AD | Cfo-enquête: Bedrijven drukken kosten

Deloitte Dutch Caribbean waarschuwt regeringen Aruba en Curacao: “Defensieve bedrijfsstrategieën overheersen nog”

Willemstad – Bedrijven en vooral de financieel directeuren van ondernemingen hebben in deze economisch minder goede tijden een voorkeur voor defensieve strategieën op de korte termijn, zoals kostenvermindering (61,4 procent) en efficiënt beheer van het werkkapitaal (35,1 procent).

Dit blijkt uit de zogeheten cfo-enquête (onder chief financial officers) van Deloitte Dutch Caribbean. De enquête is medio 2019 op Curaçao uitgevoerd. Het Antilliaans Dagblad kreeg inzage in en een toelichting op de uitkomsten.

De economische vooruitzichten/groei voor Curaçao (91,2 procent), geopolitieke risico’s in de regio (59,7 procent) en een afname van de vraag (52,6 procent) zijn de belangrijkste risico’s waarmee ondernemingen te maken hebben of krijgen.
De resultaten van deze eerste editie, gepresenteerd in een rapport genaamd ‘Weathering a Storm’, laten zien dat lokale cfo’s een wat pessimistische kijk hebben op de economische vooruitzichten voor de lokale economie en hun eigen ondernemingen.

Gemiddeld hadden cfo’s halverwege vorig jaar minder vertrouwen dan drie maanden daarvoor en verwachtten zij voor 2020 minder winstgevendheid en minder kapitaalinvesteringen (‘Capital Expedentitures’ ofwel ‘Capex’). Bepaalde afzonderlijke sectoren, zoals onderwijs en technologie, zijn minder optimistisch dan bijvoorbeeld consulting of de overheid.

Deloitte Dutch Caribbean heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van deze eerste cfo’s-enquête, een onafhankelijke enquête die wereldwijd al enkele jaren door Deloitte wordt uitgevoerd en dit keer voor het eerst ook op Curaçao is uitgerold.

,,De enquête is gehouden onder lokale cfo’s en financial managers, om het sentiment en vertrouwen van de geënquêteerden te peilen ten aanzien van de economie van ons eiland”, aldus Deloitte in een toelichting.

,,De enquête biedt daarnaast inzicht in de belangrijkste bedrijfsrisico’s waarmee de cfo’s van ons eiland worden geconfronteerd, evenals in hun voorkeursstrategieën om met deze risico’s om te gaan.”

Toerisme biedt by far grootste kansen

Wat hun strategieën betreft gaat de voorkeur uit naar defensieve strategieën voor de korte termijn, zoals kostenvermindering en efficiënt beheer van het werkkapitaal. Expansiegerichte aanpak zoals de introductie van nieuwe producten en/of diensten volgt op de derde plaats (31,6 procent), gevolgd door groei in de bestaande markt (28,1 procent), uitbreiding in nieuwe markten (24,6 procent) en digitalisering (19,3 procent).

,,Daarnaast werpt de enquête licht op de belangrijkste kansen en uitdagingen voor Curaçao de komende twee jaar”, leggen de onderzoekers uit. ,,De meerderheid van de cfo’s ziet toerisme en bepaalde toeristische niches – zoals ecotoerisme, medisch toerisme en toeristische opleidingen – als gebieden die kansen bieden voor ons eiland.”

Onderwerpen op het gebied van duurzaamheid en de modernisering van de raffinaderij staan ook hoog op de lijst. De mogelijkheid om een ??belangrijke Air Hub en logistieke hub te worden vanwege Curaçaos geografische positie is ook een populair antwoord.

Verder worden in verband met kansen ook zaken genoemd als ‘GreenTown’, Oostpunt, migranten en migratie, belastingprikkels en lagere belastingen, economische diversiteit en diversificatie, financiële dienstverlening, haven, politieke stabiliteit en een (beter) georganiseerde overheid, maar ook ‘negatieve zaken’ als red tape (en het elimineren ervan) en zelfs de aanwijzing van de Rijksministerraad.

De enquête van Deloitte sluit af met een analyse van de belangrijkste uitdagingen voor Curaçao in de komende twee jaar. De conclusie is dat de huidige status van de Isla-raffinaderij wordt gezien als één van de grootste uitdagingen om te overwinnen.

,,Naar verwachting zal een oplossing van dit aanhoudende probleem de onzekerheid en de lage economische groei waar Curaçao de laatste jaren mee te maken heeft gehad, grotendeels wegnemen”, aldus de opstellers van het rapport.

Het volledige rapport is beschikbaar op de website van Deloitte Dutch Caribbean:www.deloitte.com/an

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Cfo-enquête: Bedrijven drukken kosten

  1. Dat heet de tering naar de nering zetten.

    Bedrijven kunnen niet onbeperkt de prijzen verhogen.
    Anders dan de overheid hebben zij wel concurenten.

    Met de onduidelijkheid over gevolgen de verdere overheidsmaatregelen (ABB) en de kosten van de Girobank die op de burgenrs en bedrijven worden afgewenteld is het niet anders dan verstandig om even pas op de plaats te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *