32 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | CAft wil spoed met begroting Aruba

HomeMediaAD | CAft wil spoed met begroting Aruba
CAft Aruba

Oranjestad – ,,Het tijdschema moet erop gericht zijn dat de begroting voor 1 april door de gouverneur is vastgesteld.” Dat meldde de voorzitter van het College Aruba financieel toezicht (CAft), Raymond Gradus, gisteren na afloop van zijn bespreking met een deel van de Arubaanse regering.

,,Er ligt nog geen vastgestelde begroting in de Staten, ondanks de toezegging van Aruba in de RMR van 22 november dat dit in januari zou geschieden. Vanochtend heeft de regering toegezegd zo snel mogelijk na ontvangst van een advies van de Raad van Advies een begroting naar het parlement te zenden”, aldus Gradus, die benadrukte dat in de begroting een aantal fiscale voorstellen is opgenomen die optellen tot een bedrag van 88 miljoen florin en dat er dus geen verdere vertragingsverliezen mogen optreden.

Volgens de ontwerpbegroting 2020 die op 9 december 2019 bij het CAft is ingediend, kwam het overschot van de collectieve sector uit op 0,6 procent van het bbp. ,,Aruba zou daardoor voor het eerst sinds jaren een dalende nominale schuld hebben. Om precies te zijn, de nominale schuld zou in dit jaar met 50 miljoen Arubaanse guldens afnemen. Belangrijk is ook dat de torenhoge rentelasten zullen gaan afnemen van zestien naar veertien procent”, benadrukte Gradus. Hij vindt het belangrijk dat de begroting en de daarin opgenomen maatregelen zo snel als mogelijk worden geïmplementeerd en dat volstrekt helder wordt welke belastingmaatregelen Aruba wil nemen.

Ook wat betreft de maatregelen rond uitgaven vindt het CAft het van belang dat de begroting nu snel gerealiseerd wordt. De grootste zorg daarbij blijven de personeelskosten. Gradus: ,,Als de begroting 2020 wordt gerealiseerd zullen de personeelskosten van het land inclusief het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan(IBSCP) dalen van 482 miljoen florin in 2019 naar 476 miljoen in 2020.” Hiermee voldoet Aruba aan de afspraken die eind 2018 in een protocol met Nederland werden vastgelegd. Gradus benadrukt wel dat de begroting die op korte termijn naar het parlement zal moeten gaan, gepaard moet gaan met een adequate onderbouwing. ,,Wat wordt er bijvoorbeeld bespaard op overwerk en hoe? Aruba staat op het punt om een begroting in te dienen, waardoor voor het eerst sinds jaren de nominale schuld en de personeelslasten gaan dalen, maar het komt er nu op aan.”

De voorzitter van het CAft wijdde ook nog enkele woorden aan de begroting 2021. ,,Eerder heeft het CAft geadviseerd om de kosten van de overheid te verlagen. Er wordt te veel nadruk gelegd op de inkomstenverhogingen en te weinig op uitgavenverlagingen. In de begroting 2021 ligt er nog een verdere opgave om het begrotingsoverschot van 0,5 naar 1,0 procent van het bruto binnenlands product te brengen. Dan zal de nominale schuld van Aruba pas echt aanzienlijk gaan dalen.” Het CAft heeft de regering geadviseerd een commissie begrotingsdoorlichting in te stellen. ,,Alle uitgaven, ook van zorg en sociale zekerheid, worden dan doorgelicht en geanalyseerd op welke hervormingen nodig zijn en welke efficiencymaatregelen mogelijk zijn. Dit moet een lijst met concrete ombuigingen opleveren, waar keuzen uit gemaakt kunnen worden. Het belang hiervan kan ik niet genoeg benadrukken”, aldus Gradus. ,,Zeker in combinatie met economische hervormingen kunnen uitgavenverlagingen de economische groei aanjagen.”

Over de realisering van de begroting 2019 is het CAft gematigd positief. ,,We hebben op 11 februari de vierde uitvoeringsrapportage ontvangen. Dit beeld is gunstiger dan oorspronkelijk gedacht. We hebben begrepen dat dit mogelijk samenhangt met een verbeterde compliance bij inning van de SVB. Ik zou overigens niet de suggestie willen wekken dat de compliance nog niet verder verbeterd kan worden, integendeel zelfs, zoals ook onlangs bleek uit een rapport van uw eigen SER”, verklaarde Gradus die verder zei dat de overheidsfinanciën lijken af te stevenen op een klein plusje over 2019. ,,Er wordt nog aan gerekend. We gaan dit afwachten maar het zou heel mooi zijn als het land 2019 zou afsluiten met een klein plusje, terwijl het protocol nog uitgaat van -0,5 procent bbp.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties