27 C
Willemstad
• dinsdag 28 november 2023

Extra | Journaal 27 november 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | El Capitan shooters in Pointe Blanche after extradition from the United States

El Capitan shooters in Pointe Blanche after extradition from the United States PHILIPSBURG—Dante Ottley and Stevevanus Richardson, known as the El Capitan shooters, and as fugitives after...

NTR | Ambulans Deseo vervult laatste wensen: ‘Nog één keer op de pontjesbrug’

Eva Breukink Een laatste ritje over het eiland, nog een keer op de pontjesbrug staan of weer even thuis in je eigen bed liggen.   Dankzij stichting Ambulans Deseo...

PBC | Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De rechtbank in Willemstad heeft de 45-jarige D. Gabriel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden wegens wapenbezit. Het betreffende wapen zou gebruikt zijn...

PBC | Lichte stijging kamerbezetting en hotelinkomsten op Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De toeristische sector op Curaçao heeft in oktober 2023 een positieve trend laten zien met een lichte stijging in het aantal toeristen dat een...

PBC | HAL Holding verruilt Curaçao voor Rotterdam

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Belegger HAL Holding is van plan zijn hoofdkantoor van Curaçao naar Rotterdam te verhuizen. De grootaandeelhouder van Coolblue en eigenaar van bedrijven als Boskalis,...
- Advertisement -spot_img

AD commentaar | Vertrouwenscrisis in Koninkrijk?

HomeLandenArubaAD commentaar | Vertrouwenscrisis in Koninkrijk?
AD commentaar | Vertrouwenscrisis in Koninkrijk?
AD commentaar | Vertrouwenscrisis in Koninkrijk?

De Nederlandse regering heeft de verhoudingen met de andere landen van het Koninkrijk dermate grote schade toegebracht dat gevreesd moet worden voor een diepe vertrouwenscrisis.

Uit een rapport (een zogeheten ‘voorlichting’) van de Raad van State blijkt immers klip en klaar dat het kabinet Rutte (VVD en PvdA) vorig jaar bij het ingrijpen in het begrotingsbeleid van Aruba een loopje heeft genomen met de wet- en regelgeving.

Daar waar het Statuut juist bedoeld is om de landen bescherming te bieden tegen politieke willekeur, heeft Den Haag zijn overheersing in de Rijksministerraad misbruikt om in te breken op de autonomie van de gekozen volksvertegenwoordiging van een ander land.

Wat deze – binnen de democratische rechtsorde die het Koninkrijk beoogd te zijn – uiterst dubieuze handelwijze nog ernstiger maakt, is dat Nederland met minister-president Mark Rutte (VVD) en minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorop in het volle besef de regels te overtreden zijn zin heeft doorgedreven.

Ondanks het met mede door staatsrechtgeleerden aangereikte argumenten degelijk onderbouwde verzet van de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten heeft de Rijksministerraad zich ‘dankzij’ de getalsmatige meerderheid van Nederlandse bewindslieden niet per ongeluk, maar met opzet schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad; uiteraard in de veronderstelling er mee weg te komen door voor een sluiproute te kiezen die de Raad van State als hoogste adviesorgaan buitenspel zette.

De gevolgen voor de relaties in het Koninkrijk zijn evident. Hoe kunnen bestuurders van Curaçao, Aruba en Sint Maarten nog vertrouwen hebben in hun ‘partner’ Nederland als die de wet- en regelgeving niet respecteert? Maar ook: hoe kunnen burgers van het Caribisch deel van het Koninkrijk bij gebrek aan een Koninkrijksparlement nog vertrouwen hebben in een Tweede Kamer die bij meerderheid toelaat dat Nederlandse bewindslieden de veiligheidsgaranties die het Statuut hun biedt ondermijnen? En wat te denken van het ongekende risico dat Nederland in constitutioneel opzicht heeft genomen door de gouverneur (lees: de koning) met grof geschut te dwingen de wet te overtreden?

Het valt Rutte en Plasterk aan te rekenen dat zij vooraf geweten moeten hebben wat de risico’s waren van hun drieste optreden. Ze zijn tot op het laatste moment indringend gewaarschuwd, niet alleen door de Gevolmachtigde ministers, maar ook door staatsrechtexperts en onafhankelijke commentatoren. Een negatief juridisch advies van een kritische ambtenaar is door het ministerie van BZK zelfs weggemoffeld.

In plaats daarvan werden de Arubaanse regering Eman en gouverneur Fredis Refunjol tegen elkaar uitgespeeld en werd het budgetrecht van de Staten van Aruba – naar nu blijkt dus illegaal – overgedragen aan het College financieel toezicht (Cft). Premier Mike Eman (AVP) zag bij die aanslag op de autonomie van zijn land geen andere uitweg dan in hongerstaking te gaan.
Evenzeer dient te worden gewezen op de bedenkelijke rol van de regeringsfracties VVD en PvdA.

Op aangeven van hun woordvoerders André Bosman en Roelof van Laar hebben zij zich medeplichtig gemaakt aan het schenden van de regelgeving door het voorstel van D66 en CDA om de Raad van State om advies te vragen bijna een jaar lang te dwarsbomen. Want ook zij voelden natuurlijk op hun klompen aan dat het RMR-besluit zowel juridisch als principieel van geen kant deugde; reden waarom ze met alle macht de bemoeienis van de Raad van State wilden voorkomen.

Hoe geloofwaardig zijn de genoemde Kamerleden nog met hun drang overzeese collega-politici voortdurend de maat nemen op hun integriteit, terwijl zij zelf wegkijken op het moment dat hun eigen bewindslieden staatsrechtelijk uit de bocht vliegen?

We hebben nog geen reactie van minister Plasterk mogen horen. Zijn ambtenaren hebben ongetwijfeld het weekend doorgewerkt om de bevindingen van de Raad van State in zijn voordeel te verdraaien, bijvoorbeeld met de voorspelbare spin: ‘Er is wellicht een procedureel schoonheidsfoutje gemaakt, maar inhoudelijk was het goed dat we hebben ingegrepen …’.

Die vlieger gaat echter niet op: Ook als de spelregels voor ingrijpen wel netjes worden gevolgd, kan dat – zo beklemtoont de Raad van State – nooit te rechtvaardigen zijn op grond van andere politiek-bestuurlijke inzichten: ,,De waarborgfunctie is niet bedoeld als instrument van het land Nederland om beleidsmatig toezicht te houden op het bestuur van de andere landen van het Koninkrijk.

Een beroep op de waarborgfunctie in het geval dat Nederland het niet eens is met het beleid in een ander land staat haaks op de autonomie van elk van de landen die in het Statuut is gewaarborgd.”

Met andere woorden: Nederland heeft niet alleen verwijtbare vormfouten begaan, het had überhaupt geen recht om zich in een binnenlandse aangelegenheid van in dit geval Aruba te mengen.

Het had het eiland nooit het Nederlandse recept tegen de crisis door de strot mogen duwen, waar het kabinet Eman beargumenteerd de methode van gerenommeerd econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman volgde: eerst economisch herstel bevorderen en dan de overheidsfinanciën op orde brengen. Los van de principiële kant: vooralsnog zijn er geen signalen dat de Haagse weg een betere is. De werkloosheid in Nederland blijft hoog en het structurele begrotingstekort loopt op.

Op Aruba is de werkloosheid gedaald en zal het begrotingstekort afnemen, maar is de overheidsschuld wel tot problematische hoogte gestegen. Beide stromingen hebben hun voors en tegens. Indien de Nederlandse regering – zoals het wil doen geloven – oprecht het goede voor heeft met de Arubaanse bevolking, had ze Aruba in navolging van Curaçao en Sint Maarten allang moeten aanbieden de overheidsschuld geconditioneerd te herfinancieren en zo – zonder dat het iemand een cent kost – de Arubaanse staatsschuld te helpen reduceren.

Hoe nu verder? Er gaat ongetwijfeld een pittig debat in de Kamer volgen en Plasterk zal – als hij het overleeft – plechtig beloven het oordeel van de Raad van State ter harte te nemen. Daarmee is de aangerichte ravage niet gerepareerd. Zo is de positie van gouverneur Refunjol onhoudbaar geworden. Zijn terugtreden zal wellicht niet lang op zich laten wachten.

Hoewel er menselijkerwijs nog wel begrip voor valt op te brengen dat hij onder de zware druk uit Den Haag is bezweken, had hij met het Statuut en het reglement van de gouverneur in de hand de rug recht moeten houden zoals zijn collega Eugene Holiday van Sint Maarten eind vorig jaar wel deed. Die stuurde de aanwijzing om kandidaat-bewindslieden door de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD te laten screenen per omgaande terug naar Plasterk.

De Raad van State heeft er verstandig aan gedaan deze onverkwikkelijke affaire aan te grijpen om de eigenstandige positie van de gouverneurs te versterken: zij zijn niemands ‘puppet on a string’.

Rutte in de hoedanigheid van voorzitter van de Koninkrijksregering en Plasterk als verantwoordelijk bewindspersoon voor goede relaties in het Koninkrijk staat heel wat te doen om iets van het geschonden vertrouwen terug te winnen.

Daarmee kan een eerste beginnetje worden gemaakt door het al jaren aanhoudende redeloze verzet tegen een geschillenregeling te staken. Als die er was geweest, hadden de Koninkrijksrelaties het afgelopen jaar nooit zo veel averij kunnen oplopen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

8 reacties

 1. Ondanks de staatsrechtelijke misslag van Nederland, ontslaat dat Aruba niet om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Dit wordt structureel geweigerd. Waarom verklaart de regering helaas niet. Renée van Aller&John de Vries

 2. @ Fred de Haas
  .
  Misschien kan de redactie van de knipselkrant achterhalen wie de schrijver is. Één mailtje van de knipselkrant naar het AD waarin – op verzoek van zijn lezers – gevraagd wordt om de naam van de schrijver te openbaren, lijkt me voldoende.

  Openbaarheid van bestuur is het stokpaardje van de media. Daar schermen ze veel mee. Onlangs nog met het aftreden van Asjes.

  Openbaarheid van de schrijver zou dus ook logisch moeten zijn, niet waar?

 3. De commentator poneert de stelling:”

  Rutte in de hoedanigheid van voorzitter van de Koninkrijksregering en Plasterk als verantwoordelijk bewindspersoon voor goede relaties in het Koninkrijk staat heel wat te doen om iets van het geschonden vertrouwen terug te winnen.”

  Denk toch eerder dat Aruba keer-op-keer het vertrouwen geschonden heeft, met het steeds maar weer eindeloos jarenlang uitstellen van het indienen van de begroting en samenhangende zaken.

  Wat een gotspe, de conclusie van de commentator. Wie is dat eigenlijk?

 4. De vertrouwenscrisis is er al heel lang, dat was juist de oorzaak van het ingrijpen van de Nederlandse, niet het gevolg. En dat gebrek aan vertrouwen van de Nederlandse regering is vele malen terecht gebleken.
  Onzinverhaal van Rene Zwart?

 5. Erg, maar dan ook erg kort door de bocht, aanleidingen worden niet genoemd en de schrijver doet zich voor als kenner en gaat zich te buiten aan kreten over het zogenaamde vertrouwen wat er nu ineens niet meer zou zijn en gaat dus voorbij aan het feit dat het juist de oorzaak was betreffende bepaalde onderwerpen. Bijzonder melodramatisch stukje en de schrijver spreekt over een “ravage”. Enigszins zwaar beladen voor de waan van elke dag in dit gebied, en hij gaat voorbij aan het feit dat de raad van state dus duidelijk zijn functie heeft in dit soort gebeurens en dat dan dus ook overduidelijk heeft gemaakt, het functioneert dus ! Was het andersom geweest dan had men er nooit niets meer van gehoord, en nu doe ik dus hetzelfde als de schrijver van dit stukje proza, ik geef er een draai aan.

 6. AD (anoniem) commentaar? Waarom niet ondertekend met naam van de schrijver?

  De schrijver van het “commentaar” gaat wel héél kort door de bocht. Oké de koningskrijksregering trok aan de verkeerde noodrem.
  Maar dat afgesproken deadlines voor de begrotingen – en de gevolgen daarvan – bewust NIET zijn gehaald, wordt gemakshalve maar even over het hoofd gezien. De schrijver probeert krom, recht te praten. Van enige objectiviteit is absoluut geen sprake. Bijzaken moeten de hoofdzaken verdoezelen.

  De commentator rept van: “Op Aruba is de werkloosheid gedaald en zal het begrotingstekort afnemen” waar baseert de schrijver zich in Godsnaam op? Is hij helderziende, met de stellige bewering dat het begrotingstekort zal afnemen?

  En ook nog even olie op het vuurtje gooien: “Zo is de positie van gouverneur Refunjol onhoudbaar geworden. Zijn terugtreden zal wellicht niet lang op zich laten wachten.”

  De commentator is niet te beroerd om man en paard te noemen. Mike Eman als onschuldige op te voeren en vervolgens de maat te nemen van de betrokken Nederlanders. Alleen zijn eigen naam verzwijgt hij. De lafaard!

  Ik heb het sterke vermoeden dat het e.ea. geregisseerd is door René Zwart. De dik betaalde persoonlijk PR-man van Mike Eman. Zie het grote tv interview van René Zwart met premier Mike Eman:
  http://www.arubahuis.nl/32-prvoorlichting/video/581-toepsraak-min-pres

  .
  Het “commentaar” is een valselijke poging om Eman als “onschuldige” neer te zetten.

  Als het AD de schijn van – bewuste – partijdigheid wil wegnemen, verwacht ik de bekendmaking van de naam van de schrijver. Die kan dan – wel of niet – verklaren dat het commentaar op persoonlijke titel geschreven is.

  “Objectiviteit, dient de journalist hoog in het vaandel te dragen.”
  Dat was toch een van de kernpunten van UNESCO’s Media Master Classes Curaçao?

  Hoor graag de naam van de schrijver, en bij gebreke daarvan is het AD geen knip voor neus waard.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties