AD | Biogasinstallatie voor kippenmest

Biogasinstallatie kippemest | Jeu Olimpio

Willemstad – Door kippenmest te vergisten, kan overlast voor de buurt door vliegen en stank worden voorkomen.

Bovendien komt tijdens het proces veel meer biogas vrij dan een kippenboerderij nodig heeft en kan een groot deel van de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnetwerk van Aqualectra worden geleverd.

,,Een win-winsituatie”, vindt voormalig Statenlid Glenn Sulvaran. Sulvaran woont in de buurt Sunset Heights waar bewoners al jaren klagen over overlast van kippenboerderij J&M Eggs Farm Moderno. Hij ziet het in gebruik nemen van een biogasinstallatie als een van de drie mogelijke oplossingen voor het conflict, naast het verplaatsen van de kippenboerderij en opleggen van ‘zeer hoge boetes bij het niet naleven van de milieurichtlijnen van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur’.

Of de productie van biogas op Curaçao een realistische optie is, werd in 2016 onderzocht door Fundashon Antiyano pa Energia (Fape) en Van Nierop Interim. De mest van twee kippenfarms op Curaçao vormt ‘een uitstekende grondstof voor vergisting waarbij biogas wordt geproduceerd’, concluderen de onderzoekers in hun rapport. ,,Door de relatief hoge energieprijs op Curaçao en de mogelijkheden om stroom te leveren aan Aqualectra kan een investering van ongeveer 1 miljoen gulden voor de aanschaf van een biogasinstallatie in vijf tot zes jaar worden terugverdiend.”

Een dergelijke investering zal een eigenaar van een kippenboerderij niet willen doen, beseft Ed Bakhuis van Fape. ,,Het is niet zijn ‘core business’. Ons advies is dat Aqualectra en Selikor via een vorm van een joint-venture en met financiering van lokale pensioenfondsen en banken een dergelijke installatie bouwen, dicht bij de kippenboerderij Moderno. Dan kan de mest van de andere kippenfarm bij Industriepark Brievengat daarnaartoe worden gebracht.”

Maar het vergisten van de mest betaalt zich al snel terug als slechts een van de twee kippenboerderijen op het eiland meedoet, zo blijkt uit het rapport. De productie van 2.000 ton kippenmest per jaar is goed voor 600.000 m3 biogas, waarvan de helft methaan is. Dat betekent omgerekend 660.000 kilowattuur aan stroom. De besparing op stroomkosten en de inkomsten uit levering van elektriciteit aan het nutsbedrijf zijn samen goed voor een jaarlijkse opbrengst van 250.000 gulden. Uitgaande van een eenmalige investering van ongeveer 800.000 gulden voor de aanschaf en het opstarten van de biogasinstallatie en jaarlijkse onderhoudskosten en afschrijvingen van 110.000 gulden, kan in zes jaar een ‘return on investment’ worden bereikt.

Hoe werkt dat dan? Het principe is vrij simpel. Bakhuis vergelijkt het met het brouwen van bier. ,,Alleen komt bij het vergisten van kippenmest niet alleen CO2 maar ook methaangas vrij, dat lijkt op aardgas.” Dat gaat als volgt. De kippenmest wordt na behandeling met bio-chemicaliën verzameld in een gasdichte en tot 38 graden Celsius verwarmde silo: de reactor of ‘vergister’. Door vergisting ontstaat biogas met als hoofdbestanddelen koolstofdioxide en methaan.

Bakhuis: ,,Het gas wordt via een pomp uit het vergistingsproces getrokken en naar de druktank boven de reactor geleid en vandaar naar een gasgenerator.” Het natte restproduct – ‘digestaat’ – dat achterblijft in de vergister, kan weer worden gebruikt voor het bemesten van landbouwgrond.

Door de voorbehandeling met de bio-chemicaliën stijgt het rendement van vergisting al van minder dan twintig tot meer dan zestig procent. Maar de hoeveelheid biogas per ton kippenmest kan nog eens verhoogd worden ‘door het bijmengen van glycerine, een restproduct van Biofuel Curaçao waar op dit moment geen bestemming voor is’. Biofuel Curaçao is gevestigd op Industriepark Brievengat en maakt biodiesel uit afgewerkt frituurvet van restaurants.

In het rapport – dat deze maand nog werd geactualiseerd – wijzen Fape en Van Nierop Interim erop dat biogas wereldwijd al tientallen jaren wordt geproduceerd op zowel grote als kleine schaal. In derdewereldlanden hebben boeren kleine productie-units voor eigen gebruik.

,,Vanwege de biologische oorsprong is biogas een duurzame energiebron en door gebruik ervan kan het vrijkomen van het sterke broeikasgas methaan in de atmosfeer worden beperkt.”

Volgens Bakhuis is de CO2 die vrijkomt te gebruiken voor het kweken van ‘nuttige algen’, omdat de kippenboerderij niet ver van de zee ligt. ,,Ook kan met een deel van de elektrische stroom via reverse osmose van zeewater, zoet water worden geproduceerd voor het bedrijf.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *