32 C
Willemstad
• zondag 26 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD commentaar | Waakhondfunctie vs. algemeen belang

HomeMediaAD commentaar | Waakhondfunctie vs. algemeen belang
AD Commentaar
AD Commentaar

Patiënt wil maar één ding: zo snel mogelijk nieuw degelijk ziekenhuis

,,Het gerecht is verzocht, gelet op de zwaarwegende belangen die voor het Land Curaçao en de patiënten spelen bij een snelle voortgang van de bouw van het nieuwe ziekenhuis, om op zeer korte termijn een datum te bepalen voor de inhoudelijke behandeling van het verzoek van eisers om een voorlopige voorziening te treffen.”

Dit lijkt voor de gewone burger toch het belangrijkste deel van het verzoek van de advocaat namens de nieuwe minister Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aan het gerecht in verband met de impasse rond de sloop ten westen van het Sehos en daarmee vooral de voortgezette bouw van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

De situatie is als volgt:
drie lokale stichtingen –

  1. ProMo (Pro Monumento),
  2. Docomomo (Documentation and Conservation of the modern Movement Curaçao) en
  3. Team Cactus –

vroegen de rechter een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ om de sloopwerkzaamheden te staken en gestaakt te houden die betrekking hebben op de zuidwestvleugel van het Sehos, totdat in een bodemzaak definitief is beslist. Het gaat hen om het afbreken van bestaande panden en de bouw van HNO in het gebied dat ‘binnenstad’ heette, voordat de overheid instemde met een grensverlegging in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Terwijl zij in overleg waren over een regeling én er een zogeheten ordemaatregel van de rechter lag dat niet met de sloop mocht worden gestart totdat de zaak zou worden behandeld, werd in het eerste weekeinde van mei zowel het oude mortuarium als het prikcentrum met de grond gelijk gemaakt.
Allesbehalve netjes en correct jegens de stichtingen, waarmee immers nog overleg plaatsvond, en ook in strijd met de ordemaatregel, die hiermee werd genegeerd. Minister Camelia-Römer van VVRP, die op het moment van de sloop nog maar pas was aangetreden, wijst erop dat over het sloop- en constructiewerk niet door de regering maar door Sehos en Usona (belast met het HNO-project) wordt beslist. Beide waren/zijn overigens als ‘derde-belanghebbenden’ betrokken bij de zaak.
Hoewel de rechter in dit land – gelukkig – volstrekt onafhankelijk rechtspreekt, is het in het algemeen belang van Curaçao en van de Curaçaose bevolking te hopen dat het gerecht spoedig reageert op het verzoek van bewindsvrouw Camelia-Römer. De door het gerecht opgelegde ordemaatregel in verband met het staken en gestaakt houden van de sloop ten behoeve van de bouw van het nieuwe ziekenhuis HNO duurt nu twee weken zonder dat – na een onderzoek door een rechter – vaststaat dat er daadwerkelijk een gegronde reden is om de door de drie stichtingen verzochte voorlopige voorziening te treffen. Niemand op het eiland zit te wachten op een vertraging van de bouw van het nieuwe ziekenhuis en al helemaal niet op aanzienlijke boetes van 650.000 dollar (bijna 1,2 miljoen gulden) voor elke week dat de aannemer niet verder kan. Het gerecht wordt niet zozeer verzocht hier rekening mee te houden, maar wel met het belang van spoedige inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat hangt ook nauw samen met de dwangsom van één miljoen gulden die het Land verbeurt aan de drie stichtingen indien niet aan de uitspraak wordt voldaan.
De drie stichtingen en hun bestuursleden op hun beurt moeten alles met meer realiteitszin en binnen werkbare proporties zien. Natuurlijk is het goed dat er waakhonden zijn die erop toezien dat eenieder, óók de overheid, zich houdt aan wetten, regels zoals het EOP en dat niets wordt gedaan om bijvoorbeeld Willemstad Werelderfgoedstad op het spel te zetten. Ook valt het toe te juichen als deskundigen aangeven of en hoe het nieuwe ziekenhuis op deze locatie in Otrobanda gebouwd moet worden, zoals sommigen van genoemde bestuursleden doen, wat overigens geheel buiten de scope van deze rechtszaak valt. Maar dit mag nimmer betekenen dat het maatschappelijk belang ondergeschikt raakt. Want (de familie van) een patiënt die in het sterk verouderde Sehos ligt, of een verpleegkundige en/of specialist die werkt in een al decennia deficiënt medisch gebouw, hebben géén boodschap aan het EOP, wat wel of niet ‘binnenstad’ is of ‘stedelijk woongebied’, en ook niet al dan niet geschonden Unesco-normen. Die willen terecht maar één ding: zo spoedig mogelijk een degelijk nieuw ziekenhuiscomplex met alles wat daarvoor nodig is. Daar moet iedereen in oplossingsgerichte dialoog aan bijdragen om dit mogelijk te maken. Minister, overheid, Sehos en HNO, maar óók ProMo, Docomomo en Team Cactus.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties