AD commentaar | Job well done

AD commentaar | ‘Job well done

Nadat de Nederlandse Antillen eerder dit jaar al verdween van de zwarte fiscale lijst van landen die worden aangemerkt als belastingparadijs, is het nu ook gelukt om via de grijze lijst terecht te komen op de witte lijst van landen die voldoen aan de normen van de OECD.

Hoewel veel valt op te merken over het door andere landen soms maar lukraak plaatsen op allerlei lijsten, is dit OECD-keurmerk van de organisatie van de (invloed)rijkste landen van de wereld bijzonder belangrijk voor met name Curaçao. Zeker zolang de internationale financiële dienstverlening nog zo’n belangrijk onderdeel vormt van de lokale economie.

Het is dankzij het werk van vooral staatssecretaris Rosaria van Fiscale Zaken en minister De Lannooy van Financiën, daarin aangestuurd en gesteund door de particuliere sector, dat de Antillen in zijn missie is geslaagd. Hiervoor zijn in hoog tempo allerlei belastingverdragen en verdragen voor de uitwisseling van belastinginformatie getekend met andere landen. Dit toont aan dat het kan.

Enkele jaren geleden al werd gesteld dat het verdragennetwerk moest worden uitgebreid, maar toen werd er nog onvoldoende aan getrokken. Met een nieuwe samenstelling van de Task Force Belastingverdragen kwam er schot in de zaak.

In de task force, voorgezeten door de staatssecretaris, zitten ambtenaren en een vertegenwoordiger van belangenvereniging Cifa. De lobby van de minister bij de Nederlandse staatssecretaris De Jager van Fiscale Zaken heeft er eveneens toe bijgedragen dat de Antillen een positieve beoordeling kregen.

Onlangs kon in de Staten eindelijk goedkeuring worden gegeven aan de voor de internationale financiële dienstverlening belangrijke wijziging van de Landsverordening Winstbelasting. Daarvoor was echter eerst overeenstemming nodig tussen de twee belangenverenigingen Cifa en IFG. Mede daardoor heeft de aanpassing van de wet jaren op zich laten wachten.

Het kan natuurlijk uiteindelijk niet zo zijn dat noodzakelijk geachte wetgeving en verdragen er niet of veel te laat komen, omdat enkele partijen – soms gaat het om enkele individuen – niet samen door één deur kunnen. Daarvoor zijn de maatschappelijke belangen te groot.

De inkomsten uit de financiële dienstverlening zijn de laatste decennia fors teruggelopen, alleen door samenbundeling van de krachten en innovatie kan Curaçao er weer een bloeiende sector van maken. De Dutch Caribbean Securities Exchange is daar een goed voorbeeld van.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *