32 C
Willemstad
• zaterdag 25 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Bank maakt er potje van

HomeMediaAD | Bank maakt er potje van

Met noodregeling

CBCS grijpt in bij Banco Del Orinoco (BDO) met toepassing noodregeling

Willemstad – Bij de internationale bank van Venezolaanse origine, Banco Del Orinoco nv sinds 1987 op Curaçao gevestigd, heerst chaos.

De financiële cijfers zijn onbetrouwbaar, er is geen vermogen om rekeninghouders hun geld uit te keren en er is sprake van list en bedrog.
Dat blijkt uit lezing van het vonnis waarmee de door de Centrale Bank gevorderde noodregeling gisteren is uitgesproken, alsmede bijzondere machtigingen aan de CBCS worden verleend.

In een persbericht zegt de CBCS het netjes: ,,De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft zich vanwege tekortkomingen binnen Banco Del Orinoco nv genoodzaakt gezien het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao te verzoeken om ten aanzien van Banco Del Orinoco de noodregeling uit te spreken. Dit verzoek is gedaan in het belang van de deposanten en overige crediteuren van Banco del Orinoco.” Dit betreft internationale klanten en heeft dus geen directe invloed op lokale burgers en de lokale economie, aldus de CBCS.

Het vonnis meldt dat Banco Del Orinoco (BDO) volgens de CBCS ‘al geruime tijd op ernstige wijze disfunctioneert’. ,,Er is sprake van ernstige overtreding van anti-witwas- en antiterrorismeregelgeving, zij heeft haar bedrijfsvoering in het geheel niet op orde, zij volgt aanwijzingen van CBCS niet of onvoldoende op en zij misleidt CBCS over haar financiële positie door gebruik te maken van vervalste documenten.”

Niet alleen is dit alles meer dan genoeg reden voor intrekking van de bankvergunning (wat op 2 september is gebeurd), maar het betekent ook dat ernstig moet worden getwijfeld aan de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van BDO. Het risico dat BDO niet aan haar verplichtingen jegens rekeninghouders kan voldoen, heeft zich al gematerialiseerd: er is sprake van een grote hoeveelheid klachten van rekeninghouders over het niet opvolgen door BDO van betaalinstructies, er zijn tientallen procedures gevoerd om betaling af te dwingen en BDO geeft niet volledig uitvoering aan vonnissen waarin zij tot betaling is veroordeeld. Daarbij komt dat BDO nog slechts beschikt over één correspondentbank, waardoor rekeninghouders gedupeerd kunnen worden.”

Dit alles rechtvaardigt, volgens de Centrale Bank, dat in het belang van de gezamenlijke schuldeisers een voorziening wordt getroffen. Dat de situatie ernstig is blijkt uit deze verklaring van de toezichthouders:

,,Het uitspreken van de noodregeling heeft tot gevolg dat Banco Del Orinoco niet kan worden genoodzaakt tot nakoming van haar schulden. Aangevangen executies worden geschorst en gelegde beslagen vervallen”.

‘BDO bagatelliseert kwestie ten onrechte’

Niet ter discussie staat, aldus het gerecht, dat BDO in de afgelopen jaren grote moeite heeft gehad om betaalinstructies van rekeninghouders uit te voeren en tegoeden van rechthebbende uit te keren. Sinds 2017 hebben vele tientallen rekeninghouders zich genoodzaakt gezien juridische procedures tegen BDO te beginnen om BDO te dwingen tot uitkering over te gaan.

De CBCS heeft ‘enkele honderden klachten’ gehad over het niet uitvoeren door BDO van betaalopdrachten. Het is, stelt het vonnis, ‘niet normaal’ dat een rekeninghouder zich tot de rechter moet wenden om zijn aan een bank toevertrouwde geld terug te krijgen.

,,Ten onrechte bagatelliseert BDO deze kwestie”, aldus het gerecht. ,,Waar het om gaat is dat tientallen rekeninghouders onaanvaardbaar veel moeite hebben moeten doen om hun geld terug te krijgen.”

Het gerecht is ermee bekend dat ‘op dit moment’ nog steeds procedures lopen van rekeninghouders tegen BDO.

,,Niet aannemelijk acht het gerecht dat BDO niets aan de problematiek kan doen, omdat zij afhankelijk is van correspondentbanken. Dit argument rechtvaardigt immers niet dat BDO zich in procedures tegen haar rekeninghouders bedient van ‘chicaneuze verweren’ om aan uitkering te ontkomen, zoals het Hof in de door de Centrale Bank aangehaalde uitspraken heeft overwogen.”

De CBCS kan er niet op vertrouwen dat de door Banco Del Orinoco gepresenteerde cijfers correct zijn. De Centrale Bank stelt zelfs dat door BDO aangeleverde stukken, ten bewijze van haar vermogen, vervalst zijn gebleken. Het gaat dan om zogeheten ‘custodians’; in dit geval TMF en Amergeris. Volgens BDO zou TMF gedurende een zekere periode een substantieel deel van haar vermogen hebben beheerd. TMF heeft echter verklaard dat een bepaald formulier onbekend is bij TMF, dat zo’n formulier zich niet in de administratie van TMF bevindt, dat de handtekening eronder niet toebehoort aan degene wiens naam onder het formulier staat en dat ‘it is clear that someone has tampered with our KYC form’. KYC staat voor Know Your Customer.

Uit onderzoek is verder gebleken dat TMF ‘niet’ voor BDO vermogen onder zich heeft gehad, maar dat TMF slechts een contractuele relatie had met de moedermaatschappij van BDO. Banco Del Orinoco heeft deze stellingen niet betwist, maar ter zitting verklaard dat de kwestie moet worden ‘uitgezocht’.

De Centrale Bank heeft daarnaast gesteld dat ook stukken met betrekking tot een andere custodian, Amergeris, zijn vervalst. Amergeris heeft anders dan BDO gemotiveerd verklaard nooit een portfolio van BDO in beheer te hebben gehad en ook nooit een portfolio toebehorend aan BDO of haar moedermaatschappij overgedragen te hebben gekregen.

De Centrale Bank CBCS moet in redelijkheid rekening houden met de mogelijkheid dat de cijfers opzettelijk te rooskleurig zijn voorgespiegeld. ,,Dit betekent uit de aard van de zaak dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers in het gedrang komen”, aldus de overweging van de rechter.

Begin juni is tijdens een bijeenkomst gesproken over het voornemen van CBCS tot intrekking van de bankvergunning, maar toen heeft BDO gezegd dat de liquiditeit en solvabiliteit ‘geen issue’ was. Banco Del Orinoco stelt door de Centrale Bank te zijn overvallen. Maar de CBCS heeft onbetwist gesteld dat zij zich al sinds 2016 in steeds intensievere mate met BDO bezighoudt. Tot en met de aanstelling van een stille curator. Maar BDO gaf aan de verschillende aanwijzingen niet of onvoldoende gehoor.

,,Als volgende stap komt dan de noodregeling in beeld.”

Banco Del Orinoco nv (vernoemd naar de bekende grote rivier in Venezuela) werd in juli 1987 opgericht. Volgens de website van de bank eerst op Bonaire, maar spoedig volgde verhuizing naar Curaçao.

De internationale bank is gevestigd op de eerste verdieping van de Windstraat 3, een pand dat vanaf de beroemde Handelskade in Punda uitkijkt op de Sint Annabaai.

Bij de KvK staan in het Handelsregister als president-directeur ingeschreven Santos Alonso Ramos met de Spaanse nationaliteit, alsmede Luis Alfonso De Borbon Martinez Bordiu (eveneens Spanjaard) als managing director/vicepresident, en de Venezolaan Joel Santos Tobio en de op Curaçao geboren René Römer als directeuren.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Persbericht nr. 2019-035

Noodregeling Banco Del Orinoco N.V. uitgesproken op verzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft zich vanwege tekortkomingen binnen Banco Del Orinoco N.V. genoodzaakt gezien het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao te verzoeken om ten aanzien van Banco Del Orinoco N.V. de noodregeling uit te spreken. Dit verzoek is gedaan in het belang van de deposanten en overige crediteuren van Banco Del Orinoco.

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft op 5 september 2019 de noodregeling uitgesproken ten aanzien van Banco Del Orinoco N.V. Het uitspreken van de noodregeling heeft tot gevolg dat Banco Del Orinoco niet kan worden genoodzaakt tot nakoming van haar schulden. Aangevangen executies worden geschorst en gelegde beslagen vervallen. Om het publiek, de deposanten en de overige crediteuren te informeren zal de CBCS op donderdagmiddag 5 september 2019 om 15:30u een persconferentie houden.

De CBCS oefent toezicht uit op de financiële sector op Curaçao en Sint Maarten. Bij haar toezicht richt CBCS zich naar de belangen van crediteuren of toekomstige crediteuren van onder toezicht staande instellingen. CBCS ziet erop toe dat onder toezicht staande instellingen op verantwoorde wijze omgaan met de middelen die hen worden toevertrouwd en zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Willemstad, 5 september 2019
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Kvk Banco Del Orinoco NV BDO 20190906 by Black Lion on Scribd

PB 2019-035 Noodregeling Banco Del Orinoco ENG BDO 20190906 by Black Lion on Scribd

PB 2019-035 Noodregeling Banco Del Orinoco SPAANS BDO 20190906 by Black Lion on Scribd

PB 2019-035 Noodregeling Banco Del Orinoco NED BDO 20190906 by Black Lion on Scribd

Banco Del Orinoco NV. Noodregeling CBCS by Black Lion on Scribd

7 reacties

  1. Wie was al die tijd de huisaccountant van deze Bank? Na het Ennia en Monterrey jaarrekening afteken debacle door erkende RA’s en AA’s ga je je steeds vaker afvragen of de krabbel van een accountant nog iets aan vertrouwen toevoegt

  2. Grappig is dat de Centrale Bank na de vorige noodregeling bij Girobank… Eric Garcia daar aanstelde als directeur!

    Benoemingen en CBCS, het is me wat.
    Of niet, Taco Tara Asjes en Zus de Lannooy?

  3. wordt het niet eens tijd dat DNB de noodregeling over CBCS gaat uitspreken? Onbekwaam en lui personeel dat te veel salaris krijgt, regelgeving die jaren lang niet geupdate is, en toezicht dat nadat het misgaat pas ingrijpt (ENNIA, Giro, en nu deze bank).

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties