AD commentaar | Analyse: Ruzie binnen Cft of noodkreet?

De Caribische CFT leden pleiten voor deel schenkingen, omdat met nog meer leningen en dus hogere schulden ‘de landen alleen maar verder de afgrond in worden geduwd’

Ruzie is niet goed en zeker niet in crisistijd. Binnen de Colleges financieel toezicht (Cft/CAft) is de vlam in de pan geslagen: de ‘lokale’ leden namens enerzijds Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn het volstrekt niet eens met hun collega’s die namens Nederland in het college zitten.

Het staat daarmee 3-2 met Gregory Damoen, Russell Voges en Hellen van der Wal versus Henk Kamp en vooral Raymond Gradus (voorzitter). De eerste drie verzetten zich tegen de manier waarop Gradus het advies over de verzochte financiële ondersteuning aan de Rijksministerraad (RMR) stuurde, namelijk zónder de Caribische inbreng.

Maar belangrijker nog: ze zitten inhoudelijk allesbehalve op één lijn. Dat gebeurt waarschijnlijk wel vaker en er is dan op zich geen man over boord, maar uit de uitgelekte brief blijkt dat het gaat om fundamentele verschillen. Let wel: de Caribische leden zitten er niet om de respectieve regeringen van hun landen te verdedigen. Het tegendeel is eerder en vaker het geval. Zij pleiten nu voor een deel schenkingen, omdat met nog meer leningen en dus hogere schulden ‘de landen alleen maar verder de afgrond in worden geduwd’.

En zij doen, altijd een gevoelig onderwerp, een beroep op echte solidariteit van Nederland wat betreft Curaçao, Aruba en Sint Maarten ‘with no strings attached’, zoals internationale organisaties als IMF, Oeso en de Europese Commissie voorstaan. Gradus adviseerde echter – als wij de lokale leden moeten geloven – op eigen houtje om slechts leningen te verstrekken.

Ook moet de Curaçaose loondervingsregeling ‘soberder’, terwijl deze al minder is dan in Nederland en op de BES-eilanden. Gradus’ advies is te kil en eenzijdig – gaat alleen/te veel om de centen en niet/te weinig om de maatschappelijke realiteit – en is alles bij elkaar niet weloverwogen.

Tegelijkertijd, en dat moet zeker ook gezegd worden, dienen de landen zelf óók offers te brengen. Het gaat dan niet primair om de reeds getroffen private grote en kleine ondernemingen en hun tienduizenden kwetsbare werknemers, maar met name om de doorgaans relatief (te) goedbetaalde ambtenaren, directeuren en werknemers bij overheids-nv’s. ,,Te beginnen bij ministers en Statenleden”, zoals minister Suzy Camelia-Römer gisteren zei.

De ministerraad heeft ingestemd met formulering van een solidariteitsheffing. De regering had dit natuurlijk al veel eerder moeten zeggen en vooral doen. Dat verhoogt het draagvlak en de geloofwaardigheid voor alle andere acties en verzoeken om steun. Tot nu toe was er geen enkele concrete maatregel waaruit blijkt ‘We begrijpen dat de wereld er straks totaal anders uitziet’, hetgeen betekent structureel tegen het licht houden van wat tot nu als verworvenheden zijn beschouwd. Niet eens het besluit tot een onmiddellijk plafond voor salarissen binnen de (semi-)overheid.

Wie herinnert zich nog de discussie een half jaar geleden over de exorbitant hoge salarissen van directeuren van overheids-nv’s en -instellingen? Misschien nominaal niet beslissend, maar symbolisch zeer krachtig als hier daadwerkelijk iets aan gebeurt. Wel overwegen Commissie Noodfonds en regering – zonder het lef om op te schrijven hoeveel – alle employees te belasten met de genoemde solidariteitsheffing.

Wat wordt eigenlijk met solidariteit bedoeld? Maar belangrijker is nog: verwachten de bestuurders dat het een kwestie is van deze periode even uitzingen en dan ‘back to normal’? Het is serieus mis en vraagtekens zijn gerechtvaardigd bij de houdbaarheid van deze economieën en samenlevingen, zoals de Caribische Cft-leden doen.

Daarmee terug bij het Cft. Zoals gezegd, ruzie in crisis is onwelkom. Het is verlies van kostbare en schaarse tijd en energie. Nu ‘heb elk nadeel zijn voordeel’, zoals een bekend Cruijffiaans gezegde luidt. De ruzie zorgt er in elk geval voor dat de Rijksministerraad (RMR) met de Nederlandse premier Mark Rutte als voorzitter, ondanks zijn ongetwijfeld overvolle agenda, toch extra aandacht zal hebben voor de Caribische landen van het Koninkrijk.

Wellicht eerst (flink) geïrriteerd over ‘het gedonder daar’, maar als hij en zijn minister Raymond Knops van Koninkrijksrelaties hopelijk de moeite nemen zich nog eens goed te verdiepen in de argumenten en de noodkreet die deze Cft-leden oprecht slaken, dan mag toch verwacht worden dat er ook meer begrip voor zal zijn voordat er op Witte Donderdag besluiten vallen.

,,De colleges kennen de financiële situatie in de drie landen en weten dat de landen het alléén niet zullen redden”, schrijven de drie. Bijstand vanuit Nederland moet misschien niet omdat het op juridische gronden daartoe verplicht is, maar omdat het simpelweg niet anders kan. Anders zullen vroeg of laat álle delen van het Koninkrijk de nadelige effecten ondervinden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC:

Paul de Geus (UTS en CETX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)
Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)
Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)
Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

UTS overheids-nv directeur Paul de Geus werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld het meest vorstelijk beloond met nafls 1.144.247 gulden per jaar. Dat is bijna 100.000 gulden bruto per maand: “geen commentaar” | Extra

SVB overheids-nv directeur Philip Martis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld eveneens vorstelijk beloond met nafls 1.125.666 gulden per jaar. Dat is iets minder dan 100.000 gulden bruto per maand: publiekmaking “ongehoord” | Extra

BPT overheidsdirecteur Franklin Sluis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 747.306 per jaar. Dat is iets meer dan 60.000 gulden bruto per maand: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld”

Curoil overheidsdirecteur Yamil Lasten werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 827.704 per jaar. Dat is iets minder dan 70.000 gulden bruto per maand: “ik ga niet in op persoonlijke details”

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) 20190420 nafls 1.144,274 | balkjes

 

salaris loonstrook Philip Martis (SVB) 2015 nafls 1.125.666 | balkje

salaris loonstrook Yamil Lasten (Curoil) 20190502 nafls 827.704 | balkjes

salaris loonstrook Franklin Sluis (BTP) 2015 nafls 747,306 | balkjes

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd

16 Reacties op “AD commentaar | Analyse: Ruzie binnen Cft of noodkreet?

 1. Beste piet, het systeem is corrupt en wordt door frauduleuze praktijken in stand gehouden. De bevolking word bewust dom gehouden door manipulatie van het school systeem. Tevens wordt hiermee de ontwikkeling en welstand van de brede onderlaag ondermijnt. Het gevolg is dat de stemming gaat over “onderbuik gevoel” en de kip/rum die weggegeven wordt tijdens de campagnes. En de enige die er baat bij hebben zijn de zelfde die het kunnen veranderen. En gues what ; gaat niet gebeuren. Raar toch? En de enige manier om het te doorbreken is als er een mogelijkheid zich aanbiedt als nu. Maar wees gerust, het bestuur blijft, het nepotisme blijft, de zelfverrijking blijft. En de bevolking mag nog meer bloeden ten bate van een elite die er niet aan denk de rente loze lening terug te betalen. Elite heeft gewonnen bevolking heeft verloren.

 2. Piet Heniger

  Beste Brian en Dislect. Ja inderdaad oude rentedragende schulden kwijtschelden en een paar honderd miljoen ter beschikking stellen in de vorm van een renteloze geldlening. Toezicht op de uitgaven door VN of een vergelijkbare organisatie.
  Je kunt niet als voorwaarde stellen dat de huidige regering wegmoet. Het parlement is democratisch gekozen en het parlement heeft deze regering samengesteld. NL moet wel voorwaarden stellen bijvoorbeeld het verbieden dat 1e en 2e graads bloed- en aanverwanten adviseurs zijn van de regering of parlement.
  Het afslanken van overheids- en semioverheidsinstellingen moet worden opgelegd maar worden uitgevoerd door Curacao. Ik stel geen belastingverhogingen voor. Het enige wat ik voorstel is dat grijze en zwarte geldstromen aan de oppervlakte komen, met als doel dat op een correcte wijze belastingen wordt geheven en afgedragen.
  Schadeuitkering aan ondernemers en kleine zelfstandigen die hun werknemers en zichzelf SVB verzekerd hebben is daartoe ook een bijdrage. Teveel mensen worden zwart betaald en lopen daardoor onverzekerd rond.
  Als Nederland de eilanden 1 miljard ter beschikking stelt is dat heel veel geld. Het is gewoon nodig. Binnenkort is het weer 30 mei 1969. Moeten voorkomen dat dit ooit weer gebeurd.

 3. @Piet, in 2010 heeft de Nederlandse belastingbetaler nog de schulden betaald.. Nu weer bij betalen?

 4. Beste piet, dus een cadeautje van Nederland, extra belasting voor het volk en een Ruggengraath norm voor bestuurders. Dat is het andwoord? Ik kan me er, helemaal, niet in vinden. Dit is to litle to late. Door de top te houden houden we nog steeds het zelfde nepotisme met verkeerde mensen op goede plekken.zijn we nog steeds een kapitaal kwijt aan consultant fee en advocaten en blijven de toko in toko deals, die ook ten koste gaan van de bevolking bestaan. Het verhogen van belasting is geen oplossing. Het afslanken en effientie van overhed en zijn NV’s wel. En dat is nu precies wat u niet voorstelt

 5. Piet Heniger

  Vertrouw er op dat Nederland de bevolking van Curacao en andere eilanden op een goede manier financieel zal ondersteunen. Voor die YdK die de financiele hulp van Nederland niet kunnen verdragen geldt dat ze zelf geen aanvragen om financiele steun moeten indienen. Als dat leidt tot slechte leefomstandigheden voor uw familie zou ik het toch maar doen. Uw trots en bij geboorte verkregen repect heeft daar niets onder te lijden.
  Ik hoop dat de Nederlandse regering zijn verantwoordelijkheid pakt en de lopende geldleningen tot nihil terugbrengt. Hulpverlening geeft in de vorm van renteloze geldlening met een looptijd van 30 jaar.
  Tegelijkertijd daaraan de voorwaarden verbinden dat er een Balkenende norm wordt ingevoerd. Als is NL de Minister President Euro 200.000 per jaar heeft zal dat op Curacao Naf 200.000 mogen zijn. Het is dan aan Rhuggenaath en zijn eventuele opvolgers of zij zich dat laten uitbetalen. Ministers maximaal Naf 180.000. Directeuren semi-overheidsinstellen Naf 175.000. Alle inkomens opnieuw bezien. Personen die meer verdienen dan Naf 100.000 25% laten inleveren. Naf 75.000 – 100.000 20% inleveren, Naf 50.000 tot 75.000 10% inleveren, Naf 25000 – 50000 5% inleveren. Inkomen onder die grens ongemoeid laten.
  Hulpverlening aan bedrijven alleen geven voor SVB geregistreerde medewerkers. Zwart uitbetaalde medewerkers vallen buiten de regeling of men moet bereid zijn met terugwerkende kracht deze werknemers vanaf 1 januari 2020 alsnog aan te melden.
  Afschaffing omzetbelasting, invoering btw. Dat voorkomt veel geldstromen waarover nooit geen belasting wordt betaald.
  De personen die appartementen verhuren aan toeristen komen in aanmerking voor hulpverlening als zij bereid zijn een bijdrage aan de volkshuisvestingproblematiek op Curacao. Verhuur via makelaars (veilig stellen van de huuropbrengst) aan al jaren woningzoekende Curacaoenaren.

 6. Men vergeet te vermelden dat er al een prachtige gift,waar niemand z’n zakken mee kan vullen, maar vele patiënten wel mee geholpen kunnen worden, namelijk die 12 IC bedden met apparatuur dit zal ook een leuk bedrag vertegenwoordigen. Nu hebben ze de gelegenheid van het oude SEHOS een tijdelijk, zolang als het moet, nood corona hospitaal te maken en het nieuwe CMC weer beschikbaar te maken voor de zeer vele op de wachtlijst geplaatste patiënten beschikbaar te stellen.

 7. Curacao Independiente

  @Mike, misschien is begrijpend lezen te moeilijk? Lees mijn commentaar nogmaals maar neem wel uw tijd. Voor het geval het nog niet duidelijk is, Nederland hoef niks te geven, die kunnen ze lekker zelf gebruiken om hun werklozen, failliete ondernemers te helpen want het zijn werkelijk een heleboel door de Coronacrisis door de maatregelen die Nederlandse overheid had moeten nemen. Alles omdat ze een lage capaciteit aan Intensive Care (IC) bedden hebben (en ja er is al een beleid van kracht waar patiënten bij voorbaat niet aanmerking komen voor behandeling om zo de bezetting van IC bedden zo laag mogelijk te houden), personeel, beschermingsmiddelen en corona testen, echt in en in triest. Niet verwacht zeker van een zogenaamde rijke land waarvan de zorg tot het minimum is gebracht om kosten te besparen en einde is nog niet in zicht. We varen allemaal op dezelfde woeste Corona zee, ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen om zijn eigen schip drijvend te houden.

 8. Knoek en mossel. Helemaal met jullie eens. Independiente: jij bent het voorbeeld met jouw gedachtes waarom dit land er zo voor staat. Schreeuwen voor onafhankelijk maar wel als een bedelaar gratis geld vragen.

 9. Abraham Mossel

  Het is echt niet te geloven, waar halen ze de gore moed van daan, deze drie Dalton`s om Nederland te dwingen om hun lijn te volgen wat betreft de rente vrije lening van NL om te willen zetten in een gift van 765 miljoen florijn, zijn ze nu helemaal van de pot gerukt ( lijkt wel ) deze aasgieren, hebben ze niet genoeg gestolen ”gejat” van 10-1o-1o t/m 2020. Ik zou zeggen Rutte & Knops laat je niet dwingen doe net zo als ik toen mijn personeel ” meer als 450 bouwvakkers ” mij wou dwingen om zij die thuis zaten ( door een recessie in NL ) het volle loon door te laten betalen, het was 60 % of de zak nemen of krijgen, bijna allemaal bleven, en toen het over was gingen ze allemaal weer fluitend aan het werk. Hier op de Crim zijn ze allemaal aan het zeiken dat er niet gewerkt kan worden, en als ze wel moeten werken hangen ze en zitten ze onder de boom rum te zuipen, zie het al 20 jaar. Juist nu moeten de tegen partij ratten die in de regering zitten als een blok samen met de zittende regering aan het werk, maar ja daar kan je moei van worden of niet Amparo, Pik Pisas, Monky Roier, Constancia, en velen thuis zitters, HUP aan het werk er is genoeg te doen nu.

 10. Knoek-koe

  0 Tolerance voor corruptie.

 11. Knoek-koe

  …..”Als Nederland ook maar 1 cent doneert, dan moet dat op voorwaarde dat het HELE verrotte stelsel van vriendjespolitiek en geplaatste overheids dienaren en directeuren per direct opgeschoond wordt”……

  Geen familie nepotisme meer in CBCS, CUROIL, GCB, HNO.

  Geen vrienden nepotise meer in projecten, BZV.

  Geen politieke nepotisme bij toekenning van plaatsen en salarissen.

  Geen toko den toko meer tussen
  broers & zussen, echtgenoot en echtgenotes, vaders en dochters, ooms en tantes.

 12. Just Saying

  Goed stuk. Wat heeft de regering er inderdaad aan gedaan om de topsalarissen te beteugelen? Er zou toch een ‘Ruggenaathnorm’ of iets dergelijks komen? Wat is de stand van zaken? Maar nu wel het CFT als ‘storende factor’ kwalificeren? Als we ons huiswerk hadden gedaan hadden we recht van spreken gehad, maar nu past naar mijn mening vooral nederigheid en de hoop dat Nederland nogmaals bereid is om te helpen.

 13. Wat een ongelooflijke huichelaars, Precies de drie eilanden die het allemaal zelf wilden doen, de afgelopen jaren helemaal nada niets hebben gespaard en alles wat ze hadden over de balk hebben gegooid of met idiote salarissen in hun eigen zakken hebben laten verdwijnen. En dan met droge ogen verwachten dat Nederland wel weer over de brug zal komen. Hoe oliedom kan je zijn ? Goed dat er eindelijk een keer iemand zit die tevoren door heeft dat Nederland telkens opnieuw wordt gepiepeld. Een lening, en dan alleen met heel strenge voorwaarden, een volledige overhaul van het gigantische apparaat van bestuurders en ambtenaren, alles en onder toezicht van een betrouwbare commissie. Ik hoop dat ook de bevolking van deze rots doorheeft hoe belangrijk het is om het op deze manier te doen. Anders verandert er juist voor hen nooit iets.

  Of het moet natuurlijk zijn dat @CI nog ergens een pot begraven heeft.

 14. Je kunt het ook zien als een voorschot voor de komende 2 maanden zodat men hier een betere onderbouwing kan leveren met op waarheid gesteunde cijfers voor het restant. Maar de geschiedenis leert dat men zich hier met de hakken in het zand gaat verweren vanwege “ onredelijke “ voorwaarden.

  Daarbij zal dan de burger weer de uiteindelijke verliezer zijn,zolang de politici en aanverwante deskundigen???? maar met de vuist op tafel kunnen slaan en een goede show geven.Zij hebben immers nog steeds niets ingeleverd!

 15. Curacao Independiente

  Nou gelijk hebben de lokale CFT leden, geen lening, zo komen wij werkelijk nooit meer boven op, soms is ‘genezen (schuld) erger dan de ziekte (minder geld)’. Laten we eerlijk zijn na 3 maanden hoef Curaçao als de andere eilanden geen inkomsten te verwachten vanuit bv toerisme. Misschien heel positief denken vanaf na 6 maanden. Dus hoe gaan wij al die maanden/eventueel 1 jaar overbruggen? Anders denken, anders handelen, meer eigen productie op de eiland, veel en veel minder import. Dus waarom niet vanaf nu werken leren leven met die realiteit? Want zelf als Nederland de complete gevraagde bedrag geeft als gift of lening is die na 3 maanden op? Dus, tijd voor realisme,onze conclusie te trekken en naar handelen het is niet anders simpelweg roeien met de riemen die we hebben. Laten, alstublieft niks van Nederland verwachten, want dan is de teleurstelling ook minder groot en in de tussen hebben we geen kostbare tijd verloren gaan om ernaar (onze realiteit) te handelen.

 16. Curacao revisited

  Never let a good crisis go to waste dus prima dat er nu ruzies zijn ipv dat iedereen dom achter de regering aanloopt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *