29 C
Willemstad
• zondag 14 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | CAft: begroting 2016 slecht onderbouwd

HomeLandenArubaAD | CAft: begroting 2016 slecht onderbouwd
Premier Eman en de ministers Plasterk en Bermudez ondertekenden begin mei het protocol voor financieel toezicht
Premier Eman en de ministers Plasterk en Bermudez ondertekenden begin mei het protocol voor financieel toezicht

Oranjestad – Het CAft is van mening dat de verkorte concept-ontwerpbegroting 2016 slechts in beperkte mate inzicht geeft in de voornemens voor 2016. ,,De koppeling tussen het beleid en de cijfermatige meerjarenramingen is niet in voldoende mate inzichtelijk”, aldus het CAft.
Op basis van de aangeleverde cijfers is het CAft van oordeel dat nadere onderbouwing en bijstellingen noodzakelijk zijn, teneinde het financieringstekort van 2,0 procent van het bruto binnenlands product in 2016 te kunnen realiseren. ,,De voorgenomen maatregelen dienen nader onderbouwd te worden met wetsvoorstellen en cijfermatige toelichtingen.”
Gegeven de omvang en het belang van de voorgenomen consolidatiemaatregelen adviseert het CAft om een vertaalslag te maken van de maatregelen naar de begroting, opdat duidelijk wordt welke maatregelen in 2016 tot meeropbrengsten en/of besparingen zullen leiden.
Het CAft is van oordeel dat van meer behoedzame groeiramingen dient te worden uitgegaan. De verwachte ramingstijging met 6,4 procent van de inkomsten acht het CAft niet realistisch en het adviseert van een behoedzamere groei van 3,5 procent uit te gaan.,,De voorziene daling in de personeelskosten (6 miljoen florin), waarvan 4 miljoen werkgeversbijdrage, blijft sterk achter bij de in het saneringspad opgenomen daling van 90 miljoen florin”, aldus het CAft dat dan ook graag een nadere onderbouwing ontvangt van de maatregelen op het gebied van personeel en de wijze waarop deze in de begroting zijn verwerkt.
Het CAft adviseert in de begroting een voorziening op te nemen om het hoofd te kunnen bieden aan de risico’s ten aanzien van enkele noodlijdende overheidsvennootschappen en de studieleningen, welke blijken uit de Jaarrekening 2014 en het daarbij uitgebrachte rapport van de Algemene Rekenkamer van Aruba (ARA).
Ten slotte heeft het CAft gesignaleerd dat het weerstandsvermogen van Aruba nihil Is. ,,Het negatieve eigen vermogen eind 2014 bedraagt 2,4 miljard.” Het CAft adviseert om minimaal rekening te houden met een post onvoorzien van 1 procent (13 miljoen florin) ter versterking van het weerstandsvermogen en/of ter dekking van mogelijke claims en/of garanties.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties