerder gebeurd….was het “minister” Jamaloodin?) en mogelijk bij wie de belastingschuld op duistere wijze is weggestreept.
  Bovendien lijkt het me interessant te weten wie zijn privé energiekosten en dergelijke door zijn onderneming of door de overheid ! laat betalen. ( waardoor lagere inkomsten vennootschapsbelasting dan wel hogere overheidsuitgaven). Ik zal van mijn stoel vallen van verbazing vermoed ik als die getallen boven water kwamen.

 15. Piet Heniger

  John Bash maakt melding van een bericht van de NOS waaruit blijkt dat de hulpverlening aan de Caribbean kan oplopen tot 1 miljard. Knops spreekt van strenge voorwaarden.
  Strenge voorwaarden zijn niet genoeg. Delen van het bestuur moeten worden overgenomen op een wijze die overeenkomt met het bestuur van de ABCeilanden. Per direct herstructurering van overheid en onv’s. Afscheid nemen van die zakkenvullers en functies invullen door vakbekwame integere petsonen met een hrote affiniteit met de eilanden.
  De huidige gezagsdragers geen millimeter ruimte geven. Snel afscheid nemen van deze personen.

 16. Knoek-koe

  Lastige last, die Lastens, een behoorlijk lastige lastpost voor de begroting @de Groot.

 17. Prestatiebonussen ……………. ik plas bijna in mijn broek van het lachen
  Gezien de vreselijke financiële situatie van Curacao lijkt mij de helft van dat bedrag, 145.000 per jaar, al meer dan genoeg voor de (niet) verleende diensten. Ook een idee om het salaris af laten hangen van het IQ misschien? Zo wordt de schatkist dan weer gevuld door een negatief inkomen

 18. de Groot

  @Knoek-Koe… volgens de salarisslip staat daar : Auto ter beschikking J, Nieuwwaarde auto 1’020’000.–
  Dus ja, Lasten heeft een auto van 1 millioen

 19. John Bash

  Mogelijke steun voor Caribisch gebied.
  https://nos.nl/l/2333238

 20. Misschien kan Tromp v/h hoofd CBCS -jaarinkomen geschat op zo’n 1,8 miljoen gulden !! – zegge: een miljoen achthonderdduizend gulden !!- ( onttrokken aan de bevolking) weer eens een ingezonden wijsneuzerig stuk schrijven hoe wij er weer economisch en financieel bovenop komen? Uit eerdere schrijfsels van hem trek ik de conclusie dat hij precies weet waar de schoen wringt. (vergetend dat hij mijns inziens mede verantwoordelijk is voor de reeds voor het corona-tijdperk bestaande deplorabele toestand van het eiland , die ons nu nog dieper in de ellende stort , en het heeft laten gebeuren, zich bezighoudend met het tellen van zijn eigen geld stel ik me zo voor. Ik vind zijn ingezonden stukken schaamteloos maar dat is mijn persoonlijke mening. Je moet maar durven).

 21. Ik zag Ruggengraath gisteren, geen solidariteit heffing,
  Dus om de ellende te bekostigen verhoging van indirecte belastingen. En de vage plannen voor afslanking van ambtenaren apparaat, en inhaalslag in efficiency en de gijsbertha norm voor de overheidsentteiten. Het rook gordijnen voor Nederlandse steun. De maatregelen voor de overheidsentteiten en efficiency verhoging/inkrimping ambtenaren bestand waren al eerder genomen maar nooit uitgevoerd het enigste concrete is dus een verhoging van de indirecte belastingen en dat de ministers 10%, voorlopig, inleveren. En dat is alles.
  Er wordt voorbij gegaan dat het werk van de ambtenaren 6 weken heeft stil gelegen terwijl ze betaald thuis zaten. Dat moet worden ingehaald door, jawel, overwerk. .
  Voor burgers wordt het leven duurder terwijl ze minder gaan verdienen. Wat betekent dat de armoede onder de werkende bevolking toe gaat nemen. Bedrijven in tourisme, als ze het overleven, moeten het gaan doen met minder dan 30% van hun normale omzet. Toelevering van goederen en diensten in de toeristen sector ook minder dan 30% van normaal. En dus hebben werkgevers geen keus om kosten te besparen dus ontslagen en minder loon.
  Minder loon is minder besteding minder besteding is minder indirecte belastingen.
  Zelfs al zou Nederland een zak geld sturen. Gaan we het nog niet redden. We redden het met een pijpleiding voor geld van Nederland naar hier.
  Economia 2.0 op deze manier is niet te doen.
  Het is alleen te doen door alles een reset te geven gebaseerd op de huidige, reëel te verwachten, omzet. En daar mee te werken. Gaat ook gepaard met grote werkeloosheid maar dan kan je naar een groei werken. Nu werken we aan een race naar de bodem.

 22. Curacao revisited

  @Trui: waarom maar 1 business trip in 4 jaar?!

 23. Eerste werkdag Franklin Fraud Sluis (3 mei 1957) na opheffing lockdown, vandaag.

  Hij gaat achter zijn bureau zitten, poetst zijn goud en maakt zijn planning.

  2021 Ministeriele Beschikking Gijsbertha lezen

  2022 Businesstrip naar https://www.shanghaijewelleryfair.com/en-us/

  2023 Ministeriele Beschikking Gijsbertha nog eens lezen

  2024
  2 mei: akkoord gaan met Ministeriele Beschikking Gijsbertha
  3 mei: 67 jaar, met pensioen, afscheidscadeau gouden horloge met inscriptie

 24. Knoek-koe

  …..”Alleen al het woordje “concept”, zegt alles”…..

  @Ook dat nog: Ik denk dat Gijsbertha denkt dat iedereen net zo weinig verstand heeft, als hij van Financien heeft……

  Pappen en nathouden, lijntrekker, net als Suzy en de Gouverneur.

 25. Ook dat nog

  @Allen,
  Alleen al het woordje “concept”, zegt alles,

 26. Haha, met en overgangstermijn van 5 jaar…… ze krijgen dus nog 5 jaar de tijd met het huidige inkomen om te bedenken of ze met het nieuwe inkomen nog door willen gaan…….
  Dus 5 jaar de tijd om pensioen etc in orde te brengen en dan stappen ze er uit.
  Wat een kulvertoning weer.

 27. @Knoek-koe

  Can confirm. Zat ooit eens op een flight van CUR-MIA. Voor mij zaten ze te klagen over hun zogenaamd karig zakgeld.

  No mention about why they were going to Miami, no mention about going to Miami to achivieve results for the tourism sector.

  Als op een rots met 160,000 inwoners regeringsleden zelf meer verdienen dan een land als Italië waar er 60 miljoen inwoners zijn dan weet je dat er iets loos is.

 28. Knoek-koe

  …..Ooit was de vraag, wat voor auto Yamil Lasten heeft die 1’000’000.– waard is”……

  @De Groot….Heeft Yamil Lasten een auto van Ang 1 miljoen?

 29. Knoek-koe

  …..” Deze gasten bezitten geen besef van verantwoordelijkheid en zolang er geen toezicht is gaat niets veranderen.”…..

  @Bolivar. Ze zijn ongeciviliseerd, en onbeschaamd.
  Zo een tots met 160.000 inwoners, en dan heb je lui die miljoenen per jaar verdienen. En als alles nou van een leien dakje ging?

  Om 4 uur zitten ze al in de Heeren, of ze zitten meer in Miami dan op Curaçao of die andere lastpak, zit te golven , of ze zitten in eoa conferentie ergens in verweggistan.

 30. de Groot

  Beste reageerders. Ik had dit in een andere post al gevraagd maar geen antwoord op gehad. Dus maar even copy/paste en misschien weet iemand het hier.
  Deze loonstroken zijn natuurlijk niet het eerste keer geplaatst… Ooit was de vraag, wat voor auto Yamil Lasten heeft die 1’000’000.– waard is. Is deze vraag beantwoord? De suggestie van toen, wat dacht je van een Tesla, is onzin. Er bestaat geen Tesla van 1’000’000.– en ik heb nog geen Veyron, McLaren, Koenigsegg of Maybach zien rond rijden….

 31. @John Bash:

  Gelijk heb je. Deze gasten bezitten geen besef van verantwoordelijkheid en zolang er geen toezicht is gaat niets veranderen. Ter vergelijking :

  In Europa :

  Italiaanse parlementsleden zijn het dikst betaald met een jaarinkomen van 125 duizend euro. In de Baltische staten zijn parlementariërs kariger bedeeld, met jaarinkomens tussen de 30 duizend en 40 duizend euro. Roemeense parlementsleden verdienen slechts 14 duizend euro per jaar.

  “Niet meer dan 290.000 gulden bruto per jaar”, volgens beschikking inkomens van de Curaçaosche regering, komt neer op 149,279 Euro per jaar. Gaat zelfs boven de dikst betaalden in de regering van Italië die vele malen groter is dan Curaçao.

 32. Knoek-koe

  Blijkbaar moeten er eerst een paar mensen van de brug springen voordat deze regering serieus eens de spiegel naar zich zelf draait en iets doortastends onderneemt tegen die ongeciviliseerde graai- en bestuursethos van ze.

 33. John Bash

  @Bolivar. Dar begrijpen ze best. De schaapjes van hun staan al op het droge voor het geval het een en ander misgaat en zijn de eersten die vertrokken zijn. Hun onverdiende nafjes ruilen ze direct om, of hebben ze al omgeruild voor andere valuta.

 34. Begrijpen deze gasten niet dat als ze op een service gericht eiland service bieders ten korte komen en alleen maar zichzelf verrijken dat het eiland uiteindelijk niets meer te bieden heeft ?

  Hoe gaan zij zichzelf daarna verrijken met mega-salarissen als er op den duur niets meer te bieden is ? Wanneer economische pilaren één voor één verdwijnen ?

  Curacao was voor 1914 absoluut geen economisch paradijs : “When oil was discovered in the Venezuelan Maracaibo Basin town of Mene Grande in 1914, the economic fortunes of the island were dramatically altered. In the early years, both Shell and Exxon held drilling concessions in Venezuela, which ensured a constant supply of crude oil to the refineries in Aruba and Curaçao.”

  The rest is history, welvaart in zoveel mate dat politici konden graaien naar hartelust. En nu in 2020 terug naar pré 1914.

 35. Lionfish

  Eerst zien, geloven doen we al tien jaar niet meer. Ruim onvoldoende als niet tegelijk de eigen salarissen en de talloze nutteloze baantjes voor familie en vrienden worden aangepakt.

 36. Knoek-koe

  …….”de Black Jet Set”…….

  @Tico Martina, mooie term.
  Bevestigt deze term dat dat hele koliniale onderdrukkingsverhaal allang niets meer met kleur of afkomst te maken heeft, maar met een hele andere “dynamiek”..

 37. Bijzonder; de relevante Landsverordening is al aangenomen in de Staten en dan komt er toch nog een Ministeriële Beschikking (MB).

  Let op; een MB is het ‘feestje’ van de relevante minister en hoeft niet door de Staten. Tevens vraag ik mij af op welke wet deze MB is gebaseerd?

 38. Abraham Mossel

  Het schiet echt niet op met deze eigen zak vul regering, ook niet met dit concept ( MB ), het blijft gewoon Lood om oud ijzer. NL maak aub zsm een einde aan deze toneel voorstelling, gespeeld door alleen afgedankte beroeps LOSERS.

 39. Binnen die 5 jaar , nadat de Nederlandse belastingbetaler met veel geld het eiland heeft ondersteund, veranderen we gewoon de wet weer en laten we de bovengrens van de salarissen weer los.
  Want daar gaat het om : een forse donatie van Nederland – zonder terugbetaling en waarbij ze zich niet moeten bemoeien met de besteding ervan- en daarna gaan we weer op de oude voet verder. Hoe is het ook weer : vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Don’t blame the makambas dat ze het boeltje niet vertrouwen. Vertrouwen krijg je niet dan heb je verdiend ( of niet natuurlijk).

 40. Tico Martina

  Toen Helmin Wiels dit soort zaken jaren geleden aankaartte, zoals altijd goed gedocumenteerd en met valide argumenten, kreeg hij van alle kanten stront over zich heen. Zowel van de kant van de Black Jet Set, alsmede van de Bon yui di Korsou en van de welopgevoede mensen. Want hoe durfde hij zo te keer te gaan tegen de zittende elite. Nu de ogen open gaan van meerderen en men ziet wat het graaiend gespuis teweegbrengt, huilt men mee met de wolven. Zolang men blijft stemmen op het zooitje incapabelen zal er niks maar dan ook niks veranderen. Ik zou bijna zeggen DRECHI PA BOSNAN. Ik hoop dat degenen die in de brandende zon op hun voedselpakket staan te wachten, hun stemgedrag danig overdenken. Gezien de effectiviteit waar alles uitgedeeld wordt, is daar genoeg tijd voor.

 41. Het aanpakken van de beloningen van de directies van de onv’s is inderdaad alleen een gebaar. Maar wel een goed gebaar. De onv’s moeten reorganiseren. Kosten moeten omlaag efficiency moet omhoog. Het ding is als de top incapabel is en aangesteld door politiek en familie opportunisme. En zij doen het zelfde voor hen die direct onder hun staan. Is het gevolg dat je inefficiënt en kostbaar wordt, en waar het lager personeel meer kennis heeft van het product de productie en bedrijfsvoering. Maar die mogen niets zeggen of doen.
  Het hele systeem ambtenaren, en alle overheidsentteiten moeten ge herstructureert worden. Waar een glashelder personeelsbeleid de grondslag moet gaan vormen voor het benoemen van al het personeel van werkvloer tot directie. Ook dit moet nu.
  De economie moet opnieuw uitgevonden worden.

 42. De Rechtsstaat

  Beste,

  Mooi en wel het grote gegraai te willen aanpakken, maar ik zie het alleen op overheids-nv’s pijlen richten als de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat.

  Waarom, wat levert dit sec op?

  Telkens zie ik in gerelateerde artikelen deze vier mannen verschijnen en derhalve, ik wil graag weten hoeveel meer nog zullen worden geraakt?

  CBCS, Aqualectra, CTDB, CAH (en/of CAP), Selikor, CHATA, CPA (en/of
  CPS), RDK, CMC (in de ruimste zin van het woord) etc, Help mij a.u.b. met de rest. Als deze allemaal het moeten ontgelden dan loopt de teller wel op, anders is dit concept MB alleen voor de BÜHNE.

 43. Wat een afgang – er verandert dus wederom helemaal niets.

  Als we toch tenonder gaan, laten we dat dan snel doen en een partij oprichten die bij de volgende verkieizngen die dat voor elkaar krijgt.

  Minister van Financien Henry Jourdain.

  Minister van Economische Zaken: Stephen Capella (goed voor de export naar Panama).

  Minister van Arbeid: Tilly Pikerie (economia 2.0: thuis zitten eh… werken).

  Minister van Justitie: Jacinta Constantia.

  Minister van Gezondheid: Ramp-aro dos Santos.

  Minister van verkeer: Carlos Monk (met adviseurs Rob Blaauw en Carla Hueck)

  Leden Algemene Rekenkamer: Victor Bergisch, Neetje van der Veen en Erik van Eps.

 44. Het is crisis, vele mensen zijn hun baan kwijt of worden flink op hun saaris gekort.

  Maar de veelwijvende Philip Martis van SVB en goudsmid Franklin Fraud Sluis mogen eens rustig 5 jaar gaan nadenken of ze willen inleveren.

  En over die 5 jaar… zijn beide grote graaiers met pensioen!

  Well done MAN en PAR. Het benoemen van mafiameid Stella van Rijn tot voorzitster van de commissie Integriteit deed al het ergste vrezen.

  Het wordt tijd voor een zakenkabinet. Al zullen Vanessa Gijsbertha en Chanel Thijssen het daar niet mee eens zijn.

  O ja, en dan dit: ‘Afhankelijk van de omvang van de omzet van de overheidsgelieerde entiteit – niet zijnde een entiteit die voor meer dan 50 procent rechtstreeks door het Land Curaçao wordt gesubsidieerd of bekostigd – en ook van de mate waarin die omzet op een concurrerende markt is verkregen, kan het bedrag van het hoogste inkomen hoger uitpakken dan 290.000 per jaar.’

  Elke overheidsentiteit heeft grotendeels gefactureerd inkomen (Aqualectra, Curoil maar ook BPT en SVB). Dus zelfs na de termijn van 5 jaar kan het grote gegraai gewoon doorgaan.

  Dus onze nationae sport, het handje ophouden bij Nederland, gaat niet verloren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *