32 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD commentaar | Analyse: Wanbeleid bij Giro en tekortschietend toezicht

HomeMediaAD commentaar | Analyse: Wanbeleid bij Giro en tekortschietend toezicht
Girobank run van afgelopen woensdag | Jeu Olimpio

Het wanbeleid bij Girobank is niet van nu maar gaat al jaren terug, zo verdedigde het bestuur van de Centrale Bank CBCS zich tijdens de langverwachte persconferentie afgelopen woensdag waarin tekst en uitleg werd gegeven over het op dinsdag sluiten van Giro en die vooral moest dienen om het publiek gerust te stellen.

Dat laatste is met de toezegging dat rekeninghouders tot 10.000 gulden gegarandeerd hun geld zullen krijgen enigszins gelukt. Meer dan negen op de tien klanten worden hiermee tegemoetgekomen. Wat er met de rest – de grote deposanten, waaronder Refineria Isla (die bijna duizend werknemers hun salaris moet uitbetalen) – gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Hoewel kwantitatief een minderheid kunnen zij nog wel een aanzienlijk probleem vormen als ook deze groep de tegoeden onmiddellijk opeist. Het is afwachten en erg spannend te zien hoe het publiek reageert als Giro vandaag weer opengaat.

Girobank is al langer een problematische bankinstelling. In zoverre heeft de CBCS-directie gelijk. Al eerder was de noodregeling van toepassing (eerder ten tijde van directeur Louis Bergman), en na een schoonmaakoperatie gebeurde dat in 2013 opnieuw (ten tijde van directeur Eric Garcia).

Toenmalig CBCS-topman Emsley Tromp, die nu veel kritiek heeft op de huidige directie, ging op dat moment nog uit van een kortstondige periode waarin de Centrale Bank het beheer overnam. Het duurt echter al zes jaar. In het laatste boekjaar waarover werd gepubliceerd, 2012, rapporteerde Giro nog prachtige cijfers. Met goedkeuring van de externe accountant en zonder kanttekeningen van de commissarissen.

Geflatteerd, want al een paar maanden later ging het grondig mis. Het negatieve eigen vermogen van Girobank was zelfs veel groter dan aanvankelijk werd ingeschat, zo gaf het CBCS-bestuur deze week aan.

Eind 2019 is de situatie echter niet veel beter. Integendeel. Hoewel er sinds de noodregeling geen jaarrekeningen meer openbaar worden gemaakt, is het een publiek geheim dat de activa met de helft zouden zijn geslonken en Giro voor 270 miljoen gulden (of meer) in het rood staat bij de CBCS. Drie jaar Tromp en – na een tussenperiode – twee jaar het nieuwe management bij de Centrale Bank verder is er weinig bereikt. Dat tast hoe dan ook, en wie exact ook verantwoordelijk was/is, tevens de geloofwaardigheid van de toezichthouder aan.

Een bankrun, wie had dat ooit op Curaçao verwacht? Los van de vraag – en vooral het antwoord daarop – wie voor de kosten van de depositogarantie tot 10.000 gulden gaat opdraaien, kan serieus in de richting van de CBCS op Scharloo worden gekeken voor de geleden schade. Heeft de Centrale Bank niet zes jaar lang een vals gevoel van veiligheid gecreëerd door de Girobank zo lang onder haar hoede te houden?

De CBCS-toezichthouders zijn toch de gatekeepers? Een Centrale Bank moet primair toezicht houden (geen halfslachtigheid, maar uiterst scherp) en niet een commerciële financiële instelling managen. Wanneer de Centrale Bank zulke steken laat vallen raakt dat namelijk de geloofwaardigheid van de héle sector.

Dat het niet botert met interim-president Bob Traa – op de eerste plaats een macro-economische begrotingsspecialist, maar geen toezichthouder – in de top, heeft ongetwijfeld meegespeeld. Hij had zijn vertrek al aangekondigd, wellicht omdat hij (te laat) inzag dat zijn uitgelekte voorkeursscenario met een lening van 450 miljoen bij de Nederlandse staat niet alleen onhaalbaar was – zoals hij deze week de facto zelf toegaf – maar ook dat dit voor extra onrust en paniek zou zorgen. En zo geschiedde.

Naar verluidt werd hiermee een reeds lopend traject, geïnitieerd door de eind 2017 aangetreden financieel-economisch directer José Jardim, om bij Giro geleidelijk schoon schip te maken en te redden wat er nog te redden was door de bank te splitsen, doorkruist.

Publieke uitlatingen van de toenmalige demissionaire Sint Maartense minister Perry Geerlings van Financiën over het ‘omvallen’ van Girobank hebben de zaak verder kwaad gedaan. Een uiterst onverantwoorde en kwalijke actie, met grote gevolgen.

Girobank is verder het slachtoffer geweest van slechte bestuurders, ‘cowboys’ die terecht, maar te laat werden ontslagen door de CBCS. Een Amerikaanse meerderheidsaandeelhouder (IIG Capital) die de bank leegtrok in plaats van kapitaal bij de storten en een grote minderheidsaandeelhouder (pensioenfonds APC) die er ogenschijnlijk bijstond en slechts toekeek.

Ook nu nog hoort of ziet het publiek niets van APC, dat ongetwijfeld grote averij oploopt. Behalve aandeelhouder is APC ook een grote deposant bij Giro. Kortom: de belangen van het pensioenfonds, dat zelfs een APC Bank in de startblokken had staan, zijn groot. Men kan zich zelfs afvragen waarom APC als grote belanghebbende nooit een enquêteproces via het gerecht is begonnen om uit te zoeken wat er is gebeurd bij Giro; naar het wanbeleid, waar nu door de huidige CBCS-leiding naar wordt verwezen.

Allemaal van belang voor het herwinnen van het vertrouwen van de gemeenschap, de 27.000 rekeninghouders in het bijzonder, en het weer in ere herstellen van de geloofwaardigheid van de financiële sector en vooral de toezichthouder zelf. ,,Bankieren is een vertrouwenskwestie”, zegt de CBCS-president terecht. Daar hoort ook eerlijke communicatie bij, bijvoorbeeld door wél gewoon de cijfers te publiceren gedurende de noodregeling, die immers – anders dan faillissement – inhoudt dat de Centrale Bank een gerede mogelijkheid tot rehabilitatie ziet.

Met het veranderen of zelfs verdwijnen van de naam van Giro alléén is men er niet. Gewaakt moet worden voor een domino-effect op andere instellingen. En er dienen veel meer checks & balances te komen om het bancaire stelsel zuiver te maken en te houden. Ten behoeve van de klanten en spaarders.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Dit is de link naar de rol van de Maltese bank bij Girobank, beschreven door The Malta Times. De rechtszaken in New York van Girobank onder curatele tegen meerderheidsaandeelhouders David Hu en Martin Silver is hier te volgen:

http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/SQLData.jsp

Het nummer is 655968-2018

Met name in nrs 41, 45 en 49 worden de rollen van Girobank bestuursleden Eric Garcia, Stephen Capella en manager Neysa Isenia-Schoop nader belicht.

Lees hier de vonnisen tegen Girobank directeur Eric Garcia (CEO).

Lees hier het vonnis tegen Girobank CFO Stephen Capella

Lees hier meer over de rollen van Girobank’s voormalige Raad van Commissarissen Anthony Cijntje, Willem van Bokhorst, Philip Martis, Dieudonné van der Veen en Ivan de Windt en UBO’s David Hu en Martin Silver (in New York, Verenigde Staten) en Girobank accountant Ernst & Young Accountants.

De transacties en ‘gefabriceerde leningen’ waar de aangifte betrekking op heeft, vonden naar het zich laat aanzien begin 2013 plaats; ongeveer in de periode maart tot mei 2013. De jaarrekening 2012 van de Girobank kreeg op 23 april 2013 nog een goedkeurende verklaring van accountant Erick Statius van Eps van Ernst & Young Accountants op Curaçao.

Lees hier het Girobank dossier dat de KKC ten behoeve van haar trouwe lezers bijhoudt.

11 reacties

 1. …..”Daar hoort ook eerlijke communicatie bij, bijvoorbeeld door wél gewoon de cijfers te publiceren gedurende de noodregeling”…….

  Eerlijke communicatie van de CBCS?
  ● Aanname procedure van Zus de Lannooy?
  ● Hoeveel de studie van Zus gekost heeft?
  ● Jaarrekeningen Ennia en Giro?
  ● Gratificaties / salarissen CBCS directie?

 2. Wanneer worden de personen die hier voor verantwoordelijk zijn (management, RvC, Accountant én CBCS directie) eens écht aangepakt voor de schade die ze bij onschuldige gedupeerden veroorzaken?

  En de CBCS die al 6 jaar aanmoddert met een kwakkel noodregelmanagement en tot voorkort nog aangaf dat het allemaal nog redelijk ok was, en iedereen op het verkeerde been zette, maar geen enkele jaarrekeningen openbaar maakte gedurende de noodregeling?

  Geruchten doen de ronde dat een aantal grote spelers die nauwe (familiaire) banden hebben met bepaalde CBCS directieleden hun geld blijkbaar op tijd weg hebben kunnen halen, of hebben er in ieder geval voor gezorgd dat er geen geld meer op hun Giro rekening gestort werd.

  Voorkennis noemen we dat. De goedgelovige kleine spaarders met een saldo over de 10.000 vissen zoals gewoonlijk naast het net.

  Als ze op deze voet door gaan met het flagrant verontachtzamen van spaarders heb je straks een wanhopige groep die het heft in eigen handen neemt en zelf orde op zaken gaan stellen bij (de woonplaatsen van) de diverse verantwoordelijken.

 3. Van de LinkedIn pagina van Girobankfraudeur Stephen Capella:

  ‘Stephen served as the Managing Director and CFO/COO of Girobank NV. He had direct responsibility for the areas of Finance, Operations, IT, HR and Treasury.’ JOB WELL DONE, STEPHEN!

  ‘Stephen is a seasoned professional that specializes in the conversion of the traditional finance function’ INDEED STEPHEN, YOU CONVERTED GIROBANK INTO BANKRUPTCY!

  ‘Stephen’s strong analytical, communication and team building skills have consistently resulted in the improvement of productivity and efficiency. TEAM BUILDIG, STEPHEN, YOU MEAN WITH YOUR MOTHER?

 4. En als we de “Tears & Joy”afscheidsbrief van cafe de Heeren VIP klant Romero Sombrero moeten geloven had hij er alle vertrouwen in dat alles goed zou komen!

  Goed met zijn dikke vette pensioen dan wel te verstaan, die hij met zijn 8 to 4 job onder het genot van de dagelijkse 2 voor de prijs van 1 biertjes binnen heeft geharkt terwijl de economie van Curacao steeds verder afbrokkelen en de eerste banken nu zelfs aan het collapsen zijn.

  Masha danki, dankjewel, thank you!!!

 5. De verschrikkelijk arrogante Erick Statius van Eps, door al zijn collega’s verafschuwd bij EY, kunnen we toevoegen aan het illustere rijtje Victor Bergisch, Henry Jourdain en Gianni Mob eh… Schob.

  Dat de laffe nietsnut Anthony ‘Centje’ Cijntje (‘u betaalt en ik teken bij het kruisje’, uitgekotst bij Deloitte) in de Raad van Commissarissen van Giro zat zegt ook genoeg. Zelfs de veelwijvende Philip Martis, voor een miljoen per jaar directeurtje bij SVB, verdiende daarin een leuke cent bij. En niet te vergeten Ivan de Windt, die zelf met zijn failliet gegane fish farm op Bonaire Giro voor vele miljoenen heeft benadeeld. Over belangenverstrengeling gesproken – de Windt dient voor de tuchtraad van het NIVRA gebracht worden!

  Allemaal commissarissen van lik me vestje, wiens voorbeelden daarna zijn gevolgd door onder Karel Frielink (Insel Air) en de dementerende incontinente Remigio Booi (Studiefinanciering) die beiden ook tientallen miljoenen gemeenschapsgeld lieten verdampen.

 6. Tekortschietend toezicht , er is helemaal geen toezicht .
  Ze stelen gewoon van hun eigen volk .
  Pero ja nos mes por .
  Omhoog gevallen yunan di korsou .

 7. Toezichthouders op Curacao functioneren niet. Er worden vaak vriendjes geplaatst die niet durven op te treden omdat ze dan zouden optreden tegen hun eigen borrelmaatjes. Ondertussen blijft het wanbeleid bij veel bedrijven bestaan op Curacao met alle gevolgen van dien. En hoeveel van deze clowns zullen ooit de cel ingaan?

 8. Eric Garcia drinkt vrolijk door in De Heeren met zijn vriendje toezichthouder Chos Romero.

  Stephen Capella rijdt nog steeds vrolijk rond in zijn peperdure patserbak en woont in een gigantische villa in Zuurzak.

  En Neysa Amnesia, door de Centrale Bank niet integer en niet geschikt als directeur beoordeeld, wordt vrolijk directeur bij Aqualectra.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties