28 C
Willemstad
• woensdag 22 september 2021 04:13

Laatste reacties

- Advertentie -

AD commentaar | Analyse: Kwestie-CBCS vereist meer nuance

AD breekt een lans voor Jose Jardim als CBCS president | Chronicle

De vraag is of zij met hun brief meer goed dan kwaad bereiken; het schrijven van Cifa, CIFC, KvK en VBC over de Centrale Bank CBCS aan Financiënminister Kenneth Gijsbertha met een kopie aan premier Eugene Rhuggenaath.

Natuurlijk zijn er zorgen – en is er ook alle reden tot zorg, welke oorzaken aangepakt moeten worden – de brief veroorzaakt echter meer onrust dan nodig en mogelijk ook dan bedoeld. Dit laatste blijkt onder andere uit de vrees van de KvK-voorzitter dat het document uitlekt.

Maar maatschappelijke (belangen)organisaties waaronder het semipublieke orgaan KvK dienen bij voorkeur in de openbaarheid te opereren. Nu zijn ze medeverantwoordelijk voor de consternatie die het document teweegbrengt. Dat komt vooral door de vorm en de heftige woorden die zijn gekozen.

- Advertentie -

De brief schiet met hagel en daardoor wordt van alles geraakt, maar de vraag is of ook doel wordt getroffen. Van nuance of onderscheid is nauwelijks sprake. Tijdspanne, casussen en betrokken personen worden veelal over één kam geschoren. Zo spreekt de brief van ‘crisisdossiers’ en noemt in verband daarmee de namen van financiële instellingen die hierbij betrokken zijn.

Echter, iedereen weet – en zeker bestuursleden van de gespecialiseerde belangenverenigingen Cifa en CIFC – dat dit dossiers zijn die al een lange geschiedenis hebben en zeker niet van vandaag of gisteren zijn. De meeste ‘dossiers’ lopen al vele jaren, soms zelf langer, en die kunnen alleen om die reden de huidige raad van bestuur (RvB) van CBCS niet worden aangerekend, behalve dan dat deel waar zij sinds eind 2017/begin 2018 voor verantwoordelijk zijn.

Wat de lopende ‘rechtszaken’ betreft – in de brief van Cifa, CIFC, KvK en VBC genoemd als argument voor ‘daadkrachtig ingrijpen’ – zal vermoedelijk gedoeld worden op de rechtsprocedures van voormalig Centrale Bank-president Emsley Tromp. Hoe slecht die ook zijn geweest voor reputatie en imago, deze staan natuurlijk los van de huidige RvB van de CBCS.

De hoogopgelopen kwestie van de screening van kandidaat-minister Neysa Isenia-Schoop en de vertrouwelijke informatie die daarbij de CBCS verliet, betreft één lid van de huidige RvB – directeur-secretaris Leila Matroos-Lasten (op dat moment president ad-interim) – waartegen de raad van commissarissen (RvC) intussen heeft opgetreden met een officiële waarschuwing. Maar het gaat daarbij niet om de héle RvB.

- Advertisement -

Dat interim-president Bob Traa eind 2019 al na een half jaar zelf besloot op te stappen is zeer onfortuinlijk, overigens allereerst voor Curaçao. ‘Om diverse omstreden redenen’, stelt de brief van de belangenorganisaties hierover. Dit klopt in die zin dat Traa – zacht uitgedrukt – zeer ongelukkig heeft opgetreden in de kwestie-Ennia, waarbij hij zich tegen alle adviezen in liet meesleuren door de toenmalige minister van Financiën van Sint Maarten om Ennia-eigenaar Hushang Ansary te spreken over een ‘deal’. Iets wat hij naar verluidt later zelf ook betreurde, beseffende dat Ansary niet wenst mee te werken. Een misser dus, zoals Traa ook een miscalculatie maakte door te denken dat de Nederlandse regering wel even 450 miljoen gulden zou lenen om de Giroproblematiek op te lossen en daarvoor drie Curaçaose ministers in Den Haag liet opdraven. Voor niets en dus een afgang.

Zaken liggen (nu eenmaal) vaak veel genuanceerder. Zo ook de oorzaken. Niet de CBCS heeft de problemen bij FCIB, Orinoco, Giro en Ennia veroorzaakt. Ja, het heeft al die voorgaande jaren ontbroken aan adequaat toezicht, of beter: het met succes afdwingen van corrigerende maatregelen. Maar het zijn primair de (aandeelhouders, directies, commissarissen én ook de specifiek met controle belaste auditors/accountants van) genoemde bedrijven zelf die er een potje van hebben gemaakt.

Trouwens, in veel gevallen zijn dat prominente leden van de belangenverenigingen in de financiële sector. Ter vergelijking: als een automobilist willens en wetens door rood rijdt, is dat niet in de eerste plaats de politie aan te rekenen. Hoewel de politie is ingehuurd om toezicht te houden op veilig verkeer, is en blijft de automobilist zelf verantwoordelijk voor zijn (rij)gedrag en het al dan niet anderen in gevaar brengen. Dat geldt óók voor FCIB, Orinoco, Giro en Ennia jegens hun klanten en deposanten. Cifa, CIFC, KvK en VBC – alsmede de bankiers- en verzekeraarsverenigingen, die deze brief opvallend genoeg niet medeondertekenden – zouden een meer kritische houding mogen aannemen richting diverse van hun eigen ‘members’.

Nu naar de hoofdboodschap van de internationale financiële sector. Versterking van de RvB van CBCS is een must. Dat staat buiten kijf. Dit werd na het afscheid van Traa direct onderkend en benadrukt door de RvC. De persoon of personen moeten volgens de brandbrief ‘het liefst niet-lokaal’ zijn. Op het eerste gezicht kan er begrip zijn voor dit standpunt, immers ‘om de perceptie weg te nemen van lokale belangenverstrengeling of politieke affiliatie’, zoals de ondertekenaars het noemen.

Een buitenlandse directeur is op zich zeker welkom, maar beslist géén garantie op succes. Hoewel Traa door sommigen de hemel in wordt geprezen, is hij eigenlijk een goed voorbeeld van waarom dat niet per definitie noodzakelijk is. Op de allereerste plaats dient te gelden dat iemand capabel is en de integriteitstoets doorstaat. Een functionaris van buitenaf heeft het voordeel dat hij/zij ‘nieuw’ is en een casus met een frisse en onbevangen blik tegemoet kan treden, maar keer op keer blijken lokale kennis van zaken, hoe de netwerken in elkaar steken en inlevingsvermogen ook zeer essentieel. Zowel extern (naar de instellingen toe waar toezicht op wordt gehouden) als intern (het personeel en de deskundigen binnen de eigen gelederen, die het verdienen om als professionals en zonder arrogantie te worden behandeld).

Met hun ‘eis’ dat het iemand van buitenaf moet zijn, spreken de merendeels lokale bestuursleden van Cifa, CIFC, KvK en VBC de facto ook hun eigen positie aan. Zij fungeren immers zelf ook in een complexe omgeving waarin ‘iedereen-iedereen- kent’ en nemen toch gewoon dagelijks verantwoordelijkheid voor hun handelen en beslissingen, als ‘captain of industry’ en als bestuurder van belangenorganisaties binnen deze samenleving.

Het dogma ‘Nos mes por (tur kos)’ – We kunnen alles zelf – dat sommigen tegen beter weten in propageren en z’n langste tijd heeft gehad, wil niet zeggen dat Curaçaoënaars niet meer in zichzelf kunnen of mogen geloven. Sterker, geloof in eigen kunnen en eigen mensen is essentieel voor het zelfvertrouwen en ook als signaal naar toekomstige generaties toe. Opnieuw: mits capabel en zuiver op de graad.

In dat verband is het frappant dat de brief van Cifa, CIFC, KvK en VBC eerst begint met de opsomming van enkele recente positieve ontwikkelingen. De internationale financiële sector van Curaçao heeft zelfs ‘in 2019 belangrijke en concrete stappen voorwaarts gemaakt’. Gewezen wordt op de aanpassing van de belastingwetgeving en de goedkeuring van de EU Code of Conduct Group en de positieve houding van het OECD Forum on Harmful Tax Practice, waardoor Curaçao de status ‘Largely Compliant’ volgens de standaarden van de OECD heeft bemachtigd. Ingewikkelde materie, maar uiterst belangrijk voor het voorbestaan van de internationale financiële dienstverlening op Curaçao.

Saillant detail is dat dit grotendeels of misschien wel volledig is bereikt door de zogeheten ‘Competent Authority’. Een specialist van eigen bodem: dr. José Jardim. Dezelfde persoon die eind 2017 werd aangesteld als financieel-economisch directeur van de Centrale Bank CBCS en sinds de jaarwisseling optreedt als interim-president. Lid dus van de RvB van de CBCS die lange tijd het werk van ‘Competent Authority’ erbij deed. Dat Curaçao ‘Largely Compliant’ en dus überhaupt nog in business is, is mede aan Jardim te danken. Een lokaal deskundige, ‘zwaargewicht’ zo men wil.

Het wordt tijd voor een ‘time-out’. Curaçao heeft behoefte aan rust, niet nog méér onrust. In plaats van ‘naming and shaming’ – het elkaar zwartmaken voor van alles en nog wat, vaak met de intentie om de aandacht van eigen falen af te leiden – moeten de leiders van het eiland in gezamenlijkheid de grote uitdagingen waar Curaçao voor staat te lijf te gaan. Een kritische houding van maatschappelijke groeperingen is daarbij gewenst en zelfs essentieel, maar niet eentje die meer kapot maakt. In dat verband moeten organisaties als Cifa en CIFC met in hun kielzog KvK en VBC waken voor onjuiste beeldvorming, zoals opmerkingen ten aanzien van de betalingsbalans (een primaire verantwoordelijkheid van politieke bestuurders samen met private sector en niet zozeer van de CBCS) en het openlijk in twijfel brengen van de waarde van de munteenheid. Dit kan (onbedoeld) onnodige paniekreacties veroorzaken en daar is niemand bij gebaat.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

12 reacties

 1. ….“Een lokaal deskundige, ‘zwaargewicht’ zo men wil”……

  Lokaal, deskundig, én ook politiek en financieel besmet (dikke pastechi’s)

  De gevestigde orde wil inderdaad niets liever dan “rust” ( lees : géén kritiek, toezicht en doorlichting).

  En die rust zal de gevestigde orde niet meer krijgen. Na 50 jaar graai en snaai kabinetten, stúk voor stúk, is de maat vol.

  We hebben al vele tata’s en mama’s ( Maria’s , Don, , Emily’s, Piks, Godetts, Wielsen) di pueblo gehad, die ons van de onderdrukking en onrecht zouden redden.

  De enigen die daar wel bij gevaren hebben zijn deze zelfde zogenaamde mama’s en tata’s di pueblo.

  Liefst wil men bij de CBCS doorgaan met een lokale vazal die danst naar de pijpen van de Minister en zijn sponsors.

  Beiden die er nu zitten hebben brokken achter zich gelaten, beide zijn ze politiek zwaar getoxificeerd, en hebben niet de onafhankelijkheid noch de change management expertise, nog de onbesprokenheid, die het vergt om deze ( Centrale) bankencrisis, want dat is het defacto, als de ene na de andere Bank / financieel instituut, dreigt om te vallen, te managen.

  Rust? Misschien moet het AD is een tijdje rust nemen.

 2. “Een lokaal deskundige, ‘zwaargewicht’ zo men wil.”
  iemand die in het buitenland volstrekt niet serieus genomen wordt en doodleuk in een online bestand (wat nu verwijderd is?) in de hele corruptie zaak van Deus, Tromp, Ansary etc genoemd.
  Overigens is het compleet onduidelijk welk plan meneer Jardim heeft om de problemen bij ENNIA en Girobank op te lossen

 3. De kern van het verhaal is dat we het goed doen en vertrouwen moeten hebben in “nos” en dat er behoefte is aan rust en geen behoefte aan kritiek of toezicht over de schouders van “nos”. Wie zou er dan achter deze onzin zitten? “Nos” doet het al decennia kritiek loos en het is altijd goed gekomen, ja met “nos” maar met de bevolking? Het schijnt te gaan dagen bij de bevolking tot grote schrik van “nos” ik denk ook dat “nos” alle registers open trekt om dit forum, dat schijnbaar goed gelezen wordt op het eiland, dwars te zitten ik hoop dat ze hier niet in slagen en dat de wanpraktijken van “nos” belicht blijven en het water wat helderder word waardoor wij hoop kunnen hebben op een functionerende democratie.

 4. Artikel: QG zegt dat Curaçao veilig is.

  Als Curaçao één van de veiligste landen in het Caribisch gebied, heeft dat waarschijnlijk heel weinig met Quincy Girigorie en zijn Ministerschap te maken.

 5. “Waarom hebben we dan eigenlijk een Centrale Bank?”
  goede vraag, centrale bank lijkt mij een instantie die optreedt als het misgaat zoals Traa voorstelde, niet een instantie die alles maar op zijn beloop laat gaan

  “En bij Ennia hoerenloper Ralph Palm.”
  Ralph Palm heeft “slechts” 7 jaar bij ENNIA rondgelopen. Happy hour koning Reinald Curiel maar liefst 13 jaar. Ere aan wie ere toekomt!

 6. …….”De CBCS heeft de problemen bij FCIB, Orinoco, Giro en Ennia niet veroorzaakt”………

  Misschien niet veroorzaakt, maar de CBCS en haar peperdure en exclusieve directie had wel degelijk kunnen voorkomen dat het zo uit de klauwen is gelopen.

  Door adequaat, goeddoordacht, proactief ,tijdig en preventief toezicht te houden

  Waarom hebben we dan eigenlijk een Centrale Bank?
  Met milionario directeuren die megasalarissen betaald worden?
  Voor spek en bonen?
  Is het niet om goed en preventief toezicht te houden?

  Als het allemaal zo uit de klauwen heeft kunnen lopen, komt dat dan ook niet door die (vooral) dure CBCS directeuren die alleen maar met zichzelf bezig waren en alleen maar aandacht voor bonussen, snoepreizen, seminars, en gratificaties hadden?

  En wekelijks namiddag happy hours frequenteerden, en maar aanrommelden ?
  Blijkbaar hadden ze het niet zo druk moet toezichthouden, en noodregelingen.
  Ze waren dan misschien wel heel vroeg op kantoor, maar ook heel vroeg weg!

  “Curaçao heeft rust nodig?,
  Curaçao heeft duidelijkheid en transparantie nodig!
  Zo dat directeuren eens verantwoordelijk worden gesteld voor de zaken waar ze zo “duur” voor betaald worden, en hun rol in deze kwestie, waar het zo mis mee is gegaan!

  Wat een ontzettend “gekleurd” en partijdig stuk van het AD.
  Wie zijn hun sponsors?
  Typisch…..

 7. Dit is geen analyse, maar een volle aanval op de realiteit er wordt ge stelde dat naming and shaming ongewenst is maar doet het wel naar bv. Traa die ook maar even in een half jaar als oorzaak voor enia en giro debacle wordt neergezet. Ik denk dat de schrijver goed betaald is voor deze fictie.

 8. Wat zien wij dus hier na het lezen van dit alles? Dat de wereldomvattende consternatie ons eiland ook heeft aangetast en vooral de politieke partijen spelen een enorme falende negatieve rol hierin. Leden van deze regering weten van toeten noch blazen, hun kennis en wijsheid hierin is ook ver te zoeken, ze zitten in een radeloze angst. In plaats van een voorwerp van Caraïbische trots trots wordt Curacao synoniem met teleurstelling en eerverlies. Een vernederende catastrofe staat ons eiland stellig te wachten. Het bewijsmateriaal liegt er niet om. De regering moet de zijde van andersdenkenden kiezen daar zij aan onderscheidingsvermogen tekort schieten. Maar hun koppigheid laat dit niet toe. Politici die langs elkaar heen werken, terwijl een grondige regeling ertoe kan bijdragen dat dit probleem zo klein mogelijk wordt. Hun politieke leven berust op wedijver en aangedreven door egoïsme. In het kielzog ervan groeit de meedogenloosheid die hun dagelijks leven kenmerkt, alsook de corruptie, de omkoperij, de zelfzucht, de hebzucht die zelfs tot in de regering is doorgedrongen. Politici denken aan zichzelf en aan de maximale bevrediging van hun verlangens. Hun hunkering naar geld en andere waarden, zoals respect voor anderen, eerlijkheid op het werk en inbreng in de gemeenschap, heeft alles, maar ook alles overschaduwd. De hebzucht in de politiek is zelfs verder toegenomen doordat deze mensen zichzelf enorme loonsverhogingen en lucratieve pensioenvoorzieningen geven. So, jiu di Corsow nan, no spera nada, nadita di e “geldwolven” nan aki. Ta question di: todo para mi, y nada para ti. Forza y paciencia mi pueblo querido. Tene duru tuyu.

 9. ‘Niet de CBCS heeft de problemen bij FCIB, Orinoco, Giro en Ennia veroorzaakt.’

  Inderdaad, het waren Stephen Capella en zijn moeder.

  En bij Ennia hoerenloper Ralph Palm.

 10. “maar keer op keer blijken lokale kennis van zaken, hoe de netwerken in elkaar steken en inlevingsvermogen ook zeer essentieel. ”
  bedoelt het AD hiermee dat het voor een directeur belangrijk is om iedere dag om 16 bij de happy hours aan te kunnen schuiven (Chos Romero), en iedere rotary happy hour bij te wonen (Reinald Curiel) zodat men het juiste niveau van “inlevingsvermogen” heeft?! Wellicht kunnen wij onze bestuurders meer selecteren op basis van kennis, kunde, en nijverheid ipv vage beoordelings criteria en wellicht zou het voor Curacao ook fijn zijn als het niveau van de lokale media zoals het AD op basis van kennis en kunde wordt ingevuld

 11. ” Niet de CBCS heeft de problemen bij FCIB, Orinoco, Giro en Ennia veroorzaakt.”
  CBCS veeg je straatje maar weer schoon: als CBCS niet verantwoordelijk is voor goed toezicht, wat doen die mensen dan de hele dag?

  “Dit klopt in die zin dat Traa – zacht uitgedrukt – zeer ongelukkig heeft opgetreden in de kwestie-Ennia, waarbij hij zich tegen alle adviezen in liet meesleuren door de toenmalige minister van Financiën van Sint Maarten om Ennia-eigenaar Hushang Ansary te spreken over een ‘deal’. ”
  Traa wilde in ieder geval nog optreden/actie ondernemen. De huidige CBCS wil net zoals bij insel air, HNO, Girobank de boel uitstellen en rekken zodat uiteindelijk de schuld gegeven kan worden aan iedereen behalve de CBCS.

  “‘om de perceptie weg te nemen van lokale belangenverstrengeling of politieke affiliatie”
  CBCS is incest!

  “Curaçao heeft behoefte aan rust, niet nog méér onrust.”
  nee curacao heeft behoefte eraan dat eens goed wordt doorgepakt. Te veel misstanden zoals Giro, Insel air, en ENNIA blijven jarenlang door etteren omdat men niet durft in te grijpen en als er dan iemand is die in wil grijpen Traa, dan zijn de tenen zo lang dat die mensen worden weggepest. Jardim is niet integer, en kan daarom nooit een stimulans zijn om het vertrouwen in de financiele sector te vergroten.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Tuesday, September 21, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 21 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Aangifte Electorale Raad wegens onduidelijkheid donaties

De Electorale Raad zal aangifte gaan doen bij het Openbaar Ministerie (OM) over het gebrek aan transparantie wat betreft grote donateurs tijdens de laatste verkiezingen. Dat bevestigt...

Nu.cw | Minister Charles Cooper bedreigd

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, is bedreigd met de dood. Voor de muur van de kerk van Groot Kwartier stond een bord...

Nu.cw | Ontsnapte honden doodden geiten in Katoentuin

Een aantal honden hebben in de omgeving van Katoentuin vier geiten afgelopen weekend om het leven gebracht, meldt de Extra. De honden van de buren wisten te...

DolfijnFM | Een kwart van de kandidaten aan de verkiezingen moet giften nog doorgeven

Van de 353 kandidaten die aan de verkiezingen van 19 maart hebben deelgenomen, moet nog circa een kwart (90 kandidaten) een formulier bij de Electorale Raad (ER)...
- Advertentie -